Siirry sisältöön

Teemat

Hyvinvoinnin asiantuntijana ja kolmen lapsen äitinä ajan vahvasti kaupunkilaisten arjen asioita. Ihmisten hyvinvointi ja puhdas ympäristö kuuluvat päätöksenteossa etusijalle. Sukupuolten ja sukupolvien välinen tasa-arvo on kaiken lähtökohta. Samoin työnteon, yrittäjyyden ja hyvän työelämän edistäminen. Työ ja perhe on oltava ”jokavanhemmanoikeus". Kestävän talouden rinnalle on nostettava elämän laatu. Maapallo on jätettävä lapsillemme kunnossa, jota tulevien äitien ja isien ei tarvitse hävetä.

Kansanedustajan työssä tarvitaan sekä asiantuntemusta ja osaamista, että innostusta ja tahtoa viedä asioita eteenpäin. Politiikalla ratkaistaan isoja arjen kysymyksiä – joko hyvin tai huonosti. Päättäjien on tunnettava tosiasiat, mutta päätösten on myös tunnuttava oikeilta ja oikeudenmukaisilta. Aina on sopiva hetki miettiä, miten asiat voi tehdä paremmin.

OSAAVA JA OPPIMISESTA INNOSTUVA SUOMI

Laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta korkeakouluihin sekä tutkimus ovat hyvinvointimme paras vakuutus. Leikkaamisen sijasta on investoitava osaamiseen. Oppimisen ilo ja mahdollisuudet on oltava tasavertaisesti jokaisen ulottuvilla. Lapsien on saatava kasvaa parhaimpaansa ja löytää omat vahvuutensa. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja opettajien osaamisen vahvistaminen ovat viisasta tulevaisuustyötä. Erilaiset vaihtoehdot ovat rikkaus elämänikäisellä opinpolulla. Koulutuksesta kannattaa tehdä vientivaltti. Sivistyksen ja suvaitsevaisuuden ilmapiiri vauhdittaa uusia ajatuksia ja hyvää elämää.

LÄHIPALVELUT – PÄIVÄHOITO, TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT - IHMISEN MITTAISEKSI

Julkiset hyvinvointipalvelut kuuluvat tasa-arvoisesti kaikille. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia. Vaihtoehdot tekevät Helsingistä hyvän paikan asua ja elää kaikenikäisille. Veroeurot on käytettävä taiten. Raha seuraa potilasta -malli on otettava käyttöön niin, että jokainen pääsee ajoissa hyvään hoitoon ja kuntoutukseen. Liikunta on paras terveyttä edistävä lääke. Päiväkodeissa ja peruskoulussa on turvattava riittävän pienet ryhmäkoot sekä tutut hoitajat ja opettajat. Pienet koululaiset ansaitsevat turvallisen iltapäivän. Ketään ei saa jättää yksin. Muistisairaus tai korkea ikä ei saa olla este arvokkaalle elämälle ja turvalliselle asumiselle. Hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikki: järjestöt, yritykset, innovaatiot sekä innostus tehdä asioita yhdessä uudella tavalla.

REILU JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ JOKANAISEN JA -MIEHEN OIKEUS

Hyvästä työelämästä on viisasta tehdä kilpailuvaltti. Naisten ja miesten työuriin on suhtauduttava kannustavasti ja tasa-arvoisesti. Samoin isien ja äitien vanhemmuuteen. Perhevapaajärjestelmää on uudistettava joustavammaksi. Työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on tasattava. Osaava johtaminen ja työelämän joustot innostavat työntekoon. Jokaisella pitää olla mahdollisuus työelämän vauhdissa täydentää osaamistaan. Ikäsyrjintää on kitkettävä päättäväisesti. Työstä ja elämästä voitava myös nauttia.

HYVÄN TYÖN JA YRITTÄMISEN PITÄÄ AINA KANNATTAA

Jokaiselle on annettava mahdollisuus osallistua työelämään reiluin ja kannustavin ehdoin. Suomalaista työtä ja yrittäjyyttä on vahvistettava. Se tuo voimavaroja hyvinvointimme rakentamiseen. Yksin- ja pk-yrittäjien toimintaedellytysten korjaaminen tuo tehokkaimmin lisä- työpaikkoja. Vähennetään normeja sekä sääntelyä, uskotaan ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Työn ja eläkkeiden verotuksen maltillinen keventäminen ja ostovoimasta huolehtiminen on reilua ja viisasta. Koti Helsingissä ei saa olla liian kallis. Tavallisella helsinkiläisellä on oltava varaa asua kotikaupungissaan.

KESTÄVÄ TALOUS JA PUHDAS YMPÄRISTÖ: PARAS PERINTÖ LAPSILLEMME    

Yli varojen eläminen ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksien ahnehtiminen on lopetettava. Vapaat merenrannat, puistot ja metsät ovat rikkaus, jota on vaalittava. Rantavaltiot ja kotimaiset meren kuormittajat on sitoutettava Itämeren puhdistamiseen. Ihmisiä on kannustettava asumaan, liikkumaan ja käyttämään luonnonvaroja ja energiaa fiksusti säästäen. Päätöksissä on huomioitava myös eläinten hyvinvointi. Jätetään Suomi ja maapallo lapsillemme kunnossa, josta tulevat isät ja äidit voivat olla ylpeitä.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram