fbpx Siirry sisältöön

Arvoisa vastaanottaja,

Toukokuun mukavimpia hetkiä oli vauhdikas Naisten Kymppi. Sää suosi ja aurinkoisessa Helsingissä oli hienoa juosta. Tällä kertaa yhteistyökumppanina oli myös syöpäsäätiö ja Roosa nauha -keräys. Oli mukava juosta samalla myös rintasyöpätutkimuksen puolesta. Syöpäsäätiön Roosa nauha –keräyksen tavoitteena on edistää rintasyöpätutkimusta, vaikuttaa siihen, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä ja hoitaa, sekä varmistaa että jokainen syöpään sairastunut saisi tarvittavan tuen sairauden eri vaiheissa.

Vauhtia on ollut myös eduskunnan työssä. Merkittävä asia koulutuksen osalta on eduskunnan käsittelyyn saapunut vuoden ensimmäinen lisätalousarvio. Olen tyytyväinen, että kokoomusryhmämme tavoite toteutui ja lisätalousarvio sisältää mittavan koulutuspaketin. Teen töitä sen eteen, että koulutus saadaan politiikan keskiöön. Sivistysvaliokunnassa saimme valmiiksi uuden lukiolain mietinnön. Seuraavaksi työstämme valmiiksi varhaiskasvatuslakia.

Tässä kirjeessä:

 • Lisätalousarviosta iso koulutuspaketti
 • Kaksivuotisella esiopetuksella yhdenvertaisempi alku koulutielle
 • Helsinki ja Uusimaa aloittavat laajat valinnanvapauspilotit
 • Kipsijätteestä pelastusrengas rehevöityneelle Itämerelle
 • Kokoomuksen hyvinvointipolitiikan workshop puoluekokouksessa la 9.6 klo 12-13 Sali teatterissa
 • Tervetuloa vieraakseni eduskuntaan syksyllä 2018

Lisätalousarviosta iso koulutuspaketti

Hallituksen neuvottelutulos vuoden 2018 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä oli onnistunut. Esityksen toimenpiteillä vastataan osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen, vähennetään eriarvoistumista sekä vahvistetaan heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamista. Hallitus satsaa lisätalousarviossa kaikkiaan 60 miljoonaa toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan osaamista ja koulutusta.

Kaksivuotisella esiopetuksella yhdenvertaisempi alku koulutielle

On erityisen huolestuttavaa se, että varhaiskasvatukseen eivät nyt osallistu ne lapset, jotka siitä kaikkein eniten hyötyisivät. Ekaluokkalaisten lähtötasoerot ovat suuria ja tällä on vaikutuksia pärjäämiseen koulussa ja elämässä myöhemmin. Hyvä ratkaisu yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on maksuttoman esiopetuksen pidentäminen kaksivuotiseksi. Laadukas varhaiskasvatus on myös täsmätoimi koulupudokkuuden kitkemiseksi.

Meidän suomalaisten hyvinvointi on aina perustunut koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Kokoomuksen keskeinen tavoite on, että kaikki nuoret suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon siten, että osaaminen kantaa työelämään tai yrittäjyyteen.

Helsinki ja Uusimaa aloittavat laajat valinnanvapauspilotit

Hallitus päätti toukokuussa valinnanvapauden pilottirahoista. Metropolimaakunta sai puolet jaossa olevista pilottirahoista. Helsingin ja Uudenmaan pilottihakemukselle myönnettiin 50 miljoonaa euroa jaossa olleesta 100 miljoonasta. Kokeilut alkavat, kun eduskunta hyväksynyt valinnanvapauslain. Työtä eduskunnassa on tehtävä huolella.

Minulla oli ilo aloittaa työ Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunnan edunvalvonta kohdistuu tällä hetkellä erityisesti ajankohtaiseen sote- ja maakuntauudistukseen ja erityisesti kaupunkipolitiikan vahvistamiseen.

Kipsijätteestä pelastusrengas rehevöityneelle Itämerelle

Itämeri on meidän helsinkiläisten rikkaus ja rakkaus. Useista suojelutoimista huolimatta kotimeremme on edelleen maailman saastuneimpia merialueita. Pelloille levitettävän kipsijätteen on todettu vähentävän vesistöihin päätyvää maataloudesta aiheutuvaa fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristönsuojelussa on upea ja kustannustehokas suomalainen innovaatio ja askel kohti puhtaampaa merta. Olen jo usean vuoden ajan toistuvasti ehdottanut, että peltojen kipsikäsittely on otettava yhdeksi maatalouden ympäristötuen toimeksi seuraavalla tukikaudella. Jatkan urakointia asian edistämiseksi. Työtä Itämeren pelastamiseksi on syytä tehdä joka saralla. On olennaista, että Itämeren tutkimuksen ja tutkimusalus Arandan toimintamahdollisuudet turvataan.

Kokoomuksen hyvinvointipolitiikan workshop puoluekokouksessa la 9.6 klo 12-13 Sali teatterissa

Puoluekokouksessa Turun Logomossa järjestän yhteistyössä Kokoomuksen HYPO-verkoston ja Akavan kanssa hyvinvointipolitiikan workshopin lauantaina 6.9 kello 12-13 sali teatterissa. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa kokoomuslaisia hyvinvointipolitiikan näkökulmia tulevalle eduskuntakaudelle. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä vastaan sosiaali- ja terverveysministeriön hallinnonalan neuvottelutavoitteiden laadinnasta.

Tervetuloa mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Olen myös tavattavissa puoluekokouksessa perjantaina 8.6 kello 17.30-18 Kansallisten Senioreiden keskustelutilaisuudessa MOVE1-tilassa sekä launtaina 9.6 järjestörilla kello 11-12.

Tervetuloa vieraakseni eduskuntaan syksyllä 2018

Peruskorjattu eduskunta avasi ovensa viime syksynä vierasryhmille ja vierailuajat varattiin pian täyteen myös kevään osalta. Otan mielelläni vastaan vierasryhmiä tutustumaan eduskuntataloon ja vaihtamaan kuulumisia tulevana syksynä. Ollaan yhteydessä sähköpostitse ja avustajani Sina etsii ryhmällenne sopivan vierailuajan!

Aurinkoisin terveisin

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

On hyvä uutinen, että Suomen talous on kasvussa. Ennusteen mukaan julkinen talous tasapainottuu ja kääntyy hieman ylijäämäiseksi vuonna 2020 ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Siitä huolimatta hallituskauden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee vielä urakoida. Uusia työpaikkoja on syntynyt 90 000, mutta tavoitteemme 72 % työllisyysasteesta ja 110 O00 uudesta työpaikasta vaatii vielä lisätoimia. Samoin valtion velkaantumisen taittaminen. Suomen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät ole kadonneet minnekään. Eduskuntaryhmässä jatkamme täysillä työtä eduskuntakauden loppuun.

Kevät eduskunnassa on poikkeuksellisen vaativa, kun asioita on vielä paljon käsiteltävänä. Hallituksen pitää kirittää tahtiansa, jotta saamme yhdessä sovitut uudistukset eduskuntaan ajoissa. Valiokunnilla tulee olla aikaa käsitellä lait huolella.

Tässä kirjeessä:

 • Uusia talouslinjauksia kestävän kasvun vauhdittamiseen ja osaamiseen
 • Helsingin ja Uudenmaan sote-huoliin vastattiin kehysriihessä
 • Vahvempi kaupunkipolitiikka laskisi asumiskustannuksia
 • Muoviveron mahdollisuutta selvitetään
 • Varhaiskasvatus ja lukiolaki uudistuvat
 • Liikkuvan elämäntavan edistämisen on oltava kuntien ja maakuntien ydintehtävä
 • Tervetuloa Diabeteskävelylle la 28.4 klo 12.00
 • Tervetuloa eduskunnan avoimiin oviin la 5.5 klo 11-16
 • Tervetuloa vieraakseni eduskuntaan ke 23.5 klo 16.45

Uusia talouslinjauksia kestävän kasvun vauhdittamiseen ja osaamiseen  

Saimme huhtikuussa puitua kehysriihen. Hyvä valmistautuminen tuotti tulosta. Kehysriihessä vastuullinen kokoomuslainen linja voitti. Kohentuneen taloustilanteen tuoma pieni liikkumavara käytettiin täsmäpanostuksina työllistymistä edistäviin toimiin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen. Kasvun pullonkauloja kitketään. Talouden kasvu ei korjaa yhteiskuntamme rakenteita vaan se on meidän poliitikkojen tehtävä.

