Siirry sisältöön

Lauslahti ja Sarkomaa: Maakuntauudistuksessa turvattava järjestöjen toimintaedellytykset

Tiedote 11.4.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajilla ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenillä Sanna Lauslahdella ja Sari Sarkomaalla on vahva tahtotila vankistaa järjestöjen asemaa hyvinvoinnin rakentajina osana sote- ja maakuntauudistusta. Maakuntauudistuksessa on asetettu samalle viivalle järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajina. Palveluiden tuottamisen lisäksi kansalaisjärjestöillä on suuri rooli esimerkiksi yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä ja siksi uudistuksessa on tärkeää huolehtia järjestötyön jatkuvuudesta.
"Otamme kansalaisjärjestöjen huolen vakavasti vastaan. Järjestöissä tehdään mittaamattoman arvokasta työtä.  Meillä ei ole varaa menettää vuosien varrella rakennettuja arvokkaita toimintamalleja, jotka tuottava tekijöilleen hyvää mieltä ja avun saajille hyvinvointia", toteaa Sanna Lauslahti.

Kunnilla on tähän asti ollut merkittävä rooli järjestöjen toimintaedellytysten takaamisessa mm. tilojen ja avustusten kautta. Kansanedustajien mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee tehdä maakuntalakiin lisäys, jossa maakunta velvoitetaan yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Ei riitä, että yhteistyövelvoite on vain kunnilla.
"Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen on myös linjakasta hallitusohjelman toteuttamista. Hallitusohjelmassa nimittäin todeltaan, että vahvistetaan vertaistukea ja ihmisten osallisuutta. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää toimia kaikilla tasoilla", perustelee Sari Sarkomaa.

"Vapaaehtoistyötä tulee maakunta-uudistuksessa vahvistaa, eikä heikentää.  Meillä ei ole varaa menettää esimerkiksi kuntoutuksen vertaistukea tai muita hyviä hyvinvointia parantavia toimijoita. On nimittäin kyse yli miljoonasta vapaaehtoistyötä tekevästä suomalaisesta", päättävät edustajat Lauslahti ja Sarkomaa.

 

Lisätiedot:

Sanna Lauslahti

+358 50 512 2380

 

Sari Sarkomaa

+358 50 511 3033