Siirry sisältöön

Kirjallinen kysymys apteekkiverkoston hyödyntämisestä koronapikatestien testauspisteinä

Eduskunnan puhemiehelle

Useissa maissa apteekit ovat mukana koronarokotuksissa ja koronapikatestien testauspisteenä. Esimerkiksi Ranskassa apteekit osallistuvat koronapassia varten tarvittaviin pikatesteihin. Testaamisen lisäksi apteekeissa myös rokotetaan asiakkaita. Myös Suomessa on syytä pikaisesti selvittää koronatestauskapasiteetin lisääminen hyödyntämällä apteekkiverkostoamme koronapikatestien testauspisteinä

Apteekki on käytetyin terveyspalvelu, vuosittain apteekkeihin tehdään noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Suomessa on 819 apteekkitoimipistettä, joissa työskentelee yli 5 000 farmaseuttia ja proviisoria. Suurimmalle osalle suomalaisista apteekki on lähin terveydenhuollon toimipiste. Apteekeissa koronatestiin pääsisi maanlaajuisesti apteekkien aukioloaikoina, myös virka-aikojen ulkopuolella. Suomalaiset luottavat tutkitusti apteekkien henkilökuntaan ja ovat yleisesti tyytyväisiä apteekkeihin.

Apteekkeja hyödyntäminen koronapikatestien testauspisteinä on mahdollisuus alentaa testauksen hintoja ja sujuvoittaa testaukseen pääsyä. Se on myös tärkeä keino vauhdittaa koronapassin käyttöönottoa ja avata Suomea terveysturvallisesti. Pikatestit ovat käytössä useissa Euroopan maissa.

Apteekki testauspisteenä mahdollistaisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden hyödyntämisen sekä itse testaamisen että testituloksen analysoinnin ja kirjaamisen tukena. Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi näytteenottoon tulisi antaa asianmukainen koulutus ja laatia ohjeistus testauspisteenä toimimiselle.

Apteekit toimisivat testauskapasiteettia täydentävinä toimipisteinä. Oirearvion perusteella oireiset ja koronalle altistuneet ohjattaisiin edelleen testaukseen terveydenhuollon testauspisteisiin, jolloin minimoidaan apteekin ydintoiminnalle, alueen lääkehuollon turvaamiselle aiheutuvat riskit. On myös varmistettava, että apteekin näytteenottajilla on koronarokotus kunnossa.

Testaustoiminta tulisi katsoa osaksi apteekin toimialaan lääkelain mukaan sisältyvää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvää palvelutoimintaa, eikä vaatia erillistä osakeyhtiötä ja yksityisen terveydenhuollon lupaa.

Testauspisteenä toimiminen olisi apteekeille vapaaehtoista. Testaustoiminta järjestettäisiin apteekin tiloissa tai apteekin välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa apteekkarin hallinnassa olevissa tiloissa ja apteekkari vastaisi toiminnasta.

Testauksesta tulisi maksaa apteekeille kustannuksia vastaava korvaus, joka voidaan määritellä kansallisesti kaikille apteekeille samaksi. Lisäksi apteekin näytteenottajille tulee järjestää mahdollisuus kirjata testitulos Kantaan. 

Apteekkariliiton apteekkareille teettämän koronarokotuspisteenä toimimista koskevan kyselyn (09/2020) tulosten perusteella Suomeen olisi voitu saada jopa 400 apteekkirokotuspistettä. Maailmalla lisäkoulutuksen saaneet farmasian ammattilaiset antavat rokotuksia jo yli 20 maassa ja ne maat, joissa apteekit rokottavat, ovat lähimpänä WHO:n ja EU:n rokotuskattavuuden tavoitetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy selvittääkseen, millä ehdoilla apteekkiverkostoa voitaisiin hyödyntääkoronapikatestien testauspisteinä?

Mitä toimia hallitus tekee koronapassin edellyttämän testauskapasiteetin varmistamiseksi ja koronan testauskustannusten kohtuullistamiseksi huolehtien laadusta?

Helsingissä 18.8.2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari Sarkomaa (kok.)

Follow by Email
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Instagram