Siirry sisältöön

Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon

Valtavan hienoa uutinen! Helsingin yliopiston hakemus terveystieteiden maisterin tutkinnonanto-oikeudesta hyväksyttiin! Tämän eteen on urakoitu, tätä on odotettu. Paljon kiitoksia kaikille vaikuttamisesta ja yhteistyöstä asian toteutumiseksi.

Jotta tulevaisuudessakin Helsingissä, Uudellamaalla ja koko maassamme olisi riittävästi ammattitaitoisia hoitotyön asiantuntijoita, johtajia ja opettajia, on terveystieteen maisterin koulutus Helsingin yliopistossa välttämättömyys. Hoitotyön ja koko sosiaali ja terveydenhuollon asiantunteva johtaminen on edellytys laadukkaille, vaikuttaville ja asiakaslähtöisille palveluille sekä työn tuottavuuden kehittämiselle.

Helsingin yliopisto jätti nyt hyväksytyn hakemuksen 30.9.2021 opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutusvastuusta terveystieteiden alalle. Koulutusvastuu antaa yliopistolle oikeuden järjestää koulutusta, joka johtaa terveystieteiden maisterin ja tohtorin tutkintoihin. Ko. maisteritason tutkintokoulutukseen voisivat hakeutua kaikki soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet (ml. amk-tutkinnon suorittaneet sote-alan asiantuntijat) ilman lisäopintoja. Terveystieteiden maisteritutkinnon suorittanut voisi hakea jatko-opintojen suoritusoikeutta terveystieteiden tohtorin tutkintoon.

Vuosien varrella asian eteen on urakoinut laaja joukko eri toimijoita yhdessä Helsingin yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Tehy:n ja Sairaanhoitajaliiton, Metropolian ja Laurean kanssa. Metropolialueen merkitys on ratkaiseva koko Suomen menestymisen kannalta, mikä tulee ottaa huomioon alueen koulutustarjonnan kehittämisessä.

Helsinki ja Uusimaa kaipaavat erityisen kipeästi uusia terveystieteiden maistereita. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uhkaa pula pätevistä johtajista ja asiantuntijoista erityisesti Uudenmaan alueella. Alueen nykyisistä yli- ja osastonhoitajista iso osa on lähellä eläkeikää. Merkittävä osa Suomen terveydenhuollon yliopistollista maisterintutkintoa edellyttävistä työpaikoista sijaitsee laajalla metropolialueella, jossa työskentelee yli neljännes maan koko hoitohenkilökunnasta.

Laadukas toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää asiantuntevia ja osaavia hoitotyön johtajia, asiantuntijoita ja opettajia, joilla on akateeminen tutkinto ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi. Terveydenhuollon johto-, asiantuntija ja koulutustehtäviin vaaditaan yhä useammin yliopistossa suoritettua terveystieteiden maisterin, lisensiaatin tai jopa tohtorin tutkintoa. Tutkijatehtävissä se on ehdoton edellytys.

Kasvaviin ja moninaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin vastaaminen asettaa hoitotyön johdolle ja asiantuntijoille uusia osaamisvaatimuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan vain laadukkaalla johtamisella ja asiantuntijuudella.

Mittava puute on edelleen se, ettei Suomessa ole, toisin kuin muissa Pohjoismaissa, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografiatieteen koulutusohjelmia yliopistossa. Tämä on vahingollista terveydenhuollon diagnostiikkapalveluiden ja alojen kehittymiselle.  On äärimmäisen tärkeää, että myös tämä puute saataisiin korjattua, kun Helsingin yliopisto saa terveystieteiden tutkinnon anto-oikeuden takaisin. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on hihat kääritty.

Mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen ja urakehitykseen ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä kaikille terveydenhuollon peruskoulutukseen hakeutuville ja ammatissa toimiville terveydenhuollossa. Ne lisäävät henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista, vaikuttavat alan pito- ja vetovoimaan ja siten työvoiman saatavuuteen. Hyvä johtaminen on ydinedellytys sote-alan houkuttelevuudelle.

Terveystieteiden maisterikoulutuksen palauttaminen Helsingin yliopistoon on ollut työlistalla koko politiikassa olon ajan. Helsingin yliopiston terveydenhuollon maisterin koulutus lakkautettiin 1990-luvun lopussa. Jo silloin oli tiedossa, että päätös aiheuttaa ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle. Sitkeyttä on asian ajamisessa vaadittu.

Vuosien varrella on eri kokoonpanoissa asiassa toimittu. Eduskunnassa olen asiaa nostanut monin eri tavoin esille. Ohessa tuoreimpia valtiopäivätoimia, joista voi lukea asiasta tarkemmin.

Jätin 12.5.2020 Sairaanhoitajapäivänä kirjallisen kysymyksen terveystieteiden maisterin koulutuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa vauhdittaakseni terveystieteen koulutuksen uudelleen käynnistämistä Helsingin yliopistossa.

Röntgenhoitajaliiton ja Bioanalyytikkoliiton kanssa valmisteltu kirjallinen kysymys KK 497/2021 vp diagnostisten terveyspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, urapolkujen mahdollistamisesta ja tiedekorkeakoulutuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_497+2021.aspx

Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan kuulumisista. Eduskuntaterveiset voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.