Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Runnovatko vasemmistovihreät hallituspuolueet maakuntasote-esityksen piittaamatta omien Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien hätähuudosta?

Tiedote 14.6.2021

Julkaisuvapaa heti

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa toistaa Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien hätähuudon. Sarkomaa vetoaa voimakkaasti, että hallituspuolueet eivät kääntäisi selkäänsä Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajiston yksimieliselle, vahvalle kannanotolle (22.4.2021), jossa edellytettiin hallituksen maakuntasote-esityksen vakavien valuvikojen korjaamista, ennen kuin se hyväksytään.

Sarkomaan johtaman Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajisto otti huhtikuussa yksimielisesti kantaa hallituksen maakuntasote-esitykseen, ja edellytti, että esityksen vakavat epäkohdat on korjattava ennen kuin eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Neuvottelukunnan puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja Sarkomaan lisäksi 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr.), 2. varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (sd.) ja 3. varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.).

”Esitys on vahingollinen koko maalle ja katastrofi Helsingille ja Uudellemaalle. HUS:n oman arvion mukaan maakuntamalli tarkoittaa noin 400 miljoonan euron leikkausta koko Uudenmaan alueelle ja 100 miljoonan euron leikkausta HUS:lle. Esitys leikkaisi alueen ihmisten sotepalveluihin käytettävää rahoitusta ja ryöstäisi myös kuntien kassan, eli niitä rahoja, jotka on tarkoitettu kaupungin muuhun toimintaan kuten lasten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Esitys on vaarassa hyydyttää kaupunkien elinvoimaisuuden.”, Sarkomaa varoittaa.


Puheenjohtajisto nosti esiin Uudenmaan kuntien huolen erityisesti kasvavien kaupunkien investointikyvyn ja elinvoiman turvaamisesta, kun niiden verotuloja ja kiinteää omaisuutta siirtyy sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueille. Tähän on myös lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittänyt huomiota.


Puheenjohtajisto tähdensi kannanotossaan, että kuntien kyky huolehtia jäljelle jäävistä tehtävistään on uudistuksen yhteydessä varmistettava. Puheenjohtajisto vaati ratkaisua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rahoitukseen sekä opetuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen.  

Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta kuuli yhdessä alueen kuntia ja toimijoita. Asiantutijalausunnoissa tuotiin esiin vakavana huolena Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoituksen niukkuus sekä se, etteivät metropolialueen erityispiirteet tule riittävästi huomioiduiksi laskelmissa. Kasvukeskuksissa esimerkiksi palkat, vuokrat ja erilaiset palveluiden hankintaan liittyvät kustannustekijät ovat muuta maata korkeammat.

”Kannan vakavaa huolta siitä, että esitystä viedään eduskunnassa läpi  tekemättä mitään muutoksia ja sulkemalla silmät asiantuntijoiden murskakritiikiltä. Nyt hallituspuolueet näyttävät runnovan sote-esitystä voimalla ja piittaamatta Uudenmaan alueen kansanedustajien yhdessä yli puoluerajojen esittämää vahvaa vaadetta korjata vahingollisen maakuntamallin valuviat. Vetoan Uudenmaan hallituspuolueiden edustajiin ja hallituspuolueisiin: älkää kääntäkö selkäänne, älkääkä sulkeko silmiänne maakuntamallin Uudenmaan alueen ihmisten palveluille ja kaupungeille aiheuttamilta vakavilta vahingoilta”, Sarkomaa vetoaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033