Siirry sisältöön

Teemat

Koulutus ja tutkimus ovat tärkeimmät investointimme

Kouluihin on turvattava työrauha ja oppimisen ilo, jotta yksikään nuori ei syrjäydy. Jokaisen lapsen on saatava riittävät tiedot ja taidot, jotka kantavat toisen asteen tutkintoon, työelämään tai jatko-opintoihin sekä tavoittelemaan unelmiaan. Opettajien on saatava keskittyä opettamiseen. Hyvinvointimme taataan jatkossakin osaamisella. Siksi laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on taattava. Uudet ajatukset ja hyvä elämä syntyvät tutkimuksesta, osaamisesta ja sivistyksestä.

Päiväkodit, terveys- ja vanhuspalvelut ihmisen mittaisiksi

Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia, siksi tarvitsemme vaihtoehtoja. Helsinkiläisten on saatava parempaa vastinetta verorahoilleen. Hyviä päiväkoteja ja kouluja on oltava siellä, missä on lapsia. Hoitojonot ovat epäinhimillisiä ja tulevat kalliiksi, edullisinta on huolehtia ennaltaehkäisystä, liikunnasta ja kuntoutuksesta. Terveyspalveluihin on päästävä ajoissa. Senioreiden ja omaishoitajien palveluihin on rakennettava arkeen sopivia vaihtoehtoja. Hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan järjestöt ja yritykset, innovaatiot sekä innostus tehdä asioita uudella tavalla. Ketään ei saa jättää yksin.

Hyvä ja tasa-arvoinen työelämä on jokaisen oikeus

Työelämässä tarvitaan jokaista ja kohtelun on oltava yhdenvertaista. Perhevapaiden on oltava joustavia ja tasa-arvoa edistäviä. Työnantajalle vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on tasattava. Perheet ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Jokaisella pitää olla mahdollisuus työelämän varrella täydentää osaamistaan. Ikäsyrjintää on kitkettävä päättäväisesti. Työelämän joustot ovat työnantajan ja työntekijän etu. Työstä ja elämästä on voitava nauttia.

Työn ja yrittämisen pitää aina kannattaa

Yrittämisen edellytyksiä on parannettava. Yrittäjät luovat uutta työtä, palveluita ja kulttuuria. Turhaa sääntelyä on purettava. Uskon ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Työn ja eläkkeiden verotusta on kevennettävä ja ihmisten ostovoimasta huolehdittava. Keskituloiset ovat hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka, heillä ei saa maksattaa kaikkea. Toimin sen puolesta, että yhä useampi työkykyinen ihminen saisi toimeentulonsa omasta työstään. Se on kestävin tapa turvata hyvinvointimme.

Turvallinen ja elinvoimainen Helsinki on koko maan kasvun veturi

Vahva kaupunkipolitiikka on koko Suomen etu. Pääkaupungista on tehtävä houkutteleva paikka investoida ja luoda työpaikkoja. Helsingin on saatava pitää oikeudenmukaisempi osuus verotuloistaan. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä on vahvistettava. Ruuhkista on päästävä sujuvaan liikenteeseen. Asumista ja elämistä Helsingissä ei saa tehdä yhtään kalliimmaksi. Suomen asema Natossa on vakiinnutettava ja huoltovarmuudesta on huolehdittava. Väkivalta on kitkettävä kaduiltamme. Helsingin on oltava turvallinen ja monien mahdollisuuksien kaupunki kaiken ikäisille.

Puhdas ympäristö ja kestävä talous ovat paras perintö lapsillemme

Vastuuton velkaantuminen ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksien kuluttaminen on lopetettava. Ihmisiä on kannustettava asumaan, liikkumaan ja käyttämään luonnonvaroja kestävästi. Vihreää siirtymää on vauhditettava. Rakentaminen on tehtävä lähiluontoa kunnioittaen. Kaikki rantavaltiot on sitoutettava Itämeren pelastamiseen ja varmistettava puhtaat sekä roskattomat vesistöt. Päätöksissä on huomioitava myös eläinten hyvinvointi. Haluan jättää tuleville sukupolville Suomen ja maapallon, jossa heidän on hyvä elää.