Siirry sisältöön

Kategorinen 70 vuotta täyttäneiden eristäminen on epäinhimillistä

Suuri kiitos koronaepidemian taittumisesta kuuluu suomalaisille, jotka ovat tarkasti noudattaneet rajoituksia ja suosituksia. Poikkeustilan vallitessa maan hallitukselle on annettu laajat valtuudet päättää rajoitustoimista. Valta tuo myös vastuun sekä vahvan velvollisuuden kuunnella asiantuntijoita sekä kansalaisia sekä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on terveysnäkökohtien ja talousnäkökohtien lisäksi ottaa huomioon rajoitustoimien sosiaaliset vaikutukset ja inhimillisyys.

Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ovat eläneet lähes eristyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on luvannut päivittää ikäihmisiä koskevat toimintaohjeet, mutta ajankohdasta eikä sisällöstä ole tietoa. 

Olemme eduskunnassa kokoomuksen voimin esittäneet ja vaatineet lisätoimia. Epidemian edetessä on välttämätöntä helpottaa eristyksissä olevien ihmisten elämää. Kategorisesti kodin seinien sisälle suljetuttujen yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien ihmisten kohteluun ja suosituksiin tarvitaan inhimillisyyttä. Tarvitaan viisautta ymmärtää, että kohderyhmään kuuluvia ihmisiä on lähes 900 000 ja heidän elämäntilanteensa ovat hyvin erilaisia. Siksi suosituksissakin on tämä otettava huomioon. On myös luotettava ihmisten omaan harkintaan.

Ihmisten on poikkeusoloista huolimatta voitava elää omannäköistään elämää. Korona ei saa erottaa puolisoita toisistaan. Läheisiä on voitava tavata. Hallituksen vastuulla on hakea ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta riskiryhmään kuuluvat voivat turvallisesti liikkua myös kodin ulkopuolella. Turvavälien pitämiseen julkisilla paikoilla on saatava vielä lisäryhtiä. Turvallisuuden tunteen palauttaminen on keskeisimpiä tekijöitä siinä, että kodista ei tule vankila kenellekään. 

Tähän tarvitaan suojavarusteita. Yleisillä paikoilla käytetyt ns. kansanmaskit ovat tärkeä osa keinoja, joilla voimme suojata riskiryhmiä. Suositus maskien käyttöön joukkoliikenteessä, kaupoissa, ja lähikontakteissa olisi inhimillisempi tapa suojata riskiryhmiä kuin eristää ihmiset kokonaan yksin neljän seinän sisälle.

Olen vahvasti kritisoinut hallituksen päätöstä teettää kasvomaskien käytöstä julkisilla paikoilla selvitys. Selvitys on luvassa vasta kesäkuun lopussa. Tietoa on jo olemassa. Saman ovat todenneet useat asiantuntijat. Hallituksen viivyttelyä on mahdoton ymmärtää. Olemassa olevan tiedon selvittelyyn tuhlataan aikaa, joka tulisi ennemmin käyttää kuluttajakäyttöön soveltuvien maskien tuotannon varmistamiseen. Hallituksen on tehtävä ripeästi päätökset, millaisia suojaimia julkisilla paikoilla käytettäisiin. Tämä tieto on välttämätön, jotta saamme kotimaisen tuotannon käyntiin. Suojaimista on suuri pula myös terveydenhuollon ammattilaisilla. Viivyttely päätöksissä johtaa entistä suurempaan suojainpulaan.

Hoivakotien tilanne vaatii erityisiä toimia. Suomen lähi- ja perushoitajia edustavan ammattiliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola on ilmaissut vanhusten telkeämisen huoneisiin olevan epäinhimillistä muistisairaille ja eettisesti raskasta myös hoitajille. Vahvaa huolta on nostanut esiin myös yleislääketieteen emeritaprofessori ja geriatrisen lääkehoidon dosentti Sirkka-Liisa Kivelä. Olen vahvasti samaa mieltä. Hoivakotien tilanne on vakava. Ikäihmisten sulkeminen ahtaisiin tiloihin ei ole inhimillistä ja tuottaa monenlaisia ongelmia. 

Hoivakoteihin on viipymättä annettava suositukset kuntoutuksen, ulkona liikkumisen ja läheisten tapaamisten mahdollistamiseksi. Myös riittävien terveyspalveluiden turvallinen käyttö kaikille on turvattava. Tämäkin edellyttää tarkempia ohjeita vastaanotoille ja henkilöstölle suojavarusteita suojaamaan potilaiden terveyttä.

Yksinäisyys ja liikkumattomuus ovat koronakriisin salakavalat vaarat. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä valmistelimme hallituksen työn tueksi ja vauhdittamiseksi 20 keinoa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmään kuuluvien ihmisten arjen, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Pääviestimme oli se, että ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia ja tämä on olennaista hallituksen ottaa rajoitustoimissa ja suosituksissa huomioon. Ihmisten omalle harkinnalle ja itsemääräämisoikeudelle on oltava tilaa. 

Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan kuulumisista. Kirjeen voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi. Tai soittamalla 050 511 3033.

Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Voimia vaativissa poikkeusoloissa elämiseen.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Kuvan mahdollinen sisältö: taivas ja ulkoilma