Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa: Ulkosuomalaisten suhde Suomeen virallistettava

Tiedote 30.8

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja Suomi seuran johtokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää tärkeänä, että ulkosuomalaisparlamentin toiminta turvataan ja kirittää hallitusta tekemään asiasta eduskunnalle esityksen. Sarkomaa kannattaa Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin esitystä säätää laki, jolla ulkosuomalaisparlamentin asema lakisääteistettäisiin ja täten myös ulkosuomalaisten yhteys kotimaahansa virallistettaisiin.

”Ulkosuomalaisparlamentti on demokraattinen innovaatio kansainvälistyvässä Suomessa. Ulkosuomalaiset ovat voimavara suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, ja tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää tämä vuorovaikutus, että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy”, Sarkomaa toteaa.

Maailmalla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista liki 260 000 on äänioikeutettuja.

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on perustettu vuonna 1997 Suomi-Seura ry:n ja maailmalla toimivien ulkosuomalaisyhteisöjen aloitteesta. USP on ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi. USP on myös väylä, jonka kautta ulkosuomalaisten näkökulmat ja parannusehdotukset välittyvät kootusti Suomen julkiselle vallalle. USP edistää maailmalla asuvien suomalaisten oikeuksien toteumista ja osalistaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Ulkosuomalaisia erityisesti koskevissa asioissa. USP hoitaa selvästi julkisen vallan toimipiiriin kuuluvia asioita.

USP on kasvanut 20 vuodessa merkittäväksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Tällä hetkellä toimintaan osallistuu yli 532 ulkosuomalaisyhteisöä 35 maasta.

”Tavoite on, että USP toimisi jatkossakin pääosin nykyisen toimintamallin mukaisesti yhteistyössä Suomi-Seura ry:n kanssa. USP saisi määrärahan sille lain mukaan kuuluviin tehtäviin, jonka suuruudesta päätettäisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033