Siirry sisältöön

Arvoisa vastaanottaja,

kulunut istuntokausi on ollut työntäyteinen. Arkadiamäen työssä pääpainopisteet ovat talous ja turvallisuus. Niin ne ovat olleet myös työssäni valtiovarainvaliokunnassa ja ulkoasianvaliokunnassa. Lisäksi suuri määrä suomalaisille tärkeää asiaa on saatu eteenpäin. Jatkamme eduskuntatyötä heinäkuulle, kunnes maamme turvallisuuden kannalta välttämättömät esitykset on saatu käsiteltyä. 

Niin sanottua rajaturvallisuuslakia eli esitystä maahantulon välineellistämisen ja Suomeen kohdistuvan painostamisen torjumiseksi käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Kyseessä on poikkeuslaki. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen rajaa. Edellytyksenä on, että toimet olisivat välttämättömiä Suomen suvereenisuutta tai kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan vaikuttamisen torjumiseksi. Päätös voitaisiin tehdä ennakoivasti ja enintään kuukaudeksi kerrallaan. 

Loppusuoralla on myös Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen (DCA, Defence Cooperation Agreement) käsittely. DCA-sopimus on keskeinen Suomen turvallisuudelle ja tärkeä osa varautumista. Kysymys on siitä, mitä tukea Yhdysvallat voisi Suomelle antaa ja sopimuksella määritellään ja rajataan yhdysvaltalaisten joukkojen toimintaa Suomessa.

Työssäni on eduskuntatyön ohessa vahvasti Helsingin kaupungin asiat. Kaupunginhallitus ja valtuustotyö jäivät heinäkuuksi tauolle. Kaupunkipolitiikassa keskeinen tavoitteeni on Helsingin elinvoiman edistäminen. Kevään aikana olen tehnyt työtä erityisesti matkailun vauhdittamiseksi. Muualla Pohjoismaissa matkailu on elpynyt koronan jälkeen, mutta Helsinki ei ole päässyt samaan vauhtiin.

Matkailu tuo työtä ja elinvoimaa Helsinkiin. Matkailulla on useita positiivisia kerrannaisvaikutuksia monille aloille.  Matkailu parantaa palvelutarjontaa myös paikallisille ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Helsingin tuoreimman kaupunkistrategian mukaisesti tavoittelemme kaupungistamme maailman kestävintä matkailukohdetta. Matkailu korostuu myös pohdittaessa keinoja ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi.

Merellisyys on kaupungin erityinen valtti, jota tulee hyödyntää aktiivisesti. Merellisten yhteyksien, rantareittien, laitureiden ja tukikohtien kehittäminen sekä merellisen yrittäjyyden edistäminen ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.

Kesästä tuli aivan erilainen kuin olin ajatellut. Isäni kuoli aivan yllättäen. Yhteinen kovasti odotettu loma kesäpaikassamme vaihtui suruun ja huoleen, kuinka järjestämme muistisairaan äitini hyvän hoidon. Iloa kevääseen toi nuorimmaiseni ylioppilasjuhlat. Toivon, että ehdin asioiden järjestelyjen ja perheen surutyön lomassa myös hetkeksi purjehtimaan Itämeren aalloille.

Tässä kirjeessä:

 • Onnittelut uusille mepeille 
 • Oppimistulosten alamäki taittuu vain isoilla teoilla
 • Eduskunnan hoitotyön verkosto on järjestäytynyt
 • Vihdoin lakimuutos – yhdenkään tytön ei pidä elää silpomisuhan alla
 • Työni Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana jatkuu
 • Pyöräilybaanaa ei saa rakentaa meren päälle
 • Yrityslähestymiskieltoa kiirehdittävä – kaupoille työkalu ehkäistä toistuvia varkauksia ja häiriöitä
 • Jo joutui armas aika – Suvivirsi soikoon
 • Suomen Team Rynkeby -pyöräilyjoukkueiden lähtöjuhla


Onnittelut uusille mepeille 

Kokoomus oli jälleen eurovaalien suurin puolue. Lämpimät onnittelut uudet mepit Mika Aaltola, Aura Salla, Pekka Toveri ja Henna Virkkunen sekä koko Kokoomusjoukkue. Onnittelut myös komissaariehdokkuudesta Hennalle. Suuri kiitos menestyksellisestä vaaleista kuuluu kokoomuksen järjestötoimijoille.

Oppimistulosten alamäki taittuu vain isoilla teoilla

Mittavan talouden tasapainottamisen aikana peruskoulun kuntoon laittamiseksi eduskuntakaudella osoitettava 200 miljoonan euron lisärahoitus on merkittävä arvovalinta. Hallitusohjelman mukaisesti reistaileva oppimisen tuki remontoidaan, lasten perustaitojen oppimista ja opettajien toimivaltuuksia puuttua opetusta häiritsevään toimintaan vahvistetaan. 

Hallitusohjelmatoimien lisäksi tarvitaan moninainen joukko uudistuksia. Siksi käynnissä on laaja-alainen tulevaisuustyö peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Olennaista on kuulla arjessaan opetustyötä tekeviä, rehtorina toimivia ja oppilaita. Työn tueksi on perustettu parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka varapuheenjohtajana on ilo toimia.

Lue lisää blogistani.

Eduskunnan hoitotyön verkosto on järjestäytynyt

Eduskunnan hoitotyön verkostomme on järjestäytynyt. Tavoitteenamme on vahvistaa yhteistyötä eduskunnan ja alan asiantuntijoiden välillä.

Näyttöön perustuvan hoito- ja sosiaalityön edistäminen sekä yhteistyö hoitoalan- ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa on työssäni tärkeää. Tarvitsemme enemmän toimia näyttöön perustuvan koulutuksen ja hoitotyön edistämiseksi sekä ratkaisemaan sote-alan monimutkaisia ongelmia ja edistämään hoidon vaikuttavuutta. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. Toimin verkoston varapuheenjohtajana.

Lue lisää tiedotteestani.

Vihdoin lakimuutos – yhdenkään tytön ei pidä elää silpomisuhan alla

Lakiesitys tyttöjen sukuelinten silpomisen sekä silpomisen valmistelun säätämiseksi rangaistavaksi erillislailla on eduskunnassa. Esityksessä naisen sukuelinten silpominen ja sen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelutoimiin, kuten tytön vieminen ulkomaille silpomista varten tai pakottaminen tai taivuttelu silpomiseen, voitaisiin puuttua tehokkaammin.

Lue lisää tiedotteestani.

Työni eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana jatkuu

Eduskunnan Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä järjestäytyi uudelle kaudelle ja jatkan ryhmän puheenjohtajana. Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä on eri eduskuntaryhmien kansanedustajien muodostama verkosto, jonka tarkoitus on toimia eduskunnassa ulkosuomalaisten äänitorvena ja yhteistyötahona. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ulkosuomalaisten asioista ja nostaa ulkosuomalaisten näkökulmaa esille päätöksenteossa.

Lue lisää tiedotteestani.

Pyöräilybaanaa ei saa rakentaa meren päälle

Olen tehnyt työtä, että pyöräilybaanojen rakentamiseen saataisiin lisää kaupunkilaisjärkeä. Munkkiniemenpyöräilybaanan yleissuunnitelmaa ei voi nykymuodossaan hyväksyä. Esimerkki muutostarpeesta on baanan kulkureitiksi suunniteltu Humallahden kallioiden eteen merenlahden päällä rakennettava betoninen silta. Humallahden kalliot ovat luonnonarvoiltaan ja maisemallisesti arvokkaita. Ainutlaatuiselle rantakallioalueelle esitetään rakentamista siksi, että pyöräilijät välttäisivät reitillä olevalla mäellä polkemisen. Esitys on käsittämätön.

Lue lisää kolumnistani.

Yrityslähestymiskieltoa kiirehdittävä – kaupoille työkalu ehkäistä toistuvia varkauksia ja häiriöitä

Väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat useissa kaupoissa arkipäivää ja monesti samat ihmiset toistavat häiriökäyttäytymistä. Kaupat ja yritykset tarvitsevat nykyistä vaikuttavampia keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua häiriötilanteisiin ja taata asiakkaiden sekä henkilöstön turvallisuus. Ruotsissa voimassa olevan yrityslähestymiskiellon kaltainen laki toisi keinon puuttua toistuviin myymälävarkauksiin, vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan.

Lue lisää tiedotteestani.

Jo joutui armas aika – Suvivirsi soikoon

Monissa perheissä on juhlistettu kouluvuotensa päättäviä lapsia ja nuoria. Kevätjuhlat ovat perinteinen tapa päättää kouluvuosi. Suvivirsi on ollut pitkään osa suomalaista kevätjuhlaperinnettä. Viime vuosien varrella on aika ajoin käyty monenlaista keskustelua koulujen juhlien luonteesta ja siitäkin, voiko Suvivirren laulaa kevätjuhlassa. Lopulta asiaa on käsitelty jopa eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, jonka linjaus oli odotettu: Suvivirren laulaminen kevätjuhlassa ei ole uskonnon harjoittamista vaan osa kulttuuriperinnettämme, jota tulee vaalia.

Lue lisää blogistani.


Suomen Team Rynkeby -pyöräilyjoukkueiden lähtöjuhla

Oli ilo taas tänä vuonna olla mukana lähettämässä Suomen Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueet polkemaan Pariisin pienten puolesta. Keltapaitaiset Sylvan ja Aamusäätiön tukijat keräävät pyöräilemällä varoja työlle syöpää sairastavien lasten nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä hyväksi.

