Siirry sisältöön

Kokoomusedustajat: ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun varmistamiseen lisärahoitusta”

12.12.2023

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Lisämäärärahaa hallituksen talousarvioon nähden esitetään muun muassa terveydenhuollon laaturekistereihin. Valiokunnan kokoomusedustajat Sari Sarkomaa ja Ville Väyrynen pitävät lisäyksiä tarpeellisina.

”Palvelujen laadun parantaminen niin sosiaali- kuin terveyspalveluissakin on erittäin tärkeää”, edustaja Sarkomaa sanoo.

Valiokunta esittää valtakunnallisiin terveydenhuollon laaturekisteihin 500 000€ lisäystä. Laaturekistereissä on tietoa potilaiden saaman hoidon laadusta, tuloksista ja vaikuttavuudesta.

”Laaturekistereistä saatava tieto mahdollistaa hoitoyksiköiden ja hoitokäytäntöjen vertailun ja kehittämisen sekä tiedolla johtamisen koko maassa. Tämä on tärkeää, jotta voimme kitkeä alueelliset ja laadulliset erot ja kohdentaa voimavarat vaikuttavasti”, edustaja Sarkomaa sanoo.

”Tämä tukee myös laajemmin hallitusohjelman kirjauksia sote-palveluiden vaikuttavuuden parantamisesta sekä tietojohtamisen edellytysten vahvistamista. Hallitus on sitoutunut varmistamaan korkeakoulutasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja hoitotyön tutkimuksen edellytykset sekä Käypä hoito -suositusten ajantasaisuuden”, edustaja Väyrynen korostaa.

Valiokunta esittää myös 80 000 euron määrärahan kansallisen syöpästrategian laadintaan. ”Strategian tavoitteena on ehkäistä syöpätapauksia ja syöpäkuolemia, parantaa potilaiden elämänlaatua sekä varmistaa resurssien paras ja kustannusvaikuttavin käyttö. Vihdoinkin saamme käyntiin kansallisen syöpästrategian valmistelun”, iloitsevat edustajat Sarkomaa ja Väyrynen.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Puh: 050 511 3033

Ville Väyrynen
Kansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Puh: 09 432 3142