Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa vaatii hallitukselta perusteluja lasten ja nuorten sisäharrastusten rajoitussuosituksille

Tiedote 11.1.2022

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii hallitukselta perusteluja, mihin asiantuntijoiden näkemyksiin hallituksen tekemä suositus rajoittaa myös lasten ja nuorten sisäharrastuksia perustuu. Hallituksen ministeriryhmä kertoi perjantaina 7.1.2022 suosittelevansa, että koronarajoituksia laajennettaisiin myös lasten ja nuorten sisäharrastuksiin. Mahdollisen päätöksen asiasta tekevät aluehallintovirastot.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan lasten rajoitukset eivät ole tehokkaita. THL:n mukaan perusteiden rajoituksille pitää olla vahvat ja lapsiin kohdistuvien rajoitusten tulee olla viimesijaisia. Siksi lasten ja nuorten harrastuksia ei pitäisi systemaattisesti ja ilman perusteellista paikallista harkintaa rajata”, Sarkomaa aloittaa.

”Mielestäni hallituksen on vastattava, miten suositus sisäliikuntaharrastusten rajoittamisesta suhteutuu hallituksen linjaukseen lapsiin ja nuorten kohdistuvien koronarajoitusten viimesijaisuudesta ja mihin asiantuntijoiden näkemyksiin suositus rajoituksista perustuu, sekä ovatko harrastustoimintaa koskevat rajoitussuositukset välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Hallituksen tulisi myös arvioida mitä toimia on tarpeen tehdä lasten liikunnan turvaamiseksi, ettei rajoitusten vuoksi synny liikunnan osalta niin sanottua menetettyä sukupolvea”, Sarkomaa jatkaa.


Sarkomaa yhtyy lajiliittojen ja seurojen huoleen siitä, että lasten ja nuorten liikkuminen tulee vähenemään rajoitusten myötä. Lapsia ja nuoria on jäänyt palaamatta liikuntaharrastuksiin edellisten sulkutoimien jälkeen. Lisärajoitukset vaikeuttaisivat tilannetta entisestään. Sarkomaa vaatii toimia, joilla koronasta huolimatta edistetään lasten ja nuorten liikkumista terveytensä kannalta riittävästi terveysturvallisuus huomioiden.

”Erityisen huolestuttavaa on, että suomalaiset lapset ja nuoret eivät liikkuneet tarpeeksi ennen koronaakaan. Monipuolinen ja riittävä liikkuminen on perusedellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumukset kehittyvät jo varhaislapsuudessa ja –nuoruudessa. Siksi rajoitukset lasten ja nuorten liikuntaan ovat erityisen vahingollista”, Sarkomaa päättää.

Sarkomaa on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoitussuosituksia koskien: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10910

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033