Siirry sisältöön

Lainsuojattomat kuutit pelastettava verkkoihin hukkumiselta

Keväisellä Saimaalla on uteliaat pienet kuutit liikkeellä. Uintiretket voivat olla hyvin kohtalokkaita. Saimaannorpan suojelua edistänyt ja kuuttien kalastusverkkoihin hukkumista ehkäissyt viisi vuotta voimassa ollut asetus on rauennut hallituksen kiistoihin. Hallituksen eripuran takia ei tällä hetkellä ole voimassa kalastusverkkojen käyttöä rajoittavaa säädöstä. Huoli kuuteista on suuri.

Saimaannorppien suojelemiseksi tarkoitettu rauennut kielto on ollut voimassa huhtikuusta kesäkuuhun. Keskusta on julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella pitämässä rajoituksia  nykyisellään, mutta useat asiantuntijat ovat esittäneet kiellon pidentämistä  heinäkuulle.

Olemme toistuvasti esittäneet verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuuhun yhdessä Sari Multalan (kok.) ja Saara-Sofia Sirénin (kok.) kanssa.

Suojelutoimien ansiosta elpynyttä saimaannorppakantaa uhkaavat edelleen monet asiat kuten pyydyskuolemat ja ilmastonmuutos.

Seurantietojen perusteella kuuttien kuolemat ovat siirtyneet alkukesästä heinäkuulle. Metsähallituksen Luontopalveluiden mukaan heinäkuu on merkittävä kuuttien kuolleisuuden kannalta. Verkkoihin kuolleet saimaannorpat ovat olleet pääsääntöisesti alle 24 kilon painoisia yksilöitä. Kasvavat kuutit saavuttavat tämän painon vasta elokuussa.Kalastusrajoituksen jatkaminen heinäkuulle on hyvin perusteltua.

Saimaannorpat ovat erittäin uhanalaisia ilman verkkokalastustakin. Ilmastonmuutoksen tuomat lämpimät talvet vaikeuttavat saimaannorpan pesimistä. Vähälumiset talvet ja veden pinnan vaihtelut surmaavat kuutteja. Siksi  muista syistä aiheutuvat kuolleisuudet on saatava loppumaan. 

Hallituksen kyvyttömyys päästä sopuun voi maksaa monen kuutin hengen. Vetoan hallitukseen, ratkaiskaa erimielisyydet Saimaan verkkokalastuskieltoon liittyen ja pelastakaa lainsuojattomat kuutit hukkumiskuolemalta.