Kehysriihessä sovittujen toimien positiiviset vaikutukset ulottuvat heti lasten arkeen. Uudella 10 miljoonan euron varhaiskasvatuksen tasa-arvorahalla turvataan eri alueilta ja erilaisista lähtötilanteista tulevien lasten mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuuden koulutiellä.

Helsingin ja Uudenmaan sote-huoliin vastattiin kehysriihessä

Olen tehnyt kovasti työtä, että kaupunkien huolet soten rahoituksessa ratkaistaan. Kehysriihessä sain kyllä työvoiton. Merkittävä edistysaskel on se, että kehysriihessä tehtiin päätös sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien määrärahan tuplaamista 200 miljoonalla eurolla. Päätös on vahva ele siihen, että mittava Helsingin ja lähes koko muun Uudenmaan valinnanvapauspilottihakemus saadaan vietyä riittävällä laajuudella käytäntöön. Helsingin ja metropolialueen erityislaatuisuuden tunnistaminen työvoitto kaupunkipolitiikan saralla.

Vahvempi kaupunkipolitiikka laskisi asumiskustannuksia

Asumisen lähes sietämätön kalleus on talouden kasvun pullonkaula ja kaupunkilaisen arjen kipeimpiä kysymyksiä. Tarvitsemme ripeitä toimia jarruttamaan asumisen kustannusten kasvua. Jo nyt on nähtävissä, että pieniin ja osin keskipalkkaisiinkaan palvelualojen ammatteihin ei tahdo saada työntekijöitä metropolialueella.

Myönteistä on, että kehysriihessä sovittiin panostuksista kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen, joka mahdollistaa rakentamisen lisäämisen Helsingin seudulla. Lisätoimia tarvitaan ja kaupunkipoliittinen selonteko olisi tähän oiva lääke.

Muoviveron mahdollisuutta selvitetään

Itämeren suojelussa on pidettävä kiirettä. Näkyvän muoviraaka-aineita lisäksi mikromuovia on arvioitu valuvan Itämereen 40 tonnia vuosittain. Eduskunnan kyselytunnilla nostin esiin ajatuksen muoviverosta muoviroskan vähentämiseksi. Ilokseni valtiovarainministeri Petteri Orpo vastauksessaan näytti vihreää valoa muoviverolle osana keinovalikoimaa muovisaasteen vähentämiseksi.

Varhaiskasvatus ja lukiolaki uudistuvat

Uusi varhaiskasvatuslaki ja lukiolaki ovat saapuneet eduskuntaan. Olemme sivistysvaliokunnassa aloittaneet asiantuntijakuulemisen.

Varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Lakiluonnoksessa on myös nykyistä selkeämmin säädetty, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lukiolakiesityksellä vahvistetaan lukioiden vetovoimaa yleissivistävän, korkeakouluopintoihin tähtäävän koulutuksen tarjoajana. Uudessa lukiossa korostuvat yksilölliset opintopolut, oppiainerajat ylittävä yhteistyö, kansainvälisyys ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Liikkuvan elämäntavan edistämisen on oltava kuntien ja maakuntien ydintehtävä 

Tuoreen UKK.n tutkimuksen mukaan liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa käyvät Suomelle kalliiksi. Liikunnan edistäminen on otettava keskeiseksi tavoitteeksi myös sote-uudistuksessa, kun kuntien, maakuntien ja järjestöjen uusia toimintatapoja rakennetaan.

Tervetuloa Diabeteskävelylle la 28.4 klo 12.00!

Diabetes on kansansairautemme. Suomessa noin 10 % ihmisistä sairastaa diabetesta. Johdan eduskunnassa diabetesverkostoa, jossa teemme työtä diabeteksen paremman hoidon ja kuntoutuksen eteen. Liikunta on hyvä lääke pitää verensokeri tasapainossa ja muutoinkin ylläpitää terveyttä.

Avaan Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja Lionsin järjestämän kävelyn lauantaina 28.4 kello 12.10. Noin kello 12.40 lähdemme liikkeelle kohti keväistä Töölönlahtea.

Tervetuloa eduskunnan avoimiin oviin la 5.5 klo 11-16

Uudistuneessa eduskuntatalossa järjestetään keväällä avoimien ovien lauantaina 5.5 kello 11-16. Eduskuntaryhmät esittäytyvät avoimien ovien aikana Valtiosalissa. Olen tavattavissa kello 11-13. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa keskustelemaan ja ihastelemaan uutta eduskuntataloa!

Tervetuloa vieraakseni eduskuntaan ke 23.5 klo 16.45

Tervetuloa vieraakseni tutustumaan uudistettuun eduskuntaan sekä kuulemaan ja keskustelemaan Suomen ja Helsingin politiikan ajankohtaisista aiheista ke 23.5 klo 16.45. Tilaisuuteen voit ilmoittautua 18.5 mennessä tästä linkistä. Sisääntulo eduskuntaan on eduskunnan B-ovesta (Töölön puoleinen yleisösisäänkäynti). Tulethan turvatarkastuksen takia ajoissa paikalle.

Aurinkoisin kevätterveisin

Sari Sarkomaa

 

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja,

Valtiopäivien avajaiset olivat tänä vuonna poikkeuksellisen juhlavat. Valtiopäivät avattiin vastavalitun tasavallan presidentti Niinistön ja Kokoomuksen puhemiehen Paula Risikon voimin. On toivoa antavaa, että viimeisiin valtiopäiviin ennen vaaleja työhön ryhdyttäessä talous ja työllisyys kasvavat. Talouskasvu ei kuitenkaan korjaa rakenteita vaan uudistukset on tehtävä meidän poliitikkojen toimesta. Tavoitteemme 72 % työllisyysasteesta vaatii merkittäviä lisätoimia.

Hallituksen pitää kirittää tahtiansa, jotta saamme yhdessä sovitut uudistukset eduskuntaan ajoissa. Valiokunnilla tulee olla aikaa käsitellä lait huolella. Kaupunki- ja ympäristöpolitiikka sekä sivistyspolitiikka ovat myös asioita, joissa hallituksen tulee tehdä enemmän ja paremmin. Eduskunnan käsittelyssä on tänä keväänä merkittäviä koulutukseen liittyviä lakeja mm lukio- ja varhaiskasvatuslaki.  Sovimme eduskuntaryhmässä, että toimin jatkossa myös sivistysvaliokunnan jäsenenä.

Tässä kirjeessä:

 • Muovi ei kuulu Itämereen
 • Suomi nousee viisaalla ja vahvalla kaupunkipolitiikalla
 • Työ ja perhe jokavanhemman oikeus
 • Laadukas saattohoito turvattava kaikille
 • Eläinsuojelulakiluonnoksen kipupisteet korjattava
 • Suomesta syövän hoidon mallimaa – 2020
 • Tule kanssani juoksemaan hyvän asian puolesta!
 • Tervetuloa keskustelemaan varhaiskasvatuslain uudistamisesta

Muovi ei kuulu Itämereen

Näkyvän muoviraaka-aineita lisäksi mikromuovia on arvioitu valuvan Itämereen 40 tonnia vuosittain. Kiritän ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista ripeisiin toimiin mikromuovin valumisen estämiseksi luontoon ja ravintoketjuumme. Mikromuovia löytyy jo mm. Itämeren kaloista.

Suomi nousee viisaalla ja vahvalla kaupunkipolitiikalla

Suomen taloutta ei saada rakenteellisesti kestävälle tasolle ilman vahvaa kaupunkipolitiikkaa. Aluetaloudellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että kaupungistumisen, talouskasvun ja tuottavuuden välillä on positiivinen yhteys. Kasvua syntyy juuri korkeakoulukaupungeissa, jotka vetävät puoleensa yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälisiä osaajia.

Olen vaatinut hallitukselta Selontekoa metropoli- ja kaupunkipolitiikasta. Selonteko on keino läpivalaista metropolialueen ja suurimpien kaupunkien merkitys Suomen kansantaloudelle ja kasvulle sekä valaa rohkeutta hallitukseen panostaa etenkin pääkaupunkiseutuun Suomen kasvun ja hyvinvoinnin veturina. Mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutukset kaupunkeihin tulee arvioida. Elinvoimaisuudesta ja elinkeinopolitiikan onnistumisesta tulevat myös verorahat sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen.

 Työ ja perhe jokavanhemman oikeus

 Perhevapaauudistuksen keskeytyminen täysin kesken perheministeri Saarikon toimesta oli mittava pettymys. Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan työtä, etsimään yhdessä luovia ratkaisuja perheille paremman perhevapaajärjestelmän rakentamiseksi. Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia siksi tarvitaan joustoja ja vaihtoehtoja. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet.

Nykyinen vanhempainvapaajärjestelmä kohtelee eriarvoisesti erilaisia perheitä. Kokoomus haluaa modernisoida perhevapaat vastaamaan monimuotoisten perheiden, kuten adoptio-, yksinhuoltaja- ja sateenkaariperheiden, tarpeisiin.

Laadukas saattohoito turvattava kaikille

Olen jättänyt toimenpidealoitteen saattohoidon kirjaamiseksi lakiin. Ihmisten huoli hoidon ja hoivan laadusta elämän viimeisillä hetkillä on lisääntynyt. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvän elämän lisäksi myös hyvään kuolemaan. On vakava epäkohta, että Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoon liittyvä lainsäädäntö. Nykyinen räikeä eriarvoisuus elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä on kestämätön.

Suomesta yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020

Johmamani eduskunnan syöpäverkosto järjesti Suomesta yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020 –tilaisuuden yhteistyössä hankkeen avainhenkilöiden kanssa. Verkostomme tekee työtä sen eteen, että oikea-aikainen hoitoon pääsy ja syövän varhainen tunnistaminen on yhdenvertaisesti saatavilla. Tilaisuudessa vauhditimme myös terveysalan kasvustrategiaa ja tutkimusmäärärahojen turvaamista. Suomessa tehdään huippututkimusta syövän hoidossa.

Tule kanssani juoksemaan hyvän asian puolesta!

Haastan naiset juoksemaan hyvän asian puolesta Naisten Kympille sunnuntaina 27.5. Ja miehet tietenkin kannustusjoukkoihin.

Perustamalla keräyspotin juoksu-urakkasi yhteyteen annat toivoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Kerää lahjoituksia juoksusi kirittämiseksi lähipiiriltäsi ja vaikkapa kollegoiltasi. Keräämäsi tukipotti annetaan rintasyöpätutkimukseen sekä sairastuneiden tukemiseen.

Eläinsuojelulakiluonnoksen kipupisteet korjattava 

Aikansa eläneen eläinsuojelulain uudistaminen on välttämättömyys. Eläinten hyvinvoinnin ja suojelun puutteet vaativat vaikuttavia toimenpiteitä. Lakiluonnos on lausuntokierroksella helmikuun loppuun saakka. Jo nyt on ilmiselvää, että lakiluonnokseen jääneet puutteet on maa- ja metsätalousministeri Lepän johdolla korjattava, ennen kuin se tuodaan eduskunnan käsittelyyn.

Olen eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäsen ja pidin Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuoron Eläinten ääni-mielenosoituksessa. Otan mielelläni vastaan palautetta eläinsuojelulain uudistamiseen ja eläinten hyvinvointini liittyen.

Tervetuloa keskustelemaan varhaiskasvatuslain uudistamisesta!

Järjestän yhdessä kansanedustaja Sari Multalan kanssa eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3) keskustelutilaisuuden varhaiskasvatuslain uudistuksesta torstaina 22.3 kello 17-18.15.

Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan paremman varhaiskasvatuksen puolesta!

Talviterveisin

Sari Sarkomaa

 

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja,

Syksyn eduskuntatyöhön on tuonut iloa upeaksi remontoitu eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnassa työstämme ensi vuoden valtion talousarviota. Valmista on oltava ennen joulua. Sosiaali-ja terveysvaliokunnassa isoin käsittelyssä oleva asia on paljon näkemyksiä herättävä alkoholilain kokonaisuudistus. Politiikassa ei voi tehdä päätöksiä galluppeja vilkuilemalla. On kuitenkin mukava tunne, että suomalaiset antavat tukensa Kokoomuksen työlle.

Tässä kirjeessä:

 • Kaupunkipoliittinen selonteko etenee
 • Kiinteistöveron alarajaa ei nosteta
 • Lukutaito-ohjaus osaksi neuvolaa
 • Ulkosuomalaisparlamentti koolla
 • Perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan valmistunut ulkoinen arviointi
 • Tervetuloa tilaisuuteen keskustelemaan diabeteksen hoidon uudesta teknologiasta

Kansanedustajat Roosa nauha-päivänä valtiosalissa

 

Kaupunkipoliittinen selonteko etenee

Kaupungit ja varsinkin metropolialue ovat koko Suomen kasvun veturi, mutta vielä osin käyttämätön voimavara. Ehdotin budjetin lähetekeskustelussa, että hallitus antaisi eduskunnalle kaupunkipoliittisen selonteon, jossa on vahva metropolipoliittinen osio. Hallituksen on syytä kirkastaa kaupunkipolitiikkaansa. Laadimme yhdessä Outi Mäkelän kanssa aiheesta kirjallisen kysymyksen. Ministeri Tiilikaisen vastaus oli lupaava.

Kiinteistöveron alarajaa ei nosteta

Ensi vuoden talousarvioon sisältyvä ehdotus nostaa kiinteistöveron alarajaa jätetään toteuttamatta. Meidän kaupunkipoliitikkojen huoli asumiskustannusten noususta kuultiin. 

Valtiovarainvaliokunnassa hyväksyimme kiinteistöverolain muutoksesta mietinnön, johon kiinteistöveron korotuksen perumisen kirjasimme hallituspuolueen valiokuntajäsenten voimin.  Perustelimme muutosta sillä, että korotus painottuisi pääkaupunkiseudulle, jossa asumiskustannusten nousu on suurempaa kuin käytettävissä olevien tulojen. Sietämättömän korkeat asumisen kustannukset ovat kasvun este ja ihmisten arjen kipukohta. Yhdessä asetettu kiinteistöveron tuottotavoite on saavutettu, joten siksikin päätös oli hyvä tehdä. Perustelimme korotuksen perumista myös sillä, että kiinteistöveroa ollaan uudistamassa.

 

Lukutaito-ohjaus osaksi neuvolaa

Vahvistunut lasten osaamisen kulttuurinen ja sosioekonominen eriarvoistuminen Suomessa osoittaa, että tarvitsemme vaikuttavampia ja varhaisempia toimia lukutaidon edistämiseksi. Kotien valmius tukea lapsen lukutaidon kehittymist vaihtelee suuresti, ja lapset ovat jo kouluun tullessaan eriarvoisessa asemassa. Koska lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä jo varhaisessa vuorovaikutuksessa, vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen taitojen kehittymistä on lisättävä. Olen mukana edistämässä uudistusta, jossa neuvola tulisi mukaan lukutaitotalkoisiin. Lukutaito ja lukemisen ilo on lahja, joka Suomen on annettava yhdenvertaisesti kaikille lapsille.

 

Ulkosuomalaisparlamentti koolla

Ulkosuomalaisten parlamentin puhemiehistö, Suomi-Seuran väki ja joukko kansanedustajia kokoontuivat johdollani pohtimaan ulkosuomalaisten asioita. Olen Suomi-Seuran johtokunnan jäsen ja olen pitkään tehnyt työtä ulkosuomalaisten kirjeäänestyksen toteutumiseksi. Viimein syyskuussa eduskuntaan saapui hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Kirjeäänestyksen tarkoituksena on parantaa ulkomailla pysyvästi asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen äänestysmahdollisuuksia. Nykyisin ulkosuomalaiset pääsevät äänestämään Suomen edustustoissa. Usein äänestämisen esteenä ovat pitkät, kalliit ja aikaa vievät matkat äänestyspaikalle. Käytännön syyt voivat estää äänestämisen, vaikka äänestystahtoa olisi. Esitys vaalilain muuttamisesta on nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, joka antaa esityksestä mietinnön.

 

Perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan valmistunut ulkoinen arviointi

Toimin Kelan valtuutettujen puheenjohtajana. Kelan valtuutettujen tehtäviin kuuluu Kelan hallinnon ja toiminnan valvominen. Olemme seuranneet Kelan toimeenpantavaksi siirretyn perustoimeentulotuen tilannetta tiiviisti. Esityksestäni teetimme toimeentulotuen siirrosta ulkoisen arvioinnin. Oli hyvä että ehdotuksestani ulkopuolinen arviointi toimeentulotuen siirrosta kelaan tehtiin. 

Selvityksessä tuli esille asioita, jousta Kelan johdon on otettava oppia.

