Siirry sisältöön

Maaliskuun eduskuntaterveiset

Arvoisa Vastaanottaja,

eduskunnassa lakiesitykset etenevät hallitusneuvotteluissa sovitun mukaisesti, mutta työmarkkinapolitiikka on politiikan keskusteluissa vahvimmin. Hallitus ja eduskunta vievät eteenpäin hallitusohjelman mukaisia esityksiä normaalilla lainsäädäntöprosessilla. Osaan lakiesityksistä ay-liitot ovat vastanneet käynnistämällä poliittisia lakkoja, jotka ovat käytännössä pysäyttäneet Suomen viennin. Lakkojen aiheuttamat kustannukset ja haitat ylittävät arvioiden mukaan jo miljardin. 

Keskustelun ytimessä ovat kolme uudistusta: työrauhasääntely, paikallisen sopimisen laajentaminen ja vientivetoinen palkkamalli. Esitykset ovat maltillisia ja hyvin pitkälle sellaisia, joita muissa Pohjoismaissa on tehty aiemmin. Sen sijaan ay-liikkeen voimankäyttö on ylimitoitettuja ja aiheuttaa suurta vahinkoa.

Työrauhassa kysymys on pelisäännöistä koskien poliittisia ja tukilakkoja sekä maksuista, joita seuraa laittomista lakoista. Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä. Jatkossa voi lakkoilla omien työehtojen puolesta täysin nykyiseen tapaan eikä siihen esitetä mitään muutoksia.

Paikallista sopimista koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Esityksen tarkoitus on mahdollistaa se, että jatkossa kaikki yritykset ovat sopimismahdollisuuksien osalta samassa asemassa riippumatta siitä, kuuluvatko ne liittoon vai eivät. Tavoitteena on lisätä sopimisen yhdenvertaisuutta ja työmarkkinoiden joustavuutta.

Hallituksen esityksiä on valmisteltu kolmikantaisissa työryhmissä työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta hyödyntäen. Lakien säätäminen kuuluu eduskunnalle, ja työehdoista ja palkoista neuvotteleminen sekä sopiminen työmarkkinajärjestöille.

Hallitus on jatkuvasti todennut olevansa avoin vaihtoehtoisille esityksille, jotka tukevat työllisyyden ja talouden kasvua sekä tasapainottavat julkista taloutta. Uskottavia vaihtoehtoja ei juurikaan ole ikävä kyllä näkynyt.

Vientivetoisen palkkamallin tarkoitus on varmistaa vientialojen kilpailukykymme suhteessa kilpailijamaihimme. Tavoite on saada asiasta neuvotellen sopimus, mutta SAK on kuitenkin kieltäytynyt neuvotteluista, vaikka suurin osa muista toimijoista olisi valmis neuvottelemaan. Vahva toive on usealla taholla, että SAK tulisi neuvottelupöytään.

Tässä kirjeessä:

  • Ehdolla HOK-Elannon vaaleissa, oikea aika äänestää 10.-22.4.2024
  • To 18.4. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä
  • Työn linja toimii 
  • Helsingin kouluverkon rahoituksen räikeä epäkohta korjataan
  • HPV:n aiheuttamat taudit hävitettävä nostamalla rokotekattavuutta

Ehdolla HOK-Elannon vaaleissa, oikea aika äänestää 10.-22.4.2024

Olen ehdolla HOK-Elannon vaaleissa numerolla 434 ja motivoitunut jatkamaan työtä edustajistossa. Ajattelen, että:

  • HOK-Elannon on oltava edelläkävijä vastuullisuudessa, palveluiden ja valikoimiin laadussa ja edullisuudessa. Ihmisistä ja ympäristöstä on pidettävä huolta. 
  • Asiakasomistajien hyötyjä on kasvatettava ja arkea helpotettava. Korttelitoiveen kaltaisia vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti asiakaslähtöisesti. 
  • Kivijalka ja verkkopalvelut täydentävät toisiaan. Vaihtoehtoja tarvitaan. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia.

HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestysaika on 10.-22.4.2024. Äänestysohjeet löytyvät äänestysajan alkaessa HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. HOK-Elannon toimialue kattaa Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan.

To 18.4. klo 17.15 Sarin vartti Arkadianmäeltä Facebook-livessä

Kerron Facebook-livessä politiikan ajankohtaisista eduskunnan kyselytunnin jälkeen. Facebook-liven löydät Facebook-sivultani facebook.com/sarkomaasari. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä sähköpostitse sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Työn linja toimii 

Hallitusneuvotteluissa valitsimme työn linjan. Ilman pohjoismaista työllisuusastetta emme voi ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointipalveluja. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tuoreen arvion mukaan hallituksen eduskunnassa olevien lakiesitysten vaikutus on 74 000 työllistä. Toimet vahvistavat julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla. Tämä on ilo uutinen. Valittu työn linja toimii. Kestävin tapa valtion talouden kuntoon laittamiseksi on uudet työpaikat ja työlliset.

Päätökset eivät ole olleet helppoja mutta ilman niitä ei ole mahdollista pelastaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Jatkossa yhä useampi saa toimeentulonsa omasta työstään. Onkin käsittämätöntä, että varsinkin pääoppositiopuolue SDP on esittänyt vain tekemiemme toimien perumista ja salannut oman vaihtoehtonsa työllisyysvaikutukset, jotka mitä ilmeisemmin ovat merkittävästi työttömyyttä lisääviä. Nyt kun hallituksen luvut ovat pöydässä olisi kohtuullista, että SDP:kin paljastaisi omat lukunsa.

Helsingin kouluverkon rahoituksen räikeä epäkohta korjataan

Helsingin koulujärjestelmä poikkeaa merkittävästi muista Suomen kaupungeista, sillä monet kaupunkimme lähikoulut ovat yksityisiä sopimuskouluja. Ei ole mitään perustetta, että esimerkiksi Herttoniemen, Munkkinimen ja Kulosaaren yhteiskoulut saavat vähemmän rahoitusta toimintaansa kuin kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Helsinkiläisistä oppilaista noin 10 000 on yksityisissä kouluissa, jotka saavat vähemmän rahoitusta kuin kaupungin ylläpitämät koulut kotikuntakorvauksen porrastuksen vuoksi. Oli työvoitto, että saimme hallitusohjelmaan kirjattua epäoikeudenmukaisen rahoitusmalin korjaamisen. Lue lisää kolumnistani. Jätin asiasta myös kirjallisen kysymyksen vastuuministerille asiaa koskevan lakiesityksen tuomiseksi eduskuntaan viipymättä. Koulut ja oppilaat ovat erilaisia mutta saman arvoisia.

HPV:n aiheuttamat taudit hävitettävä nostamalla rokotekattavuutta

Ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n yhteiskunnallinen sekä inhimillinen tautitaakka on merkittävä. HPV aiheuttaa naisilla ja miehillä useita eri syöpiä sekä kondyloomia ja papilloomia. Suomalaisten lapsitoiveiden täyttymisen ja Pohjoismaisen matalamman syntyvyyden näkökulmasta on olennaista ehkäistä ja hävittää lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen vaikuttavia sairauksia. Rokotekattavuuden nostamistoimien vauhdittamiseksi jätimme johdollani yhdessä eduskunnan Syöpäverkoston kanssa kirjallisen kysymyksen. Lue lisää tiedotteesta.

Oli ilo osallistua tänäkin vuonna Helsingin varhaiskasvatuksen opettajien brunssille. Koolla oli mainio joukko varhaiskasvatuksen ystäviä.

Suomi-Seuran uusi puheenjohtaja Pekka Sauri oli vieraanani eduskunnassa. Keskustelimme johtamani ulkosuomalaisten ystävyysryhmän toiminnasta.

Tärkeät yhteistyökumppanit Hammaslääkäriliiton Henna Virtomaa, Nora Savanheimo ja Aija Hietala-Lenkkeri olivat vieraanani eduskunnassa. Pohdimme, miten muuttaa ravitsemusympäristöämme terveyttä edistävään ja terveyseroja kaventavaan suuntaan.
Oli ilo olla lähettämässä Team Rynkebyn Helsingin, Espoon ja Vantaan joukkueet matkaan. Pyöräilijät pyöräilivät virtuaalisella pyöräilymatkalla Pariisiin. Tapahtuman päätarkoituksena on lisätä tunnettuutta ja lahjoituksia Team Rynkebyn hyväntekeväisyyskohteisiin Suomessa eli Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle lasten syöpien tutkimukseen sekä Sylva ry:lle.

Ajatukset ja palaute ovat tervetulleita, pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa