Siirry sisältöön

Arvoisa vastaanottaja,

päällimmäisenä kaikessa eduskuntatyössä on muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanteemme. Eduskuntaan tuli tässä kuussa ajankohtainen turvallisuuspoliittinen selonteko käsittelyyn.

Maamme Natoon liittymisessä valtavin riski on jättää ratkaisu tekemättä. Eduskuntaryhmämme ehdotti, että eduskunta voisi keskeyttää muiden, ei-välttämättömien asioiden käsittelyn Nato-ratkaisun ajaksi. Maamme turvallisuus on nyt asetettava etusijalle.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on rakennettava siten, että se parhaiten varmistaa suomalaisten vapauden ja turvallisuuden. Tämä on eduskunnan perustuslaillisista tehtävistä tärkein. Siksi jokaisen kansanedustajan on aika päättää, onko suomalaisille turvallisempaa olla Naton sisäpuolella vai ulkopuolella.

Huhtikuun terveisissä:
• Tervetuloa tapaamaan
• Eduskunta käsittelee turvallisuuspoliittista selontekoa
• Valtuustoaloitteeni sote-palveluiden tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta
• Uutisaamussa keskustelemassa työterveydenhuollosta
• Kysyin kyselytunnilla pääministeriltä sotealan pito- ja vetovoiman lisäämistoimista
• Seniorifoorumi pui eläkeläisten työnteon kannattavuutta
• Lapselle lukeminen edistää lapsen lukutaitoa
• Ukrainan presidentti Zelenskyin puhe eduskunnassa

Eduskunta käsittelee turvallisuuspoliittista selontekoa

Näen Nato-jäsenyyden parhaana saatavilla olevana ratkaisuna lisätä Suomen turvallisuutta ja lähialueen vakautta. Olen, ja eduskuntaryhmämme on valmis jättämään hakemuksen välittömästi. Jäsenyyden tärkeä hyöty on sen ennaltaehkäisevä vaikutus. Natoon liittymisessä valtavin riski on jättää ratkaisu tekemättä. Suomen on aina huolehdittava uskottavasta puolustuksesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomen etu on osallistua keskusteluun Naton jäsenyysmallista ja puolustussuunnittelusta täysipainoisesti ilman ennakkoehtoja ja ehdottomia rajoitteita, jotta saamme parhaan hyödyn ja turvan jäsenyydestä. On perusteltua, ettei esimerkiksi ydinaseita tarvitse sallia Suomeen. Sen sijaan Naton joukkojen tai tukikohtien osalta meidän ei tule kieltäytyä kategorisesti, vaan pitää mahdollisuudet auki. Suomi tietenkin aina päättäisi, ketä maassamme olisi.

Nato tekee päätöksensä yksimielisesti. Tällöin Suomen on käytävä etukäteen keskusteluja kaikkien jäsenmaiden kanssa ja varmistaa niiltä tuki. Nato on korostanut Suomen ja Ruotsin suuntaan avoimien ovien politiikkaa.

Yleensä hakemusprosessi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Suomen Nato-yhteensopivuuden vuoksi ja turvallisuustilanne huomioiden prosessi voi olla normaalia lyhyempi. Suomen hakemus täytyisi ratifioida kaikissa Naton jäsenmaiden parlamenteissa.

Jos kaikki Naton jäsenmaat hyväksyisivät Suomen hakemuksen, lähetettäisiin Suomelle kutsu liittyä Natoon. Ratifioimiskirja esiteltäisiin hallituksen esityksellä eduskunnan hyväksyttäväksi, minkä jälkeen sen ratifioinnista päättäisi tasavallan presidentti.

Ettei koskaan tulisi sotaa, siksi siihen on kansakuntana aina parhaalla mahdollisella tavalla varauduttava. Eduskunnan käsittelyyn saapunut turvallisuusympäristön muutosta käsittelevä selonteko piirtää vahvat perustelut Suomen Nato-jäsenyydelle. Sen mukaan meillä ei ole vaihtoehtoa Nato-jäsenyydelle turvatakuiden suhteen. Jäsenyys parantaisi Suomen pelotetta ja ennaltaehkäisisi konflikteja lähialueilla. Puolustusliitto Naton päätavoite on konfliktien ehkäiseminen, ja se on myös Suomen turvallisuuspolitiikan ydin, jota Natojäsenyys vahvistaa.

Kokoomuksen linja on johdonmukainen: Naton sisäpuolella on turvallisempaa. Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä.

Lue ryhmäpuheemme aiheesta täältä: https://bit.ly/3xV4Wh8 

Valtuustoaloitteeni sote-palveluiden tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta

Helsingin kaupunki tavoittelee toiminnassaan aktiivisesti kaupunkilaisten laadukkaiden ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämistä ja tuottamista. Tämän tavoitteen toteuttamisessa on tiedolla johtaminen aivan keskeistä. Jotta tiedolla voidaan johtaa, on vertailukelpoista kustannus- ja laatutietoa oltava avoimesti päätöksentekijöiden ja kaikkien toimijoiden saatavilla niin kaupungin itse tuottamien kuin ostopalveluina hankittujen palveluiden osalta. Tämä vastaa myös lainsäädännön vaatimuksia, sillä ulkopuolisilta hankittujen palvelujen on oltava saman tasoisia kuin vastaavat julkisesti tuotetut palvelut. Tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia vauhditetaan palveluiden vertaiskehittämistä ja uudistamista tietoon perustuen. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Uutisaamussa keskustelemassa työterveydenhuollosta

Jos työterveyshuoltoa ei olisi pitäisi se keksiä. Työterveyshuoltoa kehitettävä eikä romutettava. Työkyvyn ylläpitäminen on työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä. Sitä erityisosaamista tarvitaan työllisyystalkoissa ja työpaikkojen työkykyjohtamisessa. Toimia on sen sijaan ripeästi tehtävä perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ja Kela- korvauksien romuttaminen olisi viisasta perua. 

Keskustelimme MTV Uutisaamussa työterveydenhuollon merkityksestä Suomessa.

Voit katsoa koko keskustelumme täältä: https://bit.ly/3rVH0q4
Voit lukea Uuden Suomen blogini aiheesta täältä: https://bit.ly/38JLPfG

Kysyin kyselytunnilla pääministeriltä sotealan pito- ja vetovoiman lisäämistoimista

Hoitoalan ammattilaisilla on kaikki syyt pyytää parempaa palkkaa ja työoloja. Neuvottelun osapuolille on annettava työrauha. Toivon ripeää sopua, jossa on oikeasti ja aidosti keinot hoitoalan pito- ja vetovoiman kohentamiseksi. Potilasturvallisuus on tietenkin kaiken A ja O. Hoitajan koulutuksen saaneena tiedän, että potilaan paras on päällimmäisenä hoitajan mielessä aina.

Hallitus asetti marraskuussa työryhmän valmistelemaan ratkaisuja sotealan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Lupaus oli, että työryhmän esityksiä puidaan kevään kehysriihessä. Kysyin kyselytunnilla pääministeriltä, pidettiinkö lupaus? Pääministerin vastaus oli huolestuttava. Työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä ei oltu kehysriihessä käsitelty.

Katso koko kysymykseni täältä: https://fb.watch/cEXCAeK4fi/

Seniorifoorumi pui eläkeläisten työnteon kannattavuutta

Keskustelimme kokoomuksen Seniorifoorumin tilaisuudessa, jossa toimin puheenjohtajana yhdessä ministeri Helena Pesolan kanssa siitä, miten eläkeläisten työnteosta voisi tehdä entistä kannattavampaa. Alustuksen aiheeseen piti Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Ansiotuloverotuksen keventäminen on viisas rakenteellinen toimi tehdä niin senioreiden kuin kaikenikäisten työstä kannattavampaa. Senioreiden työnteossa on se hyvä puoli, että he saavat sekä eläkkeensaajien että palkansaajien verovähennykset työskennellessään eläkkeellä. 

Eläkeläisistä yhä useampi haluaa tehdä töitä ja on tärkeää, että siitä tehdään yhä kannattavampaa. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen teettämän tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa haluaa työskennellä eläkkeellä, moni osa-aikaisesti tai uudella työnantajalla. On tärkeää, että verotuksella kannustettaisiin pieniinkin lisäansioihin. 

Seniorifoorumimme tavoitteena on tuoda ikäihmisille tärkeät asiat kokoomuslaisen politiikan keskiöön. Foorumin jäsenet pääsevät osallistumaan sekä valtakunnallisen että alueellisen toiminnan ytimeen. Toivotan kaikki kiinnostuneet, jotka eivät vielä ole Seniorifoorumin jäseniä lämpimästi tervetulleiksi toimintaamme! Lisätietoa Seniorifoorumiin liittymisestä löydät täältä: https://www.kokoomus.fi/vaikuta/ohjelmatyo/senioriverkosto/

Lapselle lukeminen edistää lapsen lukutaitoa

Huhtikuussa vietettiin lukuviikkoa. Sivistys ja koulutus ovat asioita, jotka myös Ukrainan presidentti Zelenskyi nosti toivona tulevaisuudessa puheessaan Suomen eduskunnalle. Sivistys on tärkein pääomamme.

Lapselle lukeminen on merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Lapselle lukeminen on tehokkain tapa parantaa lasten lukutaitoa ja voi antaa jopa vuoden etumatkan koulutiellä. Lapselle lukeminen lisää tasa-arvoa antaen kaikille lapsille paremmat eväät tulevaisuuteen.

Voit lukea ajatuksiani lukuviikosta täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11220

Ukrainan presidentti Zelenskyin puhe eduskunnassa

Rohkea Ukrainan presidentti Zelenskyin puhe Suomen eduskunnalle kosketti. Ukrainalle on annettava viivytyksettä lisää ase- ja humanitaarista apua. Fossiilisen energian ostot Venäjältä on katkaistava, pakotteita on kiristettävä ja Venäjä on eristettävä taloudellisesti. Brutaalit epäinhimilliset sotarikokset ovat tekoja ihmisyyttä vastaan. Me emme sulje silmiämme.
Ukrainan presidentti Zelenskyin puhe on katsottavissa täältä: https://bit.ly/37IkOct

Arvoisa vastaanottaja,

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan ja sen tuomat valtavat vaikutukset ovat eduskuntatyössä päällimmäisenä. Näen Nato-jäsenyyden parhaana saatuvilla olevana ratkaisuna lisätä Suomen turvallisuutta ja lähialueen vakautta. Olen, ja eduskuntaryhmämme on valmis jättämään hakemuksen välittömästi. Natoon liittymisessä valtavin riski on jättää ratkaisu tekemättä.

Valtioneuvoston on antaa lähipäivinä eduskunnalle turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteon käsittelyn rinnalle puhemiesneuvosto on asettanut koordinaatioryhmän, jonka tehtävä on muodostaa eduskunnalle kanta Natoon liittymisestä. Jos eduskunta päätyy kannattamaan Nato-jäsenyyden hakemista, tekee päätöksen tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksen pohjalta. Eduskunnan on toimittava asiassa ripeästi. Jottei Suomeen koskaan tulisi sotaa, on siihen parhaalla mahdollisella tavalla varauduttava.

Maaliskuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta vastaanottamassa
 • Koulutuspoliittisesta selonteosta hallitukselle kotiläksyä
 • Päätöksemme opiskeluhuollon palveluista oli lasten ja nuorten etu
 • Helsingin katujen kunnossapitoon tarvitaan ryhtiliike
 • Hallituksen tekemättömyys vaarantaa yliopistosairaaloiden jatkon
 • Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaukset on suuri virhe
 • Lakialoitteeni yhdenvertaisen saattohoidon turvaamiseksi
 • Pääkirjoitukseni Muisti-lehdessä
 • Liikunta on parasta lääkettä
 • Toimenpidealoitteeni purkaa esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamisesta
 • Johtamani eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän terveiset

Yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta vastaanottamassa

Oli kunnia vastaanottaa yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomus kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta. Nostin puheessani esille useita toimia, joita vielä tällä eduskuntakaudella on syytä saada yhdenvertaisuuden edistämiseksi eduskunnassa tehtyä.

