fbpx Siirry sisältöön

Tiedote 24.7: Sari Sarkomaa: Ilmastomuutos velvoittaa hallituksen päättämään vaikuttavista lisätoimista Saaristomeren ja koko Itämeren pelastamiseksi

Tiedote 24.7.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä lisätoimista Itämeren pelastamiseksi. Ilmastonmuutos vauhdittaa Itämeren rehevöitymistä, mikä edellyttää vaikuttavia lisätoimia nopeasti.

”Sitoumukset ja ohjelmat eivät auta Itämerta, jos lisärahaa ei saada konkreettisiin toimiin tai jos toimet eivät ole vaikuttavia. Lisäksi fosforin käyttörajoitukset on pikapikaa siirrettävä lannoitelainsäädäntöön pelkän ympäristökorvausjärjestelmän sijaan, jotta puuttuvatkin viljelijät saadaan fosforisääntelyn piiriin. Maataloudesta tulevaa ravinnekuormitusta on saatava vähennettyä”, Sarkomaa sanoo.

Suomi on sitoutunut EU:n vesipuitedirektiivin myötä korjaamaan Itämeren rannikkoalueen vedet hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen mukaan nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta. EU-komissio on antanut Suomelle toistuvasti moitteita maatalouden vesiensuojelun puutteista ja patistanut maa-arviossaan Suomea vähentämään maatalouden aiheuttamia ravinne- ja leväongelmia vesistöissä. Nykyisillä toimilla ei tavoitteita saavuteta.

”Kaikeksi kamaluudeksi ilmastomuutos vaikeuttaa tilannetta entisestään. Lisääntyneet sateet ja lumettomat talvet kasvattavat ravinnevalumia maalta. Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan ilmastonmuutos voi pahimmillaan kasvattaa fosforin huuhtoumaa Saaristomeren valuma-alueen pelloilta 50 prosenttia” Sarkomaa varoittaa.

Rannikkovetemme ovat pääosin huonossa kunnossa. Itämeren kuolleet merenpohjat, rehevöityminen ja leväkukinnot ovat vakava ongelma. Se, miten Itämeren ja muiden vesistöjemme tilaa seuraavien kymmenen vuoden aikana voidaan parantaa, ratkeaa keskeisesti syksyllä päätettäessä EU:n uuden rahoituskauden maaseutuohjelman kansallisesta kohdentamisesta.

”Jos rahoitusta ei hallituksen toimesta suunnata riittävästi ja vaikuttavasti vesiensuojeluun, on tilanne Itämeren kannalta tuhoisa. Itämerelle on elintärkeää saada päätös vaikuttavien Itämeren pelastamiskeinojen sisällyttämisestä EU:n uuden tukikauden maaseutuohjelmaan. Siihen tulee sisällyttää fosforikuormitusta välittömästi vähentävä peltojen kipsikäsittelyn tuki sekä lantafosforin vastaanottotuki, joka kannustaa lantafosforin käyttöä matalan fosforitason pelloilla”, Sarkomaa sanoo.

Tästä hyötyvät maatilat, Saaristomeri sekä koko Itämeri. Kotimaisen kestävän ruuantuotannon edistäminen on tärkeää kaikille suomalaisille.

Vaikuttavat toimet ovat välttämättömiä, jotta Saaristomeren alue, Suomen ainoa jäljellä oleva hot spot -kohde, saadaan putsattua Itämeren suojelukomissio HELCOM:n pahimpien kuormittajien listalta. Hallituksen on oltava Itämeren puolella ja ryhdyttävä toimeen. Ratkaisuvaihtoehdot siihen, miten ravinteet saadaan käyttöön eikä mereen.

Sari Sarkomaa on tehnyt kirjallisen kysymyksen peltojen kipsikäsittelyn tuesta sekä lantafosforin vastaanottotuen maaseutuohjelmaan sisällyttämistä. Kirjallinen kysymys on laadittu John Nurmisen Säätiön ja usean muun järjestön tekemän kannanoton pohjalta.

Lisätiedot: Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram