Siirry sisältöön

Kokoomuksen kansanedustajat Laiho ja Sarkomaa: Hoitajia ja lääkäreitä ei saa lähettää virussotaan ilman riittäviä varusteita

TIEDOTE 1.4.2020

JULKAISUVAPAA HETI

Kokoomuksen kansanedustajat Laiho ja Sarkomaa: Hoitajia ja lääkäreitä ei saa lähettää virussotaan ilman riittäviä varusteita


Terveydenhuollon kentältä tulee huolestuttavaa palautetta suojavarustepulasta sekä sekavista ja puutteellisista ohjeista. Henkilöstön huoli on otettava vakavasti.

”Suojavarusteet ovat täysin olennainen tuki ylläpitää terveydenhuollon toimintakykyä vaativassa koronaviruksen vastaisessa työssä. Terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee työssään kaiken tuen, viimeisempään tietoon perustuvan suojainten selkeät käyttöohjeet sekä ohjeiden mukaiset suojavarusteet. Vetoamme vastuuministeri Kiuruun ja koko hallitukseen, että henkilöstön suojaamisesta ja työturvallisuudesta huolehditaan tinkimättömästi”, Laiho ja Sarkomaa vaativat.

Vakava esimerkki ohjeiden sekavuudesta on vanhusten kotihoito, jonne on annettu jatkuvasti muuttuvia ohjeita. Ministeri Kiuru linjasi 19.3, että kotihoidon henkilöstön asiakaskäynneillä tulee suojautua kertakäyttöisillä hengitystiesuojaimilla. Seuraavana päivänä STM julkaisi ohjeen, jonka mukaan suojautumisesta päättäisikin työnantajat. Seuraavalla viikolla STM:n linjasi, että suusuojaimia pitää käyttää asiakaskäynneillä ja hengitystieinfektiopotilaiden hoidossa käsineidenkin käyttö olisi pakollista. Myöhemmin samana päivänä linjattiin, että hengityssuojaimia käytetään omakohtaisen riskiarvion perusteella ja käsihygienia riittää, jos asiakkaalla ei ole hengitystieinfektiota.

Lopulta STM:n johtaja Tuija Kumpulainen lupasi, että kotihoitoon tulee vielä uusi suositus, jossa hengityssuojaimia tulee käyttää kaikissa asiakastapaamisissa. Alkuviikosta STM tiedotti uudesta ohjeesta, jonka mukaan terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Samalla tavalla on toimittava riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa avussa. Ohje koskee myös tehostettua palveluasumista.

”Olemme terveydenhuollon ammattilaisina järkyttyneitä siitä, että ministeriön tasolta ehdotetaan vaihtoehdoksi kertakäyttöisille suu-nenäsuojuksille huivia suojavarusteeksi! Onko maamme suojavarusteiden tilanne jo tässä epidemian alkuvaiheessa niin epätoivoinen, ettei henkilökunnalle ole antaa riittäviä suojavarusteita työnantajan puolesta?”, hämmästelevät Laiho ja Sarkomaa.

Saamamme tiedon mukaan, jonka myös Yle raportoi 26.3, kotihoidossa ei ole tähän asti käytetty hengityssuojaimia tavallisissa tapaamisissa.

”Kunnista tulleiden tietojen mukaan suojaimia ei uskota riittävän, jos toimitaan STM:n ohjeistuksen mukaisesti, jos suojaimia käytetään kotihoidossa ja muissa ohjeen toiminnoissa, jokaisen asiakkaan kohdalla. Suojaimista on jo nyt huutava pula. Odotamme ministeri Kiurulta ja Pekoselta varmistusta siitä, mihin suojavarusteet riittävät”, edellyttävät Laiho ja Sarkomaa.   

”Ministeri Kiurun vastuuministerinä on syytä selkeyttää hallinnonalansa ohjeistus suojaimien käytön osalta. Epäselvät ja poukkoilevat ohjeet huolestuttavat ja rasittavat jo nyt kuormitettua henkilökuntaa, kun heidän pitäisi saada keskittyä hoitamaan potilaita”, sanovat Sarkomaa ja Laiho.

Edustajat kertovat saaneensa paljon huolestuneita yhteydenottoja puutteellisista suojavarusteista ja kirjavista käytännöistä hoitohenkilökunnan sairauslomien suhteen. Hoitajat pelkäävät kantavansa virusta oireettomana ja tartuttavansa riskiryhmässä olevia ihmisiä, joille tauti voi olla kohtalokas.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pitäisikin päästä koronatesteihin erittäin matalalla kynnyksellä, jotta taudin leviämistä voidaan estää sekä potilaisiin että työyhteisön sisällä. Myös oireettomia hoitohenkilökuntaan kuuluvia pitäisi testata, jos he työskentelevät riskiryhmien parissa. Tämä vähentäisi myös henkilökunnan huolta”, toteavat Sarkomaa ja Laiho

”Varmuusvarastotkin ehtyvät vauhdilla, kun tartuntaepäilyjen ja sairastuneiden määrä kasvaa. Suojavarusteiden riittävyys epidemiahuipun yli täytyy turvata. On tärkeä huomata, että suojaimia tarvitaan useilla eri yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä sektoreilla. Varmuusvarastot on nopeasti käytetty loppuun, jos niiden lisähankintoja ei ole tehty”, edustajat toteavat.

”Terveydenhuollon toimijoiden ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden huolta helpottaisi, jos hallitus avoimesti kertoisi millaisia toimia asian eteen on tehty ja mikä on suojavarusteiden riittävyyden todellinen tilanne. Kriisitilanteessa tarvitaan avointa ja riittävää tiedottamista. Myös eduskunnan ajanmukaisesta informoinnista on huolehdittava”, sanovat edustajat

”Kun suojavarusteiden käyttöön on koulutettu ja niiden määrä on riittävä, henkilökunta voi keskittyä vaativaan työhönsä rauhassa. Riittävällä henkilökunnan suojaamisella on suora vaikutus terveydenhuollon henkilöstön sairastumisriskiin ja tehohoitopaikkojen riittävyyteen. Ohjeistuksen pirstaleisuus on tikittävä koronapommi, emmekä voi antaa infektiotilanteen levitä käsiin epäselvien ohjeiden ja riittämättömien suojavarusteiden takia. Hallituksen on otettava henkilökunnan huoli omasta, läheistensä ja potilaiden terveydestä tosissaan”, Laiho ja Sarkomaa päättävät.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Mia Laiho, puh. 050 433 6461