Siirry sisältöön

Kokoomuksen sivistysedustajat: Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa koulutietä ja tasa-arvoa

TIEDOTE 19.6.2018
Julkaisuvapaa heti

 Sivistysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä uudesta varhaiskasvatuslaista. Valiokunta pitää hyvänä, että laki uudistetaan kokonaisuutena. Sivistysvaliokunnan kokoomuslaiset Sari Multala, Raija Vahasalo, Sari Sarkomaa ja Timo Heinonen ovat tyytyväisiä uuden lain mukanaan tuomiin muutoksiin.

Uusi varhaiskasvatuslaki lujittaa varhaiskasvatuksen aseman osana koulutusjärjestelmää. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala korostaa, että uusi laki asettaa lapsen edun ja laadukkaan kasvatustyön kaiken toiminnan keskiöön.

”Jatkossa kaksi kolmasosaa kaikesta varhaiskasvatuksen henkilökunnasta on korkeasti koulutettuja, joko kasvatustieteiden kandidaatteja tai varhaiskasvatuksen sosionomeja. Henkilöstön koulutus- ja osaamistason nosto parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Samalla myös pedagogisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden osuus kasvaa. Olen erittäin iloinen näistä uudistuksista”, Multala toteaa.

Uusi henkilöstörakenne astuu voimaan lopullisesti pitkän siirtymäajan jälkeen vuonna 2030. Pitkä siirtymäaika mahdollistaa hallitun muutoksen. Kukaan ei myöskään menetä jo hankittua kelpoisuutta. Myös alaa jo opiskelevat saavat vanhan lain mukaisen kelpoisuuden. Joustavia koulutusmahdollisuuksia pohtimaan perustetaan myös erillinen foorumi.

Henkilöstörakenteen uudistaminen ja pedagogisen kasvatustyön vahvistaminen ovat kokoomuslaisten mukaan tärkeitä ja tarpeellisia muutoksia. Varhaiskasvatus on Raija Vahasalon mukaan liitettävä tiiviimmin osaksi muuta koulutuspolkua.

”Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin ja varhaiskasvatuksen laatuun on ensiarvoisen tärkeää. Uusi laki vahvistaa tätä kehitystä. Suomalainen varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja tasaa muun muassa erilaisista taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja tehokkaasti. Kun aiempaa useammalla varhaiskasvatuksen työntekijällä on pedagoginen koulutus, voidaan lasten kasvua ja kehitystä tukea paremmin. On tärkeää, että kaikki alan ammattiryhmät työskentelevät yhteistyössä. Kaikkien osaaminen on tarpeen.”, Vahasalo summaa.

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan eri koulutustaustoista tulevien ammattilaisten moniammatillista työtä. Uuden henkilöstörakenteen ansiosta yliopistokoulutetut lastentarhanopettajat, ammattikorkeakoulutetut varhaiskasvatuksen sosionomit ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneet lastenhoitajat voivat kukin keskittyä omien vahvuuksiensa ja parhaan osaamisen hyödyntämiseen.

”Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien tarve kasvaa uudistuksen myötä. Jo tällä hallituskaudella koulutusmääriä on kasvatettu ja yliopistoille myönnetty tähän lisärahoitusta. Nyt on tärkeää turvata se, että meillä on riittävä määrä yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia tekemään tärkeää työtään. Laadukas, moniammatillinen varhaiskasvatus on parasta mahdollista tasa-arvotyötä tuleville sukupolville”, Sari Sarkomaa toteaa.

Lisätietoja:

Sari Multala

+358 405317104

Raija Vahasalo

+358 505113090

Sari Sarkomaa

+358 505113033

Timo Heinonen

+358 505122760