Siirry sisältöön

Kokoomusedustajat: Oppivelvollisuuden pidentämiselle on parempi vaihtoehto

TIEDOTE 4.10.2020
Julkaisuvapaa heti

Tällä viikolla eduskunnassa on käyty välikysymyskeskustelu hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta. Hallituspuolueiden edustajien puheenvuorossa korostettiin oppivelvollisuuden laajentamista työllisyystoimena. Kokoomuksen Paula Risikko, Sari Multala sekä Sari Sarkomaa ovat huolissaan hallituksen todellisuudentajusta.

”Hallitus väittää työllisyystoimeksi keinoa, jonka täysimääräiset työllisyysvaikutukset näkyvät vasta vuonna 2065. Meillä ei ole lähes viittäkymmentä vuotta aikaa odotella, että työllisyyttä tässä maassa vahvistetaan. Tekojen aika on nyt!” edustajat toteavat.

Hallituksen arvion mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen vahvistaa vuosikymmenen lopussa työllisyyttä 1600 henkilöllä. Ja viidenkymmenen vuoden päästä mahdollinen vaikutus on 15 000 työllistä. Hallituksen ehdotus oppivelvollisuusiän nostamiseksi ei takaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon loppuun. Sillä ei puututa myöskään toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen. Ehdotuksen mukaan oppivelvollisuus päättyy sinä päivänä, kun nuori täyttää 18 vuotta. Toisen asteen koulutus kuitenkin jatkuu siitä vielä noin vuoden.

”Oletukset esityksen laskelmien taustalla ovat huterat ja todella kaukana todellisuudesta. Panostukset on laitettava jo peruskouluihin, jotta jokainen peruskoulun päättänyt saa riittävät tiedot ja taidot pärjätä toisella asteella. Toinen toimien painopiste on oltava toisen asteen koulutuksen keskeyttämisuhan alla olevissa nuorissa. Hallitus näyttää unohtaneen nämä nuoret kokonaan”, jatkavat edustajat.

Eri arvioiden mukaan tulossa oleva, aliresursoitu oppivelvollisuuden laajentaminen tulee kaiken kukkuraksi johtamaan tilanteeseen, jossa kunnat joutuvat leikkaamaan varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Tämä tarkoittaa suurempia ryhmäkokoja ja vähemmän oppimisen tukea.

Hallituksen harjoittamalle koulutuspolitiikalle on vaihtoehto saavuttaa sama tavoite. On huonoa lainvalmistelua, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kuunnellut alan parhaita asiantuntijoita vaan perustelee uudistusta pelkästään taloustieteellisestä näkökulmasta.

”Kokoomus panostaisi voimakkaasti varhaisiin vuosiin ja nuorten tukemiseen koko koulupolun ajan räätälöidysti. Hallitus paikkaa laastarilla avohaavaa aivan liian myöhäisessä vaiheessa. Uudistuksen resurssit eivät kohdistu niille nuorille, jotka eniten tukea tarvitsevat”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033