Siirry sisältöön

Kokoomusedustajat: Opiskelijoiden oikeusturvasta on huolehdittava – opiskelijavalinnan perusteita ei tule muuttaa kesken hakuprosessin

TIEDOTE 30.4.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Pia KaumaMia LaihoSari Multala ja Sari Sarkomaa toivovat oikeudenmukaisuutta kevään opiskelijavalintoihin. Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä yli 151 000 hakijaa. Hallitus informoi eilen, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimet päättyvät toukokuussa ja oppilaat palaavat kouluihin. Kansanedustajat ihmettelevätkin, mikseivät yliopistot voisi tässä tilanteessa järjestää valintakokeita yhteisvalinnan mukaisin menettelyin mutta tarkoin hygieniasta huolehtien. Kokoomusedustajat ovat jo esittäneet sisäänottomäärien väliaikaista kasvattamista, jotta yhteishaun aiheuttamat epävarmuustekijät saadaan minimoitua.

”Tilanne rajoitusten osalta on muuttunut merkittävästi ja esimerkiksi perusopetuksessa lähiopetukseen siirrytään toukokuun puolessa välissä. Toivon yliopistojen vielä kerran harkitsevan perinteisten pääsykokeiden järjestämistä. Valintakokeisiin ahkerasti valmistautuneilla nuorilla on tähän oikeus”, toteaa Kauma. 

Tänä keväänä perinteisiä valintakoetilaisuuksia tullaan järjestämään mahdollisesti vasta valintakokeiden toisessa vaiheessa. Eilen julkaistujen tietojen mukaan todistusvalintaa ollaan kasvattamassa useilla aloilla ja monessa yliopistossa. Todistusvalinnan määrää on nostettu paikoittain merkittävästi jossain jopa 90 prosenttiin. Samanaikaisesti ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin päättäneet, että valintakoe tullaan järjestämään etänä.

”Todistusvalinnan lisääminen saattaa tarkoittaa keväällä yliopistoon hakeville suoranaista painajaista. Osa hakijoista on saattanut hakea useamman vuoden ajan unelmiensa alalle ja tehnyt lukuaikataulunsa sekä sovittanut samalla mahdollisen päivätyönsä valintakokeisiin valmistautumisen mukaan”, toteaa Laiho.

Ristiriitaiset tulkinnat valintakokeiden järjestämisestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä ovat aiheuttaneet aiheellista huolta ja ahdistuneisuutta korkeakouluihin hakevien keskuudessa. Valintaperusteista herää aito kysymys, miksi valintakokeita ei pystyttäisi järjestämään fyysisesti, vaikka esimerkiksi perusopetus on käynnistymässä kuun puolessa välissä.

”Kysymys valintakokeista koskettaa tuhansia, puhumattakaan tämän kevään ylioppilaiden tilanteesta. Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet saattamaan kirjoituksensa aikaistetussa aikataulussa päätökseen koronakriisin ja epätietoisuuden keskellä. Tilanne on jo valmiiksi stressaava”, sanoo Multala. 

Yliopistolain mukaan yliopisto päättää itse opiskelijavalinnan perusteista. Perusteet pitävät sisällään niin valittavien määrän kuin valintaperusteet. Tulee kuitenkin samalla huomioida, että lisätty todistusvalinta ei tällä hetkellä huomioi esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen päättötodistusta. 

”Todistusvalinnan merkittävä kasvattaminen kesken valintaprosessin loukkaa opiskelijoiden oikeusturvaa. Ministeri Kosonen on pitänyt tärkeänä, että korkeakoulut tekevät vaikutusarviot valintamenettelyn muutoksesta. Kannustammekin korkeakouluja julkaisemaan nämä arviot vaikutuksista opiskelijoiden asemaan mahdollisimman pian”, peräänkuuluttaa Sarkomaa.

Lisätiedot:

Pia Kauma, p. 050 574 6764
Mia Laiho, p. 050 433 6461
Sari Multala, p. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033