Siirry sisältöön

Tammikuun eduskuntaterveiset

Kokoomusjoukkueemme hieno työ palkittiin aluevaalivoitolla. Nyt on aika kääriä hihat ihmisten palveluihin pääsyn turvaamiseksi. Helsingissä on valtava urakka selvitä alueuudistuksen valuvioista. Helsingin on vahvasti ja valtakunnallisesti vaikutettava rahoitusmallin ja uudistuksen muiden valuvikojen korjaamiseen. Helsingin valtiolta saama rahoitus sote- ja pelastuspalvelujen järjestämiseen leikkaantuu. Lisäksi yliopistollisten sairaaloiden, opetuksen ja tutkimuksen rahoitus on ratkaisematta. Valtio leikkaa sote-palveluiden rahoittamiseksi kunnallisveromme tuotosta kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävällä summalla on Helsingin rahoitettava kaikki menonsa. Asiantuntijoilla on ollut erityinen huoli siitä, miten kasvavat kaupungit kykenevät rahoittamaan investoinnit ja riittääkö raha varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen tarpeisiin. 

Valtuustossa hyväksymämme Helsingin kaupunkistrategia tarjoaa kipeästi kaivatun suunnan sujuvaan hoitoon pääsyyn niin vanhusten palveluissa, suun terveydenhuollossa kuin perusterveydenhuollossa. Nykyisten hoitoon pääsyyn haasteiden ratkaisemisen ohella strategia ohjaa Helsinkiä kohti vaikuttavampia ja toimivampia palveluita. Pidin aivan keskeisenä, että hyvä henkilöstöpolitiikka nostettiin keskiöön. Henkilöstön veto- ja pitovoima on kysymys, jonka eteen on tehtävä valtavasti työtä. Talousarvioehdotuksessa palkkakehitysohjelmaan ohjataan vuonna 2022 yhteensä viisi miljoonaa euroa. 

Palveluiden tuottamistapa on kehittävä samalla kunnianhimolla. Digitalisaatio, moniammatillisen yhteistyön ja palvelusetelien hyödyntäminen ovat tärkeä osa keinoista, joita nykyistä paremmin hyödyntämällä pyrimme tarjoamaan vastinetta veronmaksajien rahoille ja saamaan ihmiset ajoissa palvelujen piiriin. Tehtävä on massiivinen koronan kurittaessa kaupunkiamme ja siksi yksi valtuustokauden tärkeimmistä.

Tammikuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
 • Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
 • Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
 • Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
 • Itämerta on suojeltava talvellakin
 • Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
 • Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
 • Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?
 • Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
 • Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?

Tervetuloa tapaamaan

Apteekki osana terveydenhuoltoa-tilaisuus tiistaina 1.2. klo 17:15-19:15
Helsingin Kokoomusnaisten yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa järjestämä Teams-tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautuminen sähköpostitse 27.1. mennessä helsinginkokoomuksennaiset@gmail.com

Sarin Facebook-live torstaina 3.2. klo 17:15 Kerron alkaneen uuden vuoden kuulumisia eduskunnasta ja Helsingin kaupunginvaltuustosta. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä. Facebook-livelähetystä pääset seuraamaan Facebook-sivuillani: https://www.facebook.com/events/4809796669103573?ref=newsfeed

Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
Eduskunta-avustajanani aloittaa tiistaina 1.2.2022 Ella Pauna. Uusi avustaja Ella on politiikan ja viestinnän maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt aikaisemmin politiikan parissa Helsingin Kokoomuksella, ja hän on toiminut aktiivisena eri järjestöissä vuosien varrella, muun muassa Kokoomusnuorissa sekä Nuorissa Osakesäästäjissä.

Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
Uuden Suomen henkilökuvassa hitusen muistoja työvuosilta ja korjausehdotuksia sote-uudistukseen paremmiksi palveluiksi ja opiskelijahuollon pelastamiseksi. Myös pohdintaa miksi ihmeessä hallituspuolueet ovat estäneet Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn eduskunnassa? Haastattelussa nostan vahvasti esille huolen aluehallintouudistuksen valuvioista sekä keskeneräisen ja torson rahoitusmallin korjaamisen välttämättömyydestä. Se on eduskuntatyössäni yksi päätavoitteeni. 

Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
Aluehallintouudistuksessa oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuu on määrä siirtyä hyvinvointialueille. Helsinki saa halutessaan pitää oppilas- ja opiskelijahuollon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Tämä mahdollisuus on Helsingin ehdottomasti käytettävä. Koronaepidemian runnoessa lasten ja nuorten arkea pitää ennaltaehkäisevää tukea kouluissa vahvistaa, eikä vaarantaa.

Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
Iloitsen! Helsingin yliopiston hakemus saada terveystieteiden maisterin tutkinnonanto-oikeus takaisin meni läpi! Tämän eteen olen tehnyt pitkään työtä yhteistyössä mittavan joukon kera. Jotta tulevaisuudessakin Helsingissä ja Uudellamaalla sekä koko maassamme olisi riittävästi ammattitaitoisia hoitotyön asiantuntijoita, johtajia ja opettajia, on terveystieteen maisterin koulutus Helsingin yliopistossa välttämättömyys. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10921

Itämerta on suojeltava talvellakin
Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat ja erilaiset aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit eivät häviä merestä ehkä koskaan. Valtuuston kyselytunnilla kysyin, mistä syistä Helsinki jatkaa valtuuston päätöksestä huolimatta likaisen lumen mereen ajamista ja mitkä syyt ovat Helsingissä estäneet ympäristön kannalta kestävän vaihtoehdon käyttöön ottamisen. Kysyin vastuuapulaispormestari Anni Sinnemäeltä (vihr.), mistä viivyttely johtuu. Mielestäni Helsingin on oltava Itämeren puolella. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10964

Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
Oudoksun suuresti pääministeri Marinin (SDP) puheita Ylen vaalitentissä, jossa hän esitteli hallituksen aikaansaannoksia vanhuspalveluissa. Hän esitti täysin vailla totuuspohjaa olevia väitteitä siitä, että kokoomus olisi esittänyt vaihtoehtobudjetissaan leikkauksia palveluihin. Pääministerin on nyt syytä vastata puheisiinsa ja luvattava, että hallitus oikeasti tarttuu kriisiytyneeseen vanhustenhuollon tilanteeseen kokoomuksen syyttelemisen sijaan. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10939

Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
Hallituspuolueiden syytä vihdoin ottaa jalat pois jarrulta ja antaa eduskunnan käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitte. Käsittelyn estäminen on ollut poikkeuksellisen ikävää toimintaa varsinkin, kun kaikki puolueet ovat aloitetta kertoneen kannattavansa. Jo ennestään pitkät hoitojonot mielenterveyspalveluihin ovat varsinkin lasten ja nuorten osalta koronapandemian myötä katastrofaaliset. Tuore hoitotakuulakiluonnos ei sisällä luvattuja hoitotakuun tavoitteita. Onneksi esitys on luonnos, joka on mahdollista korjata. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10897


Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?

Olen tehnyt työtä sen eteen, että lapset ja nuoret saisivat harrastaa. Pitkään jatkuneet rajoitukset, jotka estävät lapsia ja nuoria tapaamasta ikäisiään, liikkumasta ja harrastamasta ovat valtava riski lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Olemme samoin kokoomuksen voimin vaatineet hallitukselta selkeitä ohjeita päiväkoteihin ja kouluihin. Koko epidemian ajan rehtorit ja opettajat ovat toivoneet erityisesti, että ohjeet saataisiin ajoissa, selkeänä ja niin, että niitä on oikeasti mahdollista päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa arjessa noudattaa. Se ei ole liikaa vaadittu. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10893

Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
Olen tehnyt työtä yrittäjien selviämiseksi koronaepidemiasta. Olen mm. kirittänyt hallitusta ratkaisemaan, miten Kelan tartuntatautipäivärahan osalta menetellään, kun siihen oikeuttavia karanteenipäätöksiä tai PCR-testituloksia joudutaan osassa kunnista rajaamaan. Kyse on sekä työntekijöiden toimeentulosta että työnantajiin kohdistuvista lisääntyneistä kustannuksista muutenkin vaikeana aikana. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10918

Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?
Julkinen sektori on sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalka mutta se ei onnistu tehtävässään ilman kumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa. Kokoomuksessa haluamme, että ihmiset saavat ajoissa ja juuri itselleen sopivat palvelut. Emme halua jättää ihmisiä jonoon. Kehotan asiassa vastahankaan olevia hallituspuolueita kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitto toiminnanjohtaja Anni Lausvaara on toistuvasti ja viisaasti todennut palvelusetelin olevan yksi tärkeimmistä työkaluista ikääntyvien palveluiden järjestämisessä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10960

Ajatukset ja ideat liittyen kevään politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen
Kolmen nuoren äiti