Siirry sisältöön

Lapset ja ryhmäkoot kuriin!

11.02.2011 http://kokoomus.blogit.kauppalehti.fi/blog/22165/lapset-ja-ryhmakoot-kuriin

Vaikka moni asia on muuttunut, niin se tosiasia pysyy, että lapset tarvitsevat aikuisten aikaa kasvaakseen turvallisesti aikuisuuteen. Tämä pätee niin kotona kuin koulussa.

Opettajan ajan riittävyys on perusopetuksen keskeinen laatutekijä. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle. Aikaa auttaa niitä, jotka tarvitsevat erityishuomiota ja aikaa tukea erilaisia lahjakkuuksia. Aikaa tarvitaan niin kodin ja koulun yhteistyöhön kuin kiusaamisen kitkemiseen. Monet asiat, kuten kieli- ja kulttuurikirjo lisäävät osaltansa haasteita opettajien ajankäytölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreet tulokset valtakunnallisesta peruskoulujemme ryhmäkokoja kartoittavasta selvityksestä ilahduttivat. Keskimääräinen ryhmäkoko Suomessa on pienentynyt hieman kaikilla luokka-asteilla. Tulos osoittaa sen, että tämän hallituskauden alussa aloittamamme perusopetus paremmaksi, pop-ohjelma, on purrut ja ryhmäkokojen kasvu on saatu taitettua.

Pop-ohjelman kärkitavoite on kitkeä ylisuuria opetusryhmiä. Tällä vaalikaudella kunnat ovat saaneet pop-rahoja yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Ylisuurten ryhmien kitkemisen lisäksi koulussa on lisätty mm. kerhotoimintaa, kielivalintoja ja eritysopetusta sekä opettajien täydennyskoulutusta.

Pop-ohjelman onnistumista korostaa se, että selvityksessä näkyy vasta ensimmäisen 16 miljoonan euron vaikutus, joka kunnille suunnattiin valtionosuuksina opetusryhmien pienentämiseen. Seuraavana vuonna summa oli jo lähes 30 miljoonaa euroa. Työtä ylisuurten ryhmäkokojen kitkemiseksi on jatkettava, samoin koko peruskoulun kehittämistä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tämän päivän ekaluokkalaisen on oltava 2060-luvulla työelämässä.

Vaikka meillä on maailman paras perusopetus, ei sitä eikä Pisa-tuloksia voi pitää itsestäänselvyytenä. Laatu on jatkuvan kehittämisen ja panostamisen sekä opettajien ponnisteluiden tulosta. Haastetta koulussa lisää myös se, että monet yhteiskunnan ongelmat tulvivat kouluihin ovista ja ikkunoista sisään. 

Perusopetuksen merkitys onkin aivan erityinen niin yksittäiselle lapselle kuin koko kansakunnalle. Perusopetuksen tavoitteena on antaa kaikille lapsille riittävät tiedot ja taidot sekä innostus oppia uutta niin, että ne kantavat jatko-opintoihin ja läpi elämän.

Ryhmäkokoselvitys osoitti, että maltti panostaa perusopetukseen palkitaan. Paineita on tullut monelta taholta rahan suuntaamiseksi toisaalle. Viime vaalikaudella paineita ei kestetty. Silloinen punamultahallitus lupasi suunnata lisää voimavaroja peruskouluille ainakin ikäluokkien pienenemisestä vapautuvien eurojen verran. Pienten koululaistemme tappioksi sosiaalidemokraattisen opetusministerin johdolla lupauksesta livettiin. Tällä vaalikaudella oppositio on keskittynyt ilkkumaan perusopetuksen lisävoimavarojen pienuutta. Tyyli on ollut, että mikään ei ole mitään. Nyt on oppositiolle pakko sanoa, että ne pienenevät sittenkin!