Siirry sisältöön

Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?

Aluevaalikeskustelussa kokoomus on puhunut palvelusetelien laajan käytön puolesta. Miksi? Siksi, että me haluamme, että ihmiset saavat ajoissa ja juuri itselleen sopivat palvelut. Emme halua jättää ihmisiä jonoon.

Palveluseteli on vaikuttava keino kehittää palveluita järjestelmäkeskeisyyden sijaan ihmisten tarpeista lähteväksi.  Ihmisten mahdollisuus valita ja vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin on inhimillinen ja ketterä tapa vauhdittaa laadukkaampia ja kustannustehokkaita palveluja. Suomalainen, toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä perustuu julkisen, yritysten ja järjestöjen hyvään yhteistyöhön. Päävastuu on ja pitää olla julkisella sektorilla.

Kehottaisin palveluseteli-asiassa vastahankaan olevia hallituspuolueita kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara on toistuvasti ja viisaasti todennut palvelusetelin olevan yksi tärkeimmistä työkaluista ikääntyvien palveluiden järjestämisessä. Merkittävimpiä käyttökohteita ovat palveluasuminen, kotipalvelu, kotisairaanhoito ja erilaiset kotona toteutettavat tukipalvelut ja omaishoitajien vapaapäivät.

Palvelusetelin käyttöä on uusilla hyvinvointialueilla katsottava laajasti, sillä sen hyödyt ovat monet.

Palvelusetelin tuoma merkittävin etu on ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Lausvaara (MustRead Aluevaalikirje, 21.1.2021) on tiivistänyt asian hyvin: ”Palveluasumisessa iäkäs pääsee setelin avulla vertailemaan ja valitsemaan itselleen parhaan vaihtoehdon. On kenelle tahansa suuri kysymys pohtia, mihin haluaa voimiensa vähetessä asettua asumaan.”

Olen Lausvaaran kanssa täysin samaa mieltä myös siitä, että palvelusetelin käyttö ennalta ehkäisevässä toiminnassa tuo valtavia mahdollisuuksia raskaampien palvelujen tarpeen siirtämiseen tai keventämiseen.

Palveluseteli tuo pienemmille toimijoille, kuten järjestöille ja pk-yrityksille mahdollisuuksia osallistua palvelujen tuottamiseen. Lausvaara osuu asian ytimeen sanoessaan, että järjestöillä on monipuolisen toimintansa kautta syvällistä osaamista ja paikallista kokemusta, jota suuremmilla toimijoilla ei välttämättä ole. Palvelusetelin avulla pidetään yllä asumispalvelujen tuottajien monimuotoisuutta. Useimmat palvelunkäyttäjät arvostavat oman paikkakuntansa ja alueensa tuttuja toimijoita.

Palvelusetelin hylkiminen tuntuu siksikin järjettömältä, että palveluseteli on tapa saada sote-alalle lisää tekijöitä. Moni on kiinnostus sote-alasta, mutta haluaa toimia yrittäjänä tai järjestöissä. Palveluseteli lisää myös osaltaan alan vetovoimaa.

Koronan kuormittaman julkisen sektorin työtaakan keventäminen onkin olennainen syy palvelusetelin käyttöön. Esimerkiksi suunterveydenhuollossa se on aivan välttämätöntä. Ihmisiä ei voi jättää jonoon, eikä julkisen terveydenhuollon henkilöstöä saa näännyttää työtaakan alle.

Olemme Helsingissä valtuuston voimin linjanneet palvelusetelien, digitalisaation ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntämisen olevan tärkeä osa keinoja, joita vahvistamalla tarjoamme parempaa vastinetta veronmaksajien rahoille ja saamme ihmiset ajoissa hoitoon. Tehtävä on massiivinen koronan kurittaessa kaupunkiamme ja siksi yksi valtuustokauden tärkeimmistä.

Aluehallintouudistus tuo mittavia ongelmia Helsingille mutta emme tietenkään heitä hanskoja tiskiin. Päinvastoin valtuuston voimin hyväksymämme kaupunkistrategiaesitys tarjoaa kipeästi kaivatun suunnan sujuvaan hoitoon pääsyyn niin vanhusten palveluissa, suun terveydenhuollossa kuin perusterveydenhuollossa. Nykyisten hoitoon pääsyyn haasteiden ratkaisemisen ohella strategia ohjaa Helsinkiä kohti vaikuttavampia ja toimivampia palveluita.

Pidin aivan keskeisenä, että hyvä henkilöstöpolitiikka nostettiin strategian keskiöön. Henkilöstön veto- ja pitovoima on kysymys, jonka eteen on tehtävä valtavasti työtä. Palveluiden tuottamistapoja on kehittävä samalla kunnianhimolla.

Voit seurata työtäni kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisia politiikan kuulumisia. Eduskuntaterveiset voit tilata lähettämällä sähköpostia  sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Ajatukset ja palaute ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.