Siirry sisältöön

Maaliskuun eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan ja sen tuomat valtavat vaikutukset ovat eduskuntatyössä päällimmäisenä. Näen Nato-jäsenyyden parhaana saatuvilla olevana ratkaisuna lisätä Suomen turvallisuutta ja lähialueen vakautta. Olen, ja eduskuntaryhmämme on valmis jättämään hakemuksen välittömästi. Natoon liittymisessä valtavin riski on jättää ratkaisu tekemättä.

Valtioneuvoston on antaa lähipäivinä eduskunnalle turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteon käsittelyn rinnalle puhemiesneuvosto on asettanut koordinaatioryhmän, jonka tehtävä on muodostaa eduskunnalle kanta Natoon liittymisestä. Jos eduskunta päätyy kannattamaan Nato-jäsenyyden hakemista, tekee päätöksen tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksen pohjalta. Eduskunnan on toimittava asiassa ripeästi. Jottei Suomeen koskaan tulisi sotaa, on siihen parhaalla mahdollisella tavalla varauduttava.

Maaliskuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta vastaanottamassa
 • Koulutuspoliittisesta selonteosta hallitukselle kotiläksyä
 • Päätöksemme opiskeluhuollon palveluista oli lasten ja nuorten etu
 • Helsingin katujen kunnossapitoon tarvitaan ryhtiliike
 • Hallituksen tekemättömyys vaarantaa yliopistosairaaloiden jatkon
 • Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaukset on suuri virhe
 • Lakialoitteeni yhdenvertaisen saattohoidon turvaamiseksi
 • Pääkirjoitukseni Muisti-lehdessä
 • Liikunta on parasta lääkettä
 • Toimenpidealoitteeni purkaa esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamisesta
 • Johtamani eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän terveiset

Yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta vastaanottamassa

Oli kunnia vastaanottaa yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomus kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta. Nostin puheessani esille useita toimia, joita vielä tällä eduskuntakaudella on syytä saada yhdenvertaisuuden edistämiseksi eduskunnassa tehtyä.

Odotan eduskuntaan malttamattomana vammaispalvelulainsäädännön uudistusesitystä. Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää ja heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittamiseen ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen liittyy esteitä, asenteellisia ja rakenteellisia. Työllistymiseen liittyvien esteiden purkaminen on yksi keskeinen kokonaisuus ratkaistavaksi.

Sukuelinten silpominen on tyttöjen ja naisten ihmis- ja perusoikeuksia järkyttävällä tavalla loukkaava väkivallan muoto. Silpominen on kiellettävä erillislailla. Olen tehnyt asiasta lakialoitteen yhdessä Sofia Vikmanin kanssa.

Kokoomus haluaa kehittää Suomea yhä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi maaksi, jossa jokainen voi elää turvallisesti ja rauhassa, omana itsenään, ilman syrjintää ja pelkoa.

Koulutuspoliittisesta selonteosta hallitukselle kotiläksyä


Koulutuspoliittinen selonteostaan hallitus sai koko eduskunnalta kotiläksyn tarkistaa linjauksiaan. Hallitus oli ohittanut selonteon valmistelussa valmistelua varten nimetyn parlamentaarisen työryhmän. Selonteko oli monin tavoin puutteellinen, mutta sivistysvaliokunnan ponnistelun ansiosta saimme sitä paikattua. Suomen tärkein tavoite on, että jokainen nuori saa sellaiset tiedot, taidot ja oppimisen ilon, jotka kantavat vähintään toisen asteen tutkintoon ja omien unelmien tavoitteluun. Tämä edellyttää erityisesti investointeja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, sillä varhaisvuodet ovat tärkeimmät oppimisen vuodet. Lue lisää täältä:  https://bit.ly/3x5yiJj

Päätöksemme opiskeluhuollon palveluista oli lasten ja nuorten etu

Iloitsen Helsingin kaupunginvaltuustossa tehdystä kokoomuksen vahvasti ajamasta yksimielisestä päätöksestä pitää opiskeluhuollon palvelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä yksityisten ja muiden opetuksen järjestäjien nykyisen kaltaisella järjestelyllä. Oli viisasta, ettemme uhranneet oppilashuoltoa alueuudistuksen alttarilla. Olisi ollut valtava riski, että oppilashuollon voimavarat valuisivat paikkaamaan puutteellisia sote-palveluja varhaiskasvatuksen ja opetuksen kustannuksella. Oli viisasta kuulla opettajien ja koko koulun väen ääntä. Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11097

Helsingin katujen kunnossapitoon tarvitaan ryhtiliike

Kuluneen talven aikana liikkuminen jalan Helsingissä on ollut vaikeaa, vaarallista ja osin jopa mahdotonta. Liukastumisesta johtuvia vammoja on enemmän kuin vuosikausiin. Pyysin kaupunginhallituksessa kunnossapidon linjauksista

lisäselvityksen. Kaupunginhallituksessa edellytimme yksimielisesti ryhtiliikettä katujen kunnossapitoon. Linjasimme, että jalankulun väylien ylläpidon kehittäminen ja tason parantaminen ovat kiireellisiä toimia. Hyväksyimme Helsingin ensimmäisen kävelyn edistämisohjelman. Tarkoitus on edistää kävelyä suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa sekä huomioida viihtyvyys, turvallisuus, viheralueet, riittävä penkkien määrä ja palveluiden saavutettavuus kävellen.


