Monessa mukana

Centura ry

Olen jäsen Centura ry:ssä, joka on vuonna 2002 perustettu naisverkosto. Yhdistyksen päätarkoituksena on kehittää jäseniään ammatillisesti ja laajentaa työelämässä tarvittavia verkostoja. Yhdistyksen toisena tarkoituksena on tukea vähempiosaisia naisia ja lapsia. Centura ry:n päätukikohde on vuosia ollut Helsingin Ensikoti ry.

Eduskunnan diabetesryhmä

Diabetesryhmä avaa kansanedustajille yhteyden ja informaatiokanavan yhteen suurimmista suomalaisista kansanterveysongelmista. Ryhmän tarkoituksena on edistää yhteistyössä Diabetesliiton kanssa diabeetikoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä hyvän hoidon edellytysten turvaamista.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä

Eläinsuojeluryhmä on kansanedustajien vapaamuotoinen tukiverkosto, jonka tavoitteena on keskustella ajankohtaisista eläinsuojeluun liittyvistä kysymyksistä ja vauhdittaa osaltaan asioiden eteenpäin viemistä. Toimin eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana syksystä 2009 – syksyyn 2012.

Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä

Toimin Eduskunnan lasten puolesta -ryhmän varapuheenjohtajana. Ryhmän tarkoituksena on valvoa lasten ja lapsiperheiden etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä monien lasten asioita edistävien järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Eduskunnan SOSTER-verkko

Toimin SOSTER -verkon toisena vetäjänä. Verkon tavoitteena on turvata se, että sosiaali- ja terveysjärjestöillä on selkeät pelisäännöt ja asema suomalaisessa yhteiskunnassa sekä taloudellisia mahdollisuuksia toimia.

Eduskunnan Sydänryhmä

Sydänryhmämme on toiminut 25 vuotta. Ryhmä perustettiin kansanedustaja Kari Rajamäen aloitteesta vuonna 1985, kun Sydänliitto (silloinen Sydäntautiliitto) täytti 30 vuotta.

Sydänryhmän alkuvuosien suuria haasteita olivat mm. sydänlasten hoidon tilanne sekä ohitusleikkausten saatavuus. Vuosien kuluessa sydänryhmä on tehnyt aloitteita ja eduskuntakyselyjä koko sydänterveyden laajassa kentässä terveyden edistämisestä ja sydänsairauksien ehkäisystä sekä sydänpotilaiden hoidon ja kuntoutuksen kysymyksistä.

Eduskunnan Syöpäverkosto

Toimin eduskunnan Syöpäverkoston koollekutsujana. Verkostomme tekee työtä sen eteen, että jokainen syöpään sairastunut suomalainen saa parhaan mahdollisen hoidon, avun ja tuen iästä, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Verkostomme toimii tiiviisti yhteistyössä syöpäjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että kansanedustajat saavat verkoston avulla uusinta tietoa syövästä ja sen ennaltaehkäisystä, ja syövän tutkimuksesta sekä hoidosta.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYT

Olen mukana eduskunnassa jo vuosien ajan toimineessa vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYTissa. Yhteistyöryhmän tavoitteena on valvoa vammaisten etuja ja edistää heidän asioitaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmä työskentelee yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa kuunnellen heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

Eduskunnan veneily- ja vesistöjensuojeluryhmä

Ryhmän tavoitteena on Itämeren ja Suomen järvialueiden suojelu, positiivisen veneilykulttuurin edistäminen sekä veneilyä ja vesistöjen tilaa koskevan tiedon välittäminen ja näitä koskeviin asioihin vaikuttaminen. Toimin ryhmän varapuheenjohtajana.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys

Olen Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jäsen. Eduskunnan eläinsuojeluryhmä tekee hyvää yhteystyötä HESY:n kanssa.

Helsingin Kokoomuksen Naiset

Oma kotiyhdistykseni Helsingin Kokoomuksen Naiset kuuluu Helsingin Kokoomus ry:n yhteydessä toimivaan naisten piirijärjestöön, Kokoomuksen Naisten Helsingin piiriin.

