Siirry sisältöön

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni aiheet.

Sari Sarkomaan eduskuntaterveiset
Tammikuu 2013

Arvoisa vastaanottaja,

Uusi vuosi 2013 etenee vinhalla vauhdilla. Julkisen talouden kestävyysvaje ja valtiontalouden tasapainottaminen vaativat molemmat meiltä päättäjiltä lisätoimia. Olemme eduskuntaryhmämme erilaisissa kokoonpanoissa valmistelleet toimenpiteitä. Kokoonnumme helmikuussa Smolnassa pääministerin johdolla linjaamaan näkemyksiämme ja ottamaan vauhtia hallituksen puolivälitarkastukseen ja kehysriiheen. Odotan erityisesti toimia, joilla vauhditetaan rakenteellisia uudistuksia, varsinkin sote-uudistusta ja työurien pidentämistä sekä päätöksiä, joilla taataan suomalaisen koulutuksen laatu sekä veromaltti. On luotava myönteinen kehitys, joka turvaa suomalaisten ostovoiman, kilpailukykymme sekä työn ja yrittäjyyden kannattavuuden.

Tässä kirjeessäni käsittelen seuraavia asioita:
- Innolukiolla vauhtia lukiouudistukseen
- Mukana Educa-messuilla ja opettajaristeilyllä
- Kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi
- Helsingin ksylitolikielto laitettava roskakoriin
- Terveysasemiemme kehittämistä vauhdittamassa

Tervetuloa tapaamaan!
- Pe 1.2. Muistisairaan ihmisen ihmisoikeudet ja vapauden rajoittaminen -vaikuttajafoorumi, lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tästä linkistä. Muistiliiton varapuheenjohtajana toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen ja tapaamaan klo 10 pikkuparlamentin kansalaisinfoon, os. Arkadiankatu 3. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
- Pe 1.2. klo 18.00 Pidän poliittisen tilannekatsauksen Helsingin Kokoomusyrittäjien viini-illassa, Ravintola Helmessä, Eerikinkatu 14. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tästä linkistä.
- Su 3.2. klo 11 Hakaniemen sunnuntaimarkkinoilla kokoomusteltalla.
- Su 10.2. Munkin Seudun Kokoomuksen laskiaistapahtumassa sunnuntaina 10.2. Aika ja paikka tarkentuvat lähempänä, lisätiedot tulevat kotisivuilleni.

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni.

Sarin kuukausikirje                                                   Talvikirje 2012

Arvoisa vastaanottaja,

Käsittelemme ensi vuoden valtion talousarviota poikkeuksellisen epävarmassa taloustilanteessa. Talouden vakauttaminen on kuuden hallituspuolueen voimin haastavaa, mutta täysin välttämätöntä. Sopeuttamistoimissa on varottava toimenpiteitä, jotka leikkaisivat yritysten kilpailukykyä ja veisivät mahdollisuuden kasvuun. Kaikkein tärkeintä on luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiseen ja olemassa olevan työn säilymiseen.

Lapset budjettisopumme yhtenä painopisteenä

Saimme viime perjantaina sovun eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden ryhmien kesken ensi vuoden talousarvioesitykseen eduskunnan tekemistä muutoksista. Olen tyytyväinen, että johtamani kunta- ja terveysjaoston tavoitteet toteutuivat budjettisovussamme hyvin.

Lastensuojelun pelastamisohjelma

Toimet, joita teemme lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat kullanarvoisia. Lasten huostaanottojen määrä on lisääntynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot puhuvat karua kieltään: Vuonna 2011 kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Oli aivan välttämätöntä sopia lisäresurssien kohdentamisesta lapsiperheiden ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden sekä lastensuojelun kehittämiseen. Lastensuojelutyön painopisteenä tulee olla varhainen tuki ja avopalvelut.

Lastensuojelun kipeänä haasteena on jo paikoitellen krooniseksi muuttunut kelpoisuuden täyttävien sosiaalityöntekijöiden vaje sekä liian suuret työmäärät. Olen tyytyväinen, että saimme sovittua voimavaroista sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen.

Helpotusta lastentarhanopettajapulaan ja vauhtia varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Yliopistolliseen lastentarhanopettajakoulutukseen suuntaamamme lisävoimavarat ovat todellinen helpotus erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa on iso vaje lastentarhanopettajista. Huoli lastentarhanopettajapulan vaikutuksista esiopetukseen ja päivähoidon laatuun sekä sen kehittämiseen on ollut suuri.

Päätöksellä halusimme myös vauhdittaa päivähoitolain uudistamista varhaiskasvatuslaiksi. Olen kirittänyt opetusministeri Gustafssonia (sd) uutta varhaiskasvatuslakia valmistelevan laaja-alaisen työryhmän asettamisessa. Työryhmän työ on tehtävä perusteellisesti, mutta ripeästi. Aikaa on jäätävä riittävälle keskustelulle, lain valmistelulle, kunnolliselle lausuntokierrokselle sekä eduskunnan käsittelylle.

Eduskunta turvasi taas päihdeäitien palvelut

Eduskunta on toistuvasti pelastanut päihdeäitien palvelut kohdentamalla lisärahaa Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien ja heidän perheidensä Pidä kiinni -hoitojärjestelmään. Eduskunnan toiveesta huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut tälläkään kertaa turvannut rahoitusta.

Päihteetön vanhemmuus ja vauvaperheiden arki ovat asioita, joita pitää tukea. Päihdeongelmaisten äitien erityishoito tuottaa mittavia inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä. Äidin raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttama sikiövaurio on pahimmillaan korjaamaton kehitysvamma, joka vaatii pysyvää ja kallista laitoshoitoa.

Eduskunnalta tuki uuden lastensairaalan rakentamisen valtionosuudelle

Erityisen iloinen olen Suomen lasten kannalta todella tärkeästä lausumaesityksestä. Edellytämme, että Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan tarvitsema valtion rahoitusosuus otettaisiin huomioon seuraavassa vuosia 2014-2017 koskevassa kehyspäätöksessä.

