Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa: Ikäihmisten hoivan epäkohdat kitkettävä juurineen 

Tiedote 29.1.2019
Julkaisuvapaa heti

Sarkomaa pitää julkitullutta Hoivakoti Esperi Caren tapausta kestämättömänä. Sarkomaan mukaan kaikki ikäihmisten hoivan epäkohdat on kitkettävä juurineen. On välttämätöntä, että viranomaiset tutkivat pohjamutia myöten esillä olleet vakavat tapahtumat ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään viipymättä.

”Suomalaisten on voitava luottaa palveluiden laatuun ja turvallisuuteen tuottaapa hoivapalveluja sitten kunta tai yritys. Valvonnan ketjun on oltava katkeamaton kunnan omasta valvonnasta aluehallintovirastoon, Valviraan sekä ministeriön ohjaukseen”, Sarkomaa summaa.

”Valvonnalla ei yksin ratkaista vanhusten huollon ongelmia mutta valvonnan on oltava aukotonta ja voimavarojen riittävät. Oli välttämätöntä, että Kokoomuksen aloitteesta vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettiin, kun kuluvan vuoden valtion budjettiin lisättiin määrärahoja oikeusasiamiehen kanslialle”, Sarkomaa toteaa.

Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta, tiedonsaantioikeus ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Määrärahojen lisääminen oli vaikuttava keino vahvistaa oikeusasiamiehen tekemää vanhusten hoidon valvontaa. Ikäihmiset ja heidän omaisensa kantelevat vähän, minkä vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa. 

Sarkomaan mukaan palveluita käyttävien ihmisten ääni on saatava vahvemmin kuuluville sekä kunnan että yksityisten tuottamissa vanhuspalveluissa. Sarkomaa pitää tärkeänä, että asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti, siihen reagoidaan viivytyksettä ja palaute on julkista. 

”Palvelua käyttävien ihmisen palaute on oltava avoimesti näkyvillä. Omaisille on kerrottava hoidon laatukriteereistä ja heille tulee tarjota mahdollisuus seurata ikäihmisten oikeuksien toteutumisesta. Henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteutumiselle on oltava aidot mahdollisuudet. Hoitajamitoituksen tulee perustua palvelua tarvitsevien ihmisten hoitoisuuteen ja avun tarpeeseen. Koulutettu hoitohenkilöstö sekä hoitotyön laadukas johtaminen ovat hoivan ja hoidon laadun turvaamisessa avain asemassa”, Sarkomaa summaa.


Sarkomaa muistuttaa, että valinnanvapauslaki tuo ratkaisuja nykyongelmiin ja lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta tuoden ihmisen etusijalle nykyisen järjestelmäkeskeisyyden sijaan. Nykyisin kunnat tuottavat itse noin puolet tehostetusta palveluasumisesta

ja puolet ostetaan yrityksiltä ja muilta tahoilta kilpailuttamalla.

”Valinnanvapauslain sisältämät asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat inhimillinen vaihtoehto kilpailutukselle sekä keino saada ihmisten ääni kuuluviin”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033