Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhusasiainvaltuutettu vahvistamaan ikäihmisten oikeuksien toteutumista

TIEDOTE 8.9.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajan ja Muistiliiton varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää perusteltuna perustaa valtakunnallinen vanhusasianvaltuutetun virka. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu Suomessa. Valtuutettu raportoisi, ottaisi kantaa vanhuksia koskeviin epäkohtiin ja esittäisi myönteisiä ratkaisuja vanhusten hyvän elämän edellytysten rakentamiseksi.

”Nykyiset ikäihmiset ovat tämän maan rakentaneet meille hyväksi paikaksi elää. Meidän tehtävämme on varmistaa kaikille vanhuksille turvallinen ja arvokas elämä. Työtä on tehty monin tavoin tavoitteen saavuttamiseksi. On vakava tosiasia, että emme pysty turvaamaan riittäviä palveluita ja tukea kaikille vanhuksille. Sekä omaishoitajat että kotihoito ovat monissa kaupungeissa osin ylikuormitettuja. On paljon asioita, kuten ikäsyrjintä ja yksinäisyys, joita ei yksin lainsäätäjä kykene poistamaan. Työtä on tehtävä yhdessä”, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan mukaan vanhusasianvaltuutettu osaltaan vauhdittaisi vanhusystävällisen Suomen rakentamista.

Vanhusasiavaltuutetun virkaa on yritetty edistää Suomessa useasti. Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä suositteli vanhusasianvaltuutetun viran ja toimiston perustamista jo vuonna 2006.

Sarkomaa on päättänyt tehdä eduskunnassa toimenpidealoitteen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi.

Valtuutetun toimen perustamiseen Sarkomaa nostaa kolme perustelua, jotka hän listaa blogissaan. Erityisesti hän korostaa ikäsyrjinnän kitkemistä, vanhustenhoidon epäkohtiin puuttumista sekä vanhusten yksinäisyyteen ratkaisujen löytämistä.

”Onnistuessaan tehtävässään vanhusasiavaltuutettu toimisi katalysaattorina kehittää Suomea, jossa ikääntymistä ei nähdä sairautena vaan elämän vaiheena, jossa on mahdollisuus elää oman näköistä elämää”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033