Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa: Vihdoin kaikki korkeakouluopiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriin

Tiedote 21.2.2019
Julkaisuvapaa heti

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Lain myötä ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vihdoinkin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhteinen YTHS tuo korkeakouluopiskelijat viimein tasa-arvoiseen asemaan opiskeluterveydenhuollossa. 


”Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain eteneminen on mittava terveysloikka. Olen iloinen, että tämä kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite etenee. Seuraavaksi mietintö siirtyy eduskunnan istuntosalin päätettäväksi”, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo.

Tähän mennessä AMK-opiskelijoiden terveydenhuolto on ollut kuntien vastuulla ja palveluissa on ollut paikoin suuriakin paikkakuntakohtaisia eroja ja puutteita.

”Olen erityisen tyytyväinen lakiesityksen rahoitusratkaisuun, joka turvaa korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaiset palvelut. Uudistuksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti ja parantaa palveluiden laatua sekä saatavuutta”, Sarkomaa sanoo.

Uudistuksen myötä Kela vastaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja YTHS:n palveluiden tuottamisesta. Uudistuksessa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto rahoitetaan suurilta osin valtion varoista (77%) ja neljäsosa palveluista rahoitetaan opiskelijoilta perittävillä pakollisilla terveydenhuoltomaksuilla (23%).  

”YTHS:n palvelut tavoittavat opiskelijat hyvin ja ne on suunniteltu opiskelijoiden tarpeita ajatellen. YTHS:n työ on vaikuttavaa ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön suurin etu on se, että siellä on paras opiskelijoiden terveyden edistämistä koskeva osaaminen. YTHS kerää ajankohtaista tietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydentilasta sekä esimerkiksi liikuntaa, mielenterveyttä ja alkoholinkäyttöä koskevista tottumuksista. YTHS tuntee hyvin opiskelijoiden terveysongelmat sekä erityispiirteet ja kykenee vastaamaan opiskelijoiden palvelutarpeeseen tehokkaammin kuin yleinen julkinen terveydenhuolto”, Sarkomaa sanoo.

”Korkeakouluopiskelijat ovat Suomen tulevaisuuden osaajia. Heidän työ- ja opiskelukyvystään huolehtiminen, kohdennetut palvelut ja oikea-aikainen hoitoon pääsy ovat valtavan tärkeitä asioita koko kansakunnalle. Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennaltaehkäisevästi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoittautunut tässä erinomaiseksi toimijaksi. Jatkossa on tärkeää, että YTHS:ssä panostetaan entisestään terveydenedistämiseen ja opiskelijoiden liikunnan lisäämiseen”, Sarkomaa sanoo. 

Lisätietoja: 

Sari Sarkomaa

050 511 3033