Ulkoinen arviointi toimeentulotuen siirrosta osoitti erityisesti puutteita riskienhallinnassa, projektin johtamisessa ja raportoinnissa. Perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan on syytä ottaa oppia soten valmisteluun ja toimeenpanoon. Riskit on tunnistettava ennen toteutusta, jotta niitä voidaan hallita.

 

Tervetuloa tilaisuuteen keskustelemaan diabeteksen hoidon uudesta teknologiasta

Järjestän tilaisuuden yhdessä Diabetesliiton kanssa maailman diabetespäivänä tiistaina 14.11 kello 8.30-9.30 Kansalaisinfossa. Toimin eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtajana. Tervetuloa!

Insuliinista koko ajan riippuvaisen tyypin 1 diabeetikon elämää voi uusi tekniikka helpottaa ja parantaa merkittävästi. Tässä tilaisuudessa kuulemme kahdesta tavasta parantaa diabeetikon elämänlaatua tekniikan avulla.

Hyvää syksyä toivottaen  Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Arvoisa vastaanottaja,

Heinäkuisen kesäloman jälkeen elokuu on ollut työntäytteistä. Eduskunnan istunnot alkavat syyskuun alussa uusissa remontoiduissa tiloissa. Elokuun tärkein kokous oli eduskuntaryhmämme kesäkokous, jossa kävimme perinteisesti läpi talouspoliittisia linjauksia ja tavoitteitamme syksyn budjettineuvotteluita varten.

 

Kuulumiset kesäkokouksesta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous järjestettiin tänä vuonna Mikkelissä ja Kouvolassa. Oli ilo tavata ja vaihtaa ajatuksia paikallisten ihmisten ja kuntavaikuttajien kesken.

Talouden näkökulmasta syksy alkoi toivoa herättävissä tunnelmissa, talous kasvaa ripeästi ja kasvu on laaja-alaista. Vienti on kohentunut ja yritykset sekä kotitaloudet luottavat tulevaisuuteen. Eduskuntaryhmämme näkemys on kirkas: myönteisten lukujen ei pidä harhauttaa, vaan uudistamistyötä on sitkeästi jatkettava. Tavoitteemme 72 % työllisyysasteesta vaatii merkittäviä lisätoimia. Samoin valtion velkaantumisen taittaminen. Suomen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät ole kadonneet minnekään.

Eduskuntaryhmämme painopisteet budjettiriiheen olivat työllisyys, turvallisuus ja osaaminen. Talouden tiukkana aikana on viisasta satsata koulutukseen. Verotus ei saa kiristyä. Ahkeroinnista ja itsensä kehittämisestä pitää palkita, ei sakottaa. Tavoitteemme näkyvät hyvin budjettiriihen tuloksissa.

Olen jäsenenä valtiovarainvaliokunnassa, jossa työstämme mietinnön hallituksen esityksestä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2018.

Budjettiriihessä eteni moni tärkeä asia, jonka eteen olen tehnyt työtä. Nykyinen räikeä eriarvoisuus elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä on kestämätön. Oli tärkeää, että ensi vuoden budjettiin saimme määrärahoja saattohoidon hyvien käytäntöjen laajentamiseen koko Suomeen. Tämän lisäksi Suomeen tarvitaan saattohoitolaki. 

Perhevapaauudistus sai viimein tuulta alleen, kun hallituspuolueet löysivät asiassa yhteisen sävelen.  Uudistuksen käynnistyminen on työvoitto. Tosiasia on, että ilman meidän kokoomuslaisten aktiivisesti asiaa ajaneiden olisi uudistus jäänyt tekemättä.  perhevapaamalliin pääset tutustumaan kokoomusvoimin tekemäämme perhevapaamalliin.

Tervetuloa vaihtamaan politiikan kuulumiset remontoituun eduskuntaan

Olet lämpimästi tervetullut uudistettuihin eduskunnan tiloihin vaihtamaan kuulumiset!

Keskustelemme Suomen ja Helsingin politiikan ajankohtaisista aiheista tiistaina 10.10 kello 17-18.30. Tilaisuuteen voit ilmoittautua avustajalleni Sinalle sähköpostitse osoitteeseen sina.nordman@eduskunta.fi tai puhelimitse 050 574 0818 perjantaihin 6.10 mennessä. Sisääntulo uudistettuun eduskuntaan käy B-siiven sisäänkäynnin kautta. Katuosoite on Mannerheimintie 30.

Helsinki- kierrokseni jatkuvat, tervetuloa tapaamaan

Lauttasaari-päivää vietetään lauantaina 2. syyskuutakello 10-17. Tallbergin puistotie Haahkatiestä liikenneympyrään muuttuu katujuhla-alueeksi ja luvassa on paljon ohjelmaa koko perheelle. Olen tavattavissa Kokoomuksen teltalla klo 11-12.

Syksyn perinteistä Haaga-päivää vietetään lauantaina 9. syyskuuta klo 10-13. Etelä-Haagassa Haagan torilla. Olen mukana Kokoomusteltalla klo 10.30-11.30.

Uudistuneessa eduskuntatalossa järjestetään syksyllä avoimien ovien viikonloppu. Eduskuntaryhmät esittäytyvät avoimien ovien aikana Valtiosalissa. Tilaisuudet järjestetään 14.-15.10.2017. Ovet ovat auki molempina päivinä klo 11-16. Tervetuloa keskustelemaan ja ihastelemaan uutta eduskuntataloa!

Syysterveisin

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

 

 

Hyvä vastaanottaja,

Eduskuntatyö ja politiikan kevät on ollut poikkeuksellisen työntäytteistä ja täynnä yllättäviä käänteitä. Suomen etu oli löytää ripeät ratkaisut hallituksen toimintakyvyn turvaamiseen, jottei talouden paremmaksi kääntynyttä suhdannetta murennettaisi poliittisella epävarmuudella. Toivoa antavista kasvuluvuista huolimatta eduskuntakaudelle asettamiimme talous-ja -työllisyys tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa. Syksyn budjettiriihessä on tehtävä uusia vaikuttavia toimia. Mikään talouskasvu ei korjaa toimimattomia rakenteita. Uudistuksia on rohkeasti tehtävä. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä valmistaudumme elokuun aikana budjettiriihen valmistelemalla esityksiä työllisyyden ja yrittäjyyden sekä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseksi.

Tässä kirjeessä:

 • Lisäpanostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja työllistymiseen
 • Sote etenee perustuslakivaliokunnan lausunnon nuoteilla
 • Neuvolat kannustamaan perheitä lukemaan lapsille
 • Kela-laki, asema ja valvonta arvioinnin tarpeessa
 • Fimean pakkoalueellistamisen peruminen mahdollisti Euroopan lääkeviraston hakemisen Helsinkiin
 • Eduskuntatapaamiset jatkuvat syksyllä

 

 

Lisäpanostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja työllistymiseen

Valtiovarainvaliokunnassa laadimme lisätalousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 mietinnöt. Työmme pohjalta eduskunta kävi keskustelun ennen istuntotaukoa. Linjasimme, että hallituksen täytyy lisätä tahtia, jotta taloustavoitteet saavutetaan.   

Talouden käännyttyä kasvuun on otollinen aika tehdä rakenteellisia uudistuksia työllisyysasteen nostamiseksi ja kasvun jatkumisen turvaamiseksi. Kohenevasta työllisyystilanteesta huolimatta hallitus ei ole saavuttamassa tavoitteitaan ilman tuntuvia lisätoimia.

Talouden kasvukehitystä tuetaan huippututkimuksen sekä innovointitoiminnan panostuksilla. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021 osaamiseen kohdistetaan kehyskauden aikana yhteensä 340 milj. euron lisäpanostukset, josta 200 milj. euroa on budjettirahoitusta ja 140 milj. euroa koulutuksen ja tutkimuksen pääomitusta. Oikein käytettyinä ne antavat mahdollisuuden parantaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, jotka pitkällä aikavälillä parantavat talouden kasvua ja hyvinvointia. Kyse ei ole leikkauksien paikkaamisesta vaan uuden rakentamisesta.

Esityksestäni valtiovarainvaliokunta teki lausuman jossa edellytimme, että hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, ml. hoitotyön tutkimuksen rahoituksen osana sote- uudistusta. 

Monta eduskuntaryhmämme esittämää asiaa on etenemässä. Varhaiskasvatusmaksuja alentamalla puretaan kannustinloukkuja sekä työvoiman liikkumista tukemalla ratkotaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Työttömyysturvaa uudistetaan ottamalla käyttöön aktiivimalli. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia keinoja yhdistää työtä ja turvaa aikaisempaa joustavammin.

Lisätalousarviossa hallitus ehdotti 30 milj. euron määrärahaa valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin. Eduskunnassa edellytimme ehdotuksestani, että pilottien hakukriteereiden on oltava sellaiset, että eri alueilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua. Rahoitusmalli ei saa suosia pieniä alueita ja myös suurten maakuntien on syytä päästä mukaan pilotointiin.

 

Sote etenee perustuslakivaliokunnan lausunnon nuoteilla

Perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden lakikokonaisuudesta on valmistunut. Tärkeä huomio perustuslakivaliokunnan lausunnosta on se, että koko sote-uudistuksen ml. valinnanvapauden perusperiaatteet läpäisivät perustuslakivaliokunnan tiukan seulan. Lausunto sisältää paljon yksittäisiä korjaustarpeita, jotka on huolella tehtävä.

Sote-uudistuksessa on kyse lähihistoriamme suurimmasta uudistuksesta, jolla turvataan kaikkien suomalaisten laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. Urakoin sen eteen, että maakuntavaalit saatiin siirrettyä. On hyvä, että huolellinen lainsäädännön valmistelu ja kansalaisten palvelut laitettiin etusijalle, eikä annettu periksi keskustalle, jota maakuntavaalien ajankohdan houkutti hosumiseen. 

 

Neuvolat kannustamaan perheitä lukemaan lapsille

Suomen perusopetuksen tulokset ovat edelleen vertailujen kärjessä, mutta oppimiserot ovat kasvussa. Vaikuttavia keinoja edistää lasten oppimista on välttämätöntä löytää. Tutkimukset osoittavat, että kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta.

Vain 25 % suomalaisvanhemmista lukee usein lapsilleen. Vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa lapselle lukemisen hyödyistä jo ennen lapsen syntymää. Olisikin järkevää, että neuvoloiden tehtäväksi vahvistettaisiin vanhempien ja lasten läheisten aikuisten innostaminen ja kannustaminen lukemaan lapselle.

Muista Euroopan maista ainakin Saksassa ja Iso-Britanniassa pidetään huolta siitä, että vanhemmat saisivat tietoa, ohjeita ja materiaaleja lapselle lukemiseksi neuvolatarkastusten yhteydessä.

 

Arviointityöryhmä arvioimaan Kela-lakia, Kelan valvontaa ja asemaa

Perustuslaissa eduskunnalle on säädetty suora Kansaneläkelaitoksen valvontatehtävä. Kelan valvontaa suorittavat eduskunnan nimeämät 12 valtuutettua, joiden puheenjohtajana toimin.

Kelan rooli ja rahoitus on muuttunut sen 80 vuoden toiminnan aikana merkittävästi. Olen ehdottanut työryhmän asettamista arvioimaan Kelaa koskeva lainsäädäntö sekä Kelan asema ja valvonta kokonaisuutena sekä tekemään muutosehdotukset. Vien esitykseni valtuutettujen päätettäväksi syksyn yleiskokoukseemme. Kutsun myös koolle eduskuntaryhmien puheenjohtajat syksyllä keskustelemaan asiasta.

Kuvaava esimerkki muutostarpeesta on Kelan johtajien valinta. Kelan johtajia ei ole mahdollista valita määräaikaiseksi. Sen sijaan valtion muihin ylimpiin virkoihin nimitetään virkamieslain mukaan pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. Kelan "eläkeviroille" ei ole asiallista perustelua nykymaailmassa.

Selvitys on myös tarpeen, koska Kelan rooli muuttuu osana tekeillä olevia uudistuksia. Sote- ja maakuntauudistuksessa on viisasta hyödyntää Kelan osaamista. Monessa valtakunnallinen toimija on viisaampi, osaavampi ja kustannusvaikuttavampi, kuin yksittäinen maakunta.

Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä ihmisten arjen kannalta.

 

Fimean pakkoalueellistamisen peruminen mahdollisti Euroopan lääkeviraston hakemisen Helsinkiin

Tällä viikolla EU-ministerivaliokunnan nimesi Helsingin sijaintipaikaksi Suomen Euroopan lääkeviraston (EMA) hakemukseen. On koko maan etu, että EMA- hakemusta ei uhrattu aluepolitiikan alttarilla. Päätös hakea EMA:a pääkaupunkiin oli ainoa oikea. 

Lääkealallevahingollisiksi todetun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean) pakkoalueellistamisen peruminen mahdollisti EMA-hakemuksen jättämisen. Päätöksen myötä Fimea jatkaa toimintaa useammalla paikkakunnalla nykyaikaiseen verkostomainen tapaan. Jatkossakin Helsingissä on Fimean suurin toimipaikka, ja sen johto säilyy Helsingissä. Fimea saa jatkossa organisoida toimintansa sen mukaan, mikä on tuloksellisinta.

Nyt on viisasta jättää pulinat pois ja ryhtyä yhteistyöhön. Suomi nousee osaamiseensa. Suomen on yhdistettävä voimansa ja vietävä EMA-hakuprosessi tuloksekkaasti maaliin. Suomen ja Helsingin yhteisenä tavoitteena on tehdä Helsingistä terveys- ja lääkealan pohjoismainen pääkaupunki.

 

Eduskuntatapaamiset jatkuvat syksyllä

Eduskunnan poikkeuksellisen työtahdin vuoksi on perinteisiä eduskuntatapaamisia ollut haastava järjestää. Myös eduskunnan remontti on vaikeuttanut toimintaa. Keväälle sovittu tilaisuus jouduttiin perumaan hallituskriisin aiheuttaman erikoistilanteen vuoksi. Haluan kiittää palautteesta. Tarkoitus on jatkaa perinteisiä tilannekatsauksia tuttuun tapaan syksyllä, jolloin myös talon remontin on määrä olla valmistunut.

Heinäkuussa lomaillen Itämeren ja Saimaan aloilla. Elokuussa olen taas työn ääressä.

Aurinkoista kesää toivottaen

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

 

 

Hyvä vastaanottaja

Eduskuntakausi on edennyt puoliväliin. Kevään edetessä olemme saaneet hitusen valoisempia talouslukuja ja toivoa orastavasta kasvusta. Suomi näyttäisi olevan viimein kipuamassa kuopasta, johon finanssikriisi paiskasi meidät vuosikymmeneksi. Hallituksen puoliväliriihessä tehtiin päätöksiä lisätoimista myönteisen kehityksen vauhdittamiseksi. Eduskuntaryhmässämme olimme valmistelleet kehysriiheen ehdotuksia erityisesti työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi, rakenneuudistuksien vauhdittamiseksi, koulutuksen sekä tutkimuksen investoimiseksi.

Tässä viestissä:

 • Kutsu eduskuntaan 15.6 kello 17-18.30
 • Puoliväliriihessä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen
 • Sosiaaliturvan uudistaminen alkoi
 • Kelan perustoimeentulon maksatusruuhkan syyt selvitetään
 • Sisäilmaongelmiin tarvitaan vaikuttavampia keinoja
 • Henkilöstö mukaan sote-valmisteluun

 

Tervetuloa vaihtamaan politiikan kuulumisia eduskuntaan 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Suomen ja Helsingin politiikan ajankohtaisista aiheista to 15.6 kello 17-18.30. Tilaisuuteen voit ilmoittautua avustajalleni Sinalle sähköpostitse osoitteeseen sina.nordman@eduskunta.fi 12.5 mennessä. Sisääntulo eduskuntaan on Arkadiankadulta osoitteessa Arkadiankatu 3. Tulethan turvatarkastuksen takia ajoissa paikalle. Avustajani saattaa tilaisuuteen osallistujat turvatarkastuksen jälkeisestä aulasta kokoustilaan.

Puoliväliriihessä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

Hallitus päätti yli 200 miljoonan euron budjettipanostuksista ja 200 miljoonan euron pääomituksista koulutukseen ja tutkimukseen.

Huippututkimukseen lisätään rahoitusta, peruskoulujen kehittämisraha kaksinkertaistetaan, ammatillisen koulutuksen uudistusta tuetaan ja varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan.  Hallitus käynnistää lukiouudistuksen ja opintotukeen tulee huoltajakorotus.

Oli välttämätöntä ja meidän sivistyskansanedustajien ehdoton vaade, että tutkimusrahoitus käännettiin nousu-uralle. Kehysriihessä päätettiin myös pienituloisten päivähoitomaksujen alentamisesta, asumistuen neliövuokrakatosta ja työttömien työmarkkinatuen porrastuksesta. Päivähoitomaksujen alentamisen työllisyysvaikutus on 4000–5000 työllistä lisää. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa käsitelemme parhaillaan puoliväliriihen päätöksiin pohjautuvaa kehysselontekoa.