Odotan eduskuntaan malttamattomana vammaispalvelulainsäädännön uudistusesitystä. Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää ja heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittamiseen ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen liittyy esteitä, asenteellisia ja rakenteellisia. Työllistymiseen liittyvien esteiden purkaminen on yksi keskeinen kokonaisuus ratkaistavaksi.

Sukuelinten silpominen on tyttöjen ja naisten ihmis- ja perusoikeuksia järkyttävällä tavalla loukkaava väkivallan muoto. Silpominen on kiellettävä erillislailla. Olen tehnyt asiasta lakialoitteen yhdessä Sofia Vikmanin kanssa.

Kokoomus haluaa kehittää Suomea yhä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi maaksi, jossa jokainen voi elää turvallisesti ja rauhassa, omana itsenään, ilman syrjintää ja pelkoa.

Koulutuspoliittisesta selonteosta hallitukselle kotiläksyä


Koulutuspoliittinen selonteostaan hallitus sai koko eduskunnalta kotiläksyn tarkistaa linjauksiaan. Hallitus oli ohittanut selonteon valmistelussa valmistelua varten nimetyn parlamentaarisen työryhmän. Selonteko oli monin tavoin puutteellinen, mutta sivistysvaliokunnan ponnistelun ansiosta saimme sitä paikattua. Suomen tärkein tavoite on, että jokainen nuori saa sellaiset tiedot, taidot ja oppimisen ilon, jotka kantavat vähintään toisen asteen tutkintoon ja omien unelmien tavoitteluun. Tämä edellyttää erityisesti investointeja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, sillä varhaisvuodet ovat tärkeimmät oppimisen vuodet. Lue lisää täältä:  https://bit.ly/3x5yiJj

Päätöksemme opiskeluhuollon palveluista oli lasten ja nuorten etu

Iloitsen Helsingin kaupunginvaltuustossa tehdystä kokoomuksen vahvasti ajamasta yksimielisestä päätöksestä pitää opiskeluhuollon palvelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä yksityisten ja muiden opetuksen järjestäjien nykyisen kaltaisella järjestelyllä. Oli viisasta, ettemme uhranneet oppilashuoltoa alueuudistuksen alttarilla. Olisi ollut valtava riski, että oppilashuollon voimavarat valuisivat paikkaamaan puutteellisia sote-palveluja varhaiskasvatuksen ja opetuksen kustannuksella. Oli viisasta kuulla opettajien ja koko koulun väen ääntä. Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11097

Helsingin katujen kunnossapitoon tarvitaan ryhtiliike

Kuluneen talven aikana liikkuminen jalan Helsingissä on ollut vaikeaa, vaarallista ja osin jopa mahdotonta. Liukastumisesta johtuvia vammoja on enemmän kuin vuosikausiin. Pyysin kaupunginhallituksessa kunnossapidon linjauksista

lisäselvityksen. Kaupunginhallituksessa edellytimme yksimielisesti ryhtiliikettä katujen kunnossapitoon. Linjasimme, että jalankulun väylien ylläpidon kehittäminen ja tason parantaminen ovat kiireellisiä toimia. Hyväksyimme Helsingin ensimmäisen kävelyn edistämisohjelman. Tarkoitus on edistää kävelyä suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa sekä huomioida viihtyvyys, turvallisuus, viheralueet, riittävä penkkien määrä ja palveluiden saavutettavuus kävellen.


Lue lisää täältä: https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-kaupunginhallitus-hyvaksyi-kavelyn-edistamisohjelman?publisherId=60590288&releaseId=69935062

Hallituksen tekemättömyys vaarantaa yliopistosairaaloiden jatkon

Aluehallintouudistus hyväksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden enemmistöllä ilman toimivaa ja valmista rahoitusmallia. Rahoitusmalli johtaa rahoituksen leikkaantumiseen erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä. Myös HUS:n rahoitus leikkaantuu uudistuksen myötä. Lisäksi yliopistosairaaloiden rooli ja rahoitus on edelleen varmistamatta. Hallituksen on tulevassa kehysriihessä esitettävä asiaan ratkaisut.


Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11189

Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaukset on suuri virhe

Moni käyttää yksityistä terveydenhuoltoa yksinkertaisesti siksi, ettei julkisen sektorin palveluihin pääse. Merkittävää osaa Kelan korvaamista lääkäripalveluista ei ole edes saatavilla kuntien terveyskeskuksissa, esimerkkeinä silmälääkärit ja gynekologit. Koko suunterveydenhuoltomme on rakennettu siten, että merkittävä määrä

aikuisväestöstä käyttää yksityisiä palveluja. Kuntoutusjärjestelmämme on monin osin yrittäjien varassa.
Kela-korvauksien romuttaminen ja ihmisten hoitoon pääsyn heikentäminen on kylmää ja vastuutonta politiikkaa. Romuttamisen sijaan Kela-korvauksia pitäisi enemminkin nostaa.

Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11178

Lakialoitteeni yhdenvertaisen saattohoidon turvaamiseksi

Yliopistossa opiskeluni alkuaikoina tein yövuoroja vanhusten ympärivuorokautisen hoivan osastolla. Valvoessani viime hetkiä elävän, usein kipujen kanssa kamppailevan, ihmisen rinnalla osaston töiden painaessa päälle tuli minusta vannoutunut hyvän saattohoidon ja palliatiivisen hoidon puolestapuhuja ja edistäjä.
Vaikka Suomessa on tehty kehittämistyötä ja laadukkaasta hoidosta on hyviä esimerkkejä, hoidoissa on alueellisia eroja ja räikeitäkin puutteita. Vauhdittaakseni yhdenvertaisen ja inhimillisen saattohoidon toteutumista, tein asiasta lakialoitteen pohjautuen asiantuntijoiden esitykseen. Arvokas elämän viimeinen vaihe kuuluu kaikille.

Lue lisää: https://bit.ly/3LLTaJT

Pääkirjoitukseni Muisti-lehdessä

Vakavina aikoina on entistäkin tärkeämpi huolehtia omasta ja läheisten terveydestä sekä hyvinvoinnista. Nostin Muisti-lehden pääkirjoituksessa esille tarpeen luoda keinoja, joilla erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat huolehtia aivoterveydestään, erityisesti muistisairauksien riskitekijöiden ehkäisyn näkökulmasta. On luotava Suomi, jossa kukaan ei jää yksin avuntarpeen kanssa. Lue kirjoitus täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11171

Liikunta on parasta lääkettä


Maaliskuussa vietettiin myös keltaisen nauhan päivää, joka muistuttaa vuosittain arkiliikunnan merkityksestä. Korostin Kokoomusnaisten vieraskynäkirjoituksessani arkiliikunnan tärkeää roolia sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä elämän laadun ylläpitäjänä. Lue kirjoitus täältä: https://www.kokoomusnaiset.fi/liikunnallinen-arki-on-paras-laake-kaikenikaisille/

Toimenpidealoitteeni purkaa esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamisesta

Pidin eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajan roolissa puheenvuoron Tiedekulmassa Cancer IO:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa julkaistiin Cancer Immunotherapies in Finland-raportti. Esteet uusien syövän yhdistelmähoitojen antamiselle pitää poistaa viipymättä erillislainsäädännöllä. Tehokkaaksi todetun muualla Euroopassa saatavilla olevan hoidon mahdollistavan lainsäädännön odotteluun eikä aikaa vieviin kokonaisuudistuksiin olisi aikaa Suomella, eikä etenkään vakavasti sairailla syöpäpotilailla. Asiaa vauhdittaakseni olen eduskunnassa tehnyt asiasta toimenpidealoitteen. Lue lisää täältä: https://www.facebook.com/100057737335476/posts/404067661527808/?d=n

Johtamani eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän terveiset

Iloitsen uudesta Ulkosuomalaisstrategiasta vuosille 2022–2026. Sen tavoitteena on kehittää ulkosuomalaisille saatavilla olevia palveluja, hyödyntää heidän osaamistaan ja tiivistää heidän siteitä Suomeen. Ulkosuomalaiset ovat monipuolinen verkosto ihmisiä, joilla on erilaisia Suomen valtionhallintoon liittyviä palvelutarpeita ja joiden asiantuntemusta yhteiskuntamme on viisasta hyödyntää. Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmämme tarkoitus on olla Arkadianmäellä ulkosuomalaisten äänitorvi ja yhteistyötaho. Kirjoitin ystävyysryhmämme puheenjohtajana ajatuksiani uudesta Ulkosuomalaisstrategiasta.
Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11164

Arvoisa vastaanottaja,

Turvallisuusympäristömme on muuttunut. Sota on Ukrainassa ja Euroopassa, Venäjä uhkaa ydinaseilla. Kaikki mahdollinen tuki on annettava Ukrainalle. Sota Ukrainassa edellyttää myös Helsingin kaupungilta tehostettua varautumista, johon kuuluu kaupunkimme oman valmiuden korottaminen, Ukrainaan suunnattava humanitaarinen apu ja sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanotto. Samalla meidän on katsottava pidemmälle. On Suomen etu yhtenäisenä rakentaa polkua kohti Suomen Nato-jäsenyyttä. Suomalaisten enemmistö antaa sille tukensa. Ettei koskaan tuli sotaa, siksi siihen on meidän kansakuntana parhaalla mahdollisella tavalla varauduttava. 

Vahvaa toivoa synkkään tilanteeseen tuo poikkeuksellisen laaja eri maiden ja ihmisten tuki Ukrainalle ja samalla vapaudelle. On suoraselkäinen periaate kohdella muita siten, kuin haluaisimme itseämme ja maatamme kohdeltavan. Suomen on tuettava Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Kokoomus kiritti hallitusta auttamaan Ukrainaan  myös antamalla aseita ja ammuksia ukrainalaisten puolustustaistelun avuksi. Jokainen minuutti on tärkeä.

Helmikuu alkoi eduskuntaryhmämme järjestäytymisellä uusille valtiopäiville. On ilo ja kunnia saada jatkaa mainion ryhmämme ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävässä. Puheenjohtajana jatkoi Kai Mykkänen, varapuheenjohtajina kanssani Jukka Kopra ja Pia Kauma.

Helmikuun terveisissä:

▪ Tervetuloa tapaamaan
▪ Säilytämme oppilashuollon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingissä
▪ Lakialoitteeni kotitalousvähennyksen laajentamisesta kotikuntoutukseen
▪ Korjaussarjamme polttoaineiden hinnan ja arjen kustannusten nousuun
▪ Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaus on törkeä temppu
▪ Hallituksen tiedepolitiikka epäonnistunut
▪ Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättävä
▪ Helsinkiä kurjistava aluehallintouudistuksen rahoitusmalli korjattava

Säilytämme oppilashuollon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingissä

Iloitsen siitä, että Helsingissä saavutettiin kokoomuksen vahvasti ajama poliittinen sopu. Oppilashuolto pidetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Oli viisasta kuulla opettajien, rehtoreiden ja koko oppilashuollon ääntä lasten ja nuorten parhaaksi. Aluehallintouudistuksessa Helsingillä oli mahdollisuus näin toimia. Muualla Suomessa laki määrää siirtämään oppilas- ja opiskelijahuollon hyvinvointialueiden alaisuuteen.

Lakialoitteeni kotitalousvähennyksen laajentamisesta kotikuntoutukseen

Vain kolmannes ikäihmisten liikuntakyvyn ongelmista johtuu vanhenemisesta - kaksi kolmasosaa liikunnan puutteesta. Tehokas tapa lisätä toimintakykyä on laajentaa kotitalousvähennys koskemaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottamaa kotikuntoutusta. Vauhdittaakseni tavoitetta tein asiasta lakialoitteen, joka on luettavissa kotisivuillani: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11104

Kun kerta siivous ja omasta kodista huolehtiminen ovat kotitalousvähennyksen piirissä, niin miksei omasta ja vanhempien toimintakyvystä huolehtiminen ole.
Olennaista on, että avun ja tuen saa nopeasti, ettei kipu kroonistu ja ettei liikkumattomuus aiheuta peruuttamattomia vahinkoja.

Korjaussarjamme polttoaineiden hinnan ja arjen kustannusten nousuun

Eduskuntaryhmämme vaati hallitukselta pikaisia toimia Suomen kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi. Emme olleet mukana perussuomalaisten laatimassa välikysymyksessä, sillä vaikka yhdyimme epäluottamukseen hallitusta kohtaan, pidimme perussuomalaisten ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi vastuuttomina ja epärealistisin kalliina.

