Siirry sisältöön

Sari Sarkomaan ja kokoomusedustajien kirjallinen kysymys koronaviruspotilaille tarkoitettujen erikoisvarustettujen taksien Kela-korvauksesta: ”Asiakkaiden ja kuljettajien terveyttä suojeltava”

Tiedote 16.4.2020

Julkaisuvapaa heti

Sari Sarkomaan ja kokoomusedustajien kirjallinen kysymys koronaviruspotilaille tarkoitettujen erikoisvarustettujen taksien Kela-korvauksesta: ”Asiakkaiden ja kuljettajien terveyttä suojeltava”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Sari Sarkomaa on yhdessä Pauli Kiurun, Anne-Mari Virolaisen, Arto Satosen, Sinuhe Wallinheimon, Ville Kauniston, Timo Heinosen sekä Mari-Leena Talvitien kanssa jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen (KK 286/2020 vp) Kelan korvaamien taksikuljetusten järjestämisestä koronaviruspotilaille tai koronalle altistuneille. 

”Hallituksen tulee ryhtyä pikaisesti toimiin Kelan esityksen mukaisesti mahdollistaen turvalliset kuljetukset erikoisvarustetuilla takseilla ns. koronatakseilla koronaviruspotilaille ja koronavirukselle altistuneille henkilöille. Koronataksit voisivat hoitaa mm. kuljetukset koronavirustestaukseen ja takaisin.  Kyse on taksiasiakkaiden ja kuljettajien terveyden suojelemisesta”, Sarkomaa vetoaa.

Merkittävä osa Kelan korvaamia taksimatkoja tarvitsevista henkilöistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmään. Koronavirustautiin sairastuneen tai virukselle altistuneen henkilön kuljettaminen taksissa saattaa vaarantaa paitsi kuljettajan myös myöhemmin samaan ajoneuvoon tulevien matkustajien terveyden.

Kela on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä ohjeistusta todettujen tai mahdollisten covid19-potilaiden kuljetusten toteuttamisesta, mutta ei ole toistaiseksi sitä saanut. Tartuntariskiä voitaisiin alentaa esimerkiksi kuljettamalla koronavirustautiin sairastuneita ja virukselle altistuneita henkilöitä erikseen tarkoitukseen nimenomaisesti varatulla erityisvarustellulla ajokalustolla.

Tällä hetkellä Kelan ja kuljetuspalvelujen tuottajien välisissä sopimuksissa on useita kohtia, jotka haittaavat turvallisten kuljetusten saatavuutta: Kelalla ei ole toimivaltaa maksaa korkeampaa hintaa kuljetuksista ja se ei voi nykyisten sopimusten puitteissa vaatia tuottajia järjestämään koronakuljetuksia.

Kelan esityksen mukaan matkojen tuottaminen voitaisiin toteuttaa lisähankintoina nykyisiltä palveluntuottajilta, mutta tämä vaatii selkeät toimintaohjeet, kalustovaatimukset ja uudistetut korvausperusteet. Kelan esittämässä mallissa valtioneuvoston asetusta 1381/2018 muutettaisiin siten, että tartuntataudin vuoksi erikoisvarustellulla taksilla ja erityisin varotoimin tehdystä matkasta voitaisiin periä erillinen lisä.

Kelan esittämässä ohjeistuksessa edellytetään muun muassa, että kuvatut matkat toteutetaan tilatakseilla asiakkaan ja kuljettajan riittävän etäisyyden turvaamiseksi, auton etu- ja takaosa eristetään esim. pleksilevyllä, ajoneuvot puhdistetaan ohjeistuksen mukaan jokaisen kuljetuksen jälkeen ja että ajoneuvot varataan ainoastaan kuvattuihin kuljetuksiin.

Taksiyhtiöillä ei ole myöskään vastaavaa suojavälineiden valmiusvarastointia kuin esimerkiksi julkisella ja yksityisellä terveydenhuollolla on. Myös suojavälineiden saatavuudesta tulee huolehtia.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että hallitus tekee Kelan esittämät toimet liittyen koronakriisin aikaisista kuljetustarpeista, jotta kuljettaminen ei vaaranna ammattikuljettajan ja myöhemmin autoon tulevien asiakkaiden terveyttä.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033