Tällä hetkellä vakavasti sairaiden suomalaislasten hoito on keskitetty maamme heikoimpiin sairaalatiloihin Lastenklinikalle ja Lastenlinnaan. Kannanotto on selkeä askel eteenpäin uuden lastensairaalan rakentamiseksi. Uusi sairaala on suunniteltu rakennettavaksi vuosina 2014 – 2017. Tavoitteena on oltava maailman huippuluokan lastensairaala, joka palvelee koko Suomea pitkälle tulevaisuuteen. Mikä olisikaan parempi lahja satavuotiaalta isänmaaltamme kuin uusi lastensairaala.

Helsingissä panostetaan erityisesti lapsiin ja ikäihmisiin

Hyväksyimme Helsingin kaupunginvaltuuston viime kokouksessa kaupungin ensi vuoden talousarvion. Olen tyytyväinen, että syksyllä ehdottamani vauhditusohjelma päivähoitopaikkavajeen paikkaamiseksi ja päiväkotien rakentamissuman purkamiseksi sai tuulta alleen. Päivähoidon määrärahoja lisättiin, jotta hoitopaikkoja olisi riittävästi siellä, missä on lapsiakin. Jatkossa päiväkotien ja koulujen uudisrakentamisessa etsitään ja toteutetaan nykyistä taloudellisempia ja laadukkaampia ratkaisuja esimerkiksi moduulirakentamisen avulla. Moduuliratkaisuja voidaan varioida eri alueiden tarpeisiin. Päiväkodin tilatarpeen muuttuessa voi moduulin lisätä tai poistaa.

Eduskunnassa käsittelyssämme olevan vanhuspalvelulain tarkoitus on parantaa ikäihmisten palveluiden laatua ja varmistaa, että apua tarvitsevat sen myös saavat. Kokoomuksen valtuustoryhmässä pidimme tärkeänä, että jo ensi vuoden budjettiesityksessä osaltaan varaudumme vastaamaan vanhuspalvelulain tuomiin lisävelvoitteisiin.

Vanhuspalvelulaissa mietityttää eniten, onko siihen kirjattu riittävän hyvin ikäihmisten toimintakyvyn ja liikunnan edistäminen. Ne ovat aivan keskeisiä asioita ihmisten elämänlaadun ja palveluiden kannalta sekä tuen tarpeen ennaltaehkäisyssä. Liikunta on tärkeää kaikenikäisille, mutta ikääntyville liikunta on elintärkeää. Helsingin onkin järkevää ponnistella senioreiden liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä. Tietenkin kaupunkia on rakennettava niin, että se mahdollistaa kaikenikäisten aktiivisen liikkumisen.

Lapset aikuisten alkoholinkäytön vankeina

Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmämme järjesti yhdessä Alkon Lasten seurassa –ohjelman kanssa eduskunnassa seminaarin. Alkon hallintoneuvoston puheenjohtajana kerroin seminaarissa Alkon roolista alkoholihaittojen ehkäisyssä.

Alkoholi näkyy kovalla tavalla lasten ja nuorten arjessa. Olemme huolissamme etenkin nuorten päihteiden käytöstä – ja niin meidän pitää ollakin. Tosiasia kuitenkin on, että meidän pitää olla huolissamme myös aikuisten alkoholinkäytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Lasten seurassa -ohjelma haastaa aikuiset miettimään toimintansa vaikutuksia. Uunituore Hirviöt-filmi kuvaa hyvin tilanteen vakavuutta.
Blogista voit lukea lisää ajatuksiani.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta toivottaen,

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja

sari.sarkomaa@eduskunta.fi
www.sarisarkomaa.fi
050 511 3033

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni.

Sarin kuukausikirje                                                                                              Lokakuu 2012

Arvoisa vastaanottaja,

Moni helsinkiläinen on tuonut terveisiä tai laittanut viestiä kotikaupunkimme asioista. On hienoa, että ihmiset pysäyttävät kadulla ja tulevat juttelemaan ratikassa. Useampi on myös kysynyt, enkö olekaan ehdolla syksyn kunnallisvaaleissa. Niin kauan, kun olen ollut politiikassa mukana, olen tehnyt työtä sen eteen, että Helsinki olisi hyvä paikka asua ja elää kaikenikäisille. Työstä on tullut enemmän elämäntapa kuin luottamustehtävä. Tätä työtä olen edelleen innostunut jatkamaan. Itse en tällä kertaa ole mukana kunnallisvaaliehdokkaana. Vaikka en tulevalla kaudella istu valtuuston kokouksissa, toimin jatkossakin lukuisin tavoin Helsingin kaupunkiin liittyvissä tehtävissä ja painan kaasua Helsingin puolesta tekemässäni työssä.

Vanhuspalvelut kuntoon

Olen kiertänyt syksyn aikana useissa tilaisuuksissa kuulemassa helsinkiläisten senioreiden toiveita valmistelussa olevaan vanhuspalvelulakiin. Viesti on ollut selvä. Meidän on rakennettava yhdessä sellaista Helsinkiä, jossa kukaan ei jää yksin ja ikääntyessään meistä jokainen voi asua kotonaan niin kauan kuin itse haluaa. Tärkeää on myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja korostaa vapaaehtoistyön merkitystä. Senioreille sopivia liikuntapalveluja tarvitaan eri puolille Helsinkiä lisää.

Olimme yhdessä emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän kanssa Munkkiniemen palvelukeskuksessa puhumassa ikäihmisten palveluiden kehittämisestä. Oli ilahduttavaa, että mukana oli myös oman seurakuntamme ja alueemme yrittäjien edustajia. Keskusteltavaa oli paljon ja tilaisuuksia ikäihmisten palveluista on hyvä järjestää eri puolella kotikaupunkiamme myös jatkossa.

Ikäihmisten palveluasumisen maksujen räikeä puute korjattava

Ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksukäytännöt ovat vaikeaselkoisia ja kirjavia. Kuntien ja hoitopaikkojen välillä on suuria eroja, koska palveluasumisen asiakasmaksujen erityissäännökset puuttuvat asiakasmaksulaista. Sen sijaan ympärivuorokautisessa laitoshoidossa perittävä asiamaksu on tarkkaan säädelty. Tällä hetkellä asumisen palvelumaksut ohjaavat monessa tapauksessa laitoshoitoon. Se on täysin valitun senioripolitiikan vastaista.