Oli ilo tuoda terveiset aurinkoiseen lähtöjuhlaan ja toivottaa joukkueille hyvää matkaa. Kerroin ilouutisen syöpästrategian starttaamisesta. Onnistuimme valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolueiden yhteistyössä lisäämään määrärahat lähes kaikissa muissa EU-maissa jo tehtyyn syöpästrategiaan. Strategiassa on oltava oma osio lapsille ja nuorille. Sylvan ja Aamu-säätiön on tärkeä olla valmistelussa mukana. Suuri kiitos Team Rynkebyn joukkueille, jotka tukevat Aamusäätiön ja Sylvan toimintaa.


Helsinki-päivän aamun aloituksena kävin Kauppatorilla ”vesipostikävelyllä” Helsingin nuorten viestintätoimisto Askeleen edustajien kutsumina. Tiesitkö, että Helsingistä löytyy reilu 20 vesipostia, joista kuka tahansa voi ulkoillessaan hakea vettä janoonsa?


Kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella oli mukava kohdata kokoomuslaisia ympäri Suomea ja maailmaa. 


Kuuloliitto ry:n paneelissa SuomiAreenalla Porissa keskustelimme siitä, miten saamme koulujen melun kuriin ja miten melu vaikuttaa oppimiseen ja opetukseen.

Toivotan sinulle ja läheisillesi hyvää ja rentouttavaa kesää. Pidetään yhteyttä.

Arvoisa Vastaanottaja,

Kokoomuksen EU-vaalikampanja on avattu. Vaalikiertue lähti liikkeelle Narinkkatorilta, josta se jatkuu tulevien viikkojen aikana läpi Suomen. 

Tavoittelemme neljä paikkaa Euroopan parlamentista, jopa viittä paikkaa pidetään mahdollisena. Tähän tarvitaan meidän jokaisen panos. Lämpimästi tervetuloa mukaan vaalityöhön ja innostamaan ihmisiä äänestämään mainioita ehdokkaitamme. 

Kokoomuksella on monipuolinen lista toinen toistaan parempia ehdokkaita. Kaikki kokoomuksen ehdokkaat sekä kiertueaikataulu löytyvät osoitteesta https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/

”Missä EU, siellä mahdollisuus” tarkoittaa kokoomukselle turvallisuutta, kilpailukykyä̈, suurempia markkinoita, vapaata liikkumista vailla pelkoa, vahvempaa itsenäisyyttä̈ osana suurempaa yhteisöä̈.  Kokoomus haluaa olla mukana rakentamassa EU:sta vahvaa globaalia toimijaa.

Kokoomuksen vaaliohjelman keskiössä ovat turvallisuus, talous ja arvot.  EU-vaaliohjelma löytyy osoitteesta: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-eu-vaaliohjelma-2024/

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5.-4.6.2024. Vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. 

Tässä kirjeessä:

 • To 16.5. klo 19 MLL UP Muotia ja Tähtiä – hyväntekeväisyysnäytös
 • To 23.5. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä
 • Kiitos – työ jatkuu HOK-edustajistossa
 • Kouluista tehtävä kaikille lapsille turvallisia
 • Aloitteemme keskusta-alueen elinvoiman elvyttämiseksi etenee 
 • Tupakkalakia korjattava turvaamaan savuton koti ja parveke – ihmisiä on suojeltava myös kotona
 • Sähkötupakka eli ”vape” kielletään alle 18-vuotiailta
 • Kymmenen vuoden passin palautusta kiirehdittävä
 • Suojellaan kotimertamme – laitetaan roskat roskakoriin

To 16.5. klo 19 MLL UP Muotia ja Tähtiä - hyväntekeväisyysnäytös

Tervetuloa MLL UP Muotia ja Tähtiä - näytökseen Tapahtumatalo Bankiin. On ilo olla tänäkin vuonna mallina muotinäytöksessä. Tapahtuman kaikki lippu- ja arpajaistulot käytetään lyhentämättöminä koulukiusattujen lasten ja nuorten toipumiseen. Tapahtuman järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Voit ostaa lipun tilaisuuteen linkin kautta.

To 23.5. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä

Kerron Facebook-livessä politiikan ajankohtaisista eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Facebook-liven löydät Facebook-sivultani facebook.com/sarkomaasari. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä sähköpostitse sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Kiitos – työ jatkuu HOK-edustajistossa

Suuri kiitos. Sain Helsingin Kokoomuksen listalta HOK-Elannon edustajiston vaaleissa eniten ääniä.  HOK-Elannon edustajiston vaalien 2024 tulokset.

Kouluista tehtävä kaikille lapsille turvallisia

Eduskunta kävi ajankohtaiskeskustelun koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta. Pidin asiasta kokoomuksen ryhmäpuheen. Olemme sitoutuneet tekemään tarvittavat toimenpiteet koulurauhan ja kouluturvallisuuden varmistamiseksi. Lastensuojelulaki uudistetaan. Toteutamme lasten ja nuorten terapiatakuun. Kiusatun lapsen oikeusturvaa ja mahdollisuutta jatkaa omassa koulussaan vahvistetaan. Koulujen valtuuksia puuttua opetusta häiritsevään toimintaan kuten älypuhelimien käyttöön lisätään. Perusopetukseen laatuun panostetaan vaalikauden aikana lisää 200 miljoonaa euroa pysyvästi. 

Katso koko puhe.

Aloitteemme keskusta-alueen elinvoiman elvyttämiseksi etenee 

Valtuustoryhmämme tekemä ryhmäaloite etenee kaupungin päätöksenteossa. Aloitteen vauhdittamana tehdään ulkopuolisin voimin selvitystyö keskusta-alueemme elinvoimaa vauhdittavista toimenpiteistä. Osana selvitystä on olennaista kuunnella alueen asukkaita ja yrityksiä.

Keskusta-alueella liikkuu edelleen päivittäin noin 20 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin ennen pandemiaa, ja alueella toimivien yritysten liikevaihto on vähentynyt keskimäärin 20-30 prosenttia. Kaupunki ei ole kyennyt omilla toimillaan riittävästi vastaamaan tähän haasteeseen. Osa kaupungin omista päätöksistä on myös hankaloittanut myönteisen käänteen tapahtumista.  

Helsingin keskusta-alueen elinvoiman vahvistaminen on elintärkeää. Selvitystyön tuoman tiedon pohjalta on viisasta arvioida myös tehtyjä liikennejärjestelmäpäätöksiä. Helsingin on pystyttävä parempaan.

Voit lukea alkuperäisen aloitetekstin täältä.

Tupakkalakia korjattava turvaamaan savuton koti ja parveke – ihmisiä on suojeltava myös kotona

Nykyinen tupakkalaki on valuvikainen. Laki suojaa tupakansavulta työpaikoilla ja julkisissa tiloissa, mutta moni joutuu omassa kodissaan kärsimään naapurin tupakoinnista. Tupakointikiellon asettaminen on taloyhtiöissä nykylainsäädännön mukaan vaikeaa, sillä se edellyttää kunnan viranomaisen päätöstä sekä kallista ja hankalaa hakuprosessia. Tupakkalainsäädäntöä on päivitettävä niin, että taloyhtiön yhtiökokous voisi kieltää häiritsevän tupakoinnin parvekkeilla ja huoneistoissa.

Lue lisää tiedotteestani.

Sähkötupakka eli ”vape” kielletään alle 18-vuotiailta

Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva tupakkalain muutos kieltää alaikäisiltä nikotiinittomien sähkösavukkeiden hallussapidon sekä rajoittaa savuttomien nikotiinituotteiden käyttöä ja makuja. Lisäksi lakiesitys sisältää kiellon tupakan vastikkeiden hallussapidolle alle 18-vuotiailta ja pyrkii ehkäisemään nuorten tupakkatuotteiden käyttöä sekä harmaata ja laitonta kauppaa. Tavoitteena on suojella lasten ja nuorten terveyttä ja antaa oppilaitoksille sekä kodeille työkaluja puuttua asiaan tehokkaasti.

Lue lisää blogistani.

Kymmenen vuoden passin palautusta kiirehdittävä

Hallituspuolueiden norminpurkutyöryhmän linjaus palauttaa kymmenen vuotta voimassa olevat passit on tervetullut. Voimassaolon pidennys toisi helpotusta poliisin lupapalveluiden pitkiin odotusaikoihin ja kansalaisten arkeen. Nyt on tavoitteen toteuttamiseen löydettävä keinot ja tuotava lakiesitys eduskunnan.

Lue lisää tiedotteestani.

Suojellaan kotimertamme – laitetaan roskat roskakoriin

Itämeren ja sen rantojen suojelu on minulle tärkeää. Rehevöityminen ja roskaantuminen ovat kotimeremme suojelun kannalta suuria ongelmia. Kaupungin toimet rantavesien siivoamiseksi ovat käynnissä. Roskaa merestä kauhovan Lippo-aluksen voi bongata vaikkapa Kauppatorin satama-alueelta. Vaikka siivottujen roskin määrä on viime vuosina laskenut, kerättiin viime kesänä rannoiltamme lähes 100 kuutiometriä roskaa. Roskien siivoaminen kuluttaa valtavasti kaupungin veroeuroja. Me helsinkiläiset voimme vaikuttaa kaupunkimme ja vesistöjen roskaantumiseen hyvin helpolla tavalla: huolehtimalla omat roskat roskiksiin.

Lue lisää kolumnistani.

Sanaston väkeä ja kirjailijoita vieraili eduskunnassa Korvaamattomat kirjat -tilaisuudessa. Tärkeä asiaa, mukavia kohtaamisia ja ajankohtaista keskustelua. 
Oli ilo saada olla mukana HERO:n juhlaseminaarin paneelissa. Kuvassa kanssani varapuhemies Paula Risikko sekä tilaisuuden juontanut Kaj Kunnas. 
Helsinki-kierroksella vuorossa Malmi ja Taiteen sulattamo, taide- ja mielenterveysjärjestö. Kuvassa Eveliina Lafghani Rauni Koikkalainen, Karoliina Itkonen ja Tim Saarinen. 

Ajatuksesi sekä palautteesi ovat tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Arvoisa Vastaanottaja,

eduskunnassa lakiesitykset etenevät hallitusneuvotteluissa sovitun mukaisesti, mutta työmarkkinapolitiikka on politiikan keskusteluissa vahvimmin. Hallitus ja eduskunta vievät eteenpäin hallitusohjelman mukaisia esityksiä normaalilla lainsäädäntöprosessilla. Osaan lakiesityksistä ay-liitot ovat vastanneet käynnistämällä poliittisia lakkoja, jotka ovat käytännössä pysäyttäneet Suomen viennin. Lakkojen aiheuttamat kustannukset ja haitat ylittävät arvioiden mukaan jo miljardin. 

Keskustelun ytimessä ovat kolme uudistusta: työrauhasääntely, paikallisen sopimisen laajentaminen ja vientivetoinen palkkamalli. Esitykset ovat maltillisia ja hyvin pitkälle sellaisia, joita muissa Pohjoismaissa on tehty aiemmin. Sen sijaan ay-liikkeen voimankäyttö on ylimitoitettuja ja aiheuttaa suurta vahinkoa.

Työrauhassa kysymys on pelisäännöistä koskien poliittisia ja tukilakkoja sekä maksuista, joita seuraa laittomista lakoista. Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä. Jatkossa voi lakkoilla omien työehtojen puolesta täysin nykyiseen tapaan eikä siihen esitetä mitään muutoksia.

Paikallista sopimista koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Esityksen tarkoitus on mahdollistaa se, että jatkossa kaikki yritykset ovat sopimismahdollisuuksien osalta samassa asemassa riippumatta siitä, kuuluvatko ne liittoon vai eivät. Tavoitteena on lisätä sopimisen yhdenvertaisuutta ja työmarkkinoiden joustavuutta.

Hallituksen esityksiä on valmisteltu kolmikantaisissa työryhmissä työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta hyödyntäen. Lakien säätäminen kuuluu eduskunnalle, ja työehdoista ja palkoista neuvotteleminen sekä sopiminen työmarkkinajärjestöille.

Hallitus on jatkuvasti todennut olevansa avoin vaihtoehtoisille esityksille, jotka tukevat työllisyyden ja talouden kasvua sekä tasapainottavat julkista taloutta. Uskottavia vaihtoehtoja ei juurikaan ole ikävä kyllä näkynyt.

Vientivetoisen palkkamallin tarkoitus on varmistaa vientialojen kilpailukykymme suhteessa kilpailijamaihimme. Tavoite on saada asiasta neuvotellen sopimus, mutta SAK on kuitenkin kieltäytynyt neuvotteluista, vaikka suurin osa muista toimijoista olisi valmis neuvottelemaan. Vahva toive on usealla taholla, että SAK tulisi neuvottelupöytään.

Tässä kirjeessä:

 • Ehdolla HOK-Elannon vaaleissa, oikea aika äänestää 10.-22.4.2024
 • To 18.4. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä
 • Työn linja toimii 
 • Helsingin kouluverkon rahoituksen räikeä epäkohta korjataan
 • HPV:n aiheuttamat taudit hävitettävä nostamalla rokotekattavuutta

Ehdolla HOK-Elannon vaaleissa, oikea aika äänestää 10.-22.4.2024

Olen ehdolla HOK-Elannon vaaleissa numerolla 434 ja motivoitunut jatkamaan työtä edustajistossa. Ajattelen, että:

 • HOK-Elannon on oltava edelläkävijä vastuullisuudessa, palveluiden ja valikoimiin laadussa ja edullisuudessa. Ihmisistä ja ympäristöstä on pidettävä huolta. 
 • Asiakasomistajien hyötyjä on kasvatettava ja arkea helpotettava. Korttelitoiveen kaltaisia vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti asiakaslähtöisesti. 
 • Kivijalka ja verkkopalvelut täydentävät toisiaan. Vaihtoehtoja tarvitaan. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia.

HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestysaika on 10.-22.4.2024. Äänestysohjeet löytyvät äänestysajan alkaessa HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. HOK-Elannon toimialue kattaa Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan.

To 18.4. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä

Kerron Facebook-livessä politiikan ajankohtaisista eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Facebook-liven löydät Facebook-sivultani facebook.com/sarkomaasari. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä sähköpostitse sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Työn linja toimii 

Hallitusneuvotteluissa valitsimme työn linjan. Ilman pohjoismaista työllisuusastetta emme voi ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointipalveluja. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tuoreen arvion mukaan hallituksen eduskunnassa olevien lakiesitysten vaikutus on 74 000 työllistä. Toimet vahvistavat julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla. Tämä on ilo uutinen. Valittu työn linja toimii. Kestävin tapa valtion talouden kuntoon laittamiseksi on uudet työpaikat ja työlliset.

Päätökset eivät ole olleet helppoja mutta ilman niitä ei ole mahdollista pelastaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Jatkossa yhä useampi saa toimeentulonsa omasta työstään. Onkin käsittämätöntä, että varsinkin pääoppositiopuolue SDP on esittänyt vain tekemiemme toimien perumista ja salannut oman vaihtoehtonsa työllisyysvaikutukset, jotka mitä ilmeisemmin ovat merkittävästi työttömyyttä lisääviä. Nyt kun hallituksen luvut ovat pöydässä olisi kohtuullista, että SDP:kin paljastaisi omat lukunsa.

Helsingin kouluverkon rahoituksen räikeä epäkohta korjataan

Helsingin koulujärjestelmä poikkeaa merkittävästi muista Suomen kaupungeista, sillä monet kaupunkimme lähikoulut ovat yksityisiä sopimuskouluja. Ei ole mitään perustetta, että esimerkiksi Herttoniemen, Munkkinimen ja Kulosaaren yhteiskoulut saavat vähemmän rahoitusta toimintaansa kuin kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Helsinkiläisistä oppilaista noin 10 000 on yksityisissä kouluissa, jotka saavat vähemmän rahoitusta kuin kaupungin ylläpitämät koulut kotikuntakorvauksen porrastuksen vuoksi. Oli työvoitto, että saimme hallitusohjelmaan kirjattua epäoikeudenmukaisen rahoitusmalin korjaamisen. Lue lisää kolumnistani. Jätin asiasta myös kirjallisen kysymyksen vastuuministerille asiaa koskevan lakiesityksen tuomiseksi eduskuntaan viipymättä. Koulut ja oppilaat ovat erilaisia mutta saman arvoisia.

HPV:n aiheuttamat taudit hävitettävä nostamalla rokotekattavuutta

Ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n yhteiskunnallinen sekä inhimillinen tautitaakka on merkittävä. HPV aiheuttaa naisilla ja miehillä useita eri syöpiä sekä kondyloomia ja papilloomia. Suomalaisten lapsitoiveiden täyttymisen ja Pohjoismaisen matalamman syntyvyyden näkökulmasta on olennaista ehkäistä ja hävittää lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen vaikuttavia sairauksia. Rokotekattavuuden nostamistoimien vauhdittamiseksi jätimme johdollani yhdessä eduskunnan Syöpäverkoston kanssa kirjallisen kysymyksen. Lue lisää tiedotteesta.

Oli ilo osallistua tänäkin vuonna Helsingin varhaiskasvatuksen opettajien brunssille. Koolla oli mainio joukko varhaiskasvatuksen ystäviä.

Suomi-Seuran uusi puheenjohtaja Pekka Sauri oli vieraanani eduskunnassa. Keskustelimme johtamani ulkosuomalaisten ystävyysryhmän toiminnasta.

Tärkeät yhteistyökumppanit Hammaslääkäriliiton Henna Virtomaa, Nora Savanheimo ja Aija Hietala-Lenkkeri olivat vieraanani eduskunnassa. Pohdimme, miten muuttaa ravitsemusympäristöämme terveyttä edistävään ja terveyseroja kaventavaan suuntaan.
Oli ilo olla lähettämässä Team Rynkebyn Helsingin, Espoon ja Vantaan joukkueet matkaan. Pyöräilijät pyöräilivät virtuaalisella pyöräilymatkalla Pariisiin. Tapahtuman päätarkoituksena on lisätä tunnettuutta ja lahjoituksia Team Rynkebyn hyväntekeväisyyskohteisiin Suomessa eli Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle lasten syöpien tutkimukseen sekä Sylva ry:lle.

Ajatukset ja palaute ovat tervetulleita, pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

Alex sai valtavan hienon äänimäärän presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Nyt jatkamme täydellä vauhdilla kohti toista kierrosta. Kampanjatyö jatkuu numerolla 8. Nostetaan yhteistyössä äänestysintoa vieläkin mittavammaksi. Innostetaan koko Suomi mukaan yhdistävän tekijän tueksi.

Äänestämään pääsee jo keskiviikkona 31.1. Vaalien kakkoskierroksen ennakkoäänestys kestää tuttuun tapaan viikon ja päättyy ensi viikon tiistaina 6.2. Vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 11. päivä helmikuuta. Edessä historiallisen jännittävät ja tärkeät päivät. Jokainen ääni ratkaisee.

Vielä ehtii liittyä Alexin tiimiin. Saat tiimikirjeen ja ajantasaiset tiedot kampanjan kuulumisista: https://www.alexstubb.fi/#liity-tiimiin

Kampanja aloitettiin maanantaina Yhdistävällä lenkillä.

Tervetuloa tapaamaan

Lämpimästi tervetuloa tapaamaan ja vaihtamaan ajatuksia kanssani presidentinvaaleista ja muista ajankohtaisista asioista Keskuskatu vitosen Stubbilaan keskiviikkona 31.1. klo 16.30–17.30. 

AfterWalkit käynnistyivät tammikuussa ja vaihdoimme parinkymmenen kävelijän kanssa kuulumisia presidentinvaaleista ja muista ajankohtaisista kovassa lumipyryssä. Kiitos kaikille, jotka pääsivät paikalle. Seuraava AfterWalk on torstaina 14.3. klo 17.15. Tapaaminen tuttuun tapaan Pikkuparlamentin edustalla (Arkadiankatu 3).

Uuden vuoden eduskunta- ja kaupunginvaltuutetun työ on vauhdissa

Vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Vaalikampanjoinnin ohella kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset lähtivät käyntiin heti tammikuun alusta. Ensi töiksemme hyväksyimme muun muassa uuden Itämeristrategian. Olen erityisesti tehnyt työtä terveysasemalle pääsyn edistämiseksi, koulukiusaamisen kitkemiseksi sekä kaupungin liikenteen sujuvoittamiseksi.

Kansanedustajan työ on täydessä vauhdissa presidentinvaalikampanjoinnin rinnalla. Ulkoasianvaliokunta oli tänään jo koolla, mutta valtiopäivät avataan virallisesti ensi viikolla. Valtiopäivät avaa viimeistä kertaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tulossa historiallinen päivä.

Peruskoulun oppimistulokset on käännettävä nousuun

Valtioneuvosto on asettanut peruskoulun tulevaisuustyön parlamentaarisen seurantaryhmän.  On suuri iloa toimia työryhmän varapuheenjohtajana. Puheenjohtajana toimii opetusministeri Anna-Maja Henriksson. Parlamentaarisen työryhmämme toimii hallitusohjelman mukaisen peruskoulun tulevaisuustyön tukena. Tehtävä on mitä tärkein. Työssä on tärkeä kuulla erityisesti opettajia, tutkijoita ja tietenkin myös lasten sekä nuorten ääntä. Ajatukset ja näkemykset ovat tervetulleita.

Tapasin opettajia jokavuotisilla Educa-messuilla. Puhuin pääkaupunkiseudun opettajien tilaisuudessa sekä Kemianteollisuuden paneelissa, jossa keskustelimme osaamistason nostosta. Paljon muita tapaamisia ja keskusteluja Messukeskuksen mukavassa menossa. Educa on oikein onnistunut tapahtuma. Suuret kiitokset kaikille.

Koulutukseen tehdään kuluvalla eduskuntakaudella merkittäviä panostuksia. Olen tyytyväinen, että hallitusneuvotteluissa sovimme 200 miljoonaa euron lisäyksestä perusopetukseen. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään 2–3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Tarkoitus on vahvistaa perustaitojen kuten matematiikan ja lukemisen oppimista.  Myös Helsingissä päiväkoteihin ja kouluihin suunnataan lisämäärärahoja. Määräraha kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kasvaa tänä vuonna 680 euroa jokaista helsinkiläistä lasta kohden.

Edellisen hallituksen romuttama Kela-korvausjärjestelmä korjataan

Kela-korvausten nostot yksityisellä yleis- ja erikoislääkärillä, psykiatrikäynneillä sekä hammaslääkärillä astuivat voimaan vuoden alussa. Tämä oli hallitusneuvotteluissa tavoitteenani. Tarkoitus on uudistaa korvausmalli niin, että se on käytössä vuonna 2025. Tässä vaiheessa on linjattu, että hedelmöityshoidot palautetaan Kela-korvauksen piiriin. Se on suuri helpotus monelle. Tulevaisuudessa yhä useamman lapsitoive voi toteutua. Lue lisää blogistani. Osana uutta mallia on myös fysioterapia palautettava Kela-korvauksen piiriin.

Taiteen ja tieteen vapautta on vaalittava

Tammikuussa Helsingissä järjestetty Lux Helsinki oli upea tapahtuma, jota varjosti kuitenkin poikkeuksellinen päätös julkaista sisältövaroitus yhden teoksen kohdalla. Katariina Sourin Tapahtumasäätiön tilaaman teoskokonaisuuden yhdestä maalauksesta nousi somekohu, kun ainakin saamelaisvaikuttaja Petra Laiti syytti Souria stereotyyppisen kuvaston käytöstä ja kulttuurisesta omimisesta. Lopulta Tapahtumasäätiö tiedotti, ettei poista teosta mutta sen sijaan liittää sen yhteyteen sisältövaroituksen.

Tapahtuman yhteydessä ennen Sourin teoksen näyttöä Senaatintorilla kuulutettiin kovaääninen varoitus. Pakko sanoa, että hämmästys oli valtava. Miksi ihmeessä sisältövaroitus piti tehdä? Mistä ylipäätään varoitettiin? Moni Senaatintorilla varoituksen kuullut asiaa minulta kysyi. Moni on huolissaan taiteen vapaudesta.

Taide ja tiede ovat kautta aikojen herättäneet ihastusta ja vihastusta. Tällaiset reaktiot eivät saa kuitenkaan johtaa toimiin, jotka kahlitsevat ajattelun, tieteen tai taiteen vapautta.

Tapahtunut on sen verran poikkeuksellista, että Lux Helsinki -tapahtuman järjestelyistä vastaavan Tapahtumasäätiön hallituksen on syytä olla hereillä. On perusteltua käydä läpi toimet sekä arvioida, missä meni vikaan. Lue lisää blogistani.

Ajatukset ja palaute ovat tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,


Syksyn suurin työ tehty, kun saimme valtiovarainvaliokunnassa valmiiksi ensi vuoden valtion budjettimietinnön. Mietintö käydään läpi eduskunnan suuressa salissa äänestyksineen. Valmista on oltava ennen joulua. Budjettimietinnön teko ei ollut helppoa. Vaikeita mutta välttämättömiä päätöksiä on tehtävä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Uusi eduskunta sai perinnöksi Marinin hallitukselta velkavuoren, kasvavat alijäämät ja tekemättömät uudistukset. Vuosien tekemättömyyden lasku tulee nyt maksuun. Pelkästään korkomenot ovat ensi vuonna yli 3 miljardia euroa.

Eduskuntakauden talouspolitiikan päälinjaksi valitsimme työn tekemisen ensisijaisuuden.

Tarkoitus on uudistaa työmarkkinoita, sosiaaliturvaa sekä verotusta. Tehdä toimia, joita muissa Pohjoismaissa on vuosia sitten tehty pääosin demaripääministerien johdolla. Ensi vuoden budjetissa on kunnianhimoiset toimet, joiden arvioidaan lisäävän työllisyyttä jopa 65 000 työllisellä, joilla on mahdollisuus tulla toimeen omilla tuloillaan.

Tavoitteemme on se, että palkasta jää jatkossa enemmän käteen.

Kohdennamme ensi vuonna 100 miljoonan euron veronkevennykset pieni- ja keskituloisille palkansaajille. Kauden lopussa työn verotus kevenee työttömyysvakuutusmaksun alennus mukaan lukien jopa miljardilla eurolla. Näitä kevennyksiä ei tehdä velaksi.

Suomi ei nouse verottamalla eikä pelkillä sopeutustoimilla vaan tarvitsemme kasvua ja uskoa tulevaisuuteen. Tiukasta talouden pidosta huolimatta panostamme osaamiseen ja kasvuun.

Tavoite on kääntää oppimistulosten laskeva suunta. Panostamme 200 miljoonaa euroa peruskouluihin, korjaamme mm. reistailevan oppimisen tuen ja vahvistamme perustaitoja kuten luku-, lasku- ja kirjoitustaitoja. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tartutaan määrätietoisesti. Toteutamme nuorten terapiatakuun.

Iloitsen, että saimme valtionvarainvaliokunnassa tehtyä yhteistyössä hallituspuolueiden kanssa budjettiin kehyksen puitteissa pieniä mutta tärkeitä lisäyksiä. Asioita, joiden puolesta olen tehnyt paljon työtä eduskunnassa.

Lue lisää budjetista blogistani: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/jouluterveiset-eduskunnasta/

Tervetuloa tapaamaan:

 • Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän glögeille Asema-aukiolle ma 18.12. klo 15.
 • Vuoden viimeiseen Facebook-liveen, joka järjestetään ma 18.12. klo 18.15. Livelähetyksen löydät Facebook-sivultani https://www.facebook.com/sarkomaasari/
 • AfterWalk kävellään taas tammikuun alussa torstaina 18.1.2024. Tervetuloa virkistymään hyvässä seurassa Töölönlahdelle. Tarkoitus on kävellä yhdessä ja vaihtaa kuulumisia. Otathan mukaan myös ystäväsi. Kokoontuminen kävelylle klo 17.15 Pikkuparlamentin (Arkadiankatu 3) edustalla.


Helsingin kaupungin ensi vuoden budjettista laaja sopu

Helsingin budjetin käsittely on kaupunginvaltuuston vuoden tärkeimpiä tehtäviä. Oli mainiota, että pormestari Vartiaisen johdolla kaikki valtuuston poliittiset ryhmät tulivat mukaan budjettisopuun. Vaikka talous on tiukilla, sisältää sopu ensi vuoden budjetista useita helsinkiläisille tervetulleita asioita.

Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=12300 

Kouluväkivalta ja - kiusaaminen saatava kuriin

Kuluvan vuoden kouluterveyskyselyn mukaan suuri osa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä. Vaikka valtaosa oppilaista voi hyvin, on huonosti voivien lasten tilanne entistäkin huolestuttavampi ja edellyttää lisätoimia. Kyselystä nousi erityisesti kaksi kasvavaa ongelmaa lasten ja nuorten arjessa.

Lue lisää uudesta Töölöläisen kolumnistani: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=12315 

Tehdään yhdessä Alexista seuraava tasavallan presidentti

Mainio presidentinvaalien ehdokkaamme Alexander Stubb tekee todella hyvää kampanjaa. Yhtään ääntä ei vielä annettu. Alexin valinta varmistetaan yhdessä tehdyllä aktiivisella kampanjalla. Kisasta tulee kova. Kaikki apu ja tuki on tarpeen. Lämpimästi tervetuloa mukaan kampanjaan.

Voit liittyä Alexin tiimiin osoitteessa https://www.alexstubb.fi/ 

Joulu on ennen kaikkea yhdessä olon juhlaa. Paras lahja läheisille on antaa heille aikaa. Rauhallista Joulua kaikille lukijoille.

Sinulle on joulukortti eduskunnasta - katso videotervehdys.

Ajatukset ja palaute ovat tervetulleita, pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, vaate, kuvakaappaus, henkilö

Kuvaus luotu automaattisesti

Arvoisa vastaanottaja, 

oli mainiota, että Helsingin kaupungin budjettiesityksestä käydyissä neuvotteluissa päästiin kaikkien valtuustoryhmien kesken yhteisymmärrykseen. Seuraavaksi budjetin käsittely siirtyy kaupunginvaltuuston päätettäväksemme.

Budjettiesityksessä on vahvasti kokoomuksen tavoitteita. Tavoitteena on nopeuttaa katutöiden edistymistä. Käyttöön otetaan tie- ja katutöiden sekä rakennus- ja korjaustöiden työmaalupaus, jolla minimoidaan kaupunkilaisille töistä aiheutuvaa haittaa ja sen kestoa. Sähköautojen latausedellytyksiin, kävely- ja pyöräilyreitteihin on tarkoitus panostaa sekä varmistaa riittävät pysäköintimahdollisuudet. Työtä näissä asioissa on paljon tehtävänä. 

Budjettisovussa päätettiin suunnata lisämäärärahoja päiväkodeille ja kouluille sekä erityisesti segregaation ehkäisyyn. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ohjataan lisää 91 miljoonaa euroa. Laskennallinen määräraha kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kasvaa 680 euroa jokaista lasta kohden. Jokaisen peruskoulun päättäneen nuoren on saatava tiedot ja taidot, jotka kantavat toisen asteen tutkintoon ja siitä edelleen jatko- opintoihin tai työelämään sekä tavoittelemaan unelmiaan. Se yksi tulevaisuutemme ja nuoren oman elämän kannalta olennaisimmista asioista.

Helsingin ensi vuoden budjetin yksi painopiste on kaupungin henkilöstöön panostaminen. Kaupungin on lisättävä työantajana pito- ja vetovoimaansa. Ratkaisuja työvoimapulaan on tarkoitus hakea mm erilaisilla koulutusmahdollisuuksilla. Henkilöstön palkkauksen kehittämistä jatketaan ja luodaan 7 miljoonan euron palkkakehitysohjelma. Budjettineuvotteluissa sovittiin myös erityistoimista varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Helsingissä tarvitaan lisää lastenhoitajia, sosionomeja ja varhaiskasvatuksen opettajia.

Terveysasemille pääsyn nopeuttamiseksi vauhditetaan omatiimimallin käyttöönottoa. Omatiimissä asiakas kohtaa aina oman tiiminsä ammattilaisen. Asioidessa ei tarvitse aina aloittaa kertaamalla sairaushistoriaa ja omaa tilannetta, jolloin varsinaisen ongelman ratkaisuun ja hoitotoimenpiteisiin päästään nopeasti. Jonoon laittamisen sijaan asiat pyritään ratkaisemaan ensimmäisellä yhteenotolla. 

Omatiimi koostuu lääkäreistä, sairaanhoitajasta, fysioterapeutista, lähihoitajasta sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Tiimin tukena toimii tarvittaessa myös muita ammattilaisia. Espoossa mallin kokeilu lyhensi terveysasemalle hoitoon pääsyä 90 vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen. Hoidon laatu on tutkitusti parempaa, kun hoitosuhteen jatkuvuus on kunnossa. 

Hyvä uutinen on myös se, että kotitalousvähennyksen korotus jatkuu myös ensi vuonna. Hallitusneuvotteluissa sovimme ehdotuksestani, että fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottama kotikuntoutus laajennetaan kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvaksi.

On tärkeää, ettei Helsingissä nosteta kuntaveroa. Kokoomus piti huolen, etteivät kaupunkimme budjetista neuvoteltaessa veron korotusehdotukset menneet läpi. Päin vastoin helsinkiläisten ensi vuoden kuntaveroa on tarkoitus laskea hieman. On tärkeää, että helsinkiläisten ostovoimasta pidetään huolta. Kaupunkilaisten verorasituksen täytyy pysyä kohtuullisena.

Ihmettelen vihreiden linjaa eduskunnassa. He esittävät veronkorotuksia työeläkkeisiin niin, että eläkkeen verotus kiristyisi 0,52 prosenttiyksiköllä, jos työeläke on yli 1125 euroa kuukaudessa. Ehdotus on käsittämätön, varsinkin kun perustuslakivaliokunta on juuri linjannut erittäin painavasti veronkiristyksistä.

Perustuslakivaliokunta linjasi, että veronkiristyksillä on rajansa. Mitä enemmän verotusta kiristetään, sitä paremmin veronkorotukset täytyy tästä lähtien perustella. Liian kireä verotus voi olla lainvastaista ja rikkoa omaisuuden suojaa, linjasi eduskunnan perustuslakivaliokunta. Linjaus on lämpimästi tervetullut. Moni suomalainen tuskailee kysyen, eikö mikään määrä veroja riitä. 

Tervetuloa tapaamaan

To 16.11. klo 17.15 Facebook-live

Ajankohtaisia politiikan kysymyksistä Arkadianmäeltä ja Helsingistä eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Seuraa lähetystä Facebook-sivulla https://www.facebook.com/sarkomaasari/  

To 23.11. klo 17 Vierailu eduskunnassa ja kakkukahvit

Kerron ajankohtaista asiaa eduskunnasta ja vaihdetaan kuulumisia. 

Ilmoittaudu viimeistään 17.11. https://forms.gle/jf7eaAP57foEf8LY8 

La 9.12. klo 12 Kokoomusyrittäjien sydänglögit, Narinkkatorilla Kampissa

Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista. Tarjolla glögiä. 

Ma 18.12. klo 18.15 Facebook-live 

Ajankohtaisia politiikan kysymyksistä Arkadianmäeltä ja Helsingistä eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Seuraa lähetystä Facebook-sivulla https://www.facebook.com/sarkomaasari/  

Kuva, joka sisältää kohteen vaate, henkilö, mies, puku

Kuvaus luotu automaattisesti

Munkkiniemen yhteiskoulun koulukirjastoa avaamassa.

Oli ilo olla avaamassa Munkkiniemen yhteiskoulun uudistettu koulukirjasto. Koulukirjasto tukee monella tapaa oppimista, opettamista ja koko koulun väen lukemista. Lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Hyvään lukutaitoon auttaa monenlaisten tekstien lukeminen. 

Munkka 85: Kansanedustaja Sari Sarkomaa avasi Munkkiniemen yhteiskoulun uudistetun koulukirjaston

Kansalaisaloite eutanasian sallimiseksi on tervetullut. 

Olin eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen julkaisutilaisuudessa kutsuttuna aloitteen puolestapuhujana. Pitkään ajattelin, että eutanasiasta säätäminen on liian iso eettinen kysymys, etten voi eikä lainsäätäjä voi sitä ylittää. Ajattelin, että palliatiivista hoitoa kehittämällä asiaan saadaan ratkaisut. Vuosien varrella on ajatukseni muuttuneet. Nykyisin ajattelen, että en voi sulkea silmiä siltä tosiasialta, että laadukkaasta hoidosta huolimatta on sietämätöntä kärsimystä ja tilanteita, joissa ei ole eettisesti kestävää perustetta kieltää eutanasian mahdollisuutta.

Blogini aiheesta: Kansalaisaloite eutanasian sallimiseksi tervetullut

Ikäsyrjintään on aina puututtava.

Olen kantanut huolta koronalääkkeen käytöstä, potilaslain noudattamisesta ja ikäsyrjinnän ehkäisemisestä hyvinvointialueilla. Oli välttämätöntä, että koronaan sairastuneiden iäkkäiden lääkehoidossa tapahtui yllätyskäänne, kun ohjeita muutettiin. Viiden yliopistosairaalaan tekemä ohje ei enää rajoita Paxlovidin käyttöä iän perusteella. 

Linkissä hallitukselle asiasta jättämäni ikäsyrjintää puuttumista vaativa kirjallinen kysymykseni  ja Ilta-Sanomien uutinen aiheesta

Saastuneen lumen kaato mereen on lopetettava.

Helsingin valtuusto on linjannut vuonna 2019 kokoomuksen aloitteesta, että likaisen lumen kaatamisesta mereen on päästävä eroon. Toimien viipyminen on ikävä häpeätahra. Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen johtamalla toimialalla ei asiassa olla edetty. Onneksi hallitusneuvotteluissa sovimme, että

saastuneen lumen kaato vesistöihin lopetetaan.  Kirittääkseni hallituksen toimia tein asiasta lakialoitteen.  Helsingin on vihdoin ja viimein löydettävä saastuneen lumen mereen ajolle ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto.

Lakialoite laiksi ympäristönsuojelulain 18 §:n muuttamisesta

Kela- korvausta korotetaan.

Sovimme hallitusneuvotteluissa viime kaudella lähes romutetun Kela-korvauksen nostosta ja uuden korvausmallin rakentamisesta. Kela-korvaukset nousevat jensi vuoden alusta. Esimerkiksi yleis- ja erikoislääkärin korvaustaksa nousee 8 eurosta 30 euroon. Hammaslääkärin perustutkimuksen korvaustaksa nostetaan 15,50 eurosta 30 euroon. Kela-korvauksen nosto on myös helpotus ruuhkautuneelle julkiselle sektorille. 

Palautetaan Kela-korvaus hedelmöityshoitoihin – Suomi tarvitsee lisää lapsia. 

Alhaisen syntyvyyden Suomessa on viisasta tavoitella sitä, että perheet voisivat saada toiveissaan olevan lapsimäärän. Lapsien syntymistä ei pitäisi ainakaan vaikeuttaa, kuten edellinen hallitus teki poistuessaan hedelmöitymishoidoista Kela-korvauksen. Hedelmöityshoidot ovat monille perheille tärkeä keino saavuttaa lapsihaaveensa. Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa. 

Nyt monia lapsesta haaveilevia järkyttänyt leikkaus on mahdollista perua. Hallitusneuvotteluissa sovimme Kela-korvauksien nostosta sekä uuden korvausmallin luomisesta. Osana uuden mallin rakentamista on perusteltua palauttaa hedelmöityshoidot Kela-korvauksen piiriin. 

Tiedote: Palautetaan Kela-korvaus hedelmöityshoitoihin – Suomi tarvitsee lisää lapsia

Jos et ole vielä ehtinyt, tänään on oikea päivä liittyä presidenttiehdokas Alexander Stubbin tiimiin. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan. Alex piti puoluekokouksessa poikkeuksellisen ansiokkaan puheen, joka kannattaa ehdottomasti lukea

Liity tiimiin: www.alexstubb.fi 

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, Ihmisen kasvot, vaate, Magenta

Kuvaus luotu automaattisesti

Roosa-kampanjan tärkein tapahtuma on Tanssii tähtien kanssa -lähetys. Oli mukavaa olla seuraamassa suoraa lähetystä. https://roosanauha.syopasaatio.fi/osallistu/kertalahjoitus/  

Pidetään yhteyttä.

Parhain terveisin
Sari Sarkomaa

Lokakuun eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

eduskuntatyössä päällimmäisenä on turvallisuuspolitiikka. Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on uhka Suomen ja koko Euroopan turvallisuudelle. Ukrainalaiset taistelevat urheasti itsenäisyytensä, länsimaisen demokratian ja Suomenkin puolesta. Me suomalaiset tuemme Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeen, myös jälleenrakennuksessa. EU:n on pysyttävä yhtenäisesti ja vahvana Ukrainan tukena. Suomen lähtökohtana on, ettei Venäjä voi voittaa sotaa.

Terroristijärjestö Hamasin raaka hyökkäys Israeliin on järkyttävä ja täysin tuomittava. Israelille on oikeus puolustautua. Tärkeää on suojella konfliktialueiden siviilejä. Alueella olevien suomalaisten evakuoimiseksi tehdään työtä. 

Baltic Connector -kaasuputken rikkoutumisen syyksi epäillään tahallista vahingontekoa. Kyseessä on kahden Nato-maan kriittinen infrastruktuuri. Tilanne on vakava ja asiaa selvitetään ripeällä tahdilla. Arvioiden mukaan asia ei vaikuta huoltovarmuutemme. Tasavallan presidentti Niinistö tiivisti asian: Suomi on varautunut ja valmiutemme on hyvä.

Ulkoasianvaliokunnassa seuraamme turvallisuuspoliittista tilannetta ja sen vaatimia toimia tiiviisti. 

Turvallisuuden rinnalla talous on toinen iso asia työlistallani. Ratkaisuja menojen vähentämiseksi ei ole helppo löytää, vaan tehtävä on todella haastava. Ihmisten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. On osattava nähdä kokonaisuus ja arvioitava vaikutuksia.

Aloitimme tällä viikolla ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn valtiovarainvaliokunnassa. Esityksessä näkyvät Suomen Nato-jäsenyys ja Ukrainalle annettava tuki. Suomi ottaa aktiivisen roolin Natossa. Uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen aikakausi vaatii uudenlaisia painotuksia.

Kokoomuksen pitkään ajama ja suomalaisille tärkeä Nato-jäsenyys vahvistaa maamme turvallisuutta, Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta.

Marinin hallitus jätti jälkeensä raskaan alijäämän, velkataakan ja tekemättömät uudistukset. Joka kahdeksas käyttämämme euro rahoitetaan velalla. Näin ei voi jatkua. Lähdemme uudistamaan Suomea vaikeassa tilanteessa.

Toimiva hyvinvointiyhteiskunta voidaan rakentaa vain tasapainoisen talouden, työn ja yrittäjyyden varaan. Hallitusneuvotteluissa sitouduimme valtiovarainministeriön suosituksiin taittaa velkaantumiskehitys kahden vaalikauden mittaisella työllä. Toteutamme uudistuksia, joilla Suomeen saadaan vähintään 100 000 uutta työllistä, joilla on mahdollisuus tulla toimeen omilla tuloillaan. Työn verotuksen keventäminen katetaan työn ja kasvun kannalta vähemmän haitallisia veroja kiristämällä. Työn verotusta ei kevennetä velaksi. Hallitusohjelmassa sovitut uudistukset ovat vastaavia, joita muissa Pohjoismaissa on tehty jo vuosikymmeniä sitten - pääosin sosiaalidemokraattien johdolla.

Suomi on erkaantunut monella mittarilla muista Pohjoismaista. Nyt on oikea aika tehdä toimet, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme pelastetaan.

TERVETULOA TAPAAMAAN

Pe 13.10. klo 16 Alexander Stubbin yleisötilaisuuteen Kolmelle Sepälle

Olen tilaisuudessa mukana.

Tule mukaan tekemään presidentinvaalikampanjaa. Liity tiimiin osoitteessa www.alexstubb.fi/

Tapahtumasivulle

Ke 8.11. klo 18.30 Joka neljäs -hyväntekeväisyysnäytös Vallilan näyttämöllä

Olen mukana tilaisuuden paneelikeskustelussa. Joka neljäs on isän tarina siitä, mitä tapahtuu kun oma poika sairastuu syöpään. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Syöpäklinikan Tukijat ry:n kanssa. Jokaisesta lipusta (á 50 €) ohjataan 25 € HUS Syöpäkeskuksen potilaiden hyväksi.

Lisätietoja ja liput

To 16.11. klo 17.15 Facebook-live

Ajankohtaisia politiikan kysymyksistä Arkadianmäeltä ja Helsingistä eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Seuraa lähetystä Facebook-sivulla

To 23.11. klo 17 vierailu eduskunnassa ja kakkukahvit  

Ajankohtaista asiaa eduskunnan syksystä. Ilmoittaudu viimeistään 17.11.

AJANKOHTAISTA

Panostukset peruskouluun ja lukutaitoon ovat tervetulleita. Sovimme hallitusneuvotteluissa 200 miljoonan euron panostuksesta perusopetukseen. Peruskoulu on laitettava kuntoon niin, että oppilaiden perustaidot vahvistuvat. Lisäämme lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistamiseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot jatkaa toisen asteen opintoihin.

Väkivalta ei kuulu työpaikoille. Sote-, pelastus-, kasvatus- ja opetusalojen turvallisuustilanne on hälyttävä. Kiritän pääministeri Petteri Orpon hallitusta viemään ripeästi eteenpäin hallitusohjelman välttämättömiä ja tervetulleita kirjauksia työturvallisuuden ja työelämän väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Varhaiskasvatuksen kriisiin rakennettava ratkaisuja. Budjettikeskustelussa nostin esille tarpeen kouluttaa riittävästi lastenhoitajia, sosionomeja ja varhaiskasvatuksen opettajia. Hallitusohjelman mukaisesti aloituspaikkoja lisätään erityisesti Helsingin yliopistoon

Eduskunnan muistiverkosto järjestäytyi syyskuussa. Verkostomme tavoitteena on pitää päätöksenteossa esillä muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa asiaa. On ilo saada toimia muistiverkoston puheenjohtajana. Mukana verkostossa kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä.

Kela-korvauksen piiriin on palautettava edellisen hallituksen pois leikkaama yksityinen fysioterapia. Nyt se on mahdollista, kun hallitusneuvotteluissa sovimme Kela-korvauksiin suunnattavan määrärahan nostamisesta ja uuden korvausmallin rakentamisesta. Nostin kyselytunnilla esille kuntoutuksen merkityksen.

Itämerta on suojeltava vuodenajasta riippumatta. Helsingin uusin ympäristöraportti esiteltiin kaupunginvaltuustossa.  Raportti on mainio väline seurata kotikaupunkimme toimien vaikutuksia ympäristöön. Itämeren tilan kohentamiseksi tarvitaan lisätoimia. Likaisen lumen mereen kaadolla on laitettava stoppi.  

Kaupunkia on kehitettävä yhdessä. Kaupunkiympäristölautakunnan linjaukset Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman periaatteista sivuuttivat erityisesti kantakaupungin asukkaiden ja yrittäjien näkemykset. On syytä olla huolissaan liikenteen sujuvuuden säilymisestä, keskustan elinvoimaisuudesta ja saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla, autot mukaan lukien.

Roosa nauha -keräys on käynnissä. Roosa nauha -keräys tukee rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta ja syöpään sairastuneita. Tänä vuonna keräyksen teema on lasten syövät.  https://roosanauha.syopasaatio.fi/

Pidetään yhteyttä.

Parhain terveisin

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

Säätytalolla Petteri Orpon johdolla käydyt hallitusneuvottelut onnistuivat ja vaativa työ alkaa uuden pääministerin johdolla. Lähdemme rakentamaan vahvaa ja välittävää Suomea yhdessä hallituskumppaniemme perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kanssa. Suomen täytyy nyt ja jatkossa pärjätä maailman myrskyissä.

Minulla oli ilo ja kunnia olla mukana kokoomuksen toisena neuvottelijana Säätytalon talouspöydässä, jonka vastuulla oli koko julkinen talous, verotus, omistajapolitiikka ja eläkeasiat sekä muiden neuvottelupöytien koordinointi. Olen luottavainen siihen, että nyt työn aloittavalla joukkueellamme Suomen suunta saadaan oikaistua ja hyvinvointiyhteiskunta pelastettua.

Pääministeri Orpon johdolla teemme työtä, jotta Suomen näivettymistä uhkaava velkakierre saadaan taitettua ja julkista taloutta tasapainotettua. Vahvistamme hyvinvointiyhteiskuntamme selkärankaa edistämällä työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä työn kannattavuutta. Tavoittelemme yli 100 000 uutta ihmistä työhön. Lisäämme kilpailua, vähennämme byrokratiaa ja teemme investointeja tulevaisuuteen. Haluamme nostaa Suomen takaisin osaavimpien kansakuntien joukkoon. Teemme kiireellisesti toimia, jotta sote-palveluiden pariin pääsisi nopeammin. Teemme Suomesta maailman turvallisimman yhteiskunnan ja puhtaan energian suurvallan.


Säätytalolla neuvottelujoukkueemme talouspöydässä.

Koskaan ei tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Jouduin aivan yllättäen jäämään hallitusneuvottelujen loppumetreillä sairauslomalle rintasyövän hoidon vuoksi. Tämä muutti hetkessä monta asiaa. Eduskuntatyö oli laitettava tauolla.

Kiitos paljon kannustavista viesteistä. Olen kiitollinen, että leikkaus meni hyvin ja jatkohoidot etenevät syövän voittamiseksi. Toivon pääseväni takaisin töihin ja normaaliin arkeen mahdollisimman pian. Suhtaudun tulevaan luottavaisin mielin. 

 
Terveisiä Säätytalolta. Kuvassa kokoomuksen neuvottelujoukkue.

Toukokuun terveisissä

- Tervetuloa eduskunnan Avoimiin oviin ma 4.9 klo 13-18.15
- Helsingin ydinkeskustan näivettymiselle on tehtävä stoppi
- Ihmisen pitää olla Itämeren puolella
- Muistisairaus koskettaa koko perhettä
- Haastattelu Talouselämässä
- Koulujuoksulla parempaa lasten syövän hoitoa
- Diabeteksen omahoitotarvikkeiden yhdenvertainen saatavuus on turvattava 

Tervetuloa eduskunnan Avoimiin oviin ma 4.9 klo 13-18.15 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan eduskuntataloon ja keskustelemaan sinulle tärkeistä aiheista. Valtiosalin Politiikan torilla voit tulla juttelemaan kokoomuksen eduskuntaryhmän pisteelle. Eduskunnan kuppilassa on tarjolla kahvit. 

Tilaisuuteen ei ilmoittauduta ennakkoon. Sisäänkäynti Päätalon B-ovesta eli Töölön puoleisesta sisäänkäynnistä. Ohessa kartta. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa.Helsingin ydinkeskustan näivettymiselle on tehtävä stoppi

Helsingin ydinkeskustan elinvoiman hiipuminen on monisyinen ongelma. Tilannetta ovat kärjistäneet epäonnistuneet liikenneratkaisut, jotka eivät ota huomioon keskustassa asuvia, asioivia, työskenteleviä eikä yrittäviä. Lisäksi keskustan saavutettavuutta heikentävät kantakaupungissa yhtaikaa käynnissä olevat useat liikennettä sumputtavat katuremontit.

Toukokuussa kaupunginhallituksessa kokoomusryhmän voimin teimme lukuisia esityksiä Helsingin elinvoiman vahvistamiseksi. Kirjoitin asiasta Verkkouutisten blogiin. Epäonnistuneet liikenneratkaisut on korjattava ja Helsingin keskustan näivettymiselle on laitettava piste. 

Ihmisen pitää olla Itämeren puolella

Maailman merien päivänä ja vuoden kaikkina muinakin päivinä on tärkeää muistaa merien merkitys koko maapallon ilmastolle ja elämälle. Saimme uuteen hallitusohjelmaan vahvat tavoitteet suojella Saaristomerta ja koko Itämerta sekä muita vesistöjemme. 

Keskeinen kansallinen tavoite on Saaristomeren suurimman ravinnelähteen eli maatalouden kuorman vähentäminen. Lounais-Suomen siipikarja- ja sikatalouden ravinnevalumat ovat nousseet koko Itämeren alueella suurimpiin leviä ruokkivan fosforin lähteisiin ja Suomen suurimmaksi huolenaiheeksi Itämeren rehevöitymisessä. Puhtaamman kotimaisen ruuantuotannon edistäminen on tärkeää meille kaikille suomalaisille.Muistisairaus koskettaa koko perhettä

Kirjoitin Muistiliiton varapuheenjohtajana Muisti-lehden pääkirjoituksessa siitä, kuinka muistisairaus muuttaa koko lähipiirin elämää. Muistisairaus on kansansairaus, joka koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista suomalaista. Muistisairaiden läheisille pitää olla nykyistä paremmin saavutettavissa opastusta ja tietoa siitä, millaista ja mistä apua on saatavilla. Arvokasta työtä tekevillä omaishoitajilla pitää olla aitoja mahdollisuuksia vapaapäiviin esimerkiksi palvelusetelin, kotiavustajapalvelun ja kiertävän perhehoitajan avulla. Hallitusohjelmaan saimme tervetulleita linjauksia omaishoidon kehittämiseksi. 

Haastattelu Talouselämässä

Talouselämä kysyi minulta, millainen rahan käyttäjä olen. Säästeliäisyyden periaatteen sain oppia jo kotona. Säästeliäisyyttä olen opettanut eteenpäin omille lapsilleni. Olen iloinen siitä, että yhä nuoremmat ovat löytäneet sijoittamisen pariin. Hienoa, että perheet perustavat osakesäästötilejä jo vastasyntyneille. Säästää voi pienestäkin.

Lue koko haastattelu TÄÄLLÄ.

Koulujuoksulla parempaa lasten syövän hoitoa

Iloitsen Team Rynkebyn pienten puolesta järjestämän Koulujuoksu-tapahtuman upeasta tuloksesta. On ollut kunniatehtävä toimia Koulujuoksun suojelijana vuodesta 2019 lähtien. Koulujuoksussa kerätyt 132 335,62 euroa suunnataan lasten syöpähoitojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Mukana oli yli 230 koulua ja päiväkotia, yhteensä huikeat yli 44 000 reipasta juoksijaa.

Juoksutapahtumalla on kerätty vuosittain määrärahoja Aamu Säätiölle lasten syövän tutkimukseen ja Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten, nuorten ja heidän perheiden psykososiaaliseen tukemiseen. Koulujuoksu-tapahtuma on hieno tapa yhdistää liikkumisen ja auttamisen ilo.

Diabeteksen omahoitotarvikkeiden yhdenvertainen saatavuus on turvattava 

Saan paljon palautetta kotikaupunkini Helsingin terveyspalveluista. Kevään aikana olen saanut paljon palautetta erityisesti diabetesta sairastavilta Helsingin omahoitotarvikkeiden jakelun toiminnasta. 

Olen asiaa selvittänyt ja tilanteeseen on saatu edistystä. Jatkan työtä.

Omahoitotarvikejakelun toiminnan sujuvoittamiseksi on edelleen jatkettava. Tarvikkeet ovat tärkeä osa diabeteksen ja monen muun sairauden omahoitoa.

Toivotan sinulle ja läheisillesi hyvää ja rentouttavaa kesää.Arvoisa vastaanottaja,

Sydämelliset kiitokset luottamuksesta ja valtakirjasta jatkaa helsinkiläisten kansanedustajana. 

Suuret kiitokset  avusta ja tuesta ihanalle tukijoukolleni. On valtavan upea tunne, kun saimme yhdessä muun kokoomusjoukkueen kera kokoomuksen Suomen suurimmaksi puolueeksi.

Valtavan suuri kiitos kokoomusta äänestäneille ja kampanjatyötämme tukeneille.

Vaalien jälkeen tärkeä juhlanaihe ja onnistuminen oli se, että maamme on nyt Naton jäsenmaa. Artikla 5 astui voimaan ja uusi aika Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa alkoi. Siniristilippumme hulmuamaa Naton päämajan salossa.

Eduskuntatyö käynnistyi vauhdilla. Petteri Orpon johdolla aloitimme tällä viikolla hallitusohjelmaneuvottelut. Säätytalolle kutsun saivat Perussuomalaiset, RKP ja Kristillisdemokraatit. Seuraavat viikot vietän tiiviisti Säätytalolla. Olen kokoomuksen toisena neuvottelijana talouspöydässä, jonka vastuulla ovat koko julkinen talous, verotus, omistajapolitiikka ja eläkeasiat. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta.

Perinteisten kiitoskahvien pito siirtyi nopeasti vauhtiin lähteneiden hallitusneuvotteluiden vuoksi hetkeen, jolloin hallitus on valmis. Valmistelut neuvotteluihin alkoivat heti vaalien jälkeen.

Eduskuntaryhmämme puheenjohtajana jatkaa Kai Mykkänen. Ilo saada toimia upean uuden eduskuntaryhmämme varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajina kanssani toimivat Jukka Kopra ja Pia Kauma. Uudessa mittavassa eduskuntaryhmässä on valtavasti osaamista ja tahtoa laittaa Suomi oikeille raiteille.

Toimin myös talousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä ulkoasianvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Työ alkoi mielenkiintoisissa merkeissä. Valiokuntia tarkastelemme uudelleen kun hallitus on koossa.

 
Eduskuntaryhmän järjestäytymiskokouksessa Petteri ja eduskuntaryhmän johto.


Kuvassa hallitusneuvotteluiden talouspöydän kokoomusjoukkueemme: Matias Marttinen, Mikko Martikkala ja Sakari (sekä vauva) Rokkanen.


Talouspöydän neuvotteluissa Säätytalolla.

Toukokuun terveisissä

- Lukutaidon edistäminen on tasa-arvoteko
- Yrityslähestymiskielto kitkemään lisääntyviä myymälä varkauksia 
- Terapiatakuusta on tehtävä totta

Lukutaidon edistäminen on tasa-arvoteko

Lukutaidon edistäminen on kansanedustajan työssäni ollut aina tärkeä tavoite. Vaikka lasten lukutaito ja lukuharrastus on hiipunut se ei ole muuttunut, että lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Tukemalla lapsen lukemista opinpolun alkuvaiheessa voidaan tehokkaasti kitkeä eroja oppimistuloksissa. Lukemisessa ovat tärkeässä asemassa lasten lähellä olevat aikuiset kuten isovanhemmat ja muut sukulaiset sekä kummit. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa voidaan ja tehdäänkin paljon.

Yrityslähestymiskielto kitkemään lisääntyviä myymälä varkauksia 

Myymälävarkaudet, väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat kaupoissa ikävää arkipäivää. Monesti samat ihmiset toistavat häiriökäyttäytymistä. Suomen on syytä ottaa mallia Ruotsista, jossa yrityslähestymiskieltolaki, tillträdesförbud till butik, on ollut voimassa maaliskuusta 2021 lähtien. Kaupan liiton sisarjärjestö Svensk Handelin mukaan asetettu kielto on ollut tehokas. Kiellon saaneista henkilöistä 75 prosenttia on noudattanut kieltoa ja on pysynyt poissa kaupan tiloista. 

Asian vauhdittamiseksi olen tehnyt asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa. 

Terapiatakuusta on tehtävä totta

Edellisellä eduskuntakaudella kokoomus oppositiosta toistuvasti esitti vaateet terapiatakuun toteuttamiseksi. Mielenterveysongelmat ovat suuri kansansairautemme. Kun mieli särkyy, joutuu moni jonoon. Vain puolet saa tarvitsemansa avun. Terapiatakuu varmistaisi yhdenvertaisen hoitoon pääsyn. Nyt on viimeinen hetki korjata tilanne ja laittaa mielenterveyspalvelut kuntoon.

Erityinen huoli liittyy lapsiin ja nuoriin. On vakava tosiasia, että useat vaikeasti oireilevat lapset ja nuoret ovat odottaneet apua jopa vuosia eivätkä silti ole saaneet sitä. Jokainen päivä ilman apua on vahingollinen lapsen ja nuoren kehitykselle vaikeuttaen opinpolkua ja lisäten syrjäytymisriskiä. Onneksi nuorilla on valtava parantumispotentiaali, jos avun saa ajoissa.


Oli ilo olla mielenterveysjärjestöjen kutsumana puhujana Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa pidetyssä Terapiatakuu–kansalaisaloitekampanjan julkistamistilaisuudessa 20.2.2019. 

Ajatukset ja terveiset liittyen kevään politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita. 

Pidetään yhteyttä.
 
Aurinkoista kevättä toivottaen, 

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen
Kolmen nuoren äiti

Arvoisa vastaanottaja,

Eduskuntavaalikampanjan viimeiset päivät ovat menossa ja työ huipentuu vaalipäivänä sunnuntaina 2.4. Tilanne on äärimmäisen tiukka ja jännittävä. Nyt tarvitaan vahva loppukiri varmistamaan kokoomuksen vaalivoitto. 
 
Hyvä tapa antaa vauhtia loppukiriin on muistuttaa ihmisiä ja suositella äänestämistäni. Vain annettu ääni ratkaisee uudelleen valintani. Olen ehdolla jatkamaan työtä helsinkiläisten kansanedustajana numerolla 147. Sunnuntaina on oikea aika äänestää.
 
Olen kansanedustajan työssä saanut aina toimia vastuullisissa tehtävissä. Kuluneen eduskuntakauden ajan toimin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja valtiovarainvaliokunnassa. Olen ollut tiimissä, joka on tehnyt kokoomuksen vaihtoehtobudjetin, jossa on toimet vastuuttoman velkaantumisen lopettamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Seuraava eduskuntakausi tulee olemaan historiallisen vaikea. Eduskunnassa tarvitaan tekijöitä, jotka tuntevat ja osaavat talouden, mutta myös hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset palvelut ja koulutuspolitiikan. Sopeuttamistoimet on tehtävä niin, että Helsinki ja Suomi on hyvä paikka asua ja elää kaiken ikäisille nyt ja tulevaisuudessa. Ketään ei saa jättää yksin.

Loppukiri  tehdään yhdessä. Kaikki apu ja tuki on arvokasta. Voit seurata Helsinki-kierrokseni tulevia tapahtumia LINKIN kautta. Tervetuloa tapaamaan.

Lue lisää työstäni ja tavoitteistani helsinkiläisten kansanedustajana. KOTISIVUILTANI näet myös missä ja milloin olen tavattavissa.

Ajattelen, että parasta vaalityötä on hyvin tehty työ. Vaalikampanjassa keskityn ihmisten tapaamiseen mutta mainostamistakin tarvitaan. Pienikin summa on suuri tuki. Ohessa lahjoituspalvelu, jonka kautta on mahdollista tukea kampanjaani.

Vaikuttavaa työtä on myös tykätä ja jakaa sosiaalisen median postauksiani. Esitteitä jaetaan tuttuun tapaan ja se on hyvää liikuntaa. Jos haluat jakaa esitteitä voit ottaa yhteyttä Leila Saloseen joka koordinoi jakelua leila.salonen123@gmail.com. Nyt on oikea aika jakaa esitteitä, kun ihmiset miettivät sopivaa ehdokasta.

Jos sinulla kysyttävää niin laitathan viestiä tai soitta minulle sari.sarkomaa@eduskunta.fi puh. 050 511 3033.
Nyt on oikea aika suojella Itämerta - Mitä Helsinki voi tehdä ja mitä odotamme valtiolta?

Torstaina 30.3 klo 16-17 järjestän Itämeriaiheisen keskustelutilaisuuden kahvila Roasbergissä osoitteessa Mikonkatu 13. Kanssani alustajana toimii Itämerihaasteen koordinaattori Mari Savela. Keskustelemme siitä, mitä Helsinki voisi tehdä Itämeren parhaaksi ja mitä valtakunnan tasolla pitäisi tehdä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa mukaan 💚Sari tavattavissa perjantaina 31.3 

klo 8 Kolmen Sepän aukiolla
klo 11.30 Messukeskus Pasilan edustalla
klo 16 Lauttasaaren metroasemalla (Lauttiksen sisäänkäynti)
klo 16.30 Lauttasaaren metroasemalla (Gyldenintien sisäänkäynti)

Sari tavattavissa lauantai 1.4

Nyt on oikea aika keskustella sinulle tärkeistä asioista. Lämpimästi tervetuloa tapaamaan lauantaina 1.4.

klo 7-8 Meilahden sairaala-alueelle, Haartmaninkadun risteyksessä Meilahden sairaala-alueen sisääntulotien vieressä
klo 9 Narinkkatorin vaalikontille, mukana menossa myös puheenjohtaja Petteri Orpo
klo 10.30 Laajalahden aukion puukioskille
klo 11.30 Kauppakeskus Lauttikseen
klo 12 Munkkivuoren Ostoskeskukselle
klo 14 Töölöntorille
klo 15 Kolmen Sepän aukiolle
klo 16 Kauppakeskus LauttisAjatukset ja ideat liittyen kevään politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen
Kolmen nuoren äiti