Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Kaksivuotisella esiopetuksella yhdenvertaisempi alku koulutielle

TIEDOTE 25.5.2018
Julkaisuvapaa heti

Suomessa tarvitaan vahvempaa perustaa koulutien alkupäähän. Ekaluokkalaisten lähtötasoerot ovat suuria ja tällä on vaikutuksia pärjäämiseen koulussa ja elämässä myöhemmin. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää yhtenä hyvänä ratkaisuna maksuttoman esiopetuksen pidentämistä kaksivuotiseksi.

”Jokainen lapsi tulee esikouluun erilaisista lähtökohdista. Perhetausta vaikuttaa edelleen suuresti siihen, miten lapset kehittyvät ja millaisista asetelmista koulutie aloitetaan. Saamme jatkuvasti lisää tutkittua tietoa siitä, että varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti niille lapsille, joiden lähtötilanne on kaikkein vaikein. Kaksivuotisella maksuttomalla esiopetuksella voitaisiin turvata kaikkien 5-6 –vuotiaiden osallistuminen ja edistää ekaluokalle siirtyvien lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa”, Sarkomaa kuvailee.

Suomi pitää varhaiskasvatukseen osallistumisessa OECD-maiden häntäpäätä yhdessä Turkin kanssa. Sarkomaan mukaan on erityisen huolestuttavaa, että varhaiskasvatukseen eivät nyt osallistu ne lapset, jotka siitä kaikkein eniten hyötyisivät. Myös kokoomuksen puoluehallitus esittää kaksivuotiseen esiopetukseen siirtymistä.

”Esiopetus on jo nyt velvoittavaa ja maksutonta kaikille 6-vuotiaille. Varhaiskasvatus sitä ennen on vapaaehtoista, ja niin sen kuuluu mielestäni ollakin. Kaksivuotisella esiopetuksella voitaisiin (kuitenkin) tukea lapsen kehitystä ja puuttua nykyistä vaikuttavammin erilaisiin varhaislapsuuden ongelmiin, jotka pahimmassa tapauksessa vaikeuttavat koulunkäyntiä ja haittaavat lapsen edun toteutumista”, Sarkomaa toteaa

Sarkomaa kertoo olevansa iloinen tällä hallituskaudella tehdyistä parannuksista varhaiskasvatuksen saralla. Maksuja on alennettu tuntuvasti ja 5-vuotiaiden maksuttomuuskokeilu aloitettu.

”Nämä ovat hyviä päätöksiä. Varhaisiin vuosiin panostamalla ennaltaehkäisemme syrjäytymistä ja turvaamme kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet pärjätä koulutiellä ja elämässä. Kenenkään perhetausta ei saa määrittää sitä, mitä hänestä voi tulla. Siksi pidän varhaisen puuttumisen politiikkaa erinomaisena tienä.”

Oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle. Sarkomaa sen sijaan ei kannata. Tavoite on se, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuuden pidentäminen on siihen liian myöhäinen ja tehoton toimi.

”Ongelmiin ja tuen tarpeeseen on puututtava varhain ja ennaltaehkäisevästi. Mekaaninen oppivelvollisuuden pidentäminen on toimenpiteenä vain oireiden lievittämistä, eikä auta itse ongelmaan. Riittämättömät tiedot ja taidot ovat juuri se merkittävä syy, joka vaikeuttaa toisen asteen koulutuksen suorittamista. Ongelma ei katoa istuttamalla pakolla lisää peruskoulun jälkeen, vaan painottamalla varhaisia vuosia, antamalla tukea ja panostamalla jokaisen oppimiseen sekä oppimisen ilon löytymiseen peruskoulussa.”

”Peruskoulun osalta täytyy pitää huolta siitä, että kaikki pysyvät mukana ja oppilaille tarjotaan tarvittaessa myös moniammatillista tukea. Meidän täytyy varmistua siitä, että jokaisella peruskoulunsa päättävällä on riittävät valmiudet pärjätä toisella asteella ja myöhemmin elämässä. Sitä ei oppivelvollisuutta pidentämällä toiselle asteelle turvata”, Sarkomaa päättää.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa

+358 505113033