Helsingin Teatterikerho

Olen Helsingin teatterikerhon jäsen ja teatterissa käyn enemmän kuin mielelläni, mutta aivan liian harvoin. Teatterikerhon tarkoituksena on lähentää toisiinsa teatteriyleisöä ja teatteria, toimia teatteritaiteen ja teatterituntemuksen hyväksi ja syventää yleisön teatteriharrastusta.

Juustopöytä ry

Olen naisten juustoseuran, Juustopöytä ry:n jäsen. Yhdistyksemme tavoitteena ovat mm. ruokakulttuurin edistäminen, juuston käytön edistäminen terveellisessä ruokavaliossa, koulutuksen ja seminaarien järjestäminen sekä juustotietämyksen edistäminen. Toimin yhdistyksen puheenjohtajana 2007 – 2012.

Kokoomuksen Luonnonsuojelijat –verkosto

Kokoomuksella on erityisesti luonnonsuojeluun keskittyvä verkoston kaikille avoimen Ympäristöverkoston yhteydessä. Olen verkoston jäsen. Toimintaan osallistuminen on kaikille mahdollista puoluejäsenyyteen katsomatta – tavoitteena on kerätä uuteen verkostoon luonnonsuojelukysymyksistä huolestuneita ja kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Olen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Munkkiniemen paikallisyhdistyksen jäsen. MLL:n yhdistykset tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten hyväksi sekä vanhemmuuden tueksi, ongelmien ennaltaehkäisemiseksi – ja tuovat iloa arkeen.

Munuais- ja maksaliitto ry:n eduskunnan tukiryhmä

Kuulun aktiiviseen tukiryhmään, joka on toiminut vuodesta 2000. Tukiryhmän toimesta on järjestetty useita eduskuntaseminaareja, laadittu kannanottoja ja vaikutettu lainsäädäntöön, esimerkiksi Kudoslain muutos ja pienten dialyysilasten oikeus erityishoitorahaan. Jätin tukiryhmämme jäsenenä 15.2.2012 kirjallisen kysymyksen elinluovutus- ja -siirtotoiminnan edistämisestä.

Naisverkosto Nykynaiset

Olen Naisverkosto Nykynaisten koollekutsuja ja perustajajäsen. Naisverkosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmittymä. Pääasiassa verkos­toon kuuluu helsinkiläisiä, mutta myös muualta pääkaupunkiseudulta tulevia naisia. Verkosto on osoittau­tunut menestykseksi. Alkuaan ydinjoukon ystävistä ja tuttavista koostunut verkosto kerää toimintaansa mukaan nykyään noin 400 naista. Läheisen naispiirin kanssa keskustelimme usein siitä, kuinka elämänkiireiden, työn ja perheen ja muiden asioiden keskellä on aivan liian harvoin mahdollisuuksia löytää yhteistä aikaa tavata toisiamme ja vaihtaa kuulumisia. Silloin mieleen nousi kysymys: miksi emme loisi mahdollisuutta antaa aikaa itsellemme ja toisil­lemme, mahdollisuutta tutus­tua uusiin ihmisiin, keskustella mielenkiintoisista kysymyksistä, verkostoitua ja luoda uusia kontakteja.

Partioparlamentti

Olen mukana eduskunnan partioparlamentissa, joka kokoaa yhteen kaikki eduskunnan partiolaiset muutaman kerran vuodessa. Mukana on kansanedustajien ja avustajien lisäksi siis myös virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa.

Pelastakaa Lapset ry

Olen Pelastakaa Lapset ry:n kummilapsitoiminta-aktiivi. Pelastakaa Lapset ry on voittoa tuottamaton suomalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii parantamaan koko lapsiväestön asemaa ja edistää lapsen edun toteutumista. Pelastakaa Lapset taistelee lasten oikeuksien puolesta parantaakseen välittömästi ja pysyvästi lasten elämää kaikkialla maailmassa. Tämä tapahtuu laadukkaan ammatillisen työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta.

Työelämän- ja ammatillisen korkeakoulutuksen ”Takki”-verkosto

Olen mukana Takki-verkostossa, jonka tehtävänä on huolehtia osaavan ja riittävän työvoiman saamisesta yhteiskunnan perustehtäviin, edistää aluekehitystä metropolialueelta pohjoisimpaan Suomeen ja kehittää erityisesti palvelusektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.