Siirry sisältöön

Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

Tiedote 15.2.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan tuntuvia parannuksia sekä kestäviä

ratkaisuja kipeään hoitajapulaan, joka vaivaa koko hoiva- ja hoitoalaa.  

”Oli välttämätöntä ja koko Suomelle helpottava uutinen, että hallitus käynnisti tällä viikolla  vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun,” sanoo Sarkomaa. 

”Osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava kaikissa ikäihmisten palveluissa, ei ainoastaan opposition lakialoitteen mukaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa. Hallituksen aloittamassa valmistelutyössä etsitään kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan nykyistä paremmin henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin, ottaen siis huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta mutta usein raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet. Kokoomus kantaa vastuun kaikista ikäihmisistä”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus on esittänyt joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa vanhuspalvelulain kokonaisremonttia  ja lain velvoittavuuden lisäämistä, sisällyttämällä lakiin hoivatakuun. Hoivatakuu tarkoittaisi nykyistä sitovampia määräaikoja ikäihmisille sopivana ja turvalliseen hoitopaikkaan pääsyssä. Nykyinen vanhuspalvelulaki ei ole riittävästi turvannut esimerkiksi muistisairaan vanhuksen oikeutta päästä hoivakotiin, kun yksin kotona asuminen ei ole enää turvallista ja inhimillistä ”, Sarkomaa sanoo.

Hallituksen käynnistämän työn on määrä valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Työn tavoitteena on tehdä esitykset lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarvioineen.

”Hoitohenkilökunnan määrän ja osaamisen vanhuspalveluissa on perustuttava ikäihmisten yksilöllisen hoivan ja avun tarpeelle. Ikäihmisen hoidon tarpeen arvioimiseksi kokoomus on esittänyt valtakunnallisen hoitoisuusmittarin ottamista käyttöön. On loistouutinen, että tämän keskeisen kokoomuksen tavoitteen toteuttamiseen tähtäävä valmistelu on nyt käynnissä osana vanhuspalvelulain uudistamistyötä”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus edellytti, että lakiremontin valmistelussa etsitään ratkaisut edistää ikäihmisten toimintakykyä, kuntoutusta ja arjen liikuntaa. Maakuuttavasta hoitokulttuurista on päästävä mahdollisuuteen elää omannäköistä elämää. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn ja lisää entisestään hoivantarvetta. On sietämätöntä, että usein kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan”, Sarkomaa sanoo.

”Hallituksen käynnistämän vanhuspalvelulain kokonaisremontin lisäksi on ministeri Annika Saarikon selvitettävä vastuutoimialansa sietämättömät vanhusten ja vammaisten ihmisten hoidon laiminlyönnit. On varmistettava, että epäinhimilliset ja tuomittavat väärinkäytökset kitketään juurineen. Oli tärkeää, että valtiovarainministeri Petteri Orpo toi  eduskuntaan lisäbudjetin, jossa on lisämäärärahoja hoivan valvontaan. Annan vahvan tuen oikeusministeri Antti Häkkäsen ehdotukselle lisätä vanhuspalvelulakiin säännös vanhuspalvelurikkomuksesta”, Sarkomaa päättää. 

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Kokoomuksen seniorikannanottoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/