Siirry sisältöön

Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Terapiatakuusta päätettävä budjettiriihessä 

TIEDOTE 31.8.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho kannustavat hallitusta tekemään päätöksiä budjettiriihessä mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi. Osana hoitotakuun tiukentamista on tehtävä päätös myös terapiatakuun käyttöönotosta. Erityinen painoarvo on laitettava lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen ja matalan kynnyksen palveluiden turvaamiseen. Sarkomaa ja Laiho pitävät hälyttävänä maanlaajuisia ongelmia lasten ja nuorten oikea-aikaisessa avun saamisessa mielenterveyden häiriöihin. 

”Kokoomus esitti jo keväällä hoitotakuuaikojen huomattavaa lyhentämistä ja peruspalveluiden vahvistamista, sisältäen esityksen nopeammasta mielenterveyspalveluihin pääsystä etenkin lapsille ja nuorille. Lapsen paikka ei ole jonossa, vaan kiinni elämässä. Hyvä mielenterveys kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle”, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa sanoo.

”Mielenterveysongelmat ovat suurimpia syrjäytymisen syitä. Puuttumalla mielenterveyden häiriöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voidaan vähentää tilanteen pahenemista ja ehkäistä syrjäytymisen kierre. Siksi kokoomus esittää hoitotakuuaikojen tiukentamista”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo.

Tiistaina 13.8. HS uutisoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) nuorisopsykiatriaan on ohjattu nuoria, joiden hoito kuuluisi perustason palveluihin, mutta joita Helsinki ei ole pystynyt peruspalveluissa auttamaan. Sarkomaan ja Laihon mukaan hoitotakuun tiukentaminen yhdessä terapiatakuun toteuttamisen kanssa ovat välttämättömiä toimia velvoittamaan Helsinkiä ja koko Suomea yhdenvertaisten palveluiden vahvistamiseen. 

”Jos nuoria ei kohdata peruspalveluissa, se vaikeuttaa oikea-aikaisen avun saantia ja ruuhkauttaa entisestään erikoissairaanhoidon palveluita. Lasten ja nuorten kanssa toimivien osaamista mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseksi ja tuen tarjoamiseksi on lisättävä. Perustason palveluissa on pystyttävä takaamaan varhainen tuki niin, ettei lapsia ja perheitä jätetä yksin. Lapsia ja nuoria ei saa pompotella paikasta toiseen”, kansanedustajat sanovat.

”Varhaiseen tukeen on suunnattava voimavaroja erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa. Vanhemmuuden tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyö on kaiken perusta. Lasten ja nuorten myönteistä kasvua ja hyvää koulumenestystä tulee tukea vahvistamalla mielenterveystaitoja osana opetusta. Tuoreimpaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu mielenterveystaitojen harjoittelu, mutta on myös varmistettava, että kaikissa kouluissa on tarvittavat keinot ja osaaminen näiden taitojen opetteluun”, Sarkomaa sanoo.

”Ammattilaisten riittävä määrä perustason palveluissa on turvattava, jotta oikea-aikainen apu toteutuu. Erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa on oltava lääkäreitä ja koulupsykologeja riittävästi ja kouluterveydenhuollossa on oltava mahdollisuuksia tarjota keskusteluapua matalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien osaamista mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi on lisättävä, sekä moniammatillista yhteistyötä vahvistettava”, Laiho sanoo.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Mia Laiho, 050 433 6461