Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuslaki katkaisemaan kiusaamisen kierrettä

Kiusaamisen kitkeminen ja ennaltaehkäisy on vihdoin selkeästi kirjattu varhaiskasvatuslakiin. Tähän asti laki ei ole velvoittanut päiväkoteja samalla tavalla puuttumaan kiusaamiseen kuten kouluja. Isompia lapsia, peruskoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita on jo pitkään suojannut lainsäädäntö, joka edellyttää oppilaiden suojaamisen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Nyt lausunnolla olevaan uudistettuun varhaiskasvatuslakiin on kirjattu velvoite suojella lasta väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Näin nollatoleranssi kiusaamiseen on selkeästi lainmukainen tehtävä päiväkodeissa ja kaikessa varhaiskasvatuksessa.

On ilouutinen, että asia on saanut sen vakavuuden vaativan huomion. Kyllä sen eteen on urakoitukin. Eduskunnassa olemme tehneet toistuvia kannanottoja ja kirjallisia kysymyksiä. Erityiskiitos tutkijoille, kuten Laura Revolle, joka on tutkimuksissaan nostanut esille varhaisen puuttumisen merkityksen kiusaamisen kitkemistä.

Toisin kuin on usein uskottu tai haluttu uskoa ja ajatella, kiusaaminen on tutkimusten mukaan arkipäivää jo päiväkodeissa. Kiusaaminen ilmenee päiväkodeissa mm. fyysisenä väkivaltana, haukkumisena ja vallankäyttönä. Kiusaamiseen varhainen puuttuminen ja sen ehkäisy on välttämätöntä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille, oli kyse sitten kiusatusta, kiusaajasta tai sivusta katsojasta.

Laura Repo on tutkimuksissaan korostanut kiusaamisen olevan opittu käyttäytymismalli. Siihen on pureuduttava varhaisessa vaiheessa ja mieluusti ennaltaehkäisevästi. Näin myös ehkäistään kiusaamisen siirtymistä lapsen mukana peruskouluun. Minkä kotona ja päivähoidossa oppii, sen koulussa ja myöhemmin elämässä taitaa.

On välttämätöntä, että vanhemmat ovat mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Vanhemmat ovat ensisijaiset vaikuttajat ja vastuunkantajat lapsen elämässä. On tervetullutta, että varhaiskasvatuksen lakiluonnoksessa tietosuojanormit on päivitetty mahdollistamaan digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä saman tapaan kuin kouluissa.

Yksi avain kiusaamisen ehkäisyssä on myös laadukas varhaispedagogiikka, jonka edistämiseksi on lakiluonnoksessa useampiakin toimenpiteitä. Lakiluonnoksessa on myös nykyistä selkeämmin säädetty, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on lausuntokierroksella. Eduskunnassa aloitamme lain käsittelyn vielä tänä keväänä. Palaute ja ajatukset tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen sari.sarkomaa@eduskunta.fi.

Järjestän yhdessä kansanedustaja Sari Multalan kanssa tilaisuuden varhaiskasvatuksen uudistamisesta torstaina 22.3 klo 17- 18.15 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Olet lämpimästi tervetullut mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan.

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen