Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa: Lukulahja lapselle vauhdittaa onnistuneesti isiä ja äitejä lukemaan lapselle – hankkeen romuttaminen järjetöntä

Tiedote 14.11.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää kaupunkilaisjärjen vastaisena, että merkittäviä muutoksia isien ja äitien lukutottumuksissa lapselle aikaansaanut Lukulahja lapselle -hanke on keskeytymässä määrärahan puutteeseen. Tämä on hyvin lyhytnäköistä tilanteessa, jossa lukutaidoltaan heikkojen lasten ja nuorten osuus on ollut kasvussa.

Sarkomaa pitää vastuullisena, että eduskunta kohdentaa ensi vuoden budjettiesityksestä Lukulahja lapselle -toimintaan puuttuvat 300 000 euroa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Lukulahja lapselle -ohjelma on lyhyessä ajassa tuonut merkittäviä muutoksia perheiden lukutottumuksiin ja lisännyt tietoa lukemisen merkityksestä. Se on tutkitusti lisännyt vauvaperheiden lukemista etenkin niissä perheissä, joissa muuten luettaisiin vähän tai ei lainkaan. Ohjelma ehkäisee tehokkaasti lukutaidon ja lukemisen eriarvoistumista. Lukutaito on kaiken oppimisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen perusta.

”Kotien valmius tukea lapsen lukutaidon kehittymistä vaihtelee suuresti. Lapset ovat varhaiskasvatukseen ja kouluun tullessaan eriarvoisessa asemassa. Lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä jo varhaisessa vuorovaikutuksessa, siksi vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen taitojen kehittymistä on lisättävä. Osaamisen eriarvoistuminen on pysäytettävä varhaislapsuudessa", Sarkomaa toteaa.

”Lukutaidon edistäminen on kansanedustajan työssäni ollut aina tärkeä tavoite. Valtiovarainvaliokunnassa käsitellessämme valtion budjettia vuonna 2017 pohdimme, miten edistää vaikuttavammin lasten lukutaitoa. Kuulimme Lukukeskuksen tuottamasta materiaalista, jota jaettiin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä pilottina kymmenen kunnan neuvoloissa. Pilotin kokemukset olivat lupaavia”, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan aloitteesta lisättiin eduskunnassa hallituksen budjettiesitykseen kaikkien neuvoloiden Lukulahja-toiminnan laajentamiseen Lukukeskuksen määrärahaa 250 000 eurolla vuosille 2018 ja 2019.

Suomen Kulttuurirahasto lähti 1,2 miljoonan euron panostuksella mukaan​. Se on mahdollistanut jokaiselle Suomessa vuosina 2019–2021 syntyvälle lapselle annettavan kirjalahjan neuvolan opastuksen ohessa. Suomen- ja ruotsinkielisten kirjojen lisäksi osa tarinoista on käännetty Suomessa eniten puhutuille muille kielille.

 ”Tutkimusten mukaan lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Varhaisilla lukukokemuksilla on ratkaiseva merkitys osaamiserojen kaventamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen yhteiskunnassa. Ovi lukemisen maailmaan avataan yhteisen lukemisen avulla”, Sarkomaa päättää.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa

puh. 09 432 3033

Blogikirjoitus: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/lukulahja-lapselle-ohjelman-jatkuvuus-turvattava-neuvolat-innostaneet-onnistuneesti-lukemaan-lapselle/