Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa iloitsee: Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen  valvontaa vahvistetaan 

Tiedote 20.12.018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää tärkeänä työvoittona hallituspuolueiden kansanedustajien yhdessä sovittua määrärahan lisäysesitystä ikäihmisten oikeuksien valvonnan vahvistamiseen valtion ensi vuoden budjettiin. Määräraha osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenoihin. Sarkomaan mukaan päätös on tärkeä askel vanhusystävällisen Suomen rakentamisessa

”Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaa on tehostettava, jotta jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimia tarvitaan myös vanhusten huonon kohtelun ja ikäsyrjinnän kitkemiseksi, ja vanhusystävällisen Suomen rakentamiseksi”, Sarkomaa toteaa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää ensi vuodelle yhteensä 250 000 euron määrärahalisäystä, jotta valvontaa voidaan vahvistaa.

”Oikeusasiamiehen voimavarojen vahvistamista puoltaa se, että oikeusasiamiehellä on nykyisiä valtuutettuja laajempi toimivalta, tiedonsaantioikeus ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Oikeusasiamiehen toimisto on olemassa oleva instituutio, joka tekee jo vanhusten oikeuksien valvontaa.  Siksi sen määrärahojen vahvistaminen oli nopein keino edetä tärkeässä asiassa”, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan mukaan oikeusasiamiehen toiminnassa on jo painotettu vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Painopiste on ollut kohteissa, joissa asui muistisairaita vanhuksia.  Hän painottaa, että vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat kuitenkin vähän, minkä vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee lisätä ja siihen lisämääräraha antaa mahdollisuuden.

”Tarvitsemme tehostettuja toimia kehittää Suomea, jossa ikääntymistä ei nähdä sairautena, vaan elämän vaiheena, jossa on mahdollisuus elää turvallista ja oman näköistä elämää eikä ketään jätetä yksin”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
puh: 050 5113033