Siirry sisältöön

Sarkomaa: Asiantuntijaryhmä arvioimaan Kela-lakia ja Kelan valvontaa sekä asemaa

TIEDOTE 3.7.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja, Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että kuluvalla eduskuntakaudella arvioidaan Kansaneläkelaitosta koskeva lainsäädäntö ja samalla Kelan asema sekä valvonta.

Sarkomaan mielestä on erityisen tärkeä arvioida, onko Kelan valvonta nykyisellään riittävää ja tarkoituksenmukaista? Ja onko Kelan ja ministeriöiden toimivaltasuhteet Kelan nykyisiä ja tulevia tehtäviä ajatellen kohdallaan?

Sarkomaa pitää viisaana asettaa arviointityötä tekemään asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävä olisi laatia arvio ja sen pohjalta toimenpide-ehdotukset. Sarkomaa vie ehdotuksen ryhmän asettamisesta Kelan valtuutettujen käsiteltäväksi.

Kela-valtuutetut ovat jo pyytäneet esityksen Kelan johdon näkemyksistä Kela-lain muutostarpeista syksyn ensimmäiseen valtuutettujen yleiskokoukseen.

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos. Perustuslain 36 pykälässä on säädetty eduskunnalle määrätty suora Kansaneläkelaitoksen valvonta. Valvontaa suorittavat eduskunnan nimeämät valtuutetut.

Sarkomaa kutsuu kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelemaan Kelaa koskevan lainsäädännöstä ja Kelan asemasta sekä valvonnasta syysistuntokauden alussa.

Kela-lain uudistaminen on Sarkomaan mukaan välttämätöntä monestakin syystä. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee sen, että Kelan johtajia ei ole mahdollista valita määräaikaiseksi. Tämä on täysin vastoin sitä, miten valtion hallinnon ylimpien virkamiesten valinnasta on säädetty. Valtion ylimpiin virkoihin nimitetään virkamieslain mukaan pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. Sarkomaan mukaan on vaikea nähdä syitä, miksi nopeasti muuttuvassa maailmassa Kelan johtajat jatkossa valittaisiin toistaiseksi eli ns "eläkevirkoihin".

Kela arviointia kokonaisuudessaan edellyttää se, että Kelan rooli ja sen rahoitus on muuttunut sen 80 vuoden toiminnan aikana merkittävästi. Nykyisin työnantajien ja työntekijöiden sairausvakuutusmaksut ovat enää vain 26 prosenttia ja valtion rahoitus on jo 68 prosenttia Kelan rahoituksesta.

Kela maksoi etuuksia vuonna 2016 14 miljardia ja sen toimintamenot olivat 431 miljoonaa euroa.

Sote-ja maakuntauudistuksessa on viisasta hyödyntää Kelan osaamista. Monessa valtakunnallinen toimija on viisaampi, osaavampi ja kustannusvaikuttavampi, kuin yksittäinen maakunta.

Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä koko ihmisten arjen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta.

 

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 050 511 3033