Siirry sisältöön

Kyse ei ole vain rahasta, vaan vauvan koko elämästä

Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien ja vauvaperheiden vaikuttava Pidä kiinni-kuntoutusjärjestelmä on vaarassa jäädä aluehallintouudistuksen jyrän alle. Eduskunta on pelastanut palvelut useasti ja edellyttänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii niiden jatkuvuuden. On huolestuttavaa, että vastuuministeri Aki Lindéniltä näyttää eduskunnan tahdon unohtuneen. Tämä tuli ilmeisen selväksi, kun asiaa kysyin viime viikon kyselytunnilla.

Päihdeongelmaisia äitejä ja vauvaperheitä voi ja kannattaa hoitaa. Päihdekuntouksen ja vanhemmuuden tukeminen yhdessä on ollut vaikuttavaa. 2/3 ensikotikuntoutuksessa olleista päihderiippuvaisista äideistä kuntoutuu niin, ettei lasta tarvitse ottaa huostaan. Kuntoutus antaa vauvalle mahdollisuuden elää omien vanhempiensa kanssa turvallisesti. Vauvan tarpeet, etu ja terve kehitys ovat kuntoutuksen lähtökohtia. Vauva-aika on korvaamatonta.

Äidin käyttämät päihteet vaarantavat syntyvän vauvan kehityksen. Vauvaa ja äitiä voi ja pitää auttaa yhdessä. Sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen päihteettömyyttä tukemalla on olennainen osa kuntoutuksen tavoitteita. Vauvan elämän ensimmäisellä vuodella on valtava vaikutus koko hänen elämäänsä.

Kunnissa on viisasta huolehtia, että päihteitä käyttävät odottavat ja vauvaperheet pääsevät kuntoutukseen. Tulevien hyvinvointialueiden on viisasta varautua talousarvioissa ja palvelustrategioissa riittävän pitkäkestoisiin yksilöllisiin maksusitoumuksiin päihteitä käyttäville odottaville ja vauvaperheille.

Juuri valmistuneessa mietinnössä valtiovarainvaliokunnassa pidimme tärkeänä, että päihteitä käyttävien äitien ja perheiden tarvitsemat palvelut turvataan uudessa sote-rakenteessa. Toimintaa on rahoitettu muun muassa kuntien rahoituksen ja valtionavustuksen turvin, mutta uudistuksen siirtymävaiheessa on vaarana, että palvelujen saatavuus heikkenee, mikä lisää esimerkiksi sikiövaurioiden ja huostaanottojen riskiä. Mielestämme hallituksen on tarvittaessa arvioitava erillisen rahoituksen tarvetta siirtymävaiheen ajaksi. Vauva ei voi odottaa.

Noin kuusi prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia ja vuosittain 3600–6000 lapsen kehitys on vaarassa päihteiden takia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin. Vauvan huostaanotto 18 ikävuoteen saakka maksaa 1–1,6 milj. euroa. Kyse ei ole vain rahasta, vaan ennen kaikkea vauvan koko elämästä.

Voit seurata työtäni eduskuntaterveisistäni, joissa kerron ajankohtaisia politiikan kuulumisia.

Eduskuntaterveiset voit tilata lähettämällä sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Ajatukset ja palaute ovat aina tervetulleita.