Lue lisää täältä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-keinoja-kotitalouksien-ostovoiman-vahvistamiseksi/

Hallituksen aie romuttaa Kela-korvaus on törkeä temppu

Tuskin oli muste ehtinyt kuivua, kun parlamentaarisessa työssä Risikon kanssa kovalla vaivalla tekemältämme sovulta vedettiin pohja. Esitys Kela-korvauksen alasajosta tilanteessa, jossa myös koronan vaikutuksesta hoitovelka on ennätyksellinen ja jonot ovat kestämättömiä, on umpivastuuton. 
Suunnan pitää olla päinvastainen. Koronan tuoman hoitovelan purkuun ja julkisen terveydenhuollon kuormituksen keventämiseksi on Kela-korvauksia nostettava ja otettava laajasti palvelusetelit käyttöön niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ajoissa. Lue lisää täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11083

Hallituksen tiedepolitiikka epäonnistunut

Ministeri Kurvisen ja koko hallituksen on syytä tehdä korjausliike korkeakoulu- ja tiedepolitiikan linjaansa. Hallitus on sopinut rajuista leikkauksista tieteen ja tutkimuksen määrärahoihin.

Olemme mahduttaneet Kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin kaikkien eduskuntapuolueiden parlamentaarisessa työssä sovitut T&K- määrärahalisäykset valtion kehyksiä rikkomatta. Tämä osoittaa sen, että kyse on tahdosta ja arvovalinnoista. Hallituksen velvollisuus on löytää kevään kehysneuvotteluissa valtion talouden määrärahakehyksien sisältä leikkauksien sijaan rahoitus tieteelle ja tutkimukselle.

Lue kannanottomme täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11069

Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättävä

 Lisäksi niiden on saatava tutkintotavoitteiden nostoa vastaavat määrärahat. Tämä on niin Uudenmaan kuin koko maan kasvun ja hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Vallitseva tilanne on sekä huonoa korkeakoulu- että aluepolitiikkaa.
Esitin tästä hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11057

Helsinkiä kurjistava aluehallintouudistuksen rahoitusmalli korjattava

Helsingin valtiolta saama rahoitus sote- ja pelastuspalvelujen järjestämiseen leikkaantuu. Lisäksi yliopistollisten sairaaloiden, opetuksen ja tutkimuksen rahoitus on ratkaisematta.

Mikä varioittavinta valtio leikkaa sote-palveluiden rahoittamiseksi kunnallisveron tuotosta kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävällä summalla Helsingin on rahoitettava kaikki menonsa. Kestämätön ja keskeneräinen rahoitusmalli on ensi tilassa korjattava. Maan kasvun veturin hyytymisestä kärsisi koko Suomi.

Lue kirjoittamani mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin täältä: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008565087.html 

Kokoomusjoukkueemme hieno työ palkittiin aluevaalivoitolla. Nyt on aika kääriä hihat ihmisten palveluihin pääsyn turvaamiseksi. Helsingissä on valtava urakka selvitä alueuudistuksen valuvioista. Helsingin on vahvasti ja valtakunnallisesti vaikutettava rahoitusmallin ja uudistuksen muiden valuvikojen korjaamiseen. Helsingin valtiolta saama rahoitus sote- ja pelastuspalvelujen järjestämiseen leikkaantuu. Lisäksi yliopistollisten sairaaloiden, opetuksen ja tutkimuksen rahoitus on ratkaisematta. Valtio leikkaa sote-palveluiden rahoittamiseksi kunnallisveromme tuotosta kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävällä summalla on Helsingin rahoitettava kaikki menonsa. Asiantuntijoilla on ollut erityinen huoli siitä, miten kasvavat kaupungit kykenevät rahoittamaan investoinnit ja riittääkö raha varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen tarpeisiin. 

Valtuustossa hyväksymämme Helsingin kaupunkistrategia tarjoaa kipeästi kaivatun suunnan sujuvaan hoitoon pääsyyn niin vanhusten palveluissa, suun terveydenhuollossa kuin perusterveydenhuollossa. Nykyisten hoitoon pääsyyn haasteiden ratkaisemisen ohella strategia ohjaa Helsinkiä kohti vaikuttavampia ja toimivampia palveluita. Pidin aivan keskeisenä, että hyvä henkilöstöpolitiikka nostettiin keskiöön. Henkilöstön veto- ja pitovoima on kysymys, jonka eteen on tehtävä valtavasti työtä. Talousarvioehdotuksessa palkkakehitysohjelmaan ohjataan vuonna 2022 yhteensä viisi miljoonaa euroa. 

Palveluiden tuottamistapa on kehittävä samalla kunnianhimolla. Digitalisaatio, moniammatillisen yhteistyön ja palvelusetelien hyödyntäminen ovat tärkeä osa keinoista, joita nykyistä paremmin hyödyntämällä pyrimme tarjoamaan vastinetta veronmaksajien rahoille ja saamaan ihmiset ajoissa palvelujen piiriin. Tehtävä on massiivinen koronan kurittaessa kaupunkiamme ja siksi yksi valtuustokauden tärkeimmistä.

Tammikuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
 • Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
 • Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
 • Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
 • Itämerta on suojeltava talvellakin
 • Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
 • Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
 • Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?
 • Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
 • Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?

Tervetuloa tapaamaan

Apteekki osana terveydenhuoltoa-tilaisuus tiistaina 1.2. klo 17:15-19:15
Helsingin Kokoomusnaisten yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa järjestämä Teams-tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautuminen sähköpostitse 27.1. mennessä helsinginkokoomuksennaiset@gmail.com

Sarin Facebook-live torstaina 3.2. klo 17:15 Kerron alkaneen uuden vuoden kuulumisia eduskunnasta ja Helsingin kaupunginvaltuustosta. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä. Facebook-livelähetystä pääset seuraamaan Facebook-sivuillani: https://www.facebook.com/events/4809796669103573?ref=newsfeed

Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
Eduskunta-avustajanani aloittaa tiistaina 1.2.2022 Ella Pauna. Uusi avustaja Ella on politiikan ja viestinnän maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt aikaisemmin politiikan parissa Helsingin Kokoomuksella, ja hän on toiminut aktiivisena eri järjestöissä vuosien varrella, muun muassa Kokoomusnuorissa sekä Nuorissa Osakesäästäjissä.

Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
Uuden Suomen henkilökuvassa hitusen muistoja työvuosilta ja korjausehdotuksia sote-uudistukseen paremmiksi palveluiksi ja opiskelijahuollon pelastamiseksi. Myös pohdintaa miksi ihmeessä hallituspuolueet ovat estäneet Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn eduskunnassa? Haastattelussa nostan vahvasti esille huolen aluehallintouudistuksen valuvioista sekä keskeneräisen ja torson rahoitusmallin korjaamisen välttämättömyydestä. Se on eduskuntatyössäni yksi päätavoitteeni. 

Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
Aluehallintouudistuksessa oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuu on määrä siirtyä hyvinvointialueille. Helsinki saa halutessaan pitää oppilas- ja opiskelijahuollon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Tämä mahdollisuus on Helsingin ehdottomasti käytettävä. Koronaepidemian runnoessa lasten ja nuorten arkea pitää ennaltaehkäisevää tukea kouluissa vahvistaa, eikä vaarantaa.

Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
Iloitsen! Helsingin yliopiston hakemus saada terveystieteiden maisterin tutkinnonanto-oikeus takaisin meni läpi! Tämän eteen olen tehnyt pitkään työtä yhteistyössä mittavan joukon kera. Jotta tulevaisuudessakin Helsingissä ja Uudellamaalla sekä koko maassamme olisi riittävästi ammattitaitoisia hoitotyön asiantuntijoita, johtajia ja opettajia, on terveystieteen maisterin koulutus Helsingin yliopistossa välttämättömyys. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10921

Itämerta on suojeltava talvellakin
Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat ja erilaiset aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit eivät häviä merestä ehkä koskaan. Valtuuston kyselytunnilla kysyin, mistä syistä Helsinki jatkaa valtuuston päätöksestä huolimatta likaisen lumen mereen ajamista ja mitkä syyt ovat Helsingissä estäneet ympäristön kannalta kestävän vaihtoehdon käyttöön ottamisen. Kysyin vastuuapulaispormestari Anni Sinnemäeltä (vihr.), mistä viivyttely johtuu. Mielestäni Helsingin on oltava Itämeren puolella. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10964

Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
Oudoksun suuresti pääministeri Marinin (SDP) puheita Ylen vaalitentissä, jossa hän esitteli hallituksen aikaansaannoksia vanhuspalveluissa. Hän esitti täysin vailla totuuspohjaa olevia väitteitä siitä, että kokoomus olisi esittänyt vaihtoehtobudjetissaan leikkauksia palveluihin. Pääministerin on nyt syytä vastata puheisiinsa ja luvattava, että hallitus oikeasti tarttuu kriisiytyneeseen vanhustenhuollon tilanteeseen kokoomuksen syyttelemisen sijaan. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10939

Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
Hallituspuolueiden syytä vihdoin ottaa jalat pois jarrulta ja antaa eduskunnan käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitte. Käsittelyn estäminen on ollut poikkeuksellisen ikävää toimintaa varsinkin, kun kaikki puolueet ovat aloitetta kertoneen kannattavansa. Jo ennestään pitkät hoitojonot mielenterveyspalveluihin ovat varsinkin lasten ja nuorten osalta koronapandemian myötä katastrofaaliset. Tuore hoitotakuulakiluonnos ei sisällä luvattuja hoitotakuun tavoitteita. Onneksi esitys on luonnos, joka on mahdollista korjata. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10897


Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?

Olen tehnyt työtä sen eteen, että lapset ja nuoret saisivat harrastaa. Pitkään jatkuneet rajoitukset, jotka estävät lapsia ja nuoria tapaamasta ikäisiään, liikkumasta ja harrastamasta ovat valtava riski lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Olemme samoin kokoomuksen voimin vaatineet hallitukselta selkeitä ohjeita päiväkoteihin ja kouluihin. Koko epidemian ajan rehtorit ja opettajat ovat toivoneet erityisesti, että ohjeet saataisiin ajoissa, selkeänä ja niin, että niitä on oikeasti mahdollista päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa arjessa noudattaa. Se ei ole liikaa vaadittu. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10893

Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
Olen tehnyt työtä yrittäjien selviämiseksi koronaepidemiasta. Olen mm. kirittänyt hallitusta ratkaisemaan, miten Kelan tartuntatautipäivärahan osalta menetellään, kun siihen oikeuttavia karanteenipäätöksiä tai PCR-testituloksia joudutaan osassa kunnista rajaamaan. Kyse on sekä työntekijöiden toimeentulosta että työnantajiin kohdistuvista lisääntyneistä kustannuksista muutenkin vaikeana aikana. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10918

Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?
Julkinen sektori on sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalka mutta se ei onnistu tehtävässään ilman kumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa. Kokoomuksessa haluamme, että ihmiset saavat ajoissa ja juuri itselleen sopivat palvelut. Emme halua jättää ihmisiä jonoon. Kehotan asiassa vastahankaan olevia hallituspuolueita kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitto toiminnanjohtaja Anni Lausvaara on toistuvasti ja viisaasti todennut palvelusetelin olevan yksi tärkeimmistä työkaluista ikääntyvien palveluiden järjestämisessä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10960

Ajatukset ja ideat liittyen kevään politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen
Kolmen nuoren äiti


Julkaisimme 26.11. Kestävän tulevaisuuden -vaihtoehtobudjettimme vastavoimaksi Marinin vasemmistohallituksen vastuuttomalle velkapolitiikalle. Kestävä tulevaisuus tarkoittaa kestävän taloudenpidon lisäksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

Esittelin julkistamistilaisuudessa vaihtoehtobudjettimme koulutuksen ja tutkimuksen sekä hyvinvointipalveluiden painopisteet. 

Vaihtoehtomme perustuu työhön, yrittämiseen ja vastuulliseen taloudenpitoon. Se tarkoittaa enemmän työpaikkoja suomalaisille, enemmän euroja käteen tehdystä työstä ja eläkkeestä sekä vähemmän velkaa ja vastuita tuleville sukupolville. Onnistuimme tekemään vaihtoehtobudjettimme alkuperäiseen hallituksen rikkomaan kehykseen.

