Siirry sisältöön

Kokoomuksen kansanedustajat vaativat saattohoidon kirjaamista lakiin

TIEDOTE 2.12.2017

Julkaisuvapaa heti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomuslaiset kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti ja Sari Raassina ovat jättäneet hallitukselle toimenpidealoitteen saattohoidon kirjaamiseksi lakiin. Ihmisten huoli hoidon ja hoivan laadusta elämän viimeisillä hetkillä on lisääntynyt.

Sari Sarkomaan mielestä saattohoitolainsäädännössä on kyse laadukkaan hoidon saatavuuden turvaamisesta.

"Ihmisten kasvanut huoli hoidon ja hoivan laadusta elämän viimeisillä hetkillä on kuultava. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvän elämän lisäksi myös hyvään kuolemaan. On vakava epäkohta, että Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoon liittyvä lainsäädäntö. Tarve sitoviin säädöksiin saattohoidon turvaamiseksi on ilmeinen. Nykyinen räikeä eriarvoisuus elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä on kestämätön. Pelkät hoitosuositukset eivät tässä kohtaa riitä. Laadukkaassa saattohoidossa omaiset ovat osa hoidon kokonaisuutta", Sarkomaa painottaa.

Valmisteilla olevat yhtenäiset saattohoidon suositukset ovat oikea askel, mutta ne eivät riitä takaamaan laadukkaan saattohoidon toteutumista tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Ihmisen kannalta elämän viimeiset viikot tai päivät eivät saa kokoomusedustajien mielestä jäädä muuta elämää merkityksettömämmiksi.

"Ihmiselämää on kunnioitettava sen loppuun saakka. Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tavoitteena on hoitaa ihmistä niin, että arvokas kuolema olisi mahdollinen ja jäljellä oleva elää mahdollisimman kivutonta, lempeää ja hyvää. Saattohoidon kokonaisuudessa myös kuolevan läheisten huomiointi ja tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Negatiivinen kokemus saattohoidosta voi pahimmassa tapauksessa jättää pysyvät jäljet hoidettavan läheisille", Sanna Lauslahti toteaa.

Laadukkaan saattohoidon tasa-arvoisen toteutumisen turvaa viimekädessä osaava terveydenhuollon henkilökunta. Lainsäädännön lisäksi Suomessa on panostettava henkilökunnan, lääkärien ja hoitajien koulutukseen ja tiedon lisäämiseen. Puutteet esimerkiksi sairaanhoitajien tietotaidossa kävivät ilmi myös Sairaanhoitajaliiton kyselystä.

"Sen lisäksi, että Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoa koskeva lainsäädäntö, valtaosa sairaanhoitajista kokee tarvitsevansa lisää koulutusta ja tietoa saattohoidosta. On aivan välttämätöntä, että terveydenhuollon ammattilaiset kokevat tietotaitonsa ja osaamisensa saattohoidon osalta riittäväksi. Viimekädessä vain osaava hoitohenkilökunta ja lääkärit voivat turvata hyvän kuoleman ja elämän viimeiset päivät", päättää Sari Raassina.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa

+358 505113033

 

Sanna Lauslahti

+358 505122380

 

Sari Raassina

+358 505232808