Siirry sisältöön

Vastuun väistelyn sijaan paikallista sopimista tarvitaan nyt, pääministeri Marin

On käsittämätöntä, että pääministeri Marin väisti eilisellä pääministerin haastattelutunnilla kysymyksen maan hallituksen työllisyystoimien puuttumisesta toteamalla opposition työllisyystoimien oleva sosiaaliturvaleikkauksia. Hallitukselle on vastuu esitysten tekemisestä työllisyyttä ja hyvinvointia tukevista toimista.

Kokoomus haluaa estää hyvinvointiyhteiskunnan murenemisen ja on esittänyt jo viime syksynä työlinjan, toimet 60 000 uudesta työpaikasta. Esitys on hallituksen käytettävissä. 

Kokoomus tarjoaa osana työllisyystoimia paikallisen sopimisen ulottamista myös järjestäytymättömien yritysten käyttöön. Tämä edellyttää työlainsäädännön muutosta. Muutosta on edellytetty myös ns. Vihriälän raportissa, toteavat kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Arto Satonen.

- Kokoomus haluaa edistää aitoa ja reilua paikallista sopimista työpaikoilla. Korona on kiristänyt maailmanmarkkinoiden tilannetta, mikä näkyy yhä kovempana kilpailuna tarjotusta työstä. Paikallisen sopimisen uudistus on tärkeää tehdä nyt ja kiireesti, sillä Suomi elää viennistä ja kilpailukykyisimmät kotiuttavat tällä hetkellä työtä kotimaahansa, sanoo kansanedustaja Arto Satonen.

Kokoomuksen mallissa työehtosopimukset määrittelisivät jatkossakin työsuhteen minimiehdot. Muilta osin asioista voidaan sopia paikallisesti, jos työnantajan ja työntekijän välinen luottamus on kunnossa. Jos yhteistä ymmärrystä ei löydy, noudatettaisiin työehtosopimusta. Paikallisen sopimisen edistämisen yhteydessä minimiehtojen toteutumisen valvontaa tehostettaisiin ja henkilöstön asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla parannettaisiin lainsäädäntöuudistuksin, jotta neuvotteluasetelma olisi tasapainoinen. Sopiminen tulee mahdollistaa myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi.

- Työpaikkakohtainen sopiminen lisäisi yritysten halukkuutta palkata rohkeammin lisää työvoimaa. Pitkän aikavälin vaikutuksen arvioidaan olevan noin 15 000 työllistä lisää yksityiselle sektorilla. Marinin hallituksen työllisyystoimien jatkuva lykkääminen on kovaa ja vastuutonta politiikkaa. Se on vaarassa johtaa  pääministerin mainitsemien sosiaaliturvaleikkausten tielle. Paikallisen sopiminen olisi nopeasti toteutettava ja vaikuttava keino työllisyyden vahvistamiseksi. Koronaepidemia muutti maailmaa mutta ei sitä tosiasiaa , että hyvinvointiyhteiskuntamme voi perustua vain työhön ja yrittämiseen, kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa.

Edustajat Satonen ja Sarkomaa pitävät tärkeänä, että hallitus ei hidastele paikallisen sopimisen edistämisessä ja vaativat, että hallituksen on mahdollisimman pian päätettävä uskottavista toimista uusien työpaikkojen luomiseksi ja linjasta hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. 

***

Tällä hetkellä paikallinen sopiminen on mahdollista pääasiassa suuremmissa yrityksissä, jotka ovat järjestäytyneet. Suurten vientiyritysten kilpailukyky nojaa kuitenkin kotimaisiin alihankintaketjuihin, joissa moni yrityskumppani on pieni- tai keskisuuri järjestäytymätön yritys, joilla ei ole mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen.

Vesa Vihriälän raportti tukee Kokoomuksen esitystä laajentaa paikallista sopimista järjestäytymättömiin yrityksiin. Vihriälän raportti tukee laajempaa paikallista sopimista. Vihriälän raportin mukaan ”on tärkeää, että samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvyttämiseen tähtäävistä ratkaisuista, määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet. Uskottavuus vaatii myös sitä, että nämä linjaukset kyetään täsmentämään ja niiden toimeenpano aloittamaan mahdollisimman pian kuluvalla hallituskaudella.” 

Lisätietoja: 

kansanedustaja Sari Sarkomaa, 050 511 3033

kansanedustaja Arto Satonen, 050 511 3110

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Instagram