Siirry sisältöön

Teemat

KOULUTUS JA TUTKIMUS OVAT TÄRKEIMMÄT INVESTOINTIMME

Haluan, että oppimisen ilo ja mahdollisuudet ovat tasavertaisesti jokaisen ulottuvilla, niin ettei yksikään nuori syrjäydy. Jokaisen lapsen on saatava riittävät tiedot ja taidot, jotka kantavat vähintään toisen asteen tutkintoon ja työelämään. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle. Laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on hyvinvointimme edellytys. Uudet ajatukset ja hyvä elämä tarvitsevat tutkimusta, osaamista ja sivistystä.

PÄIVÄHOITO, TERVEYS- JA VANHUS- PALVELUT - IHMISEN MITTAISEKSI

Yhdenvertaisten, verovaroin rahoitettujen palveluiden järjestäminen on julkisen vallan vastuulla. Hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan järjestöt, yritykset, innovaatiot ja innostus tehdä asioita uudella tavalla. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia, siksi tarvitsemme vaihtoehtoja. Ennaltaehkäisy, liikunta ja kuntoutus ovat edullisinta, hoitojonot tulevat kalliiksi. Päiväkoteja on oltava siellä missä on lapsia. Vanhustenhuollon sietämättömät epäkohdat on kitkettävä. Vanhuspalvelulaki on uudistettava varmistamaan inhimillinen hoiva ja kohtelu sekä mahdollisuus elää omannäköistä elämää. Ketään ei saa jättää yksin.

HYVÄ JA TASA-ARVOINEN TYÖELÄMÄ JOKANAISEN JA -MIEHEN OIKEUS

Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, vanhemmuudessa isät ja äidit. Perhevapaat on uudistettava joustavammaksi ja tasa-arvoa vauhdittavaksi. Työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on tasattava. Ikäsyrjintää on kitkettävä päättäväisesti. Työelämän joustot ovat sekä työantajan että työntekijän etu. Jokaisella pitää olla mahdollisuus työelämän varrella täydentää osaamistaan. Työstä ja elämästä on voitava myös nauttia.

TYÖN JA YRITTÄMISEN PITÄÄ AINA KANNATTAA

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä kulutuksen ja päästöjen verottamiseen. Työn ja eläkkeiden verotusta on maltillisesti kevennettävä ja ostovoimasta on huolehdittava. Keskituloiset ovat hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka eikä heillä voi maksattaa kaikkea. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Siksi yritysten toimintaedellytysten edistäminen tuo tehokkaimmin lisätyöpaikkoja. Työllisyysasteen nosto on kestävin tapa turvata hyvinvointimme.

VAHVA KAUPUNKIPOLITIIKKA ON KOKO SUOMEN ETU

Elinvoimainen pääkaupunkiseutu on Suomen talouden ja luovuuden veturi. Valtion raideliikenneinvestointeja on kasvatettava ja ruuhkista on päästävä sujuvaan liikenteeseen. Tavallisella helsinkiläisellä pitää olla varaa asua kotikaupungissaan. Rakentaminen on tehtävä luontoa kunnioittaen. Helsingin on oltava monien mahdollisuuksien kaupunki sekä hyvä paikka asua ja elää kaikenikäisille.

PUHDAS YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ TALOUS OVAT PARAS PERINTÖ LAPSILLEMME

Tulevien sukupolvien mahdollisuuksien ahnehtiminen on lopetettava. Ilmastomuutoksen mittakaavaan ja seurauksiin voimme vaikuttaa. Ihmisiä on kannustettava asumaan, liikkumaan ja käyttämään luonnonvaroja kestävästi. Rantavaltiot ja kotimaiset kuormittajat on sitoutettava Itämeren pelastamiseen. Tahdon sinilevättömän, roskat- toman, puhtaan Itämeren. Haluan, että jätämme Suomen ja maapallon lapsillemme kunnossa, josta he voivat olla ylpeitä.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Instagram