Siirry sisältöön

Uusi Suomi 30.12.2022: Lasten epäinhimilliset sydänleikkausjonot purettava heikentämättä Uudenmaan riskisynnyttäjien palveluja

Tehohoidon vajaus on johtanut epäinhimillisiin lasten sydänkirurgian leikkausjonoihin. Maassamme on jo 50 lasta odottanut sydänleikkausta yli lakisääteisen hoitotakuun ajan. Ratkaisuja asiaan selvittäneen työryhmän toimenpide-ehdotukset ovat uunituoreena julkaistu. Vastuuministeri Kiurun ja koko maan hallituksen on viipymättä tartuttava toimeen kriittisessä tilassa olevan lasten tehohoidon turvaamiseksi. Lasten tehohoidon kapasiteettia on lisättävä ja lasten epäinhimilliset sydänleikkausjonot on purettava heikentämättä Uudenmaan riskisynnyttäjien palveluja ja turvallisuutta.

Sydänleikkauksen odottelu ja toistuvat peruutukset aiheuttavat valtavaa huolta ja vaikeuttavat perheiden elämää. Jonotus aiheuttaa erityisen suuren epävarmuuden lapsen terveydestä ja tulevaisuudesta. Tilanne kuormittaa entisestään Uuden lastensairaalan erittäin vaativaa työtä tekevää henkilöstöä sekä heikentää toimialan pito- ja vetovoimaa.

Paine näkyy myös Uudenmaan synnytyssairaaloissa. Suomessa syntyvistä lapsista joka kolmas syntyy Uudellamaalla. Huolta herättää työryhmän ehdotus siirtää riskisynnyttäjiä pois HUSin alueelta. Asiaan pitää löytää myös kestävämpiä ratkaisuja. Synnyttäjien ja lasten palveluiden laadun sekä turvallisuuden takaaminen pitää olla prioriteettilistan kärjessä. Ensimmäiseksi on korjattava hallituksen aluehallintouudistuksen torso rahoitusmalli, joka kurittaa kovalla kädellä HUSin ja Helsingin sote-palveluiden rahoitusta murentanut mahdollisuuksia järjestää korkeatasoista hoitoa.

Lisäkoulutuksen tarpeeseen vastaamiseksi on luotava uusi koulutuspolku sairaanhoitajille ja erikoislääkäreille. Lisämäärärahaa tarvitaan myös hoitajien rekrytointiin ja vaativan työn kannustuslisiin. Uusia korkeakoulujen aloituspaikkoja on suunnattava vahvasti painottaen työvoimapulasta kärsivää Uuttamaata.

Suomessa on lasten tehohoitopaikkoja kaikkiaan 150 mutta lapsia voidaan hoitaa ainoastaan 132 tehohoitopaikalla. Tehohoitopaikkoja on suljettuina erityisesti hoitohenkilökunnan vajeen vuoksi.

Lasten tehohoidon kriittisen tilanteen vuoksi HUS teki viime lokakuussa omavalvontailmoituksen aluehallintovirastolle ja Valviralle. Tämän johdosta perustettiin asiantuntijaryhmä etsimään kriittiseen tilanteeseen ratkaisuja. Asiantuntijatyöryhmä on tällä viikolla julkaisut esityksensä niin nopeasti kuin pidemmällä tähtäimellä vaikuttavista toimenpiteistä.

Jätin hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen lasten tehohoidon korjaustoimien vauhdittamiseksi. Kysymyksessä edellytetään vastausta siihen, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy lasten kriittisen tehohoidon tilanteen ratkaisemiseksi.