Lue lisää täältä: https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-kaupunginhallitus-hyvaksyi-kavelyn-edistamisohjelman?publisherId=60590288&releaseId=69935062

Hallituksen tekemättömyys vaarantaa yliopistosairaaloiden jatkon

Aluehallintouudistus hyväksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden enemmistöllä ilman toimivaa ja valmista rahoitusmallia. Rahoitusmalli johtaa rahoituksen leikkaantumiseen erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä. Myös HUS:n rahoitus leikkaantuu uudistuksen myötä. Lisäksi yliopistosairaaloiden rooli ja rahoitus on edelleen varmistamatta. Hallituksen on tulevassa kehysriihessä esitettävä asiaan ratkaisut.


Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11189

Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaukset on suuri virhe

Moni käyttää yksityistä terveydenhuoltoa yksinkertaisesti siksi, ettei julkisen sektorin palveluihin pääse. Merkittävää osaa Kelan korvaamista lääkäripalveluista ei ole edes saatavilla kuntien terveyskeskuksissa, esimerkkeinä silmälääkärit ja gynekologit. Koko suunterveydenhuoltomme on rakennettu siten, että merkittävä määrä

aikuisväestöstä käyttää yksityisiä palveluja. Kuntoutusjärjestelmämme on monin osin yrittäjien varassa.
Kela-korvauksien romuttaminen ja ihmisten hoitoon pääsyn heikentäminen on kylmää ja vastuutonta politiikkaa. Romuttamisen sijaan Kela-korvauksia pitäisi enemminkin nostaa.

Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11178

Lakialoitteeni yhdenvertaisen saattohoidon turvaamiseksi

Yliopistossa opiskeluni alkuaikoina tein yövuoroja vanhusten ympärivuorokautisen hoivan osastolla. Valvoessani viime hetkiä elävän, usein kipujen kanssa kamppailevan, ihmisen rinnalla osaston töiden painaessa päälle tuli minusta vannoutunut hyvän saattohoidon ja palliatiivisen hoidon puolestapuhuja ja edistäjä.
Vaikka Suomessa on tehty kehittämistyötä ja laadukkaasta hoidosta on hyviä esimerkkejä, hoidoissa on alueellisia eroja ja räikeitäkin puutteita. Vauhdittaakseni yhdenvertaisen ja inhimillisen saattohoidon toteutumista, tein asiasta lakialoitteen pohjautuen asiantuntijoiden esitykseen. Arvokas elämän viimeinen vaihe kuuluu kaikille.

Lue lisää: https://bit.ly/3LLTaJT

Pääkirjoitukseni Muisti-lehdessä

Vakavina aikoina on entistäkin tärkeämpi huolehtia omasta ja läheisten terveydestä sekä hyvinvoinnista. Nostin Muisti-lehden pääkirjoituksessa esille tarpeen luoda keinoja, joilla erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat huolehtia aivoterveydestään, erityisesti muistisairauksien riskitekijöiden ehkäisyn näkökulmasta. On luotava Suomi, jossa kukaan ei jää yksin avuntarpeen kanssa. Lue kirjoitus täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11171

Liikunta on parasta lääkettä


Maaliskuussa vietettiin myös keltaisen nauhan päivää, joka muistuttaa vuosittain arkiliikunnan merkityksestä. Korostin Kokoomusnaisten vieraskynäkirjoituksessani arkiliikunnan tärkeää roolia sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä elämän laadun ylläpitäjänä. Lue kirjoitus täältä: https://www.kokoomusnaiset.fi/liikunnallinen-arki-on-paras-laake-kaikenikaisille/

Toimenpidealoitteeni purkaa esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamisesta

Pidin eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajan roolissa puheenvuoron Tiedekulmassa Cancer IO:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa julkaistiin Cancer Immunotherapies in Finland-raportti. Esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamiselle pitää poistaa viipymättä erillislainsäädännöllä. Tehokkaaksi todetun muualla Euroopassa saatavilla olevan hoidon mahdollistavan lainsäädännön odotteluun eikä aikaa vieviin kokonaisuudistuksiin olisi aikaa Suomella, eikä etenkään vakavasti sairailla syöpäpotilailla. Asiaa vauhdittaakseni olen eduskunnassa tehnyt asiasta toimenpidealoitteen. Lue lisää täältä: https://www.facebook.com/100057737335476/posts/404067661527808/?d=n

Johtamani eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän terveiset

Iloitsen uudesta Ulkosuomalaisstrategiasta vuosille 2022–2026. Sen tavoitteena on kehittää ulkosuomalaisille saatavilla olevia palveluja, hyödyntää heidän osaamistaan ja tiivistää heidän siteitä Suomeen. Ulkosuomalaiset ovat monipuolinen verkosto ihmisiä, joilla on erilaisia Suomen valtionhallintoon liittyviä palvelutarpeita ja joiden asiantuntemusta yhteiskuntamme on viisasta hyödyntää. Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmämme tarkoitus on olla Arkadianmäellä ulkosuomalaisten äänitorvi ja yhteistyötaho. Kirjoitin ystävyysryhmämme puheenjohtajana ajatuksiani uudesta Ulkosuomalaisstrategiasta.
Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11164