Hallitus kiihdyttää velkaantumista nousukaudella. Hallitus päätti rikkoa valtiontalouden menokehykset lisäämällä menoja 900 miljoonalla vuonna 2022 ja 500 miljoonalla 2023. Menokehys on ollut lupaus siitä, kuinka paljon hallitus käyttää veronmaksajien rahoja vaalikauden aikana ja veronmaksajan turvana tuhlailevilta poliitikoilta.

Vaihtoehtobudjettimme tärkein asia on se, että esittämillämme toimilla syntyisi yli 100 000 uutta työllistä. Teimme myös erilaisia arvovalintoja kuin hallitus. Tiedotustilaisuudessa nostin hyvinvointipolitiikasta esille seuraavia vaihtoehtobudjettiimme sisältyviä ihmisten palveluja parantavia esityksiämme.

Toteuttaisimme terapiatakuun niin, että koko maahan rakennettaisiin tehokas mielenterveyshoidon perustaso. 

Toteuttaisimme kuntoutustakuun, joka mahdollistaisi kaiken ikäisille oikea-aikaisin kuntoutuksen ja sekä mahdollisuudet liikuntaan. Emme hyväksy sitä, että useimmiten kotihoidon piirissä olevien vanhusten matot pääsevät useammin ulos kuin ihminen itse.

Vahvistaisimme valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta ottamalla käyttöön velvoittavammat palvelusetelit, erityisesti vammaisten ja vanhusten palveluihin henkilökohtaisen budjetin. Korottaisimme Kela-korvausta. Selvittäisimme perhelääkärimallin käyttöönottoa perusterveydenhuollossa. 

Vahvistaisimme tutkimuksen määrärahoja. Sen avulla esimerkiksi HUSissa otetaan viikoittain uusi hoito käyttöön. Tämän päivän tutkimus on tulevaisuuden hyvää hoitoa.

Vastaisimme vanhustenhoidon hätähuutoon. Lisäisimme kotihoitoon tuhat uutta lähi- ja sairaanhoitajaa. Kehittäisimme omaishoidon ja muistisairaiden palveluja.

Toteuttaisimme universaalin ansiosidonnaisen työttömyysturvan, joka lisää yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla

Koko esityksemme on luettavissa oheisen linkin takana: https://www.kokoomus.fi/kestavan-tulevaisuuden-vaihtoehto/

Marraskuun terveisissä

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Opettajat ja oppilaat ansaitsevat työrauhan – vaihtoehtobudjetissa vahva panostus koulutukseen
 • Torso luovaa alaa vaurioittava tekijänoikeuslaki valmisteltava uudestaan
 • Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa
 • Sörnäistentunnelin päätös oli helsinkiläisten etu
 • Monikanavarahoitustyöryhmässä voitti palveluja tarvitseva ihminen
 • Onko SDP romuttamassa parlamentaarisen työn linjauksen Kela-korvauksista?
 • Ei työn ja eläkkeiden verotusta kiristävälle maakuntaverolle 
 • Miksi hallitus luopui tavoitteistaan eläinsuojelulain suhteen?
 • Kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten oikeudet ja palvelut on turvattava
 • Työterveyshuollon hyljeksimisellä koronarokotuksissa on ollut vakavia seurauksia
 • Koronapassin laajennus puuttuu lakiesityksestä - Hallitus pelaa rulettia ihmisten terveydellä

Tervetuloa tapaamaan

Helsingin Kokoomusnaiset: Miten ratkaista hoitajapula? tiistaina 7.12. klo 17:15-19:15
Tervetuloa kaikille avoimeen Helsingin kokoomusnaisten SOTE-iltaan Bottan Topelius-saliin (Töölönkatu 3A, Helsinki. 3. krs) kuulemaan, millaisin eväin riittävät hoitajaresurssit voidaan turvata terveyden- ja sairaudenhoitoon. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta:
https://www.helsinginkokoomuksennaiset.fi/2021/10/26/miten-hoitajapula-ratkaistaan/

Helsingin Kokoomuksen Toimintalauantai 11.12 klo 11:30-12:45
Olen tavattavissa Narinkkatorilla Kampissa. Mukana myös muuta Helsingin kokoomusjoukkoa. 

Sarin Facebook-live keskiviikkona 22.12. klo 17
Tervetuloa kuulemaan jouluterveiseni ja Arkadianmäen sekä Helsingin ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä Facebook-live -glögeilleni. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin. 

Opettajat ja oppilaat ansaitsevat työrauhan – vaihtoehtobudjetissa vahva panostus koulutukseen
Suomi nousee vain parhaalla tutkitulla tiedolla ja opetuksella maailman kärkeen. Vahvistaisimme ensi vuotta koskevassa vaihtoehtobudjetissamme kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhteensä noin 1,3, miljardin euron ohjelmalla.
Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa suomen on pienenä maana panostettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). ilman riittäviä panostuksia osaamiseen, ei synny kestävää talouskasvua. Esitämme, että TKI-panostusten tasoa vahvistetaan 200 miljoonalla eurolla tinkimättä julkisen talouden kestävyydestä.
Olemme sitoutuneet toimenpiteisiin, joilla suomen TKI-panokset nostetaan neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10819

Torso luovaa alaa vaurioittava tekijänoikeuslaki valmisteltava uudestaan

Piittaamattomuus luovan työn tekijöiden omaisuudensuojaa kohtaan on ideologinen valinta, joka näkyy kokonaisuudessaan lausuntokierroksella olleessa tekijänoikeuslakiluonnoksessa. Miksi hallitus on esittämässä tekijöiden oikeuksien polkemista ja murentamassa tekijöiden oikeutta saada toimeentulo omasta työstään? Hallituksen on syytä asiassa kuulla luovan alan valtaisaa palautetta ja valmisteltava esitys uudestaan.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10822

Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa
Valtiovarainvaliokunnassa käsitellessämme valtion budjettia vuonna 2017 pohdimme, miten edistää vaikuttavammin lasten lukutaitoa. Kuulimme Lukukeskuksen tuottamasta materiaalista, jota jaettiin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä pilottina kymmenen kunnan neuvoloissa. Esityksestäni lisäsimme budjettiesitykseen 250 000 euroa toiminnan laajentamiseen kaikkiin neuvoloihin.
Lukulahja lapselle-ohjelma on lisännyt lapsille lukemista. On välttämätöntä varmistaa Lukulahja lapselle –toiminnan jatko. Ensi vuoden valtion budjettiesityksestä on meidän eduskunnassa löydettävä puuttuvat 300 000 euroa. 
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10780

Sörnäistentunnelin päätös oli helsinkiläisten etu
Sörnäistentunneli kuumensi keskustelun kaupunginvaltuustossa. Tunneli purkaa ihmisten ja yritysten arjelle sekä kotikaupunkimme houkuttelevuudelle haitallisia liikennesumppuja. Tunneli edistää kaikkien liikennemuotojen sujumista vapauttaen tilaa ja mahdollisuuksia alueen kehittämiselle kaupunkilaisille paremmaksi. Siksi äänestin tunnelin puolesta. Oli työvoitto, että saimme rakentamispäätökselle enemmistön.


Muun muassa Kela-korvauksia pohtinut parlamentaarinen monikanavatyöryhmämme sai työnsä päätökseen ja luovutimme raporttimme ministeri Sarkkiselle. 

Monikanavarahoitustyöryhmässä voitti palveluja tarvitseva ihminen
Parlamentaarinen työryhmämme sai valmiiksi työn ja luovutimme sen ministeri Sarkkiselle. Saimme yksimielisen näkemyksen siitä, ettei vasemmistovihreiden puolueiden julkisuudessa esittämästä vimmasta huolimatta Kela-korvausten romutusta toteuteta. Päätimme, että hyvinvointialueiden vakiintuessa voidaan Kela-korvausta tarvittaessa uudistaa ja kohdentaa. Esitimme kokoomuksen ja kd:n voimin myös Kela-korvauksen nostoa, mutta sitä emme saaneet läpi. Työ jatkuu. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10794

Onko SDP romuttamassa parlamentaarisen työn linjauksen Kela-korvauksista?
On ennenkuulumatonta, että pääministeripuolue SDP yrittää vesittää heti kättelyssä eduskuntapuolueiden tuoreen yhdessä yksimielisesti tekemän sovun yksityisen terveydenhuollon hoito- ja tutkimuskorvauksista. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen totesi Suomen yrittäjien aluevaalitentissä, että Kela-korvausten romuttaminen on edelleen vaihtoehto. Tämä on päinvastaista kuin se, mitä on juuri sovittu. Olisi välttämätöntä, että hallitus kertoisi, mitä hallitus aikoo Kela-korvauksille tehdä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10810

Ei työn ja eläkkeiden verotusta kiristävälle maakuntaverolle
Kokoomus ei hyväksy Marinin hallituksen valmistelemaa työn ja eläkkeen verotusta kiristävää maakuntaveroa. Maakuntavero olisi myrkkyä työllisyydelle, talouden kasvulle ja tiukoilla olevien suomalaisten ostovoimalle. Moni suomalainen kysyy: Eikö mikään verojen määrä riitä?

Miksi hallitus luopui tavoitteistaan eläinsuojelulain suhteen?
Hallitus lähetti lausunnoille esityksen, joka on hallitusohjelman sekä hallituspuolueiden enemmistön kantojen vastainen. Lakiesitys ei tule kieltämään edes 20 vuoden siirtymäajalla eläintenpitoa parsinavetoissa tai porsitushäkeissä, vaan eläimienpito niissä saa jatkua. Esityksessä on paljon muitakin puutteita. Kiritän hallitusta korjaamaan esityksen niin, että nykyinen eduskunta ehtisi sen käsittelemään.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10800

Työterveyshuollon hyljeksimisellä koronarokotuksissa on ollut vakavia seurauksia

Työterveydenhuollon resursseja ja osaamista ei ole juurikaan hyödynnetty koronarokotteiden antamisessa. Viivyttely ja vastahanka tulevat kalliiksi ihmisten terveydelle ja taloudelle.  Virhettä ei saa toistaa kolmannella koronarokotuskierroksella, joka pitää saada käyntiin. On viisasta, että 1,9 miljoonasta suomalaisesta huolehtiva työterveydenhuolto otetaan järjestelmällisesti mukaan koronarokottamiseen. Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen KK 615/2021VP.

Koronapassin laajennus puuttuu lakiesityksestä - Hallitus pelaa rulettia ihmisten terveydellä
Hallituksen tulisi lisäksi tuoda ripeästi koronanpassin käyttöä laajentavaa esitys eduskuntaan. On vaikea ymmärtää, miksi keinot kuten maskit ja koronapassi, jotka toimivat muualla, eivät tule laajemmin ja velvoittavammin käyttöön meillä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10772
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10826


Naisten Kympin haaste vastaanotettu loistojoukossa. Lämpimästi tervetuloa mukaan 21.5.2022 juosten tai kävellen. Liikunta yhdessä tekee hyvää.

Kiitoksia hienosti onnistuneesta Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen ja johtamani eduskunnan syöpäverkoston tilaisuudesta asiantuntijoille Tomi Mäkelälle, Minna Anttoselle, Juha Klefströmille, Maarit Bärlundille, Mirjami Tranille ja Mika Mustoselle sekä eduskuntaryhmien kommenttipuheenvuoroista Jari Koskelalle (ps), Tuomas Kettuselle (kesk), Iiris Suomelalle (vihr), Aino-Kaisa Pekoselle(vas) ja Anders Norrback:lle (r).

Tehyn järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa aiheenamme oli hoitajapula ja työelämässä vaadittava osaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Kiitos tärkeästä  keskustelusta Kirsi Sillanpää, Millariikka Rytkönen, Risto Renkonen, Marja Renholm, Birgitta Vuorinen, Päivi Nygren, JP Jääskeläinen, Katri Ojasalo ja Tuomo Puumala.

Ajatukset ja ideat liittyen politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Hyvää itsenäisyyspäivää, adventtiaikaa ja joulun odotusta.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,


Vasemmistovihreän hallituksen holtiton taloudenpito on johtamassa umpikujaan. Esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautiseen hoitajamitoitukseen hallitus ei valtavasta velanotosta huolimatta löytänyt rahoitusta. Kehysriihessä hallitus päätti leikata puuttuvat 140 miljoonaa euroa Sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Tämä tarkoittaa mm. lääkekorvausten 60  ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksen 40 miljoonan euron leikkausta vuonna 2023. Lisäksi hallitus on asettanut pikatoimeksiannolla parlamentaarisen ryhmän käsittelemään sitä mitä Kela-korvauksesta jää jäljelle, lääke- ja matkakorvauksia sekä Kelan järjestämää kuntoutusta. Mediassa käytettyjen hallitusrintaman puheenvuoroista on tullut selväksi vimma lakkauttaa Kela korvaukset. Julkisuuteenkin on tullut lisäksi hallituksen muita aikeita kuten esimerkiksi se, ettei yksityisen lääkärin antamasta reseptistä saisi lääkekorvausta. Sokean ideologisista toimista kärsisi koko kansanterveys mutta eniten heikoimmassa asemassa olevat. On selvää, että korvauksen poiston johdosta ihmisiä siirtyisi yksityiseltä julkiselle sektorille. Seurauksena on palveluiden heikentyminen, julkisen sektorin kustannusten kasvu ja ruuhkautuminen. 

Olen kokoomuksen edustaja yhdessä Paula Risikon parlamentaarisessa työryhmässä. Kokoomuksen kanta on se, että koronan tuoman hoitovelan purkuun ja terveydenhuollon kuormituksen keventämiseksi on Kela-korvauksia nostettava ja otettava laajasti palvelusetelit käyttöön niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/miksi-hallitus-piilottelee-paattamaansa-kela-korvausjattileikkausta/
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10689
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10741


Kokoomuksen eduskuntaryhmän kollegoiden kanssa osallistuimme Syöpäsäätiön Roosa Nauha -kampanjaan, joka rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta.

Lokakuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Mukana kirjallisuuskummitoiminnassa
 • Helsingin pelastuskoulu pelastettava
 • Yrittäjyys ja kaupunkilaisjärki vahvasti mukana Helsingin uudessa strategiassa
 • Eläinten hyvä kohtelu kuuluu sivistykseen
 • Miksi hallitus jarruttaa terapiatakuuta?
 • Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa
 • Pääministerin irtisanouduttava hallitusohjelman aikeesta romuttaa työeläkejärjestelmämme
 • Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättävä Helsingissä ja Uudellamaalla


Tavattavissa

Sari Sarkomaan Facebook-live torstaina 11.11. klo 17:30

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisista Arkadianmäen ja Helsingin asioista  Facebook-liveen. Voit lähettää sähköpostiini etukäteen kysymyksiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin. Vastaan niihin Facebook-livessä.
Voit seurata lähetystä Facebook-sivuillani.

Eduskunnan syöpäverkoston tilaisuus tiistina 9.11. klo 16:30.

Eduskunnan syöpäverkoston ja Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa-hanke järjestävät yhteistilaisuuden eduskunnan kansalaisinfossa (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3) .Tule kuulemaan syövänhoidon ja syöpätutkimuksen uusimmista tuulista ja viimeisimmästä tiedosta! Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen mikko.kivenne(at)eduskunta.fi.

"Miten hoitajapula ratkaistaan? tiistaina 7.12. klo 17:15-19:15
Helsingin Kokoomuksen Naiset ry järjestää live-tilaisuuden Bottalla, Töölönkatu 3A. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta https://www.helsinginkokoomuksennaiset.fi/2021/10/26/miten-hoitajapula-ratkaistaan/

Mukana kirjallisuuskummitoiminnassa

Olin mukana Oodissa Sanaston järjestämässä kirjallisuuskummit-toiminnan lanseerauksessa. Tarkoituksena on tuoda yhteen kirjailijoita ja päättäjiä keskustelemaan ajankohtaisista kirja-alan aiheista sekä toimimaan linkkinä kirjallisuuden ja politiikan välillä. Olen kirjailija Juha Itkosen kummipoliitikko yhdessä valtiovarainministeri Saarikon ja kansanedustajakollegoiden Eeva-Johanna Elorannan ja Ritva Elomaan kanssa. Sanasto tekee tärkeää työtä kirjailijoiden tekijänoikeuksien puolesta. Olin vahvasti mukana työssä, jota teimme eduskunnassa varmistaaksemme  suomalaisten kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoista lainatuista kirjoista saamat korvaukset saatiin Pohjoismaisele tasolle. Työ jatkuu. Lainauskorvaukset on pidettävä Pohjoismaisella tasolla ja korvaukset on maksettava myös e-aineistoista. Kirjailija on palkkansa ansainnut.

Helsingin pelastuskoulu pelastettava

Helsingin pelastuskoulun nykyinen lupa jatkaa toimintaansa ulottuu vuoteen 2023 saakka. Ilman uutta päätöstä koulun toiminta loppuu. Se olisi katastrofi. Vetosimme yhdessä kollegojen Kari Tolvasen ja Mia Laihon kanssa Marinin hallitukseen. Toivottavasti vastuuministeri Ohisalo on hereillä ja pitää Pääkaupunkiseudun ihmisten puolta. Helsingin pelastuskoulun toiminnan lopettamispäätös on peruttava. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10738

Yrittäjyys ja kaupunkilaisjärki vahvasti mukana Helsingin uudessa strategiassa

Helsingin uusi Kasvun paikka-strategia innostaa ja sitouttaa meidät etsimään uusia, vaikuttavampia ja kestäviä tapoja rakentaa kaupunkiamme ja järjestää palvelut. Se on elintärkeää koronan ja lähes kaupunkivastaiseksi kääntyneen valtakunnan politiikan runtelemassa ajassa. Samoin se, että vastuullinen taloudenpito on strategiassa kiveen hakattu ja uutta työtä, palveluja ja kulttuuria luovan yrittäjyyden vauhdittaminen. Sovimme tärkeimmäksi investoinniksi osaamisen, laadukkaat oppilaitokset, koulut ja päiväkodit. Iloitsen, että tavoitteeni kirjata vahvasti kaupunkimme valtuuston työtä ohjaavaan kaupunkistrategiaan yrittäjyys ja esimerkillinen henkilöstöpolitiikka toteutui. Henkilöstöpolitiikka on nostettu yhdeksi painopisteeksi taltuttamaan tekijäpulaa sekä lisäämään kotikaupunkimme pito- ja vetovoimaa työnantajana. Painopisteenä on myös se, että helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen. Helsingin on oltava turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja nauttia kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista kaiken ikäisille. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10685


Myllypuron kampuksella tutustumalla Metropolia-ammattikorkeakoulun Hymy-kylään ja simulaatiosairaalaan sekä SmartLabiin. Kiitos onnistuneesta vierailusta Riitta Konkola, Minna Krapu, Anita Ahlstrand, Harri Hahkala ja Noora Soikko.

Eläinten hyvä kohtelu kuuluu sivistykseen

Vasemmistovihreän hallituksen heikko kyky tehdä päätöksiä näkyy monessa. Hallitusohjelmassa luvattua uudistettua eläinsuojelulakia lakia eläinten hyvinvoinnista ei näy eikä kuulu, vaikka laki olisi  hyvin kiireellinen.  Eläinsuojelulain tarkoituksen on turvata eläinten hyvinvointi, kunnioitus ja hyvä kohtelu. Laissa on tarkoitus mm. kieltää koirien sähköpannat ja tehostaa eläinsuojeluvalvontaa. Uuteen lakiin on sisällytettävä myös kissojen rekisteröinti sekä tunnistemerkinnät. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10717

Miksi hallitus jarruttaa terapiatakuuta?

Hallituspuolueet ovat jarruttaneet kansalaisaloitteen käsittelyä eduskunnassa jo lähes kaksi vuotta. Lisäksi lupauksista huolimatta hallitus ei ole tuonut terapiatakuusta esitystä eduskuntaan. Nyt on vihdoin aika antaa eduskunnan käsitellä aloite sekä ennen kaikkea tehdä lupauksista ja terapiatakuusta yhdessä totta https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10679

Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa

Eri puolilta Suomea koostuvien johtavien asiantuntijoiden verkoston tuoreen kannanoton viesti on hälyttävä: ikääntyneiden ihmisten palvelut on ajautumassa kansalliseen kriisiin. Hallituksen henkilöstömitoitus ei ole tuonut työmarkkinoille lisää hoitohenkilökuntaa, vaan päinvastoin jonoja ja palveluiden heikentymistä niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa.  Kokoomuksen eduskuntaryhmässä teemme työtä sen eteen, että suomalaiset voivat luottaa, että ikääntyessään jokainen ihminen saa tarvittaessa hyvän hoivan, hoidon ja inhimillisen kohtelun. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10675

Pääministerin irtisanouduttava hallitusohjelman aikeesta romuttaa työeläkejärjestelmämme

SDP:n eduskuntaryhmän enemmistön ja puoluejohdon piiristä nostettiin esille uudelleen lämmitetty aie  lunastaa  vaalilupaus ”vappusatasesta” leikkaamalla työeläkkeitä on vastuuton.  Esitys tarkoittaisi sitä, että yli 1400 euron eläkkeistä leikattaisiin ja sitä pienempiä eläkkeitä korotettaisiin. Sairaanhoitajien, opettajien ja muiden työllään ansaitsemien ihmisten eläkkeiden leikkausvaateet on tyrmättävä. toinen vaihtoehto on leikata lasten lapsen eläkkeitä ja se on yhtä vastuuton. Pääministeri Marinin on selkeäsanaisesti irtisanouduttava hallitusohjelma aikeesta vaarantaa työeläkejärjestelmämme. Kokoomuksen mielestä palkasta ja eläkkeestä pitää jäädä käteen enemmän kuin aivan välttämättömään. Ylikireän ansiotuloverotuksen keventäminen on perusteltu eläkkeensaajien ostovoiman lisäämiseksi. Monen eläkeläisen toimeentulon tiukkuus on vakavasti otettava asia. Sitä ei kuitenkaan voida korjata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä tai periaatteita murentamalla, vaan muilla keinoilla. Tärkeimpiä toimia ovat hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaaminen, kotitalousvähennyksen kehittäminen, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä oikein mitoitettu asumistuki ja lääkekorvaukset. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10720


Olin keskustelemassa Maikkarin mainiossa Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa yhdessä Kimmo Kiljusen (sd) kanssa Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatusta ahneesta aikeesta selvittää työeläkkeiden satasen korotus syömällä työeläkevaroja. https://www.mtv.fi/sarja/asian-ytimessa-jaakko-loikkanen-10003676/asian-ytimessa-jaakko-loikkanen-1482904

Lauantaina 16.10. oli ilo avata perinteinen pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja Lions-piirien järjestämä kävely-tapahtuma Kansalaistorilla.

Aloituspaikkoja lisättävä Helsingissä ja Uudellamaalla

Otimme Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajiston voimin kantaa ja vaadimme Uudenmaan korkeakouluihin suunnattavaksi huomattavasti aiempaa enemmän aloituspaikkoja. Uudenmaan korkeakoulut tarjoavat merkittävästi vähemmän opiskelun aloituspaikkoja oman maakunnan nuorille kuin korkeakoulut muualla maassa, kun paikat suhteutetaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrään. Aloituspaikkoja on lisättävä erityisesti aloille, joilla on vakavia rekrytointiongelmia. Myös terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutus on syytä aloittaa Helsingin yliopistossa.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,

Keltaiset kirjat eli ensi vuoden valtion talousarvioesitys on saapunut eduskuntaan. Se on varma syksyn merkki. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä syksyn tärkeä työni on valtion talousarvion käsittely. Nostimme budjettiesityksen lähetekeskustelussa esille huolen hallituksen holtittomasta velanotosta nousukauden aikana. Samaan aikaan hallitus siirsi kuudennen kerran työllisyystoimien tekemistä. Hallitus jatkaa vastuutonta lasten ja lastenlastemme piikkiin elämistä. Samaan aikaan kun miljardit viuhuvat, hallitus ei löydä rahaa yhteiskunnan tärkeisiin perustoimintoihin, tutkimukseen ja turvallisuuteen eikä ikäihmisten palveluihin. Kokoomus ei hyväksy hallituksen velanottolinjaa ja tulee tarjoamaan vaihtoehdon hallituksen politiikalle vaihtoehtobudjetissamme. Opposition vaihtoehtobudjetit ovat eduskunnan istunnossa 1.12.

Kotikaupunkimme kehittämistä seuraavat neljä vuotta linjaavasta kaupunkistrategiasta on julkaistu pormestari Vartiaisen johdolla tehty esitys. Työlleni valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä asettamani tavoitteet näkyvät monin tavoin strategialuonnoksessa, johon oli ilo saada vaikuttaa. Helsingin on oltava turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja nauttia kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista kaiken ikäisille. Kommentit ja palaute kaupunkistrategiasta ovat tervetulleita. Esitys etenee ensin kaupunginhallitukseen käsiteltäväksemme ja lopullisen päätöksen asiasta teemme kaupunginvaltuustossa. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/kotikaupunkimme-kasvun-paikka-uusi-helsingin-kaupunkistrategia-on-julkaistu/


Valtiovarainvaliokunnassa on nyt kolme Saria, kun minun ja Sari Essayahin lisäksi mainio kollega Sari Multala kokoomuksen eduskuntaryhmästämme on nyt valiokunnan jäsen.

Syyskuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Kotitalousvähennys laajennettava taloyhtiöiden remontteihin
 • Eduskunnan Saaristomeriryhmä perustettu
 • Bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille mahdollisuus jatkokoulutukseen yliopistossa
 • Yhteistyötä Suomi-seuran ja ulkosuomalaisten kanssa
 • Mukana Roosa Nauha -kampanjassa
 • Vasemmistovihreä hallitus rikkonut räikeästi vanhuspalvelulupauksensa 
 • Hallituksen pätkärahoitus koulutukseen on arvovalinta
 • Hallitukselta märkä rätti tapahtuma- ja kulttuurialoille
 • Kiristämisen sijaan työn verotusta on hellitettävä
 • Miksei koronapassi ole jo käytössä?
 • Eduskunnan pelastettava terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
 • Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, perhe-elämässä äidit ja isät

Tervetuloa tapaamaan

Helsinki-kierrokseni alkavat. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan sinulle tärkeistä aiheista Hakaniemen markkinoille ensi sunnuntaina 3.10. Olen tavattavissa kokoomuksen teltalla klo 11-11.45. Mukana myös muuta Helsingin kokoomusjoukkoa. 

Kotitalousvähennys laajennettava taloyhtiöiden remontteihin
Erityisesti korkeiden asuinkustannusten Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla remontit ovat taloudellisesti mittavia taakkoja ja korjausvastuut monille taloyhtiöiden asukkaille sietämättömiä. Tein lakialoitteen kotitalousvähennyksen laajentamisesta taloyhtiöiden teettämiin remontteihin. Omakotitaloasukkailla on jo vastaava oikeus. Ei ole yhdenvertaista, että asunto-osakeyhtiöiden asukkailla tätä oikeutta ei ole. Kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiöiden remontteihin olisi tehokas tapa helpottaa asumisen kustannuksia ja kannustaa asuntokannan kunnossapitoon, energiatehokkuuteen ja ilmastotekoihin.
https://bit.ly/38usKuv

Perustimme eduskuntaan Saaristomeri-ryhmän
Saaristomeri-ryhmässämme on mukana mittava määrä kansanedustajia eri eduskuntaryhmistä. Tarkoituksena on Saaristomeremme tilan parantaminen niin, että se saadaan pois Itämeren suojelukomission hotspot-listalta viimeisenä Suomen alueena. Ryhmämme on ehtinyt jo tavata ympäristöministeri Krista Mikkosta sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää ja pohtia yhdessä ajankohtaisia Itämeren asioita.

Bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille mahdollisuus jatkokoulutukseen yliopistossa
Valmistelin yhteistyössä Röntgenhoitajaliiton ja Bioanalyytikkoliiton kanssa kirjallisen kysymyksen vauhdittaakseni terveystieteiden maisterikoulutuksen ja sen osana kyseisten alojen tieteellisen koulutuksen käynnistämistä Helsingin yliopistossa. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei ole näiden alojen koulutusohjelmia tiedeyliopistoissa. Aloilla on suuri työvoimapula ja osasyy tähän on jatkokoulutusmahdollisuuden puute.  https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10646

Yhteistyötä Suomi-seuran ja ulkosuomalaisten kanssa
Eduskunnan Ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana jätin hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista. Kirjallisella kysymyksellä kiritän Ulkosuomalaisparlamentin ehdotusta ulkomailla myönnetyn passin hinnan kohtuullistamisesta. Oli ilouutinen, että vastauksessa kirjalliseen kysymykseen todetaan, että asetuksen jatkovalmistelussa passin hinnankorotus ja voimassaolon pidentäminen 10 vuoteen arvioidaan uudestaan.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_463+2021.aspx

Roosa-nauhatunnelmissa kanssani Pirkko Mannola, Eva Wahlström, tutkijaprofessori Juha Klefström ja Seela Sella.

Mukana Roosa Nauha -kampanjassa
Tämän vuoden Roosa nauha -kampanja avattiin Musiikkitalossa yhdessä Syöpäsäätiön, huippututkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Upean Roosa nauhan suunnitteli tänä vuonna Eva Wahlström.
Minulla oli ilo olla mukana tilaisuudessa Syöpäsäätiön hallituksen jäsenenä ja eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajana. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja syöpien tutkimukselle Suomessa vuodesta 2003 saakka. Lämpimästi tervetuloa kampanjaan.

Hallituksen pätkärahoitus koulutukseen on arvovalinta
Opetusministeri Andersson (vas.) kertoi  (HS 16.9.2021) hallituksen panostavan yli 300 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen. Opetusministeri antaa kuvan, että kysymys olisi pysyvistä määrärahalisäyksistä. Todellisuudessa hallituksen väliaikaiset lisämäärärahat päättyvät ensi vuonna. Hallitus on rahanjaossaan tehnyt rujon arvovalinnan, kun koulutuksen lisämäärärahat ovat isolta osalta pätkärahoja. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10655

Hallitukselta märkä rätti tapahtuma- ja kulttuurialoille
Tapahtuma- ja kulttuurialan pitämiselle eriarvoisten ja kohtuuttomien rajoitusten kourissa on saatava stoppi. Tein lakialoitteen tartuntatautilain 58d sekavuutta aiheuttavan pykälän kumoamisesta. Oli valtava pettymys, ettei pykälää kumottu vaan hyväksyttiin hallituksen malli, joka tekee tartuntatautilaista entistä sekavamman ja tulkinnanvaraisemman.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10585

Vasemmistovihreä hallitus rikkonut räikeästi vanhuspalvelulupauksensa 
Vasemmistovihreä hallitus rikkoi budjettiriihessä rumasti lupauksensa korjata vanhuspalveluiden epäkohdat. Hallituksen budjettiesityksessä ei runsaasta lisävelanotosta huolimatta herunut luvattuja määrärahoja vanhusten huollon epäkohtiin. Tämä on valtava järkytys ikäihmisten palveluihin korjausta luottavaisesti odottaneille suomalaisille, apua tarvitseville ikäihmisille sekä suurta työtaakkaa kantavalle henkilöstölle. 
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10618

Kiristämisen sijaan työn verotusta on hellitettävä
Suomalaisia palkansaajia ja eläkeläisiä verotetaan raskaasti. Kysyin pääministeri Marinilta eduskunnan suullisella kyselytunnilla, onko hänestä oikein että, verokarhu kahmii suomalaiselta palkansaajalta 2800 euron kuukausiansioilla 100 euron korotuksesta 48,2 prosenttia. Tavallisen suomalaisen työn, yrittämisen ja eläkkeen verotus kuuluu maailman kireimpiin. Kiristämisen sijaan ylikireää verotusta on hellitettävä. Työn tekemisestä ja eläkkeestä pitää jäädä käteen niin, että se riittää muuhunkin, kuin aivan välttämättömään.

Miksei koronapassi ole jo käytössä?
Koronapassilainsäädäntö saapui vihdoin eduskuntaan. Muualla Euroopassa se on ollut käytössä pitkään ja poistumassa vahvan rokotuskattavuuden vuoksi. Hallituksen viivyttelyä koronapassin käyttöönotossa on vaikeaa ymmärtää. Miksei rokotuksia vauhdittava, Suomea auki pitävä koronapassi ole käytössä? Miksei yksityistä terveydenhuoltoa otettu vahvasti rokottamaan? Rokotuskattavuuden lisääminen pitäisi olla hallituksen prioriteetti ja vasta syykuun lopussa annettu hallituksen esitys koronapassista on auttamattoman myöhässä. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10604

Eduskunnan pelastettava terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
Terveydenhuollon laaturekisteripilotit käynnistyivät THL:n johdolla vuonna 2018 tekemäni aloitteen pohjalta ja sen johdosta eduskunnan kahtena vuonna valtion budjettiin lisäämällä määrärahalla. Laaturekistereihin kerätään tietoa hoidoista ja niiden vaikutuksista. Tiedon avulla hoidon laatua voidaan seurata, vertailla ja kehittää kansallisesti. Oli suuri pettymys, että muutoin rahaa avokätisesti jakavalta hallitukselta ei eduskunnan vahvoista linjauksista huolimatta tänäkään vuonna määrärahaa herunut. On välttämätöntä, että eduskunta pelastaa laaturekisterit ja etsii valtiontalousarvioista tarvittavan määrärahan. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10642

Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, perhe-elämässä äidit ja isät
Aloitimme eduskunnassa perhevapaauudistusesityksen käsittelyn. Siinä on paljon hyvää. Pahin valuvika on se, että vaikuttavat keinot isille käyttää perhevapaita ja tasata työnantajille aiheutuvia kustannuksia puuttuivat. Suomessa isät käyttävät perhevapaista 9 prosenttia ja äidit loput 91 prosenttia. Niin kauan kun äidistä aiheutui enemmän kustannuksia kuin isistä jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilla. Eduskunnan on esitys huolella käsiteltävä. Samoin on pysähtymättä jatkettava uudistustyötä.

Koronan takia eduskunnassa ei ole sallittu vierailijoita. Eduskunnan tilat avataan kokouksille ja tilaisuuksille 18.10. alkaen. Joulukuussa otetaan jo vastaan varauksia vierasryhmistä ja helmikuussa 2022 otetaan vastaan vierasryhmiä. On mukavaa päästä tapamaan pitkän tauon jälkeen.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

Työ kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa alkoi heti elokuun ensimmäisinä päivinä. Oli ilo palata valtuustotyöhön useamman valtuustokauden kestäneen tauon jälkeen. Helsinki on isojen kysymysten äärellä ja halusin olla tekemässä työtä helsinkiläisten parhaaksi myös valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Valmistelemme parhaillaan Helsingille uutta kaupunkistrategiaa, jossa linjataan kotikaupunkimme suuntaa seuraavalle neljälle vuodelle. Kokoomuksella on monia tärkeitä ydinkohtia strategiassa: järkevä rahankäyttö, toimivat palvelut ja laadukas koulutus. Helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen ja peruspalvelut on laitettava toimimaan. Helsingin palveluiden ja toiminnan rahoitus edellyttää korkeaa työllisyysastetta, siksi yrittäjyyden ja työnteon vauhdittaminen on ensiarvoisen tärkeä teema. Samoin liikenteen sujuvoittaminen ja lähiluonnon vaaliminen ovat strategiassa keskeisiä asioita. Vasemmistovihreän hallituksen Helsingille haitalliset toimet vaikeuttavat Helsingin ponnisteluja nousta koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Helsinkiläisten ministereiden herättely hallituksen politikan aiheuttamiin suuriin ongelmiin on tämän syksyn keskeinen tehtävä. Ilman reilua kaupunkipolitikkaa ei Suomi pärjää tulevaisuudessa.


Kokoomuksen puolue- ja ryhmänjohdon kesäkokouksessa Seinäjoella mainioiden edustajakollegoiden Janne Sankelon, Anna-Kaisa Ikosen, Petteri Orpon, Heikki Auton, Antti Häkkäsen ja Kai Mykkäsen kanssa.

Elokuun terveisissä:

 • Kokoomuksen eduskuntaryhmän ja puoluejohdon kesäkokous
 • Hallituksen kaupunkivastaisuus tekee rumaa jälkeä
 • Afganistanin hädässä olevia on autettava
 • Koronapassin kanssa viivyttely on sydämetöntä
 • Apteekit mukaan pikatestaukseen
 • Hallituksen lupaukset  Itämeren pelastamisesta lunastettava 
 • Lasten harrastukset turvattava
 • Hoitajapulaan tarvitaan hallitukselta toimia
 • Tehdään suojateistä yhdessä nimensä veroisia ja koulutiestä turvallinen
 • Senioreiden superkotitalousvähennystä pilotoitava

Vierailulla Kempower Oy:lla Lahdessa edustajakollega Pihla Keto-Huovisen kanssa osana eduskuntaryhmämme kesäkokousta. Yritys valmistaa maailmalle sähköautojen pikalatauslaitteita, joita kävimme kovassa sateessa ulkona testaamassa. Kuva olisi pitänyt ottaa ennen sitä 😊.

Kokoomuksen puoluejohdon ja eduskuntaryhmän kesäkokous

Pidimme perinteiset puoluejohdon ja eduskuntaryhmän kesäkokoukset Seinäjoella sekä Tampereella ja Lahdessa. Oli mukavaa kokoustaa kesätauon jälkeen edustajakollegoiden kanssa sekä vierailla paikallisten yritysten luona. 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy ihmisten sysäämistä työttömyyteen eikä hyvinvointiyhteiskunnan vaarantamisesta. Esitimme puolue- ja ryhmänjohdon kesäkokouksessamme Seinäjoella 15 kohdan toimenpidelistan työllisyyden vauhdittamiseksi: https://www.kokoomus.fi/tyovoima-liikkeelle-kokoomuksen-15-keinoa-tyovoimapulan-helpottamiseksi/
Hallituksen on budjettiriihessä vihdoin tehtävä toimia. Yritykset tarvitsevat työvoimaa, ihmiset työtä ja hyvinvointiyhteiskunta verotuloja.

Hallituksen kaupunkivastaisuus tekee rumaa jälkeä

Vasemmistovihreä hallitus kääntää taas kerran rumasti selkänsä Helsingille. Lupaus täysimääräisistä koronakorvauksista rikotaan räikeästi lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä koronakorvausasetuksesta. Helsingille esitys merkitsisi jopa 70–80 miljoonan euron menetystäKalsea kaupunkivastaisuusvaarantaa kaupunkimme peruspalvelut jaon kestämätöntä maamme talouden veturina toimivan pääkaupungin elinvoimalle ja hoitoon pääsyä jonottaville ihmisille.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10543

Afganistanin hädässä olevia on autettava

Eduskunta kutsuttiin koolle Afganistanin kriisin kärjistyttyä. Päätimme yksimielisesti hyväksyä suomalaisen suojajoukon lähettämisen Kabulin lentokentällä turvaamaan evakuointia. Afganistanin hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Toimia tarvitaan valtavasti kriisin lieventämiseen ja jo ihmisten auttamiseen paikan päällä. Humanitäärisen avun tarve on valtava. Suuri huoli on tyttöjen ja naisten tulevaisuudesta, hengestä ja koskemattomuudesta.


Vieraana Alfa TV:n kesätauolta palanneessa mainiossa Sanna Ukkola Livessa. Keskustelimme koronan neljännestä aallosta sekä myöhässä olevan koronapassin ja vaarallisesti laahaavien rokotusten vauhdittamisesta. Kiitos hyvästä keskustelusta Petri Honkonen (KESK) ja Fatim Diarra (VIHR) ja Päivi Räsänen (KD) sekä Sanna Ukkola. 
Katso koko keskustelu: https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=115922719

Koronapassin viivyttely on sydämetöntä

Hallituksella ei ole varaa jättää käyttämättä
keinoja, jotka mahdollistavat maamme auki pitämistä terveysturvallisesti. Viivyttelyä koronapassin kanssa on mahdoton ymmärtää. Koronapassi on otettava keinovalikkoon viipymättä neljännen aallon velloessa maahamme. On epäinhimillistä, jos hallitus valitsee yhteiskunnan avaamisen sijaan taas vain lisärajoitukset kaikille. Tämä on sydämetöntä pian puolitoista vuotta eristyksissä olleille ikäihmisille, tapahtuma- ja kulttuurialalle ja yrityksille. Olen tehnyt sitkeästi työtä koronapassiin käyttöönottamiseksi.

Apteekit mukaan pikatestaukseen 

Kokoomus haluaa avata Suomea terveysturvallisesti ja siihen tarvitaan lisää testikapasiteettia. Pikatestaus apteekeissa on mahdollisuus sujuvoittaa testiin pääsyä ja pitää testaushinnat kurissa. Ehdotamme, että hallitus pikaisesti selvittäisi millä ehdoin tämä saataisiin Suomessakin käyntiin. Tämä on tärkeää maamme terveysturvallisen avaamisen mahdollistamiseksi, koronapassin vauhdittamiseksi ja tapahtuma-alan, harrastusten, urheilun ja yritysten terveysturvallisen toiminnan takaamiseksi.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10531


Maikkarin uutisaamussa Ivan Puopolon ja kansanedustaja Matias Mäkysen (SDP) kanssa. Esitin huolen kasvavista tartuntamääristä ja virusvarianteista koulujen alkaessa.
Katso koko keskustelu: https://bit.ly/3ltTX8g

Lasten harrastukset turvattava

Pääministeri on tiukasti linjannut, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulisi rajoittaa vasta viimesijaisena toimenpiteenä. Ministerit muistuttelevat kilvan hallituksen julistamasta lapset ensin -periaatteesta. Sen sijaan hallituksen toimia muutosten aikaansaamiseksi ei näytä vielä olevan. On pakko kysyä, miksi maan hallitus lykkää toimiaan eikä muuta hybridistrategiaansa, jos asioita halutaan ja on luvattu tehdä toisin? Lasten ja nuorten harrastusten terveysturvallisen jatkumiseen, luovien alojen ja yritysten reiluun kohtelun toteutumiseksi on tehtävä päätöksiä. Rokotuksia on vahditettava ja rokotepassi on saatava käyttöön.

Hallituksen lupaukset Itämeren pelastamisesta lunastettava 

Hallitukselta on budjettiriihessä tehtävä päätöksiä vaikuttavien vesiensuojelutoimenpiteiden sisällyttämisestä  EU:n uuden tukikauden kansalliseen maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelmaan tulee sisällyttää fosforikuormitusta välittömästi vähentävä peltojen kipsikäsittelyn tuki sekä lantafosforin vastaanottotuki.
Katso video ja lue lisää: https://www.facebook.com/sari.sarkomaa/videos/217568123655720
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10479
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10483

Hoitajapulaan tarvitaan hallitukselta toimia

Piinaava pula ammattitaitoisista hoitajista on terveydenhuollon toimintakykyä merkittävimmin uhkaava tekijä. Toimia tarvitaan joka taholla. Suomessa sairaanhoitajat ovat kouluttautumismahdollisuuksien ja urapolulla etenemisen osalta eriarvoisessa asemassa. Koulutustarjonta vaihtelee eikä se vastaa työelämän eikä sairaanhoitomme osaamisen kehittämistä riittävästi. Ehdotan, Sairaanhoitajaliiton ja usean järjestön vaateen mukaisesti, että hallitus päättää budjettiriihessä valtakunnallisesti kattavan erikoistumiskoulutuksen käynnistämisestä ja siihen liittyvästä valtion tuesta. 
Lue lisää: https://www.verkkouutiset.fi/hoitajapulaan-eivat-enaa.../...

Tehdään suojateistä yhdessä nimensä veroisia ja koulutiestä turvallinen

Koulujen alkaessa ja tuhansien koululaisten palatessa koulutielle on meidän aikuisten terävöitettävä liikennekäyttäytymistämme. Aikuisten suojatiekäyttäytyminen ja nopeuden madaltaminen ovat turvallisen koulutien mahdollistamisessa A ja O. Syytä on myös teroittaa yhtä lailla sähköpotkulautailijoiden roolia liikenneturvallisuuden ylläpitäjänä ja toimia on tehtävä ripeästi holtittoman sähköpotkulautojen käytön kitkemiseksi. Asennemuutosta tarvitaan liikenteessä ja varsinkin suojateillä, jotta ne olisivat nimensä veroisia.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10528

Senioreiden superkotitalousvähennystä pilotoitava 

Esitän senioreiden superkotitalousvähennyksen pilotointia osana alkavaa kotitalousvähennystä. Hallitus on jo linjannut kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitaloustyön ja hoiva- sekä hoitotyön kotitalousvähennyksen enimmäismääriä korotetaan. Kokeilun yhteydessä voitaisiin kotitalousvähennystä kokonaisuudessaan myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille ja poistaa vähennyksestä omavastuu. Suomessa on aivan välttämätöntä tehdä toimia, jotta ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10554

Koronan takia eduskunnassa ei edelleenkään sallita vierailijoita. Talon ulkopuolisten kanssa palaverit tapahtuvat pääsääntöisesti Teamsilla. Yhteydenpito on kansanedustajan työssäni tärkeää ja siihen varmasti löytyy aina tilanteelle sopiva tapa.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,

Kokoomusjoukkueemme sai kunnallisvaaleissa suurimpana puolueena Helsingissä vahvan valtakirjan. Jatkamme työtä sen eteen, että Helsinki on jokaiselle monien mahdollisuuksien kotikaupunki.  Sydän on oikealla.

Kiitokset kaikille vaalityötä tukeneille. Erityiskiitos ehdokkaille, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituksi. Hieno tulos tehtiin yhdessä.

Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä järjestäytyi eilen. Olen kiitollinen helsinkiläisiltä saamastani vahvasta tuesta. Lähdin ehdolle pitkän tauon jälkeen kuntavaaleissa. Halusin olla varmistamassa, että kokoomus säilyy suurimpana ryhmänä kotikaupunkini valtuustossa. Onnistuimme tavoitteessa mainiosti. On ilo palata valtuustotyöhön.
 
Olen saanut valtavasti viestejä Helsingin apulaiskaupunginjohtajan tehtävään ryhtymisestä erityisesti uudelta valtuustoryhmältämme mutta myös laajasti helsinkiläisiltä. Kiitos viesteistä. Lupasin ehdolle lähtiessäni ryhmälleni ja helsinkiläisille tarttua vahvasti valtuutettuna luottamustoimiin Helsingissä mutta jatkaa kansanedustajan työtäni, johon olen vahvasti sitoutunut. En ole valmis tehtäviin, jotka edellyttävät eduskuntatyön lopettamista.
 
Jatkossa urakoin Helsingin parhaaksi niin valtuutettuna kuin kansanedustajana sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Lupauduin myös Helsingin kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään, josta virallinen päätös tehdään elokuun alussa. Siinä on vallan mainio työkenttä. Olen onnekas, kun saan tehdä asioita, joita rakastan.
 
 Eduskunnassa kevätistuntokausi on ollut työn täyteinen ja olemmekin istuneet usein aamusta iltaan. Iso huoli on siitä, että vasemmistovihreät runnoivat maakuntauudistuksen läpi. Useampi hallituspuolueen edustaja jätti äänestämättä, koska hekin pitivät esitystä vahingollisena. Silti esitys meni läpi.
 
Oheisessa blogissa on vielä asiasta ajatuksiani. On selvää, että maakuntahallinto ei paranna palveluja. Syksyllä on hallituksenkin viimeistään herättävä toimiin, joilla oikeasti parannetaan palveluja. 

Tällä viikolla istuntokausi tulee päätökseen ja on aika hengähtää. Näillä näkymin pääsen viettämään kesälomaa heinäkuussa ja palaan työn äärelle taas elokuussa.

Nautitaan parhaan kotikaupungin kesästä ja Itämeren aalloista. Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille.


Ollaan yhteydessä!

Sari Sarkomaa
helsinkiläisten kansanedustaja
Arvoisa vastaanottaja,
 
Sunnuntai 13. kesäkuuta on hyvä päivä äänestää.

Kolmen nuoren äitinä ja ikääntyviä vanhempiani arjessa tukevana
ajattelen vahvasti, että kaupunkia on rakennettava kaiken ikäisille
monien mahdollisuuksien kotikaupungiksi. Helsingin on oltava
turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja
nauttia kauniin kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista ihan
jokaiselle.

Olen elämässä ja politiikassa ehtinyt olla monessa. Vuodet ovat
kerryttäneet osaamista, kykyä tehdä päätöksiä ja yhteistyötaitoa.
Politiikka on yhdessä tekemistä ja sitkeyttä viedä asioita eteenpäin.
Päättäjien on tunnettava tosiasiat, päätösten on oltava oikeudenmukaisia ja niiden on myös tunnuttava oikeilta. Tästä ajatuksesta on syntynyt
mottoni järki ja tunteet. Vahva motivaatio ja tahto työskennellä
toimivamman kaupungin ja helsinkiläisten eteen on syttynyt haluksi
palata valtuustotyöhön kansanedustajan työn lisäksi.

Olen ollut useamman valtuustokauden tauolla valtuustotyöstä mutta nyt
jälleen ehdolla. Näen, että kotikaupunkimme on nyt isojen kysymysten
edessä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan kampanjatyön loppukiriin
sinulle sopivalla tavalla. Voit pyytää myös ystävääsi mukaan.
Kampanjointia tehdään sosiaalisessa mediassa mutta myös kaduilla.
Sari-kortteja numerolla 346 saa minulta tai Sonjalta sopimuksen mukaan jaettavaksi lähialueelle ja tutuille. Pienikin apu on suuri ilo. Mukaan
pääset laittamalla minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai
soittamalla 050 511 3033. Vaalipäällikkönäni toimii Sonja Tamminen 
tamminen.sonja@gmail.com 050 574 1700. Hyvä tapa tukea valintaani ja kokoomuksen voittoa on äänestää ja kannustaa tuttuja äänestämään.
Vaalista on tulossa tiukka.  

Helsingin on oltava monien mahdollisuuksien kotikaupunki
jokaiselle

Haluan kehittää kotikaupunkiani  ihmisten ja asuinalueiden ääntä
kuullen. Vauhditan uutta työtä, palveluja ja kulttuuria luovaa yrittäjyyttä. Helsingin on oltava työnantajana edelläkävijä. Elinvoimainen Helsinki on koko Suomen hyvinvoinnin ja talouden veturi.

Asumista ja elämistä Helsingissä ei saa tehdä kalliimmaksi. Asuu yksin,
kaksin tai lasten kanssa, Helsingissä on oltava varaa asua.

Ehdoton ei veronkorotuksille, maakuntaverolle ja -hallinnolle. Ruuhkista on päästävä sujuvaan liikenteeseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen.
Helsinkiin kuuluvat eri kulkumuodot ja myös parkkipaikat.

Helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen. Terveysasemalle on päästävä sujuvasti. Jonojen sijaan käyttöön on otettava vahvemmin myös palvelusetelit. Senioreiden ja omaishoitajien palveluihin on luotava
inhimillisiä vaihtoehtoja.

Tärkeä investointimme ovat lapset ja nuoret sekä laadukkaat koulut ja
päiväkodit lähellä kotia. Opettajalla on oltava aikaa oppilaalle.

Ihmisten valinnat ja kestävä kehitys on valjastettava muutosvoimaksi.
Puhdas Itämeri ja lähiluontomme sekä terve talous ovat paras perintö lapsillemme.

Hyvän työkaverin iso kannustus kuntavaalikampanjan keskellä. Suurkiitos mainio Paula Risikko.

Kesäkuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Kiertämässä Helsinkiä Loppukirilauantaina 12.6. - Tervetuloa mukaan
 • Laadukas varhaiskasvatus on koulutuksen perusta
 • Jätimme välikysymyksen hallituksen sote-esityksestä
 • Ehdoton ei maakuntaverolle ja kireän progression kuntaverolle!
 • Maailman merien päivänä muistetaan maskien vaaroista
 • Stoppi tapahtuma- ja kulttuurialan epätasa-arvoiselle kohtelulle
 • Persoonallisuus ei jää eläkkeelle
 • Ulkosuomalaisia kylässä

Tervetuloa tapaamaan

Kaadetaan sote! Facebook-live 10.6. klo 20

Hylätään maakuntamalli ja laitetaan verorahat ihmisten palveluihin. Kuopataan korkeiden asumis- ja elinkustannusten kanssa kamppailevien helsinkiläisten verotusta kiristävä maakuntavero.

Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Narinkkatorilta!https://www.facebook.com/events/1448345352182513?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Tavattavissa perjantaina 11.6.
Perjantaina 11.6. olen tavattavissa seuraavasti, lämpimästi tervetuloa moikkaamaan!

 • Munkkivuoren ostoskeskus klo 14 - 14:45
 • Kauppakeskus Kaari klo 15:15 - 16
 • Torpanranta klo 17

Kiertämässä Helsinkiä Loppukirilauantaina 12.6. - Tervetuloa mukaan 

Viikonloppuna juhlistamme Helsinki-päivää kiertämällä kaupunkia Loppukirilauantain merkeissä. Lämpimästi tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan eri puolille Helsinkiä! 

Olen tavattavissa lauantaina seuraavasti:

 - Meilahden klinikoiden edessä (Haartmanninkatu 4) 6:45-7:30
 - Kompassitori 10 - 12
 - Munkkivuoren ostoskeskus 13-14
 - Kauppakeskus Kaari 14:15 -15
 - Loppukirilauantain Facebook-live 15-15:15
- Torpanranta 16-17

Tervetuloa seuraamaan kuntavaalien Loppukirilauantain Facebook-liveä. Tällä kertaa luvassa Helsinki-päivän tunnelmia, vastauksia Helsinkiä tai muita ajankohtaisia asioita koskeviin kysymyksiin. 
Facebook-liveä pääset seuraamaan linkin takaa: https://www.facebook.com/events/842449766628354/?ref=newsfeed

Loppuviikon tapahtumakalenteri päivittyy ja tapahtumia voi seurata sivuiltani: https://www.sarisarkomaa.fi/?page_id=6978

Laadukas varhaiskasvatus on koulutuksen perusta

Laadukas varhaiskasvatus – koulutuksen perusta -seminaarissamme oli linjoilla yli 100 osallistujaa. Kuulimme varhaiskasvatusaiheiset alustukset professori Nina0(0%) Sajaniemeltä, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta0(0%) Pakaselta ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu0(0%) Järvenkallakselta. Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jonka varaan koko opinpolku rakentuu.
Yhteinen tavoite on saada eduskunnan käsittelyssä olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon mukaan varhaiskasvatusasiat. Toiveita tuli, että seuraava seminaari syksyllä käsittelisi vain Helsingin asioita. Toivottavasti voimme pitää sen Pikkuparlamentissa perinteiseen tapaan.

Jätimme välikysymyksen vasemmistovihreän hallituksen maakuntamallista

Jätimme 25.5. välikysymyksen kokoomuksen johdolla koko opposition voimin. Esityksestä puuttuvat kannusteet tuottaa parempia palveluja ja samalla se kiihdyttää kustannusten kasvua. Maakuntasote-esitys on vahingollinen koko Suomelle ja katastrofi Helsingille. Kaupunkilaisten palveluiden leikkaaminen ja kaupunkien kurjistaminen on pysäytettävä. HUS:n oman arvion mukaan maakuntamalli tarkoittaa noin 400 miljoonan euron leikkausta koko Uudenmaan alueelle ja 100 miljoonan euron leikkausta HUS:lle.
Laitetaan verorahat lisähallinnon sijaan ihmisten palveluihin.
Lue lisää: https://bit.ly/3w4vXv1
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10322


Ehdoton ei maakuntaverolle ja pääministeri Marinin ehdotukselle kireän progression kuntaverosta!

Vihervasemmistolaiset kaavailevat valuvikaisen maakuntasoten rahoittamista maakuntaverolla. Minulla on hallitukselle ratkaisu: kuopataan sekä maakuntahallinto että ihmisten verotusta entisestään kiristävä maakuntavero.
Myös pääministeri Marinin ehdotus kiristyvästä progressiosta on karmaiseva. Se tarkoittaisi, että jo nyt ylikireää ansiotuloveroa maksavat suomalaiset maksaisivat entistä enemmän veroa. Palkasta ja eläkkeestä pitäisi jäädä käteen siten, että se riittää muuhunkin kuin aivan välttämättömään.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10299
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10346

Maailman merien päivänä muistetaan maskien vaaroista

Oman kotimeremme Itämeri kamppailee rehevöitymistä ja roskaantumista vastaan.
Kertakäyttömaskit aiheuttavat haittaa meren eläimille. Eläimet voivat takertua maskeihin tai jopa syödä niitä. Ihmisen oltava Itämeren puolella.
Maskit ovat rynnimässä törkyjen ykköseksi. Estetään se ja laitetaan käytetty maski roskiin. Ei anneta roskien eikä mikromuovin vallata kotimertamme. Ihmisen on oltava Itämeren puolella.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10340

Stoppi tapahtuma- ja kulttuurialan epätasa-arvoiselle kohtelulle

Otin vastaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan ”Mitta on täysi” -mielenilmauksessa julkilausuman kokoomuksen eduskuntaryhmän edustajana. Kymmenet tuhannet osaavat kulttuurin ammattilaiset ja yritykset on päästettävä terveysturvallisesti tekemään työtään.  Kulttuuri eikä tapahtumat saa kuolla koronaan – eikä hallituksen tekemättömyyteen. Kokoomus on esittänyt tolkkua rajoituksiin ja muutoksia tartuntatautilakiin, mutta vasemmistovihreät ovat ne tylysti aina äänestäneet kumoon.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10355

Persoonallisuus ei jää eläkkeelle

Persoonallisuus ei jää eläkkeelle. 
Ikäystävällinen kaupunki on kaiken ikäisille monien mahdollisuuksien kotikunta asua, elää, oppia, tehdä työtä, yrittää, liikkua ja osallistua. Jokainen tulee kohdatuksi yhdenvertaisesti kertyneiden ikävuosien määrästä riippumatta. Johdollani valmistellut teesit on julkaistu jokaisen kaupungin ja kunnan toimijoiden työn tueksi.
Yhdessä ministeri Helena Pesolan kanssa puheenjohtamani kokoomuksen seniorifoorum järjesti valtakunnallisen ”Sydän on oikealla”-etäkeskustelutilaisuuden. Kiitos kaikille mukana olleille. Tilaisuus oli onnistunut.
10 teesiä ikäystävällisten kuntien rakentamiseksi on luettavissa ohessa: https://www.kokoomus.fi/persoonallisuus-ei-jaa-elakkeelle/0(0%)

Ikäihmisten kohtelun ja palveluiden sietämättömät epäkohdat kitkettävä juurineen. Eduskunnan käsittelyssä olevaa lakiesitystä korjattava. Vanhusasiavaltuutetulla on oltava todellinen toimivalta puuttua epäkohtiin. Siksi vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen on annettava eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi ja vanhusasiavaltuutettu on sijoitettava eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen.

Kokoomuslaisessa kunnassa persoonallisuus ei jää eläkkeelle.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10370

Ulkosuomalaisia kylässä

Ulkosuomalaisia oli Suomi-seuran Virtuaalisen Suomi-kylän opastetulla vierailulla Eduskunnassa. Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana olin kertomassa työstämme ja kuulemmassa ulkosuomalaisten terveisiä.
On tärkeää, että ulkosuomalaisten asiat tunnetaan ja otetaan eduskunnan päätöksenteossa huomioon. Jätin hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa kiritän pysyviä ratkaisuja Suomi-koulun ja Etäkoulu-kulkurin rahoituksen turvaamiseksi: https://www.eduskunta.fi/.../Kysymys/Sivut/KK_336+2021.aspx

Kiitos vierailulla olleille, kysymykset sekä terveiset ulkosuomalaisten asioista ovat tervetulleita.

Vaaliasetelma on Helsingissä tiukka. Nyt on loppukirin paikka varmistaa, että kokoomus pysyy suurimpana puolueena Helsingissä. 
Sunnuntaina äänestämällä ja kaikkia tuttuja mustuttamalla varmistamme, ettei voittoa vie nenämme edestä vihreät, vaan kokoomus saa jatkaa työtään helsinkiläisten parhaaksi. Minua saa äänestää numerolla 346.

Loppukiriterveisin, 

Sari Sarkomaa