Siirry sisältöön

Hoitohenkilöstö vahvasti sote -valmisteluun

Eri puolelta Suomea kuuluu hälyttäviä viestejä, ettei hoitohenkilöstön edustus sote-uudistuksen paikallisessa valmistelussa toteudu. Tähän on viisasta ja välttämätöntä tehdä korjausliike. On välttämätöntä, että jokaisessa kunnassa ja maakunnassa otetaan hoitohenkilöstön ja hoitotyönjohdon edustus mukaan sote-uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Koko henkilöstön sitoutuminen on mittavan muutoksen onnistumisen edellytys. Sote- ja maakuntauudistus koskettaa yli 200 000 sote- työntekijää, joista noin 75 % on hoitoalan ammattilaisia. Uudistus ei onnistu, ellei suurin henkilöstöryhmät ole edustettuina kaikilla tasoilla ja vahvasti mukana vaikuttamassa siihen, miten uudistus käytännössä toteutetaan.

Uusien rakenteiden, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa on oltava mukana moniammatillinen edustus, kun tavoitteena on saada koko koulutetun henkilöstön osaaminen käyttöön. Tämä on välttämätöntä etenkin siksi, että rakenteet, toimintatavat ja hoitoketjut sekä diagnostiset tukipalvelut muotoutuvat sellaisiksi, että sosiaalityön eri sektoreiden, vanhus- ja vammaispalvelujen ja terveydenhuollon asiakaslähtöinen yhteistyö tulee toteutumaan palveluja käyttävän ihmisen näkökulmasta onnistuneesti.

Sote-lakipaketti on parhaillaan eduskunnan arvioitavana. Lain hyväksymisen jälkeen muodostettava maakuntien väliaikaishallinto tekee koko soten kannalta merkittäviä päätöksiä. Siksi on varmistettava, että henkilöstön - mukaan lukien hoitohenkilöstön johdon - edustus on myös tulevassa väliaikaishallinnossa.  Uudessa maakunnassa on sosiaali-ja terveyspalveluiden hallinnossa oltava vahvat johtamisosaamisen ammattilaiset. Kaikilla tasoilla on oltava monialaisen hoitohenkilöstön osaamisen tuntevia, koulutettuja hoitotyön johtajia. Hoitotyön johtajat tuntevat hoitotyön koulutuksen, osaamisen, työn sisällön ja kehittämistarpeet. Koko johtaminen on uudistettava moniammatilliseksi, jotta asiakaslähtöisyys voi toteutua.  Hoitotyön johtajat vastaavat siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen.  Nämä asiat on eduskunnassa pykälätasolla varmistettava.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Tel. +358 50 511 3033

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Instagram