On aivan välttämätöntä, että hallitusohjelmassa luvattu maksu-uudistus saadaan voimaan vanhuspalvelulain kanssa yhtäaikaisesti. Olen kirittänyt peruspalveluministeri Guzenina-Richardsonia tuomaan lain eduskuntaan. Asiakasmaksuissa olevan aukon korjaaminen ja määräytymisperusteiden yhtenäistäminen on välttämätöntä ikäihmisten tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. Uusi maksulaki on saatava voimaan samaan aikaan kuin uusi vanhuspalvelulaki.

Ehdotukseni vauhditusohjelmasta päivähoitopulan kitkemiseksi

Helsingin monissa kaupunginosissa on pitkäaikainen pula päivähoitopaikoista, koska päiväkotihankkeet näyttävät jäävän liian usein investointilistoilla muiden asioiden jalkoihin. Toisaalta kaupunkimme lapsimäärän kasvua ei ole osattu riittävällä tavalla huomioida budjetoinnissa. Nämä virheet näkyvät kovalla tavalla perheiden arjessa tupaten täynnä olevina päiväkoteina, päivähoitojonoina sekä lasten päiväkotimatkojen sekä päivien venymisenä. Päivähoitopalvelu on lakisääteinen ja se on järjestettävä, joten kaupunki hankkii kalliilla osin epätarkoituksenmukaisia lisätiloja selvitäkseen velvoitteistaan.

Nämä virheet on korjattava. Päivähoitopaikkavajeen paikkaamiseksi olen ehdottanut tehtäväksi päiväkotien rakentamista vauhdittavaa, useammalle vuodelle laajennettua investointiohjelmaa. Vauhditusohjelma on tehokas tapa ottaa vahvaan poliittiseen ohjaukseen Helsingin päivähoitotilanne. Näin päiväkoteja rakennettaisiin nykyistä suunnitelmaa nopeammin niin, että hoitopaikkoja olisi siellä, missä on lapsia.

Blogin voi lukea osoitteesta http://blogit.iltalehti.fi/sari-sarkomaa/2012/09/24/vauhditusohjelma-kroonisen-paivahoitopulan-poistamiseksi/

Hyvän työelämän rakentamista vauhdittamassa - terveisiä Kesärannan pääministeritapaamisesta

Joukko kokoomuslaista palkansaajajohtoa kävi johdollani pääministeri Kataista tapaamassa Kesärannassa viime viikolla. Pohdimme, miten voisimme edistää hyvän työelämän rakentamista ja pidempiä työuria. Keskustelimme myös siitä, miten puheenjohtaja Kataiselle ennen eduskuntavaaleja luovuttamani kokoomuksen palkansaajavaltuuskunnan kannanotto hyvästä ja perheystävällisestä työelämästä on toteutunut. Ilahduttavan moni kannanoton tavoitteista päätyi pääministeri Kataisen ohjelmaan. Kannanotto löytyy osoitteesta
https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDZk85SUllNGQ3YU0/edit?pli=1

Aiheesta keskusteltiin myös johtamani palkansaajavaltuuskunnan tilaisuudessa Kokoomuksen tulevaisuusristeilyllä syyskuun lopussa. Paikalla oli yli sata kokoomuslaista keskustelemassa minun ja pääministeri Kataisen kanssa.

Kokoomuksen puoluevaltuusto nosti viimeisimmässä kokouksessaan aivan oikein esille tarpeen panostaa työntekijöiden jaksamiseen, työolojen parantamiseen, työolosuhteiden terveellisyyteen ja hyvään johtajuuteen. Valtuuston ehdotus palkattomasta sairauslomapäivästä sairausloman alussa ei sen sijaan ole kannatettava.

Toivon, että puoluevaltuuston ”törähdys” ns. karenssipäivästä saa keskustelun liikkeelle vakavasta tosiasiasta, että Suomessa ei tehdä tarpeeksi sen eteen, että ihmiset pääsisivät sairauslomilta ja osatyökyvyttöminä nopeammin takaisin työelämään. Karmaiseva esimerkki on se, että jotakuinkin viisi nuorta jää eläkkeelle mielenterveyssyistä päivittäin.

Kirjoitin aiheesta blogin joka löytyy osoitteesta http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/120079-karenssipaivatorahdyksesta-vauhtia-hyvan-tyoelaman-rakentamiseen

Terveydenhuollon uudistus on toteutettava ripeästi

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen odottaa peruspalveluministerin linjauksia. Me kokoomuksessa olemme omamme tehneet. Olen mukana asiaa valmistelevassa kokoomuksen ryhmässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen tarvitaan ripeitä ja järeitä toimia.

Lääkäriin on päästävä oikea-aikaisesti ja terveyskeskukseen on saatava yhteys sujuvasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vietävä eteenpäin käsi kädessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kanssa. Sote-uudistuksen päälinjaukset on saatava julkiseen keskusteluun ennen kunnallisvaaleja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoonpääsytilastot kertovat uudistusten välttämättömyydestä. Odotusajat ovat kasvaneet sekä lääkärin, että hoitajan vastaanotolle ja hoitoonpääsyssä on huomattavia alueellisia eroja. Uudistusta ei saa enää jarruttaa. Terveydenhuollon uudistamisessa on tärkeintä saada terveyskeskukset toiminaan niin, että laadukkaaseen hoitoon pääsee sujuvasti ja terveyskeskuksiin saa yhteyden nopeasti. Ihmisten on saatava terveyspalvelunsa oikea-aikaisesti ja tasa-arvoisesti.

Ohessa linkki kirjoittamaani tiedotteeseen: http://www.sarisarkomaa.fi/?p=2286

Tervetuloa tapaamaan!

Tiistaina 16.10.
- Helsingin vaalimökille Kolmen sepän aukiolle klo 16, jossa olen tavattavissa yhdessä Helsingin kokoomuksen naisten kuntavaaliehdokkaiden kanssa.
- Vantaan vaalimökille Tikkurilaan Tikkuraitille klo 17.15, jossa johdan vanhuspalveluaiheista keskustelutilaisuutta

- Pidän Terveysmessujen Selkäpäivien avauspuheenvuoron perjantaina 19.10 Helsingin Messukeskuksessa klo 12.

- Olen mukana Sininauhaliiton, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Mielenterveyden keskusliiton kunnallisvaalikiertueen tapahtumassa Kauppakeskus Iso Omenassa Espoossa maanantaina 22.10 klo 16.

- Helsingin kokoomuksen naisten piiri järjestää yhdessä Skannon ja Andiatan kanssa korkeatasoisen Lifestyle-illan tiistaina 23.10. klo 19-21, Mannerheimintie 6. Toimin tilaisuuden juontajana yhdessä kansanedustaja Ben Zyskowiczin kanssa. Muotinäytöksessä malleina toimii helsinkiläisiä kuntavaaliehdokkaita. Olet lämpimästi tervetullut – ota ystäväsi mukaan! Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on välttämätöntä: www.skanno.fi/lifestyle 20.10. mennessä

- Johtamani Juustopöytä ry jakaa Kultainen Juustohöylä –palkinnon Viini, ruoka ja hyvä elämä –messuilla torstaina 25.10 klo 17. Lämpimästi tervetuloa!

Lisää tietoa tapahtumista joissa olen tavattavissa päivitetään kotisivuilleni www.sarisarkomaa.fi

Hyvää syksyä toivottaen,

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu

sari.sarkomaa@eduskunta.fi
www.sarisarkomaa.fi
050 511 3033

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni aiheet.

Sarin eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Eduskunnan istunnot ja valiokuntatyö alkoivat yrittäjän päivänä 5.9. Yritteliäisyyttä tarvitaankin eduskunnan syksyn haasteissa. Elokuu vierähti nopeasti kun kalenteri täyttyi työmatkoista, tapaamisista ja kokouksista sekä valtion ensi vuoden talousarvioasioista.

Heinäkuun vietimme tuttuun tapaan purjehtien koko perheen voimin nauttien kesästä ja upeasta Itämeren luonnosta. Tuulet olivat kaikkea muuta kuin lempeitä, aivan kuten Euroopan taloudessakin. Vastatuulta ei puuttunut ja myrskyä sai aina varoa. Irtiotto arjesta ja hektisestä työnteosta teki hyvää ja antoi voimia eduskunnan politiikan syksyyn.

Tässä kirjeessäni käsittelen seuraavia asioita:

-    Helsingin peruskouluja ja lukioita uhanneet leikkaukset peruttiin
-    Tärkeä vanhuspalvelulaki etenee vihdoin eduskuntaan
-    Ennaltaehkäisyyn on fiksua panostaa
-    Kohti kunnallisvaaleja urakoiden mutta tällä kertaa ei ehdokkaana
-    Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan!

o La 8.9. Puistola-päivänä klo 11.30 – 12.30 Puistolan torilla (Suuntimotie)
o Su 9.9. Pitäjänmäki-päivänä klo 12 – 13, Pitäjänmäen kirjaston edustalla (Turkismiehentien päässä, os. Jousipolku 1.)
o    Ke 12.9 Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys (Helvary) järjestää keskustelutilaisuuden Helsingin koulujen sisäilmaongelmista, pikkuparlamentin kansalaisinfossa ke 12.9 klo 17 – 18.45. Olen yksi puhujista, ja mukana on mm. opetusviraston ja tilakeskuksen väkeä. Tarkempia tietoja tapahtumasta löydät osoitteesta http://www.facebook.com/events/222006871259588/
o    Ti 18.9. klo 17 – 18.30. Emännöin yhteistyössä Helsingin Kokoomuksen Naiset ry:n kanssa järjestämän keskustelutilaisuuden ”Ikäihmisten Helsinki” Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, os. Arkadiankatu 3. Sisäänkäynti Mannerheimintien puoleiselta aukiolta. Lisätietoja osoitteesta http://helsinginkokoomuksennaiset.kokoomus.net/tapahtumat/?x118457=169378
o    La – su 29. - 30.9 Kokoomuksen tulevaisuusristeily - Tallink Baltic Princess –laiva lähtee la 29.9 klo 18.30 Helsingin Länsisatamasta ja saapuu takaisin su 30.9. klo 15.00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätietoja osoitteesta: http://www.kokoomus.fi/tulevaisuusristeily/ Emännöin cocktailtilaisuutta, jossa pääministeri Jyrki Katainen tuo tervehdyksen työelämäkysymyksistä. Lämpimästi tervetuloa!

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni.

Sarin eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Euroopan talousvaikeudet ja oman taloutemme tasapainottaminen värittävät vahvasti eduskuntatyötä. Vaikka ajat ovat vaikeat, on tärkeä katsoa eteenpäin ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Palveluiden ja kuntarakenteen uudistaminen on ollut talousasioiden lisäksi keskeisimpiä asioita työlistallani. Aivan erityisesti olen tehnyt työtä terveydenhuollon uudistamisen ja vanhuspalvelulain edistämiseksi. Myös peruskoulun tuntijakouudistusesityksen oikealle tolalle saaminen on vaatinut paljon työtä.

Metropolilinjaukset eivät olleet napakymppi

Eduskunnalle kesäkuun alussa annetun kuntatiedonannon metropolilinjaukset eivät ole napakymppi. Mielestäni metropolialueella on tehtävä ensin kuntajakoselvitys, eikä pidä sännätä suoraan hallintorakenteiden selvittelyyn ja ”himmelihommiin”. Kun kuntarakenne on selvillä, sen jälkeen voidaan selvittää, tarvitaanko ja millaista välitason ohjausta tai koordinaatiota.

Tiiviimpi ja elinvoimaisempi metropolialue ei ole vain asukkaidensa, vaan myös koko Suomen etu. Vaikka kaikki pääkaupunkiseudun ja metropolialueen kunnat eivät olleet valmiina kuntajakoselvityksiin, mielestäni alueemme ihmisillä on kuitenkin oikeus tietää kuntien yhdistymisen ja tiiviin yhteiselon vaikutukset omaan elämäänsä. Kun ihminen tarvitsee terveyspalveluja, päivähoitoa tai vanhustenhuoltoa, silloin olennaista on se, että palvelun saa, eikä se missä kuntaraja kulkee.

Terveydenhuolto on ihmistä varten

Pakko on sanoa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osalta tiedonanto on pettymys. Hallitusohjelmakirjauksiin ei ole tullut uusia linjauksia. Nyt on peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd.) käärittävä hihansa. Uudistuksen on oltava sellainen, ettei se vaaranna HUS-alueella tehtyä hyvää työtä. Kiireisintä on saada terveysasemat toimimaan ja painopiste terveydenedistämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kävimme toukokuun lopulla johtamani kunta- ja terveysjaoston kanssa tutustumassa Ruotsin terveydenhuoltoon. Ehdotin eduskuntapuheenvuorossani, että hallitus ottaisi valmisteluun Ruotsissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisessä käytössä olevan mallin.

Ruotsissa otettiin vuonna 2009 käyttöön ns. Vård val ja Fritt val –lainsäädännöt.
Uudistuksen myötä perusterveydenhuollossa ja hoiva-alalla on saatu samalla rahalla enemmän. Palveluntuottajia kannustetaan hoitamaan potilas mahdollisimman laadukkaasti ja ehkäisevää työotetta käyttäen. Tuottavuus on kasvanut samalla kun hoitoon pääsy, hoidon laatu ja ihmisten tyytyväisyys ovat parantuneet. Myös uusia terveydenhuollon ja hoiva-alan palveluyrityksiä on syntynyt runsaasti.

Palveluntarjoajat, jotka täyttävät asetetut laatu- ja muut vaatimukset, voivat toimia järjestelmässä, mutta valinta on aina potilaan. Olennaista on myös, että palveluntuottajalle maksettava korvaus seuraa potilaan mukana. Korvausjärjestelmä ei myöskään erottele yksityistä ja julkista sektoria, vaan ne toimivat tasavertaisina palvelujen tuottajina. Mielestäni meillä ei ole varaa olla arvioimatta, miten vastaava järjestelmä toimisi meidän oloissamme.

Askel eteenpäin Lastensairaalan rahoituksessa

Lastenklinikan ja Lastenlinnan tilat ovat aikansa eläneet. Olen kannustanut peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonia (sd.) perustamaan ripeästi työryhmän pohtimaan valtiovallan osallistumista Lastensairaalan rahoitukseen. Asia on edennyt, ja sosiaali- ja terveysministeriöön on toukokuussa perustettu työryhmä selvittämään lasten erikoissairaanhoitoa ja HUS:n Lastensairaalan rahoitusta.

Kesäkuussa otetaan taas yksi askel eteenpäin uuden lastensairaalan edistämisessä, kun Lastensairaalan tukiyhdistys perustetaan tiistaina 19.6. Paikalla on paljon meitä lastensairaala-asiaan sitoutuneita ihmisiä. Uuden yhdistyksen tarkoituksena on tukea hankkeen edistymistä sekä johtaa lahjoitusvaroja hankkeelle keräävän Lastensairaalan tukisäätiön perustamiseen.

Lähiruokaa edistämässä - Tervetuloa tapaamaan!

Eduskunnan lähiruokakerhon varapuheenjohtajana toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi seminaariin ”Lähiruokaa julkisiin keittiöihin.”
Tilaisuus järjestetään eduskunnan pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, ke 20.6.2012 klo 15 – 16.30, sisäänkäynti Arkadiankatu 3, Mannerheimintien puoleiselta aukiolta.

On kaikkien etu, että saamme kotimaista ruokaa ruokapöytiimme. Ihminen on mitä hän syö, mutta myös Suomi ja koko maapallomme on monin tavoin sellainen, mitä syömme. Ravinnon koko ketju muodostaa noin kolmanneksen kaikista kulutuksen ympäristövaikutuksista. Lähiruoan ja luomun käyttöä edistämällä edistämme samalla terveyttä, kotimaista työllisyyttä sekä yrittäjyyttä ja olemme ympäristöystävällisiä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan suomalaisen lähi- ja luomuruoan merkityksestä ja siitä, mitä voimme tehdä edistääksemme lähiruoan käyttöä. Lisätietoja seminaarista kotisivuiltani www.sarisarkomaa.fi

------------------
Eduskunta jää istuntotauolle todennäköisesti juhannuksesta. Heinäkuussa purjehdimme koko perheen voimin Itämeren aalloilla ja elokuussa olen taas työn ääressä.

Toivotan aurinkoista kesää Sinulle ja läheisillesi!

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
www.sarisarkomaa.fi
050 511 3033

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni aiheet.

Sari Sarkomaalta eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Eduskunnan kevättä värittää taloutemme tasapainottaminen ja Euroopan epävarma tilanne. Meidän kokoomuslaisten kansanedustajien keskeinen tavoite on edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Aivan olennaista on, että jokainen nuori pääsee koulutukseen ja työhön, ja ettei yksikään syrjäydy.

Toivon ja paremman Suomen rakentamisessa on uusi presidenttimme Sauli Niinistö tärkeä suunnannäyttäjä. Kävimme ulkoasiainvaliokunnan joukolla Mäntyniemessä tapaamassa Niinistöä ja kävimme läpi ajankohtaisia asioita. Oli ilahduttavaa aistia se voima, millä uusi presidenttimme on aloittanut tärkeän työnsä. Tapaamisessa sovimme, että ulkoasiainvaliokunnan ja presidentin yhteydenpito ja yhteistyö on tiivistä.

Tässä kirjeessäni käsittelen seuraavia asioita:
- Jokaisen nuoren päästävä koulutukseen
- Uutta Lastensairaalaa kirittämässä
- Odotettu vanhuspalvelulaki
- Valtuustoterveiset

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni aiheet.

Sari Sarkomaalta eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Eduskunnan keväästä tulee poikkeuksellinen värikäs ja yllätyksellinen. Vaikka Euroopan taloustilanne on hetken ollut hieman rauhallisempi, on talouden vakauttamisessa edessä vielä pitkä ja kivinen tie. Kotimaan politiikassa vauhti kiihtyy. Varsinkin talouden tasapainottaminen ja meneillään olevat rakenneuudistukset keskusteluttavat ja edellyttävät meiltä kansanedustajilta viisautta löytää kestäviä ratkaisuja. Oman säväyksensä politiikkaan antavat kesän puoluekokoukset ja lähestyvät syksyn kunnallisvaalit.

Tässä kirjeessäni käsittelen seuraavia asioita:
- Kehysriihen ratkaisuista
- Päivähoidosta ja välikysymyksistä
- Perusopetuksen tuntijakouudistus työn alla
- Valtuustoterveisiä

- Lämpimästi tervetuloa keskustelutilaisuuteen ma 23.4.2012:
Lapset ja nuoret liikkeelle!

Lapsi on luotu liikkumaan ja leikkimään. Tosiasia on, että lasten ja nuorten liikkumattomuus on suurimpia kansanterveysongelmiamme. Koulutiensä aloittavat lapset ovat vuosi vuodelta heikommassa kunnossa. Enemmistö suomalaislapsista ei liiku terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Tilanne uhkaa vakavasti tulevien työikäistemme työkykyä ja terveyttä.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kertomaan näkemyksiänne siitä, miten saamme yhdessä kannustettua lapset ja nuoret liikkeelle! Järjestän tilaisuuden yhdessä kansanedustaja Leena Harkimon kanssa eduskunnan lisärakennuksen Kansalaisinfossa, ma 23.4 klo 17 - 18.30. Sisäänkäynti Pikkuparlamenttiin osoitteesta Arkadiankatu 3, Mannerheimintien puoleiselta aukiolta.

Tilaisuudessa aiheina
- Liikunta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa / Nuori Suomi ry, päivittäisen liikunnan yksikön johtaja Jukka Karvinen
- Liikunta koulupäivän aikana / Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO)
- Urheiluseurojen rooli ja haasteet lasten ja nuorten liikuttajina / Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n kehitysjohtaja Sirpa Korkatti
- Liikunta tasapäistävänä vai erilaisia lahjakkuuksia tukevana? / Huippu-urheilun muutosryhmä
- Lasten ja nuorten liikunta Helsingin kaupungin näkökulmasta / Liikuntaviraston liikuntajohtaja Anssi Rauramo

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni aiheet.

Sari Sarkomaalta eduskuntaterveiset

Arvoisa vastaanottaja,

Presidentinvaalien tulos oli vuoden alun kohokohta. Vaalivalvojaisissa Finlandia-talolla jännitys oli käsin kosketeltava, kunnes ennakkoäänet ilmoitettiin. Niinistön voitto oli ylivoimainen. Aiemmissa presidentinvaaleissa äänet ovat jakautuneet tasaisemmin. Vuonna 2000 Halonen sai 51,6% ja Aho 48,4%. Vuonna 2006 Halonen sai 51,8% ja Niinistö 48,2%. Tällä kertaa äänimäärissä oli hurja ero, kun Niinistö sai 62,6% ja Haavisto 37,4%. Uskon, että saamme Saulista koko Suomen presidentin.

Eduskunnan kevät täyttyy suurista kysymyksistä. Ensimmäisten joukossa ovat kunta- ja palvelurakenneuudistus ja puolustusvoimauudistus. Molemmista on oppositio tehnyt välikysymyksen. Vahvemmin agendalla ovat niin Suomen kuin Euroopankin taloustilanne. Tällä viikolla kuulimme valtiovarainvaliokunnassa ministeri Urpilaisen selvityksen euroryhmän kokouksesta. Eduskunta käy ns. Kreikka-tukipaketista keskustelun hallituksen tiedonannon perusteella. Parhaillaan valmistaudumme hallituksen kehysriiheen, jossa linjataan talouspolitiikan suuntaviivat ja sopeuttamistoimet. Kaikkein olennaisinta on löytää keinot edistää kestävää talouskasvua ja yrittäjyyttä. Erityisen arvokasta on turvata jokaisen nuoren pääsy koulutukseen ja sitä kautta työpaikkaan.

Tässä kirjeessäni käsittelen seuraavia asioita:
- Valtuustoterveiset vuoden 2013 budjetin lähetekeskustelusta
- Tervetuloa ihmisläheinen metropoli!
- Seminaariterveisiä peruspalvelujen arviointitilaisuudesta

Tervetuloa tapaamaan!
- 20.3.2012 Pääkaupungin Kokoomusnaiset ry:n järjestämä keskustelutilaisuus Talouden näkymiä 2012 / http://paakaupunginkokoomusnaiset.kokoomus.net/tapahtumat/
- 7.3.2012 Eduskunnan eläinsuojeluryhmä järjestää eduskunnan Kansalaisinfossa yhteistyössä eläinsuojelujärjestöjen kanssa tilaisuuden ajankohtaisista eläinsuojeluasioista.

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni.

Sari Sarkomaalta kirje ja kutsu Tammikahveille                                           11.1.2012

Arvoisa vastaanottaja, 

Rauhallinen joulu perheen kanssa on takana ja uusi vuosi on aloitettu työn ääressä. Tammikuun haastavampia asioita on valtiovarainvaliokunnassa käsittelyssä oleva sopimus talousunionin vahvistamisesta. Käymme Berliinissä tapaamassa Saksan valtiovarainvaliokunnan jäseniä ja yhdessä pohtimassa Euroopan taloustilanteeseen ratkaisua.

Uusi vuosi toi tullessaan myös uusia työtehtäviä. Olen iloinen siitä, että minut valittiin Rinnekoti-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Rinnekoti-Säätiö tuottaa asiantuntevia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätehtävänään kehitysvammaisten erityishuolto. Aloitin vuoden alussa myös Alkon hallintoneuvoston puheenjohtajana. Tammikuussa on tietenkin tärkeää tehdä työtä sen eteen, että Sauli Niinistö valitaan presidentiksi.

Keskustelua Guggenheimista 

Osallistuin eilen Finlandia-talolla pidettyyn Guggenheim-museohankkeen esittelytilaisuuteen. Suhtaudun Guggenheim-Helsinki-museoon avoimin mielin. Asiaa on nyt vastuullisesti pohdittava ja kaikkiin avoimiin kysymyksiin sekä valtiovallan rooliin on saatava vastaukset. Selvää on, että Helsinki ja Suomi tarvitsevat  "piristysruiskehankkeita", jotka lisäävät pääkaupunkimme ja maamme kiinnostavuutta. Guggenheim voisi onnistuessaan olla juuri tällainen. Kokoomuksen valtuustoryhmä käsittelee asiaa seuraavassa ryhmäkokouksessaan ja silloin muodostamme asiaan yhteisen kannan.

Yksityisillä lahjoituksilla on tulevaisuutemme kannalta tärkeään korkeaan osaamiseen ja tieteeseen saatu välttämättömiä lisävoimavaroja. Ilman yksityisiä lahjoituksia Aalto-yliopisto ei olisi ollut mahdollinen. Nyt tarvitaan taas yritysten ja yksityishenkilöiden mukaantuloa. Guggenheim-Helsingin synnyn yksi edellytys ovat yksityiset lahjoitukset. Myös valtiovallan on oltava mukana. Kannustan valtiovarainministeri Jutta Urpilaista arvioimaan verovähennyssäädöksiä niin, että Guggenheim-lahjoitukset olisivat verovähennysoikeuden piirissä. 

Jätän ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen taiteelle annettavien lahjoitusten verovähennysoikeuden uudistamisesta ja Guggenheim-lahjoitusten ulottamisesta verovähennysoikeuden piiriin.

Tehdään yhdessä Sauli Niinistöstä presidentti! 

Saulin kanssa yhteistyötä tehneenä tiedän, että hänestä saamme varmasti suomalaisten arvoisen presidentin. Arvostan Saulin ahkeruutta ja sitä, että hän innostaa myös muut tekemään työtä Suomen parhaaksi. Sisukkaat suomalaiset ansaitsevat sisukkaan presidentin. Sauli on kaikkein parhaimmillaan vaikeissa tilanteissa. Siksi minä äänestän Saulia.

Presidentinvaalien vaalipäivä on jo ensi viikon sunnuntaina 22.1. Ennakkoäänestys on jo alkanut ja kestää kotimaassa aina tiistaihin 17.1. asti. Saulia voi äänestää numerolla 6.

Käy kurkkaamassa Saulin tapahtumakalenteria osoitteessa http://www.niinisto.fi/tapahtumat/ niin tiedät missä ja milloin voisit käydä häntä jututtamassa!

Jokainen meistä voi tukea Saulia sopivimmaksi katsomallaan tavalla. Jos olet facebookissa, voit käydä tykkäämässä Saulista http://www.facebook.com/niinisto Mikäli haluat uuden äänestysnumerolla varustetun rintanapin omaan kuvaasi: Kirjaudu facebookiin, mene osoitteeseen http://www.picbadges.com/sauli-niinisto-suomella-toissa/2447005/ ja lisää rintanappi profiilikuvaasi.

Erinomainen tapa tukea Saulia on liittyä tukijalistalle osoitteessa http://www.niinisto.fi/tule-mukaan - Listalla on jo yli 30 000 tukijaa!

Helsingin Café Niinistössä kannattaa poiketa sopivana hetkenä nauttimassa kupillinen kahvia ja vaihtamassa ajatuksia tulevista presidentinvaaleista. Pohjoisesplanadi 27:ssa toimiva kahvila on auki ma - la klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 12-16. ( su 22.1 klo 10-20 )

Tervetuloa mukaan tukemaan Niinistön presidenttiehdokkuutta!
www.niinisto.fi
www.facebook.com/niinisto
www.twitter.com/niinisto

Tervetuloa tapaamaan! 

Olen tavattavissa
- Torstaina 12.1. klo 15 Café Niinistössä, Pohjoisesplanadi 27

- Lauantaina 14.1. Suomalaisten tekojen ja työn tapahtumassa Munkkivuoren ostarilla, Raumantie 1. Pidän klo 10.45 puheenvuoron  "Entistä parempi Munkinseutu". Tilaisuus klo 10 - 14. Sauli Niinistö on paikalla klo 12.00.

- Lauantaina 14.1. klo  14 -15 Tammisalon Kokoomuksen Café Niinistössä, Tammisalon VPK:n juhlasalissa, Tammisalontie 7. Café avoinna klo 14-18.

- Perjantaina 20.1. klo 14 - 15 Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin järjestämässä PopUp Café Niinistössä Fredrikintorilla, Punavuorenkadun ja Ratakadun risteykseen. Café avoinna 14 - 17.

- Perjantaina 20.1. klo 16 Café Niinistössä, Pohjoisesplanadi 27.

Olet lämpimästi tervetullut lauantaina 21.1. presidentinvaalikampanjan suureen vaalijuhlaan Apollo Live Clubiin, Mannerheimintie 16, klo 19 - 22! Juhliin mahtuu 800 ensimmäisenä paikalle saapuvaa. Ovet avataan jo klo 18. Tilaisuus on maksuton (narikkamaksu 3e).

Tervetuloa Tammikahveille maanantaina 30.1.2012 

Tervetuloa perinteisille Tammikahveilleni eduskuntaan Kokoomuksen ryhmähuoneeseen maanantaina 30.1.2012 klo 17 - 18.30. Illan tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia, käydä keskustelua poliittisesta tilanteesta sekä viettää mukava ilta yhdessä. Ota ystäväsi mukaan ja tule tutustumaan eduskuntaan!

Sisäänkäynti klo 17.00 vierailijaportaalta, joka sijaitsee katutasolla eduskuntatalon oikealla puolella Mannerheimintieltä katsottuna.

Pyydän ystävällisesti ilmoittautumaan Tammikahveille eduskunnan kulunvalvonnan vuoksi 25.1.2012 mennessä avustajalleni Helen Filsille mieluiten sähköpostitse helen.fils@eduskunta.fi / puh. 09 432 4033.

Lämpimästi tervetuloa!

Hyvää uutta vuotta 2012 toivottaen,

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
www.sarisarkomaa.fi
050 511 3033

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ajankohtaisista asioista.

Saat kuukausikirjeen täyttämällä lomakkeen tai ottamalla minuun yhteyttä. Ohessa näet viimeisimmän kuukausikirjeeni.

Sari Sarkomaalta joulukirje ja kutsu Tammikahveille

Arvoisa vastaanottaja, 

Tätä kirjettä kirjoittaessani on eduskunnassa ensi vuoden budjetin käsittelyn loppukirivaihe. Meidän valtiovarainvaliokunnassa valmistelemamme budjettimietintö on koko eduskunnan hyväksyttävä. Valtiovarainvaliokunnassa halusimme korostaa sitä, että meillä on vielä talouden tasapainottamisessa paljon tehtävää hallitusohjelman velka- ja alijäämätavoitteiden täyttämiseksi. Olemmekin jo sopineet ministeri Urpilaisen kanssa, että hän esittelee helmikuussa valtiovarainvaliokunnalle näkemyksensä taloustilanteen kehittymisestä. Sitten käymme keskustelun siitä, mitä hallituksen tulisi ottaa huomioon maaliskuun kehysriihessä.

Vaikka talouden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat, varmaa on se, että mitä tehokkaammin tasapainotamme talouttamme, sitä paremmin pärjäämme tulevissa myrskyissä. Vähemmällä on saatava aikaan enemmän ja parempaa.

Kokoomuksen tavoitteet - työllisyys, ympäristö ja lapset - näkyvät vahvasti eduskunnan tekemisissä budjettimuutoksissa. Ilman työtä ja yrittäjyyttä ei ole hyvinvointia. Siksi me kokoomuslaiset halusimme painottaa erityisesti talouden kasvua sekä työllisyyttä ja kohteita jotka eivät aiheuta pysyviä menoja. Kohdensimme mm. voimavaroja homekoulujen korjaamiseen ja pk-yritysten kasvun edistämiseen. Kehysriihestä toivon aivan erityisesti yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä edistäviä ratkaisuja. Kevään kehysriiheen valmistautumisessa hallituksen on syytä tarkkaan katsoa budjettimietintöön kirjaamamme linjaukset ja painotukset.

Varmaa on myös se, että toimet, joita teemme ympäristömme ja lastemme hyvinvoinnin parhaaksi ovat kullanarvoisia. Itämeren suojeluun kohdensimme viisaasti lisävoimavaroja. Euroopan talouskriisistä huolimatta on tiukasti pidettävä kiinni Itämeren suojeluun asetetuista tavoitteista.

Jokainen nuori on saatava koulutukseen ja työn syrjästä kiinni. Tämä on kokoomuksen keskeinen tavoite. Olen tyytyväinen myös siitä, että saimme eduskunnan budjettiin tekemissä muutoksissa läpi tavoitteemme aloittaa yliopistollinen lastentarhanopettajien koulutuksen laajennushanke. Lastentarhanopettajapula uhkaa varsinkin Helsingissä päivähoidon lakisääteistä toteutumista ja heikentää päivähoidon laatua.

On hyvä kiinnittää huomiota liikunnan merkitykseen kansakuntamme terveyden edistäjänä. Kun joka viides peruskoululainen on ylipainoinen ja vain noin puolet lapsistamme liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, on kaikkien hallintokuntien ja meidän jokaisen oltava liikuntatalkoissa mukana. Se on selvää säästöä lähes joka momentille ainakin terveydenhuollossa. Liikunta on paras terveyden edistäjä ja hyvän mielen tuoja meille kaikenikäisille.

Linnan juhlista terveisiä ja tervetuloa Sauli-kampanjaan!

Oli ilo juhlia itsenäistä isänmaata Presidentinlinnassa, jossa olen saanut olla nyt yhteensä 13 kertaa. Tänä vuonna lainasin Kirsti Kasnion tekemän upean oranssin puvun. Uskon ja toivon, että ensi vuonna Linnassa isännöi Sauli Niinistö.

Tammikuun presidentinvaalit lähestyvät hurjaa vauhtia, ja nyt on mainio hetki liittyä tukijoukkoihin - www.niinisto.fi

Helsingin Café Niinistössä kannattaa poiketa sopivana hetkenä nauttimassa kupillinen kahvia ja vaihtamassa ajatuksia tulevista presidentinvaaleista! Pohjoisesplanadi 27:ssa toimiva kahvila on auki arkisin klo 11-18, lauantaisin klo 11-15 ja sunnuntaisin klo 12-15.

Jos olet facebookissa, voit käydä tykkäämässä Saulista http://www.facebook.com/niinisto

Mikäli haluat "rullaluistin-rintanapin" omaan kuvaasi: Kirjaudu facebookiin, mene osoitteeseen http://www.picbadges.com/2012-29/1888201/# ja lisää rintanappi profiilikuvaasi.

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat ja ansaitsevat erinomaisen presidentin. Kampanjatyö on tehtävä perusteellisesti ja yhteistyössä. Meitä kaikkia tarvitaan.

Tervetuloa mukaan tukemaan Niinistön presidenttiehdokkuutta!

www.niinisto.fi
www.facebook.com/niinisto
www.twitter.com/niinisto

Tervetuloa Tammikahveille maanantaina 30.1.2012 

Tervetuloa perinteisille Tammikahveilleni eduskuntaan Kokoomuksen ryhmähuoneeseen maanantaina 30.1.2012 klo 17 - 18.30. Illan tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia, käydä keskustelua poliittisesta tilanteesta sekä viettää mukava ilta yhdessä. Ota ystäväsi mukaan ja tule tutustumaan eduskuntaan!

Sisäänkäynti klo 17.00 vierailijaportaalta, joka sijaitsee katutasolla eduskuntatalon oikealla puolella Mannerheimintieltä katsottuna.

Pyydän ystävällisesti ilmoittautumaan Tammikahveille eduskunnan kulunvalvonnan vuoksi 25.1.2012 mennessä avustajalleni Helen Filsille mieluiten sähköpostitse helen.fils@eduskunta.fi / puh. 09 432 4033.

Lämpimästi tervetuloa!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012

Tänä vuonna joulukorttien ostamisen sijaan tein lahjoituksen Helsingin ensikodille.

Helsingin ensikoti ry on lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea yksinhuoltajaperheitä ja kriisissä olevia vauvaperheitä. 

Helsingin ensikodin asiakasperheiden lasten elämän lähtökohdat ovat hyvin vaikeat. Sosiaaliset ongelmat heijastuvat voimakkaasti pieniin lapsiin. Ilman perheiden tukea lasten myöhemmän elämän ennuste on erittäin heikko. Helsingin ensikoti tekee suunnattoman arvokasta työtä, jotta myös näiden perheiden ja lasten elämä saataisiin turvallisille urille ja jotta heidänkin tulevaisuutensa olisi täynnä toivoa.

Juuri tätä toivoa symboloi Elena Madyn Centura ry:lle suunnitteleman joulukortin tähti ja sen mukana matkustava Toivo-tonttu, joka siirtyy kohti turvallista ja onnellista elämää. Centura ry:n yhtenä tärkeänä tarkoituksena on tukea vähempiosaisia naisia ja lapsia. Centura ry:n päätukikohde on vuosia ollut Helsingin ensikoti ry.

Lisätietoja löydät osoitteesta:
http://www.helsinginensikoti.fi/
http://www.centurary.fi/

Joulu on ennen kaikkea yhdessäolon juhlaa.
Paras lahja läheisille on antaa heille aikaa.
 
Lämmintä joulumieltä Sinulle ja läheisillesi toivottaen,

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu
Kansallinen Kokoomus
00102 Eduskunta
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
www.sarisarkomaa.fi
050 511 3033