Siirry sisältöön

Kokoomusedustajat: Opintotukea kehitettävä yhä kannustavammaksi

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Sofia Vikman pitävät tärkeänä, että opintotukea kehitetään kokonaisuutena siten, että se mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun, tukee ajallaan valmistumista ja kannustaa ahkeruuteen. Tuore Kelan selvitys osoittaa, että nykymuotoinen opintolainahyvitys on ollut toimiva tapa tukea opiskelijoiden valmistumista tavoiteajassa.

”Kelan selvitys tukee sitä, että opintoaikojen kestoon voidaan vaikuttaa myös taloudellisilla kannustimilla. Opintolainahyvitystä onkin edelleen kehitettävä opiskelijoiden yhdenvertaisuus huomioiden. Kannustinten parantamista, kuten suurempaa opintolainan hyvitysosuutta sekä tuen joustavuutta, on arvioitava”, aloittavat edustajat.

Kelan selvityksen mukaan opintolainahyvityksen edellyttämässä, tutkinnon laajuuteen perustuvassa, määräajassa valmistuneiden osuus on noussut 7,2 prosenttiyksikköä 47,8 prosentista 55 prosenttiin. Yliopistoissa tutkintonsa suorittaneilla nousu on ollut yli 12 prosenttiyksikköä.

”Luvut ovat merkittäviä ja osoitus siitä, että hyvitysjärjestelmä on onnistunut tavoitteissaan. Opintolainahyvityksen on kohdeltava jokaista opiskelijaa yhdenvertaisesti eikä siitä saa tulla aluepolitiikan väline. Koko opintotuen tarkoitus on turvata jokaisen opiskelijan opintojen aikaista toimeentuloa”, jatkavat edustajat.

Edustajat myös muistuttavat, että opintotukeen sisältyy nykyisellään myös epäkohtia. Joka vuosi yli 40 000 opiskelijaa saa Kelalta päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä. Opintotuen tulorajoja on nostettava. Tulorajojen korottaminen 50 prosentilla vahvistaisi julkista taloutta noin 6 miljoonalla eurolla.

”Helpotetaan opiskelijoiden arkea nostamalla opintotuen tulorajoja. Ahkeruudesta on palkittava, ei rangaistava. Erityisesti työn vastaanottamisen merkitys on korostunut korona-aikana. Olisikin korkea aika käynnistää laajempi selvitys opintotukilainsäädännön uudistamistarpeista eikä tehdä pelkästään yksittäisiä toimenpiteitä”, päättävät edustajat.

Lisätiedot:

Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033
Sofia Vikman, p. 040 568 3777