Siirry sisältöön

Kokoomuksen Laiho, Multala ja Sarkomaa: Soten rahoitusmallin 400 miljoonan euron leikkaukset romuttaisivat Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut

Tiedote 23.2.2021

Kokoomuksen pääkaupunkiseudun kansanedustajat Mia Laiho (Espoo), Sari Multala (Vantaa) ja Sari Sarkomaa (Helsinki) varoittavat maakuntauudistuksen heikentävän kohtuuttomasti uusmaalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan varovainen arvio sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen supistumisesta koko Uudenmaan osalta on noin 400 miljoonaa euroa vuosittain silloin, kun uudistus on astunut kokonaan voimaan. 

”Kymmenessä vuodessa maakuntauudistus tarkoittaisi Uudenmaan asukaskohtaisen rahoituksen putoamista 13,5 prosentilla 3 100 eurosta 2 683 euroon. Se on valtava leikkaus, mikä johtaisi julkisen terveydenhuollon rajuun karsimiseen. Uusimaa ajetaan kahden kerroksen terveydenhuoltoon, jossa saadakseen oikea-aikaista ja asiakaslähtöistä palvelua olisi hankittava terveysvakuutus”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho. 

HUS:n mukaan rahoituksen rajut leikkaukset johtuvat rahoitusmallin annettujen arvioiden lisäksi erityisesti kolmesta eri tekijästä. Rahoitusmalli ei ota huomioon kustannusten perustana olevaa palvelutarpeen muutosta kuin 80 prosenttisesti. Malli ottaa huomioon asukasmäärän kasvun vain viiveellä. Lisäksi kustannustason muutoksessa käytettävät indeksit eivät huomioi Uudenmaan kalliimpia elinkustannuksia sekä pääkaupunkiseudun ominaispiirteitä liittyen mm. maahanmuuttajien palvelutarpeeseen, syrjäytymiseen ja moninaisten sosiaalisten ongelmien huomioimiseen.

”Sellaista uudistusta, joka heikentää näin rajusti 1,7 miljoonan suomalaisen palveluita, ei voi hyväksyä. On kestämätöntä, että uudistus, jonka piti turvata yhdenvertainen pääsy sote-palveluihin, ajaakin alueemme palveluja alas ja vaarantaa valtakunnallista vastuuta kantavan HUS:n toiminnan. Hallituksen sote-uudistus on puhtaasti hallinnollinen malli, eikä sillä paranneta palveluita. Esitystä ei tule hyväksyä. Maakuntahallinnon paisuttamisen sijaan rahat on laitettava palveluihin ja varmistettava, että ihmiset saavat hoitoa”, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa. 

”Sen lisäksi, että soteuudistuksen rahoitusmalli heikentää uusmaalaisten terveyspalveluita, se vaarantaa kuntiin jäävien sivistyspalveluiden rahoituksen ja vie kaupungeilta kyvyn investoida tulevaisuuteen. Uusmaalaisille uudistuksella on tarjota lähinnä kylmää kättä ja lisää maksettavaa. Tätä ei voi hyväksyä”, sanoo Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala.

HUS:n lausunto: https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-02/husin-lausunto-eduskunnan-sosiaali-ja-terveysvaliokunnalle-sote-uudistusta-koskevasta-hallituksen-esityksesta-12.2.2021.pdf 

Lisätiedot:

Mia Laiho, puh. 09 432 3181

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Sari Multala, puh. 09 432 3101

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Instagram