Olennaista on, että uudistusvauhti ei hiivu. Viriävät kasvuluvut eivät saa tuudittaa vaaralliseen ylioptimismiin – hallituksella ja eduskunnalla on vielä rutkasti tehtävää edessään.

Sosiaaliturvan uudistaminen alkoi

Hallitus päätti kehysriihessä aloittaa sosiaaliturvan uudistamisen. Yhteiskunta ei ole terve, jos työ ei kannata ja jos sosiaaliturva estää aktiivisen osallistumisen. Olen eduskuntaryhmämme työryhmässä, jossa valmistelemme uudistukseen sisältöä. Työtä vetää varapuhemies Arto Satonen. Sosiaaliturvan uudistusta tarvitaan.

Pettymys oli, että hallitus ei saanut tehtyä vielä päätöstä perhevapaauudistuksen aloittamiseksi. Vaikuttamistyö jatkuu. Viimeistään syksyn budjettiriihessä on hallituksen asiasta saatava päätös aikaiseksi ja suomalaisten perheiden kannalta välttämätön uudistustyö vauhtiin.

Puolivälitarkastelussa päätettiin myös äitien päihdekuntoutuksen rahoituksesta. Henkilökohtaisena työvoittona pidän sitä, että saimme turvattua päihdeäitien rahoituksen kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, joiden aikana osana sote-uudistusta luomme rahoitukselle pysyvän mallin. Olen ollut valtiovarainvaliokunnassa seitsemän kertaa ryhmämme pääneuvottelijana pelastamassa päihdeäitien rahoituksen.

Kelan perustoimeentulon maksatusruuhkan syyt selvitetään 

Kela on eduskunnan alainen ja sen toimintaa sekä hallintoa valvovat eduskunnan nimeävät valtuutetut. Toimin Kelan valtuutettujen puheenjohtajana. Helpottuneena voin todeta, että Kela on saavuttanut lain mukaisen tilan perustoimeentulotuen maksatuksessa. Kelan toimintaa valvovat valtuutetut ovat edellyttäneet lain mukaisen tilan saavuttamista viipymättä.  Olemme edellyttäneet kelalta selvitystä perustoimeentulotuen kela siirtoon liittyvistä toimista ja saamme selvityksen kesäkuun valtuutettujen kokoukseemme. Tapahtuneesta on kelan johdon ja muiden toimijoiden syytä ottaa oppia.

Sisäilmaongelmiin tarvitaan vaikuttavampia keinoja

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Kätilöopiston sisäilmaongelmat ovat sairastuttaneet kymmeniä tiloissa työskenteleviä.

Kuntapäättäjillä on vahva vastuu kunnan tilojen turvallisuudesta ja terveydestä. Valmistelin yhdessä kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa toimenpideohjelman, joka sisältää työkaluja kunnalliseen päätöksentekoon sisäilmaongelmien kitkemiseksi ja ennaltaehkäisyksi. Samalla haastoimme uudet valtuustot aktiivisesti kitkemään sisäilmaongelmaa.

Eduskunta pui perusteellisesti sisäilmaongelmaa tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 tekemän raportin pohjalta. Raporttiin koottiin laajat toimenpide-ehdotukset eri toimijatahoille. Ikävä kyllä selvää edistystä sisäilmaongelmien ratkaisuksi ei ole näkyvissä.  Pidän perusteltuna, että hallitus asettaisi selvitysryhmän tekemään lainsäädäntö- sekä toimenpide-ehdotukset, joilla voidaan nykyistä vaikuttavammin ehkäistä ja korjata sisäilmaongelmia sekä niihin liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä on hyvä pohtia, onko sisäilmaongelman ennaltaehkäisyssä ja ilmaantuessa vastuut sekä velvoitteet määritelty riittävän selvästi ja onko sairastuneen oikeusturva ja tuki kunnossa.

Henkilöstö mukaan sote-valmisteluun

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä. Tavoite on, että laki olisi valmis heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Uusituksen toimeenpanossa henkilöstön sitoutuminen on avainasemassa muutoksen onnistumisen kannaltaMe Uudenmaan kansanedustajat kokoonnumme säännöllisesti pohtimaan uudistusta Uudenmaan näkökulmasta.

Viimeisempänä eduskuntaan saapui valinnanvapauslaki. Oli välttämätöntä, että hallitus huomioi laajan lausuntokierroksen palautteen ja Suomen valinnanvapausmalli saapui parannettuna eduskuntaan.

Selviä muutostarpeita on jo löytynyt. Yksi merkittävä on lisätä maakuntalakiin ja järjestämislakiin puuttunut maakunnan velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointi tehdään yhdessä.

Aurinkoisin kevätterveisin

 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

Kansallinen Kokoomus

00102 Eduskunta

Tel. +358 50 5113033

sari.sarkomaa@eduskunta.fi

https://www.sarisarkomaa.fi/

https://www.facebook.com/sarkomaasari/

http://fi.linkedin.com/in/sari.sarkomaa

https://twitter.com/sari.sarkomaa

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja

Kuntavaalien läheisyys näkyy myös eduskunnassa tiivistyneenä tunnelmana. Eduskuntatyön ohessa kokoomuksessa valmistaudumme tulevaan hallituksen puolivälitarkistukseen, jonka päätavoite on löytää uusia tapoja edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Koko ajan on ponnisteltava ja pysyttävä parempaan.

Tuoreimmat gallupit otimme vastaan nöyränä mutta ilahtuneena siitä, että kokoomuksen työ saa tukea.

Olen kunnallisvaaleissa vahvasti mukana viemässä kokoomuksen joukkuetta voittoon. Helsingin lisäksi olen kiertänyt Uudellamaalla laajemmin. Kokoomustilaisuuksissa on ollut hyvä tekemisen tunnelma.

Kokoomuksella on kaikki mahdollisuudet olla Helsingin suurin puolue ja pormestaripuolue. Sen varmistamiseksi on tärkeää saada ihmiset löytämään Helsingin Kokoomuksen mainiosta ehdokasjoukosta itselleen sopiva. Loppukiri tehdään sunnuntaina. Jokainen ääni ratkaisee.


 

 

 

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tiiviisti mukana vaalityössä

Sari Helsinki-kierroksella ja Vantaalla lauantaina 8.4

Kuntavaalien aikaan olen aktiivisesti mukana vaalikentillä. Lauantaina 8.4 olen Helsinki-kierroksella ja tavattavissa kello 11.30-12.30 Lauttasaaressa Heikkaantorilla ja kello 13-14 Kokoomusnaisten kanssa Sörnäisissä Vaasanpuistikossa.

Vierailen myös Vantaalla Myyrmäen Paalutorilla kello 17-17.45. Kuntapolitiikan ja ehdokkaiden lisäksi tarjolla grillimakkaraa. Tervetuloa!

Euroopan lääkevirasto EMA Suomeen

Oli päivän paras uutinen, kun sain EU- ministerivaliokunnan jälkeen tekstiviestin tuoreesta päätöksestä Risikon Paulalta. Viestissä oli tieto, että Suomi tavoittelee Euroopan lääkevirastoa (EMA). Asian eteen olimme tehneet urakalla työtä. Kokoomuksen kanta hakea virastoa on nyt koko hallituksen kanta.

EMA vastaa eurooppalaisten lääkevalmisteiden arvioinnista ja valvonnasta. Suomella on vahvaa osaamista lääke alalta ja olemme etunojassa alan kehityksessä. Suomeen tuotuna EMA vauhdittaisi terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa ja kansallista lääkealan kehitystä. Tulevaisuudessa Helsinki voisi olla  terveys- ja lääkealan pohjoismainen pääkaupunki.

Sote-lait eduskunnassa

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksen lakipaketin käsittely on sosiaali-ja terveysvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa käynnissä. Kuulemme asiantuntijoita päivittäin tuntikausia. 1002-sivuinen lakipaketti on vaativa kokonaisuus käsitellä. Ajatukseni laista on tiiviisti eduskunnassa pitämässäni lähetekeskustelupuheessa.

Eduskuntaan on osana sotea tulossa valinnanvapauslaki, joka on vielä valmistelussa. Juuri päättyneen lausuntokierroksen palaute käydään läpi ja hyödynnetään huolella. Olen mukana Kokkoomusjoukkueessa, jossa tehdään tiivistä työtä, jotta eduskuntaan saadaan paras mahdollinen laki. Kyse on siitä, että laista halutaan tehdä yhteisvoimin paras mahdollinen.

Valinnanvapaus on keino vahvistaa peruspalveluja ja ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin. On vaikea ymmärtää, että vasemmistovihreä oppositio vastustaa ehdottomasti ihmisten itsemääräämisoikeuden lisäämistä ja peruspalveluiden vahvistamista, ilman että heillä on esittää yhtään vaihtoehtoa. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että valinnanvapautta laajentamalla on onnistuttu vahvistamaan peruspalveluja. Pidin Kokoomuksen ryhmäpuheen sote-välikysymyskeskustelussa.

Soten valmistelun epäkohta kunnissa ja maakunnissa on se, ettei hoitohenkilökuntaa ole otettu riittävästi mukaan suunnitteluun ja toimeenpanoon. Lähetimme vahvan viestin maakuntiin hoitohenkilöstön ja sen johdon edustuksen ottamiseksi mukaan yhdessä Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden vastuukansanedustajien Hannakaisa Heikkisen (kesk.) ja Arja Juvosen kanssa.

Valinnanvapaus herättää paljon keskustelua ja kysymyksiä. Kuvasimme kansanedustajien Antti Häkkäsen ja Ben Zyskowiczin kanssa videosarjan, joissa kerromme valinnanvapauden uudistuksesta ja korjaamme virheellisiä käsityksiä.

Sisäilmaongelmat kuriin

Valmistelimme yhdessä kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa toimenpideohjelman sisäilmaongelmien kitkemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Samalla haastoimme ensi sunnuntaina valittavat uudet valtuutetut tarttumaan toimeen. Valtuustoilla on vastuu terveiden päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten tilojen terveellisyydestä.

Kertakorvaus edistää tasa-arvoa ja yrittäjyyttä

Vihdoin astui voimaan työantajille vanhempainvapaasta aiheutuvien kustannusten korvaus. Tämä on todellinen työvoitto asiassa, jossa olen tehnyt paljon työtä.

Uudessa laissa nuorten naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella. Lakimuutos on askel eteenpäin tiellä, jolla puretaan rakenteita, joissa miehen palkkaaminen on edullisempaa kuin naisen. Kertakorvaus on yrittäjyyttä ja työelämän tasa-arvoa edistävä täsmätoimi.

Tasa-arvotyö jatkuu. Kokoomuksen perhevapaamallin avulla on mahdollista edelleen parantaa tasa-arvoa ja edistää naisten työllisyyttä. Urakoin sen eteen, että päätökset tulee tehdä hallituksen puolivälitarkistuksessa.

Senioriparlamentti muistiasioiden äärellä

Järjestimme kokoomuksen senioriverkoston ja sen vetäjän kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa Senioriparlamentin eduskunnassa. Pohdimme keinoja, miten voisimme turvata muistisairaille ja heidän omaisilleen mahdollisuuden elää oman näköistä elämää sairaudesta huolimatta. Toimin varapuheenjohtajana Muistiliitossa, joka tekee työtä Muistisairaiden parhaaksi. Suomessa on lähes 200 000 muistisairasta. Julkaisimme hiljattain laatukriteerit hyvälle kuntoutukselle, hoidolle ja hoivalle.

Liikkuva koulu

Liikunnan ja terveyden edistäminen on kansanedustajatyössäni ollut aina vahvasti mukana. Nykyistä hallitusta muodostettaessa olin hallitusneuvotteluissa kokoomuksen neuvottelujoukkueessa. Sovimme, että jokainen Suomen peruskoulu olisi liikkuva koulu. Tähän työhön suuntasimme koulujen tueksi 21 me lisämäärärahat vuosille 2016-2018.

Kiitos Helsingin osaavien rehtoreiden ja opettajien tänä vuonna jokainen koulumme on toteuttamassa liikkuvan koulun periaatteita. Tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä oppimiseen ja hyvään koulumenestykseen.

Tervetuloa Pikkuparlamenttiin

Järjestämme Suomena Parkinson-liiton, Lääkäriiton, Tehyn ja AbbVie Oy:n kanssa keskustelutilaisuuden Parkinsonin taudista ja yleisemmin pitkäaikaissairauksien hoitopoluista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.4 kello 12-14 Pikkuparlamentin kansalaisinfossa.

Lämpimästi tervetuloa!

Kevätterveisin

Sari Sarkomaa

 

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja,

Suomi 100 juhlavuosi näkyy monin tavoin myös eduskuntatyössä. Kokoomuksen ryhmässä teemme työtä sen eteen, että vuosi 2017 jää historiaan vuotena, jolloin Suomi aloitti uuden nousun.

Helsinkiläisten kansanedustajana teen työtä lukuisin tavoin rakkaan kotikaupunkiini eteen ja painan kaasua helsinkiläisten parhaaksi tehtävässä asioissa. Mottoni on: Helsingin on oltava hyvä paikka asua ja elää kaikenikäisille.

Kiitän kannustuksesta, kysymyksistä ja positiivisesta palautteesta liittyen lähestyviin kunnallisvaaleihin. Kyllä, olen kunnallisvaaleissa vahvasti mukana viemässä kokoomuksen tavoitteita eteenpäin ja varmistamassa joukkueemme onnistumisen. Ehdokkaana näissä vaaleissa en ole.

Olen toiminut politiikassa monessa ja myös yhtä aikaa valtuutettuna ja kansanedustajana. Asioita on aina vain enemmän ja eduskuntatyö on entistäkin haastavampaa. Liian usein työssäni on jo nyt tilanne, että pitäisi eduskuntatyön takia olla useassa paikassa yhtä aikaa. Asioihin on ehdittävä paneutua. Politiikka ja Helsinki on täynnä asioita, joissa on innostavaa olla mukana, mutta kaikkea ei ehdi tekemään. Elämän ja politiikan viisaus on osata priorisoida.

Kaiken lisäksi edessä on mitä todennäköisemmin maakuntavaalit 2018. Vaaleissa valitaan päättäjät, jotka käytännössä toteuttavat työn alla olevan sote-uudistuksen. On oma kysymyksensä, mistä saadaan ehdokkaita, joilla asiaan on aikaa ja asiantuntemusta. Oma pohdintansa on myös se, että onko tarkoituksenmukaista, että samat henkilöt ovat ehdolla kunnissa, maakunnissa ja eduskunnassa? Olisiko viisasta, että vaalit olisivat jopa kaikki yhtä aikaa?

Tässä viestissä:

 • Puolivälitarkastuksessa työllisyys ykkösagendalle
 • Helsinkiläisille hyvä sote-uudistus
 • Ammattiapteekin rooli uudessa sotessa?
 • Eduskunta-avustajanani aloittaa Sina Nordman
 • Helsinki-kierrokseni jatkuvat

Puolivälitarkastuksessa työllisyys ykkösagendalle

On toivoa antavaa, että taloudessa on orastavaa valoa näkyvissä. Tosiasia kuitenkin on, että hallitusohjelman tavoitteita ei saavuteta ilman lisätoimia. Hallituksen on puolivälitarkistuksessa päätettävä tuntuvista lisätoimista yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä ja erityisesti me kokoomuslaiset valtiovarainvaliokunnan jäsenet työstämme ministeri Orpolle esityksiä puoliväliriiheen uusien työpaikkojen syntymisen vauhdittamiseksi ja kaiken työn kannattavaksi tekemiseksi. Olennaista on, että hallitus keskittyy olennaiseen ja unohtaa veneveron kaltaiset esitykset, joiden kokonaisvaikutus talouteen olisi ollut selvästi miinuksella.

Helsinkiläisille hyvä sote-uudistus

Eduskuntatyössä on poikkeuksellisen suuria haasteita ja uudistuksia, joissa on pidettävä Helsingin puolta ja samalla vietävä ne onnistuneesti maaliin. Tekemättä ei voi jättää, kuten arvostettu tasavallan presidenttimme Sauli Niinistö on sanonut. Maakunta- ja sote-uudistus on yksi eduskuntakauden mittavimmista urakoista. Toimin kokoomuksen edustajana asiaa käsittelevässä sote-parlamentaarisessa työryhmässä, jossa työstämme viikoittain uudistusta eteenpäin. Tapaan aktiivisesti Helsingin kaupungin sote-toimijoita, jotta yhdessä saisimme näkemykset ministeri Rehulan johtamaan valmisteluun. Hallituksen on viisasta ymmärtää pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja asema.

