Siirry sisältöön

Kokoomusedustajat: Hallituksen viimein herättävä vanhushoivan kriisiin

Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laiho, Sari Sarkomaa ja Terhi Koulumies mielestä asiantuntijoiden huolet vanhushoivan tilanteesta on jätetty kuulematta ja vaikuttavat ratkaisut tekemättä.

Hallituksen vaalilupaus vanhushoivan kuntoon laittamisesta on vakavassa vastatuulessa. Työvoimapulasta johtuen hoitajamitoituksen toteutuminen näyttää mahdottomalta määräajassa. Vanhushoivan tilanne on heikentynyt entisestään, hoitopaikkoja suljetaan ja kynnys päästä kotihoidon piiriin on myös noussut. Hyvää tarkoittavat toimet ovat heikentäneet tilannetta.

Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laiho, Sari Sarkomaa ja Terhi Koulumies mielestä asiantuntijoiden huolet vanhushoivan tilanteesta on jätetty kuulematta ja vaikuttavat ratkaisut tekemättä. Edustajien mukaan eduskunnan käsittelyssä olevasta vanhuspalvelulain toisesta osasta ei löydy luvattuja ratkaisuja kotihoidon heikentyneeseen tilanteeseen, eikä muihinkaan vanhustenhuollon haasteisiin.

”Kokoomuksen mielestä hyvä hoiva on varmistettava jokaiselle palveluita tarvitsevalle ikäihmiselle. Valitettavasti hallituksen esittämät lakimuutokset eivät tilannetta paranna, vaan ovat johtamassa ojasta allikkoon. Hoitajamitoituksen käsittelyn yhteydessä hallituspuolueet ummistivat silmänsä siltä, että kirjaukset lakiin eivät auta, jos hoitajia palveluiden toteuttamiseksi ei ole. Nyt tilanne on kriisiytymässä pahasti”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo.

”Vasemmistovihreä hallitus on poikkeuksellisen räikeällä tavalla rikkomassa lupauksensa korjata vanhuspalvelujen epäkohtia.  Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. Monet arvokasta työtä tekevät hoitajat ja omaishoitajat ovat ylikuormitettuja. Nämä ihmiset ovat odottaneet korjausta tilanteeseen koko hallituskauden ajan, mutta eduskunnan käsittelemästä vanhuspalvelulain uudistuksesta puuttuvat sekä ratkaisut, että rahoitus keskeisiin ongelmiin. Hallituksen on tunnustettava tosiasiat ja kutsuttava koolle eri alan toimijat ja yhteistyössä etsittävä keinoja, joilla turvataan vanhusten hoito tässä ja nyt”, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vaatii.

”Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyys on merkittävin riski vanhushoivan laadukkaalle toteuttamiselle. Jo nyt ollaan tilanteessa, että hoitajapula on johtanut hoivakotien sulkemiseen ja siihen, ettei vanhuksia ole voitu ottaa vastaan hoivakoteihin kiristyneen hoitajamitoituksen takia, vaikka siellä olisi ollut tyhjiä paikkoja. Nyt käsittelyssä oleva esitys tuo mukanaan edelleen tiukennuksia nykylainsäädäntöön ja saattaa vaikeuttaa tilannetta entisestään”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Terhi Koulumies sanoo.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä todetaan suoraan (s. 65), että ”Henkilöstön heikko saatavuus aiheuttaa riskin sekä uudistuksen 1. vaiheen (ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus) että 2. vaiheen (kotihoidon henkilöstön riittävyyden varmistaminen) toimeenpanolle. Lisäksi henkilöstön heikko saatavuus voi aiheuttaa sen, että asiakkaiden tarvitsemia ympärivuorokautisia tai kotihoidon palveluja ei voida toteuttaa laadukkaasti tai jopa sen, että niiden saatavuus saattaa heikentyä.”

”Kokoomus pitää merkittävänä riskinä, että iäkkäät moni- ja muistisairaat ihmiset eivät saa niitä palveluja, joihin heillä olisi oikeus. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esitimme, että hallituksen on varmistettava hoitajamitoituksen toimeenpanossa, että sillä ei vaaranneta palveluiden saatavuutta ja heikennetä kotihoitoa. Lisäksi vaadimme, että hallitus tuo lakiesityksen ympärivuorokautisen hoivan pääsyn valtakunnallisista yhtenäisistä kriteereistä, jotta ikäihmisten yhdenvertaisuus voidaan varmistaa. Hallituksen on myös viipymättä tuotava esitykset sotealan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tässä akuutissa tilanteessa”, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lakiesityksen käsittelyyn osallistuneet kokoomusedustajat sanovat.

Kokoomuksen edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jättivät torstaina 16.6. vastalauseen vanhuspalvelulain käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Mia Laiho, 050 433 6461

Terhi Koulumies, 050 350 0055