Siirry sisältöön

Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta

Oudoksun suuresti pääministeri Marinin (SDP) puheita torstain 13.1. Ylen vaalitentissä, jossa hän esitteli hallituksen aikaansaannoksia vanhuspalveluissa. Todellisuudessa  demarijohtoisen hallituksen vahtivuorolla vanhuspalvelujen tilanne kentällä on ajautunut entistä vaikeampaan kriisiin.

Herää vahva huoli pääministerin tietämyksestä. Vanhustenhuollon asiantuntijat esittivät hätähuutonsa jo syksyllä ikäihmisten palveluiden ajautumisesta kansalliseen kriisiin.

Hallituksen ympärivuorokautisen hoivan valuvikainen henkilöstömitoitus ei tuonut lisää hoitohenkilökuntaa, vaan päinvastoin jonoja ja palveluiden heikentymistä. Toimia olisi pitänyt tehdä vanhuspalveluiden kokonaisuuteen. Pelkkä vaatimusten kirjaaminen lakiin ei vielä paranna palveluja. Ympärivuorokautiseen hoivaan pääsy ja kotihoidon saatavuus on vaikeutunut. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. On kylmää politiikkaa, jos pääministeri sulkee silmänsä vanhuspalveluiden todellisuudelta. 

Ministeri Kiurun johdolla valmistellusta vanhuspalvelulain uudistamisen toisesta vaiheesta odotettiin korjauksia kriisiytyneeseen tilanteeseen. On hälyttävää, että kyseinen esitys sai lausuntokierroksella asiantuntijoilta täystyrmäyksen: esityksestä puuttuvat sekä ratkaisut, että rahoitus keskeisiin ongelmiin. Akuuttiin hoitajapulaan ei esityksessä löydy mitään vastauksia. Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että eduskunnan oikeusasiamies vaati ministeri Kiurun puutteellisen esityksen perusteellista korjaamista. Ikävä kyllä hallitus on tuonut esityksen eduskuntaan lähes muuttumattomana. Eduskunnan on määrä aloittaa esityksen käsittely kevätistuntokaudella.

Hallitus on tehnyt ruman arvovalinnan. Runsaasta rahanjaosta huolimatta hallitukselta ei ole herunut riittävästi rahaa hoitajamitoitukseen. Hallituspuolueet voisivat myös avoimesti kertoa mistä he aikovat sopimansa leikkaukset tehdä. Hallitus on jo päättänyt  leikata puuttuvat noin 140 miljoonaa euroa terveydenhuollosta. Suurimpia leikkauksia on tulossa lääkekorvauksiin ja yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin vuodesta 2023 lukien. Hallituksen vastuuton talouspolitiikka on tulossa tiensä päähän.

Pääministerin on nyt syytä vastata puheisiinsa ja luvattava, että hallitus oikeasti tarttuu kriisiytyneeseen vanhustenhuollon tilaan sen sijaan, että keskitytään syyttelemään täysin perusteettomasti kokoomusta asiasta, josta pääministerillä itsellään on vastuu. Vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksella ja toimilla sote-alan pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi on varmistettava ikäihmisten hoitoon pääsy, riippumatta hoitopaikasta tai siitä, onko vanhuksella hänen oikeuksistaan huolehtivia omaisia. Myös muita muita toimia on tehtävä. Seniorit ovat hyvin erilaisessa elämän tilanteissa olevia ihmisiä ja erilaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

Kummeksun yhtä lailla Marinin Ylen tentissä esittämiä, täysin vailla totuuspohjaa olevia väitteitä siitä, että kokoomus olisi esittänyt vaihtoehtobudjetissaan leikkauksia palveluihin.

 Marinin väite ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluista tai pelastuspalveluista ei kokoomuksen esityksessä leikata. Kokoomus on esittänyt toistuvasti työllisyyttä, taloutta ja palveluja vahvistavia ratkaisuja, jotka hallituspuolueet ovat äänestäneet kumoon.

Vastaisimme vanhuspalveluiden kriisiin vahvistamalla erityisesti hallituksen pulaan ajamaa kotihoitoa sekä omaishoitajien ja muistisairaiden palveluja sekä tekisimme senioreille oman superkotitalousvähennyksen. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitimme ikäihmisten hoivaan 75 miljoonaa euroa enemmän lisää mitä hallitus on esittänyt. Olisi kohtuullista, että pääministeri tutustuisi opposition esityksiin ennen kuin niitä julkisesti kommentoi.

Voit seurata työtäni kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisia politiikan kuulumisia. Eduskuntaterveiset voit tilata sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Ajatukset ja palaute  ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.