Ammattiapteekin rooli uudessa sotessa? 

Koska 100 vuotta täyttävän suomen tilanne on historiallisen haastava, työstämme uudistuksia hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhteistyönä. Viime viikolla nimettiin uusin työryhmä, jossa olen kokoomuksen edustaja, käsittelemään apteekkien toimintaa tulevaisuudessa.

Eduskunta-avustajanani aloittaa Sina Nordman

Eduskunta-avustajani Maria Mattila siirtyy uusiin haasteisiin. Lämpimät kiitokset Marialle, joka on antanut mittavan työpanoksen. Uutena avustajani aloittaa Sina Nordman.

Helsinki-kierrokseni jatkuvat

Mielestäni Helsingin kokoomus on onnistunut ehdokas asetannassa ja meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa kunnallisvaalit ja pormestarivaali. Loistotulos edellyttää tietenkin kovaa työtä, mutta siinä kokoomuksen Helsingin järjestöväki on parhaimmillaan.

Viime lauantaina olimme helsinkiläisten tavattavissa ympäri Helsinkiä ja hyvä yhteishenki näkyi ja tuntui.

Sari Sarkomaa Kokoomusnaiset Helsinki

Helsinki-kierrokseni jatkuvat. Kevään aikana vierailen mm. yrityksissä, kouluissa sekä sote-virastomme eri toimipisteissä. Olen mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja tietenkin vaalitapahtumissa eri puolella Helsinkiä. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan!

Hyvää kevättä toivottaen

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

Eduskunnassa on meneillään loppukiri ensi vuoden talousarvion käsittelyssä. Valmista on saatava jouluksi. Olemme käsitelleet valtion budjettia valtiovarainvaliokunnassa jo kahdeksantena laihana vuonna finanssikriisin jälkeen. Hallituksen talouspolitiikka on kompromissi velkaantumiskehityksen taittamisen ja kotimaisen kysynnän sekä ostovoiman tukemisen välillä.

Toivoa antavaa on taloudessa esiintyvä myönteinen värinä ja monien investointien käynnistyminen. Kasvuarvion etumerkki on positiivinen, mutta luku on auttamatta liian pieni. Suomen talouden ongelmat ovat rakenteissa ja kilpailukyvyssä. Siksi Suomea on uudistettava ja edettävä tiukasti hallitusohjelman viitoittamalla tiellä.

Työllisyystavoite uhkaa tähänastisen kehityksen valossa jäädä saavuttamatta ja velkaantuminen taittamatta ilman lisätoimia. Työrukkaset on hallituksen ja eduskunnan pidettävä tiukasti käsissä.

Olen tyytyväinen, että valtiovarainvaliokunnassa onnistuimme tiukoissa talousraameissa kohdentamaan noin 40 miljoonaa valikoituihin kohteisiin. Merkittävimmät lisäykset, noin 12 miljoonaa, teimme koulutukseen, sivistykseen ja kulttuuriin.

Eduskunnassa talousarvioon tehtiin muutokset meidän valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden edustajien neuvotteluiden perusteella. Vastaan kokoomuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkien neuvotteluista.

Tässä viestissä:

 • Eduskunnassa lisäsimme täsmäpanostuksia koulutukseen
 • Tuntuvat lisäykset sote-tutkimukseen
 • Eduskunta turvasi äitien päihdepalvelut seitsemännen kerran
 • Perhevapaauudistus heti valmisteluun
 • Robotiikalla hoitajan aikaa ihmiselle
 • Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto

Eduskunnassa lisäsimme täsmäpanostuksia koulutukseen

Onnistuin neuvotteluissa saamaan läpi tavoitteemme varhaiskasvatuksen kehittämisrahasta. Raha on tarkoitettu uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoon sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Linjasimme valiokunnan mietinnössä, että varhaiskasvatuslain uudistaminen on vietävä loppuun ja saatava kokonaisuudessaan ajan tasalle.

Sovimme neuvotteluissa myös lisäyksen perusopetuksen kehittämisrahoihin. Suomen tulevaisuuden kannalta on kaikkein olennaisinta varmistaa, että varhaiskasvatus ja perusopetus antavat kaikille lapsille riittävät tiedot ja taidot sekä innostuksen oppia uutta niin, että ne kantavat jatko-opintoihin ja läpi elämän.

Teimme myös lisäyksen kerhotoiminnan kehittämiseen ja volyymin turvaamiseen. Lisäys lähes tuplasi kerhojen määrärahat. Koulujen kerhot ovat hyvä keino tavoittaa erityisesti niitä lapsia, joilla ei esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhot ovat myös täsmätoimi kitkeä lasten liikkumattomuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Tuntuvat lisäykset sote-tutkimukseen

Olen tyytyväinen, että neuvotteluissa esittämäni tavoite kasvattaa yliopistotasoisen terveydenhuollon tutkimuksen määrärahoja toteutui. Sovittu 5 miljoonan euron lisäys on tuntuva nostaen ensi vuoden määrärahan 20 miljoonaan euroon. Tämän päivän tutkimus merkitsee huomisen hyvää ja kustannustehokasta hoitoa.

Sovimme myös määrärahasta hoitotyön tutkimukseen sekä sosiaalialan kehittämiskeskuksille. Tutkittua tietoa tarvitaan mm. palveluiden vaikuttavuudesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä palveluiden kustannustehokkaasta järjestämisestä.

Eduskunta turvasi äitien päihdepalvelut seitsemännen kerran

Pelastimme valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa seitsemännen kerran päihderiippuvaisten äitien kuntoutuspalvelut lisäämällä ensi vuoden talousarvioon 1 750 000 euroa päihdeäitien hoidon turvaamiseen. Lisäys oli pieni, mutta inhimillisesti suuri, päihderiippuvaisten äitien kuntoutuksen pelastamiseksi.

Perhevapaauudistus heti valmisteluun

Uudistustahtoisen hallituksen on viisasta käynnistää aikansa eläneen ja perheitä eriarvoisesti kohtelevan perhevapaajärjestelmän uudistamistyö. Tätä työtä ei ole viisasta siirtää seuraavalle vaalikaudelle. Teemme työtä sen eteen, että työ käynnistettäisiin ja että hallituksen puolivälitarkastuksessa voitaisiin linjata perhevapaauudistuksen päälinjat. Olen mukana kokoomuksen ryhmässä, jossa valmistelemme perhevapaa kantamme. Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, vanhemmuudessa isät ja äidit.

Robotiikalla hoitajan aikaa ihmiselle

Hallituksen on valmisteltava ripeästi toimia, joilla vauhditetaan teknologian ja robotiikan käyttöönottoa. Tuen ehdotusta valmistella sosiaali- ja terveysalan strategia robotiikalle ja digitalisaatiolle. Teknologia on mittava mahdollisuus muuttaa työnteon tapoja ja sisältöä sekä lisätä hoidon laatua, mielekkyyttä ja tuottavuutta.

STM uudistaa parhaillaan laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Pidän tärkeänä, että vanhustenhuollon laatusuosituksien uudistamisessa vauhditetaan teknologian hyödyntämistä vanhusten hoidon, hoivan ja kuntoutuksen laadun varmistamisessa. Johtamani kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokuntatyöryhmä vaikuttaa aktiivisesti laatusuosituksen valmisteluun. Ajatukset ja toiveet ovat tervetulleita.

Työtä teemme myös johtamassani sote-sisältöryhmässä, että hallituksen valinnanvapausmalli saadaan julkaistua mahdollisesti vielä ennen joulua. Sote-uudistus on tärkeä jokaiselle suomalaiselle ja siksi sitä on päämäärätietoisesti vietävä eteenpäin.

Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto

Taakse jäävä vuosi on kulunut nopeasti. Ensi vuonna itsenäinen Suomemme täyttää 100 vuotta. On ilo, että meillä on tähän aikaan, jossa on monia kiperiä kysymyksiä, sopiva tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Oli presidentiltämme hieno valinta, että tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotto nosti esille suomalaisia vahvuuksia. Meidän tulee jatkossakin säilyttää usko vahvuuksiimme ja suomalaiseen työhön, yrittämiseen ja osaamiseen.

 Itsenäisyyspäivä_2016

 

 

 

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!

Joulu on ennen kaikkea yhdessäolon juhlaa. Paras lahja läheisille on antaa heille aikaa. Tänä vuonna tein lahjoituksen Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjaan: https://roosanauha.syopasaatio.fi/

Lämmintä joulumieltä Sinulle ja läheisillesi toivottaen

Sari Sarkomaa

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram