Siirry sisältöön

Kokoomusjoukkueemme hieno työ palkittiin aluevaalivoitolla. Nyt on aika kääriä hihat ihmisten palveluihin pääsyn turvaamiseksi. Helsingissä on valtava urakka selvitä alueuudistuksen valuvioista. Helsingin on vahvasti ja valtakunnallisesti vaikutettava rahoitusmallin ja uudistuksen muiden valuvikojen korjaamiseen. Helsingin valtiolta saama rahoitus sote- ja pelastuspalvelujen järjestämiseen leikkaantuu. Lisäksi yliopistollisten sairaaloiden, opetuksen ja tutkimuksen rahoitus on ratkaisematta. Valtio leikkaa sote-palveluiden rahoittamiseksi kunnallisveromme tuotosta kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävällä summalla on Helsingin rahoitettava kaikki menonsa. Asiantuntijoilla on ollut erityinen huoli siitä, miten kasvavat kaupungit kykenevät rahoittamaan investoinnit ja riittääkö raha varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen tarpeisiin. 

Valtuustossa hyväksymämme Helsingin kaupunkistrategia tarjoaa kipeästi kaivatun suunnan sujuvaan hoitoon pääsyyn niin vanhusten palveluissa, suun terveydenhuollossa kuin perusterveydenhuollossa. Nykyisten hoitoon pääsyyn haasteiden ratkaisemisen ohella strategia ohjaa Helsinkiä kohti vaikuttavampia ja toimivampia palveluita. Pidin aivan keskeisenä, että hyvä henkilöstöpolitiikka nostettiin keskiöön. Henkilöstön veto- ja pitovoima on kysymys, jonka eteen on tehtävä valtavasti työtä. Talousarvioehdotuksessa palkkakehitysohjelmaan ohjataan vuonna 2022 yhteensä viisi miljoonaa euroa. 

Palveluiden tuottamistapa on kehittävä samalla kunnianhimolla. Digitalisaatio, moniammatillisen yhteistyön ja palvelusetelien hyödyntäminen ovat tärkeä osa keinoista, joita nykyistä paremmin hyödyntämällä pyrimme tarjoamaan vastinetta veronmaksajien rahoille ja saamaan ihmiset ajoissa palvelujen piiriin. Tehtävä on massiivinen koronan kurittaessa kaupunkiamme ja siksi yksi valtuustokauden tärkeimmistä.

Tammikuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
 • Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
 • Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
 • Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
 • Itämerta on suojeltava talvellakin
 • Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
 • Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
 • Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?
 • Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
 • Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?

Tervetuloa tapaamaan

Apteekki osana terveydenhuoltoa-tilaisuus tiistaina 1.2. klo 17:15-19:15
Helsingin Kokoomusnaisten yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa järjestämä Teams-tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautuminen sähköpostitse 27.1. mennessä helsinginkokoomuksennaiset@gmail.com

Sarin Facebook-live torstaina 3.2. klo 17:15 Kerron alkaneen uuden vuoden kuulumisia eduskunnasta ja Helsingin kaupunginvaltuustosta. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä ja terveisiä. Facebook-livelähetystä pääset seuraamaan Facebook-sivuillani: https://www.facebook.com/events/4809796669103573?ref=newsfeed

Ella Pauna aloittaa eduskunta-avustajanani helmikuussa
Eduskunta-avustajanani aloittaa tiistaina 1.2.2022 Ella Pauna. Uusi avustaja Ella on politiikan ja viestinnän maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt aikaisemmin politiikan parissa Helsingin Kokoomuksella, ja hän on toiminut aktiivisena eri järjestöissä vuosien varrella, muun muassa Kokoomusnuorissa sekä Nuorissa Osakesäästäjissä.

Henkilöhaastatteluni Uudessa Suomessa
Uuden Suomen henkilökuvassa hitusen muistoja työvuosilta ja korjausehdotuksia sote-uudistukseen paremmiksi palveluiksi ja opiskelijahuollon pelastamiseksi. Myös pohdintaa miksi ihmeessä hallituspuolueet ovat estäneet Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn eduskunnassa? Haastattelussa nostan vahvasti esille huolen aluehallintouudistuksen valuvioista sekä keskeneräisen ja torson rahoitusmallin korjaamisen välttämättömyydestä. Se on eduskuntatyössäni yksi päätavoitteeni. 

Aluehallintouudistus musertaa koulujen mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria
Aluehallintouudistuksessa oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuu on määrä siirtyä hyvinvointialueille. Helsinki saa halutessaan pitää oppilas- ja opiskelijahuollon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Tämä mahdollisuus on Helsingin ehdottomasti käytettävä. Koronaepidemian runnoessa lasten ja nuorten arkea pitää ennaltaehkäisevää tukea kouluissa vahvistaa, eikä vaarantaa.

Terveystieteiden maisterikoulutus palaa vihdoin takaisin Helsingin yliopistoon
Iloitsen! Helsingin yliopiston hakemus saada terveystieteiden maisterin tutkinnonanto-oikeus takaisin meni läpi! Tämän eteen olen tehnyt pitkään työtä yhteistyössä mittavan joukon kera. Jotta tulevaisuudessakin Helsingissä ja Uudellamaalla sekä koko maassamme olisi riittävästi ammattitaitoisia hoitotyön asiantuntijoita, johtajia ja opettajia, on terveystieteen maisterin koulutus Helsingin yliopistossa välttämättömyys. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10921

Itämerta on suojeltava talvellakin
Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat ja erilaiset aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit eivät häviä merestä ehkä koskaan. Valtuuston kyselytunnilla kysyin, mistä syistä Helsinki jatkaa valtuuston päätöksestä huolimatta likaisen lumen mereen ajamista ja mitkä syyt ovat Helsingissä estäneet ympäristön kannalta kestävän vaihtoehdon käyttöön ottamisen. Kysyin vastuuapulaispormestari Anni Sinnemäeltä (vihr.), mistä viivyttely johtuu. Mielestäni Helsingin on oltava Itämeren puolella. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10964

Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta
Oudoksun suuresti pääministeri Marinin (SDP) puheita Ylen vaalitentissä, jossa hän esitteli hallituksen aikaansaannoksia vanhuspalveluissa. Hän esitti täysin vailla totuuspohjaa olevia väitteitä siitä, että kokoomus olisi esittänyt vaihtoehtobudjetissaan leikkauksia palveluihin. Pääministerin on nyt syytä vastata puheisiinsa ja luvattava, että hallitus oikeasti tarttuu kriisiytyneeseen vanhustenhuollon tilanteeseen kokoomuksen syyttelemisen sijaan. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10939

Sallivatko hallituspuolueet eduskunnan vihdoin käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen?
Hallituspuolueiden syytä vihdoin ottaa jalat pois jarrulta ja antaa eduskunnan käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitte. Käsittelyn estäminen on ollut poikkeuksellisen ikävää toimintaa varsinkin, kun kaikki puolueet ovat aloitetta kertoneen kannattavansa. Jo ennestään pitkät hoitojonot mielenterveyspalveluihin ovat varsinkin lasten ja nuorten osalta koronapandemian myötä katastrofaaliset. Tuore hoitotakuulakiluonnos ei sisällä luvattuja hoitotakuun tavoitteita. Onneksi esitys on luonnos, joka on mahdollista korjata. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10897


Pettikö hallitus koronapäätöksessään lupauksensa lapsille ja nuorille?

Olen tehnyt työtä sen eteen, että lapset ja nuoret saisivat harrastaa. Pitkään jatkuneet rajoitukset, jotka estävät lapsia ja nuoria tapaamasta ikäisiään, liikkumasta ja harrastamasta ovat valtava riski lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Olemme samoin kokoomuksen voimin vaatineet hallitukselta selkeitä ohjeita päiväkoteihin ja kouluihin. Koko epidemian ajan rehtorit ja opettajat ovat toivoneet erityisesti, että ohjeet saataisiin ajoissa, selkeänä ja niin, että niitä on oikeasti mahdollista päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa arjessa noudattaa. Se ei ole liikaa vaadittu. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10893

Hallitukselta pikaisia ratkaisuja karanteeniongelmaan
Olen tehnyt työtä yrittäjien selviämiseksi koronaepidemiasta. Olen mm. kirittänyt hallitusta ratkaisemaan, miten Kelan tartuntatautipäivärahan osalta menetellään, kun siihen oikeuttavia karanteenipäätöksiä tai PCR-testituloksia joudutaan osassa kunnista rajaamaan. Kyse on sekä työntekijöiden toimeentulosta että työnantajiin kohdistuvista lisääntyneistä kustannuksista muutenkin vaikeana aikana. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10918

Miksi ihmiselle hyvä palveluseteli on vasemmistovihreälle hallitukselle vastenmielinen?
Julkinen sektori on sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalka mutta se ei onnistu tehtävässään ilman kumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa. Kokoomuksessa haluamme, että ihmiset saavat ajoissa ja juuri itselleen sopivat palvelut. Emme halua jättää ihmisiä jonoon. Kehotan asiassa vastahankaan olevia hallituspuolueita kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitto toiminnanjohtaja Anni Lausvaara on toistuvasti ja viisaasti todennut palvelusetelin olevan yksi tärkeimmistä työkaluista ikääntyvien palveluiden järjestämisessä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10960

Ajatukset ja ideat liittyen kevään politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen
Kolmen nuoren äiti


Julkaisimme 26.11. Kestävän tulevaisuuden -vaihtoehtobudjettimme vastavoimaksi Marinin vasemmistohallituksen vastuuttomalle velkapolitiikalle. Kestävä tulevaisuus tarkoittaa kestävän taloudenpidon lisäksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

Esittelin julkistamistilaisuudessa vaihtoehtobudjettimme koulutuksen ja tutkimuksen sekä hyvinvointipalveluiden painopisteet. 

Vaihtoehtomme perustuu työhön, yrittämiseen ja vastuulliseen taloudenpitoon. Se tarkoittaa enemmän työpaikkoja suomalaisille, enemmän euroja käteen tehdystä työstä ja eläkkeestä sekä vähemmän velkaa ja vastuita tuleville sukupolville. Onnistuimme tekemään vaihtoehtobudjettimme alkuperäiseen hallituksen rikkomaan kehykseen.

Hallitus kiihdyttää velkaantumista nousukaudella. Hallitus päätti rikkoa valtiontalouden menokehykset lisäämällä menoja 900 miljoonalla vuonna 2022 ja 500 miljoonalla 2023. Menokehys on ollut lupaus siitä, kuinka paljon hallitus käyttää veronmaksajien rahoja vaalikauden aikana ja veronmaksajan turvana tuhlailevilta poliitikoilta.

Vaihtoehtobudjettimme tärkein asia on se, että esittämillämme toimilla syntyisi yli 100 000 uutta työllistä. Teimme myös erilaisia arvovalintoja kuin hallitus. Tiedotustilaisuudessa nostin hyvinvointipolitiikasta esille seuraavia vaihtoehtobudjettiimme sisältyviä ihmisten palveluja parantavia esityksiämme.

Toteuttaisimme terapiatakuun niin, että koko maahan rakennettaisiin tehokas mielenterveyshoidon perustaso. 

Toteuttaisimme kuntoutustakuun, joka mahdollistaisi kaiken ikäisille oikea-aikaisin kuntoutuksen ja sekä mahdollisuudet liikuntaan. Emme hyväksy sitä, että useimmiten kotihoidon piirissä olevien vanhusten matot pääsevät useammin ulos kuin ihminen itse.

Vahvistaisimme valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta ottamalla käyttöön velvoittavammat palvelusetelit, erityisesti vammaisten ja vanhusten palveluihin henkilökohtaisen budjetin. Korottaisimme Kela-korvausta. Selvittäisimme perhelääkärimallin käyttöönottoa perusterveydenhuollossa. 

Vahvistaisimme tutkimuksen määrärahoja. Sen avulla esimerkiksi HUSissa otetaan viikoittain uusi hoito käyttöön. Tämän päivän tutkimus on tulevaisuuden hyvää hoitoa.

Vastaisimme vanhustenhoidon hätähuutoon. Lisäisimme kotihoitoon tuhat uutta lähi- ja sairaanhoitajaa. Kehittäisimme omaishoidon ja muistisairaiden palveluja.

Toteuttaisimme universaalin ansiosidonnaisen työttömyysturvan, joka lisää yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla

Koko esityksemme on luettavissa oheisen linkin takana: https://www.kokoomus.fi/kestavan-tulevaisuuden-vaihtoehto/

Marraskuun terveisissä

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Opettajat ja oppilaat ansaitsevat työrauhan – vaihtoehtobudjetissa vahva panostus koulutukseen
 • Torso luovaa alaa vaurioittava tekijänoikeuslaki valmisteltava uudestaan
 • Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa
 • Sörnäistentunnelin päätös oli helsinkiläisten etu
 • Monikanavarahoitustyöryhmässä voitti palveluja tarvitseva ihminen
 • Onko SDP romuttamassa parlamentaarisen työn linjauksen Kela-korvauksista?
 • Ei työn ja eläkkeiden verotusta kiristävälle maakuntaverolle 
 • Miksi hallitus luopui tavoitteistaan eläinsuojelulain suhteen?
 • Kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten oikeudet ja palvelut on turvattava
 • Työterveyshuollon hyljeksimisellä koronarokotuksissa on ollut vakavia seurauksia
 • Koronapassin laajennus puuttuu lakiesityksestä - Hallitus pelaa rulettia ihmisten terveydellä

Tervetuloa tapaamaan

Helsingin Kokoomusnaiset: Miten ratkaista hoitajapula? tiistaina 7.12. klo 17:15-19:15
Tervetuloa kaikille avoimeen Helsingin kokoomusnaisten SOTE-iltaan Bottan Topelius-saliin (Töölönkatu 3A, Helsinki. 3. krs) kuulemaan, millaisin eväin riittävät hoitajaresurssit voidaan turvata terveyden- ja sairaudenhoitoon. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta:
https://www.helsinginkokoomuksennaiset.fi/2021/10/26/miten-hoitajapula-ratkaistaan/

Helsingin Kokoomuksen Toimintalauantai 11.12 klo 11:30-12:45
Olen tavattavissa Narinkkatorilla Kampissa. Mukana myös muuta Helsingin kokoomusjoukkoa. 

Sarin Facebook-live keskiviikkona 22.12. klo 17
Tervetuloa kuulemaan jouluterveiseni ja Arkadianmäen sekä Helsingin ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä Facebook-live -glögeilleni. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin. 

Opettajat ja oppilaat ansaitsevat työrauhan – vaihtoehtobudjetissa vahva panostus koulutukseen
Suomi nousee vain parhaalla tutkitulla tiedolla ja opetuksella maailman kärkeen. Vahvistaisimme ensi vuotta koskevassa vaihtoehtobudjetissamme kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhteensä noin 1,3, miljardin euron ohjelmalla.
Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa suomen on pienenä maana panostettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). ilman riittäviä panostuksia osaamiseen, ei synny kestävää talouskasvua. Esitämme, että TKI-panostusten tasoa vahvistetaan 200 miljoonalla eurolla tinkimättä julkisen talouden kestävyydestä.
Olemme sitoutuneet toimenpiteisiin, joilla suomen TKI-panokset nostetaan neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10819

Torso luovaa alaa vaurioittava tekijänoikeuslaki valmisteltava uudestaan

Piittaamattomuus luovan työn tekijöiden omaisuudensuojaa kohtaan on ideologinen valinta, joka näkyy kokonaisuudessaan lausuntokierroksella olleessa tekijänoikeuslakiluonnoksessa. Miksi hallitus on esittämässä tekijöiden oikeuksien polkemista ja murentamassa tekijöiden oikeutta saada toimeentulo omasta työstään? Hallituksen on syytä asiassa kuulla luovan alan valtaisaa palautetta ja valmisteltava esitys uudestaan.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10822

Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa
Valtiovarainvaliokunnassa käsitellessämme valtion budjettia vuonna 2017 pohdimme, miten edistää vaikuttavammin lasten lukutaitoa. Kuulimme Lukukeskuksen tuottamasta materiaalista, jota jaettiin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä pilottina kymmenen kunnan neuvoloissa. Esityksestäni lisäsimme budjettiesitykseen 250 000 euroa toiminnan laajentamiseen kaikkiin neuvoloihin.
Lukulahja lapselle-ohjelma on lisännyt lapsille lukemista. On välttämätöntä varmistaa Lukulahja lapselle –toiminnan jatko. Ensi vuoden valtion budjettiesityksestä on meidän eduskunnassa löydettävä puuttuvat 300 000 euroa. 
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10780

Sörnäistentunnelin päätös oli helsinkiläisten etu
Sörnäistentunneli kuumensi keskustelun kaupunginvaltuustossa. Tunneli purkaa ihmisten ja yritysten arjelle sekä kotikaupunkimme houkuttelevuudelle haitallisia liikennesumppuja. Tunneli edistää kaikkien liikennemuotojen sujumista vapauttaen tilaa ja mahdollisuuksia alueen kehittämiselle kaupunkilaisille paremmaksi. Siksi äänestin tunnelin puolesta. Oli työvoitto, että saimme rakentamispäätökselle enemmistön.


Muun muassa Kela-korvauksia pohtinut parlamentaarinen monikanavatyöryhmämme sai työnsä päätökseen ja luovutimme raporttimme ministeri Sarkkiselle. 

Monikanavarahoitustyöryhmässä voitti palveluja tarvitseva ihminen
Parlamentaarinen työryhmämme sai valmiiksi työn ja luovutimme sen ministeri Sarkkiselle. Saimme yksimielisen näkemyksen siitä, ettei vasemmistovihreiden puolueiden julkisuudessa esittämästä vimmasta huolimatta Kela-korvausten romutusta toteuteta. Päätimme, että hyvinvointialueiden vakiintuessa voidaan Kela-korvausta tarvittaessa uudistaa ja kohdentaa. Esitimme kokoomuksen ja kd:n voimin myös Kela-korvauksen nostoa, mutta sitä emme saaneet läpi. Työ jatkuu. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10794

Onko SDP romuttamassa parlamentaarisen työn linjauksen Kela-korvauksista?
On ennenkuulumatonta, että pääministeripuolue SDP yrittää vesittää heti kättelyssä eduskuntapuolueiden tuoreen yhdessä yksimielisesti tekemän sovun yksityisen terveydenhuollon hoito- ja tutkimuskorvauksista. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen totesi Suomen yrittäjien aluevaalitentissä, että Kela-korvausten romuttaminen on edelleen vaihtoehto. Tämä on päinvastaista kuin se, mitä on juuri sovittu. Olisi välttämätöntä, että hallitus kertoisi, mitä hallitus aikoo Kela-korvauksille tehdä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10810

Ei työn ja eläkkeiden verotusta kiristävälle maakuntaverolle
Kokoomus ei hyväksy Marinin hallituksen valmistelemaa työn ja eläkkeen verotusta kiristävää maakuntaveroa. Maakuntavero olisi myrkkyä työllisyydelle, talouden kasvulle ja tiukoilla olevien suomalaisten ostovoimalle. Moni suomalainen kysyy: Eikö mikään verojen määrä riitä?

Miksi hallitus luopui tavoitteistaan eläinsuojelulain suhteen?
Hallitus lähetti lausunnoille esityksen, joka on hallitusohjelman sekä hallituspuolueiden enemmistön kantojen vastainen. Lakiesitys ei tule kieltämään edes 20 vuoden siirtymäajalla eläintenpitoa parsinavetoissa tai porsitushäkeissä, vaan eläimienpito niissä saa jatkua. Esityksessä on paljon muitakin puutteita. Kiritän hallitusta korjaamaan esityksen niin, että nykyinen eduskunta ehtisi sen käsittelemään.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10800

Työterveyshuollon hyljeksimisellä koronarokotuksissa on ollut vakavia seurauksia

Työterveydenhuollon resursseja ja osaamista ei ole juurikaan hyödynnetty koronarokotteiden antamisessa. Viivyttely ja vastahanka tulevat kalliiksi ihmisten terveydelle ja taloudelle.  Virhettä ei saa toistaa kolmannella koronarokotuskierroksella, joka pitää saada käyntiin. On viisasta, että 1,9 miljoonasta suomalaisesta huolehtiva työterveydenhuolto otetaan järjestelmällisesti mukaan koronarokottamiseen. Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen KK 615/2021VP.

Koronapassin laajennus puuttuu lakiesityksestä - Hallitus pelaa rulettia ihmisten terveydellä
Hallituksen tulisi lisäksi tuoda ripeästi koronanpassin käyttöä laajentavaa esitys eduskuntaan. On vaikea ymmärtää, miksi keinot kuten maskit ja koronapassi, jotka toimivat muualla, eivät tule laajemmin ja velvoittavammin käyttöön meillä.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10772
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10826


Naisten Kympin haaste vastaanotettu loistojoukossa. Lämpimästi tervetuloa mukaan 21.5.2022 juosten tai kävellen. Liikunta yhdessä tekee hyvää.

Kiitoksia hienosti onnistuneesta Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen ja johtamani eduskunnan syöpäverkoston tilaisuudesta asiantuntijoille Tomi Mäkelälle, Minna Anttoselle, Juha Klefströmille, Maarit Bärlundille, Mirjami Tranille ja Mika Mustoselle sekä eduskuntaryhmien kommenttipuheenvuoroista Jari Koskelalle (ps), Tuomas Kettuselle (kesk), Iiris Suomelalle (vihr), Aino-Kaisa Pekoselle(vas) ja Anders Norrback:lle (r).

Tehyn järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa aiheenamme oli hoitajapula ja työelämässä vaadittava osaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Kiitos tärkeästä  keskustelusta Kirsi Sillanpää, Millariikka Rytkönen, Risto Renkonen, Marja Renholm, Birgitta Vuorinen, Päivi Nygren, JP Jääskeläinen, Katri Ojasalo ja Tuomo Puumala.

Ajatukset ja ideat liittyen politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Hyvää itsenäisyyspäivää, adventtiaikaa ja joulun odotusta.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,


Vasemmistovihreän hallituksen holtiton taloudenpito on johtamassa umpikujaan. Esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautiseen hoitajamitoitukseen hallitus ei valtavasta velanotosta huolimatta löytänyt rahoitusta. Kehysriihessä hallitus päätti leikata puuttuvat 140 miljoonaa euroa Sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Tämä tarkoittaa mm. lääkekorvausten 60  ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksen 40 miljoonan euron leikkausta vuonna 2023. Lisäksi hallitus on asettanut pikatoimeksiannolla parlamentaarisen ryhmän käsittelemään sitä mitä Kela-korvauksesta jää jäljelle, lääke- ja matkakorvauksia sekä Kelan järjestämää kuntoutusta. Mediassa käytettyjen hallitusrintaman puheenvuoroista on tullut selväksi vimma lakkauttaa Kela korvaukset. Julkisuuteenkin on tullut lisäksi hallituksen muita aikeita kuten esimerkiksi se, ettei yksityisen lääkärin antamasta reseptistä saisi lääkekorvausta. Sokean ideologisista toimista kärsisi koko kansanterveys mutta eniten heikoimmassa asemassa olevat. On selvää, että korvauksen poiston johdosta ihmisiä siirtyisi yksityiseltä julkiselle sektorille. Seurauksena on palveluiden heikentyminen, julkisen sektorin kustannusten kasvu ja ruuhkautuminen. 

Olen kokoomuksen edustaja yhdessä Paula Risikon parlamentaarisessa työryhmässä. Kokoomuksen kanta on se, että koronan tuoman hoitovelan purkuun ja terveydenhuollon kuormituksen keventämiseksi on Kela-korvauksia nostettava ja otettava laajasti palvelusetelit käyttöön niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/miksi-hallitus-piilottelee-paattamaansa-kela-korvausjattileikkausta/
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10689
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10741


Kokoomuksen eduskuntaryhmän kollegoiden kanssa osallistuimme Syöpäsäätiön Roosa Nauha -kampanjaan, joka rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta.

Lokakuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Mukana kirjallisuuskummitoiminnassa
 • Helsingin pelastuskoulu pelastettava
 • Yrittäjyys ja kaupunkilaisjärki vahvasti mukana Helsingin uudessa strategiassa
 • Eläinten hyvä kohtelu kuuluu sivistykseen
 • Miksi hallitus jarruttaa terapiatakuuta?
 • Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa
 • Pääministerin irtisanouduttava hallitusohjelman aikeesta romuttaa työeläkejärjestelmämme
 • Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättävä Helsingissä ja Uudellamaalla


Tavattavissa

Sari Sarkomaan Facebook-live torstaina 11.11. klo 17:30

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisista Arkadianmäen ja Helsingin asioista  Facebook-liveen. Voit lähettää sähköpostiini etukäteen kysymyksiä liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin. Vastaan niihin Facebook-livessä.
Voit seurata lähetystä Facebook-sivuillani.

Eduskunnan syöpäverkoston tilaisuus tiistina 9.11. klo 16:30.

Eduskunnan syöpäverkoston ja Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa-hanke järjestävät yhteistilaisuuden eduskunnan kansalaisinfossa (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3) .Tule kuulemaan syövänhoidon ja syöpätutkimuksen uusimmista tuulista ja viimeisimmästä tiedosta! Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen mikko.kivenne(at)eduskunta.fi.

"Miten hoitajapula ratkaistaan? tiistaina 7.12. klo 17:15-19:15
Helsingin Kokoomuksen Naiset ry järjestää live-tilaisuuden Bottalla, Töölönkatu 3A. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta https://www.helsinginkokoomuksennaiset.fi/2021/10/26/miten-hoitajapula-ratkaistaan/

Mukana kirjallisuuskummitoiminnassa

Olin mukana Oodissa Sanaston järjestämässä kirjallisuuskummit-toiminnan lanseerauksessa. Tarkoituksena on tuoda yhteen kirjailijoita ja päättäjiä keskustelemaan ajankohtaisista kirja-alan aiheista sekä toimimaan linkkinä kirjallisuuden ja politiikan välillä. Olen kirjailija Juha Itkosen kummipoliitikko yhdessä valtiovarainministeri Saarikon ja kansanedustajakollegoiden Eeva-Johanna Elorannan ja Ritva Elomaan kanssa. Sanasto tekee tärkeää työtä kirjailijoiden tekijänoikeuksien puolesta. Olin vahvasti mukana työssä, jota teimme eduskunnassa varmistaaksemme  suomalaisten kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoista lainatuista kirjoista saamat korvaukset saatiin Pohjoismaisele tasolle. Työ jatkuu. Lainauskorvaukset on pidettävä Pohjoismaisella tasolla ja korvaukset on maksettava myös e-aineistoista. Kirjailija on palkkansa ansainnut.

Helsingin pelastuskoulu pelastettava

Helsingin pelastuskoulun nykyinen lupa jatkaa toimintaansa ulottuu vuoteen 2023 saakka. Ilman uutta päätöstä koulun toiminta loppuu. Se olisi katastrofi. Vetosimme yhdessä kollegojen Kari Tolvasen ja Mia Laihon kanssa Marinin hallitukseen. Toivottavasti vastuuministeri Ohisalo on hereillä ja pitää Pääkaupunkiseudun ihmisten puolta. Helsingin pelastuskoulun toiminnan lopettamispäätös on peruttava. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10738

Yrittäjyys ja kaupunkilaisjärki vahvasti mukana Helsingin uudessa strategiassa

Helsingin uusi Kasvun paikka-strategia innostaa ja sitouttaa meidät etsimään uusia, vaikuttavampia ja kestäviä tapoja rakentaa kaupunkiamme ja järjestää palvelut. Se on elintärkeää koronan ja lähes kaupunkivastaiseksi kääntyneen valtakunnan politiikan runtelemassa ajassa. Samoin se, että vastuullinen taloudenpito on strategiassa kiveen hakattu ja uutta työtä, palveluja ja kulttuuria luovan yrittäjyyden vauhdittaminen. Sovimme tärkeimmäksi investoinniksi osaamisen, laadukkaat oppilaitokset, koulut ja päiväkodit. Iloitsen, että tavoitteeni kirjata vahvasti kaupunkimme valtuuston työtä ohjaavaan kaupunkistrategiaan yrittäjyys ja esimerkillinen henkilöstöpolitiikka toteutui. Henkilöstöpolitiikka on nostettu yhdeksi painopisteeksi taltuttamaan tekijäpulaa sekä lisäämään kotikaupunkimme pito- ja vetovoimaa työnantajana. Painopisteenä on myös se, että helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen. Helsingin on oltava turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja nauttia kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista kaiken ikäisille. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10685


Myllypuron kampuksella tutustumalla Metropolia-ammattikorkeakoulun Hymy-kylään ja simulaatiosairaalaan sekä SmartLabiin. Kiitos onnistuneesta vierailusta Riitta Konkola, Minna Krapu, Anita Ahlstrand, Harri Hahkala ja Noora Soikko.

Eläinten hyvä kohtelu kuuluu sivistykseen

Vasemmistovihreän hallituksen heikko kyky tehdä päätöksiä näkyy monessa. Hallitusohjelmassa luvattua uudistettua eläinsuojelulakia lakia eläinten hyvinvoinnista ei näy eikä kuulu, vaikka laki olisi  hyvin kiireellinen.  Eläinsuojelulain tarkoituksen on turvata eläinten hyvinvointi, kunnioitus ja hyvä kohtelu. Laissa on tarkoitus mm. kieltää koirien sähköpannat ja tehostaa eläinsuojeluvalvontaa. Uuteen lakiin on sisällytettävä myös kissojen rekisteröinti sekä tunnistemerkinnät. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10717

Miksi hallitus jarruttaa terapiatakuuta?

Hallituspuolueet ovat jarruttaneet kansalaisaloitteen käsittelyä eduskunnassa jo lähes kaksi vuotta. Lisäksi lupauksista huolimatta hallitus ei ole tuonut terapiatakuusta esitystä eduskuntaan. Nyt on vihdoin aika antaa eduskunnan käsitellä aloite sekä ennen kaikkea tehdä lupauksista ja terapiatakuusta yhdessä totta https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10679

Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa

Eri puolilta Suomea koostuvien johtavien asiantuntijoiden verkoston tuoreen kannanoton viesti on hälyttävä: ikääntyneiden ihmisten palvelut on ajautumassa kansalliseen kriisiin. Hallituksen henkilöstömitoitus ei ole tuonut työmarkkinoille lisää hoitohenkilökuntaa, vaan päinvastoin jonoja ja palveluiden heikentymistä niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa.  Kokoomuksen eduskuntaryhmässä teemme työtä sen eteen, että suomalaiset voivat luottaa, että ikääntyessään jokainen ihminen saa tarvittaessa hyvän hoivan, hoidon ja inhimillisen kohtelun. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10675

Pääministerin irtisanouduttava hallitusohjelman aikeesta romuttaa työeläkejärjestelmämme

SDP:n eduskuntaryhmän enemmistön ja puoluejohdon piiristä nostettiin esille uudelleen lämmitetty aie  lunastaa  vaalilupaus ”vappusatasesta” leikkaamalla työeläkkeitä on vastuuton.  Esitys tarkoittaisi sitä, että yli 1400 euron eläkkeistä leikattaisiin ja sitä pienempiä eläkkeitä korotettaisiin. Sairaanhoitajien, opettajien ja muiden työllään ansaitsemien ihmisten eläkkeiden leikkausvaateet on tyrmättävä. toinen vaihtoehto on leikata lasten lapsen eläkkeitä ja se on yhtä vastuuton. Pääministeri Marinin on selkeäsanaisesti irtisanouduttava hallitusohjelma aikeesta vaarantaa työeläkejärjestelmämme. Kokoomuksen mielestä palkasta ja eläkkeestä pitää jäädä käteen enemmän kuin aivan välttämättömään. Ylikireän ansiotuloverotuksen keventäminen on perusteltu eläkkeensaajien ostovoiman lisäämiseksi. Monen eläkeläisen toimeentulon tiukkuus on vakavasti otettava asia. Sitä ei kuitenkaan voida korjata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä tai periaatteita murentamalla, vaan muilla keinoilla. Tärkeimpiä toimia ovat hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaaminen, kotitalousvähennyksen kehittäminen, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä oikein mitoitettu asumistuki ja lääkekorvaukset. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10720


Olin keskustelemassa Maikkarin mainiossa Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa yhdessä Kimmo Kiljusen (sd) kanssa Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatusta ahneesta aikeesta selvittää työeläkkeiden satasen korotus syömällä työeläkevaroja. https://www.mtv.fi/sarja/asian-ytimessa-jaakko-loikkanen-10003676/asian-ytimessa-jaakko-loikkanen-1482904

Lauantaina 16.10. oli ilo avata perinteinen pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja Lions-piirien järjestämä kävely-tapahtuma Kansalaistorilla.

Aloituspaikkoja lisättävä Helsingissä ja Uudellamaalla

Otimme Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajiston voimin kantaa ja vaadimme Uudenmaan korkeakouluihin suunnattavaksi huomattavasti aiempaa enemmän aloituspaikkoja. Uudenmaan korkeakoulut tarjoavat merkittävästi vähemmän opiskelun aloituspaikkoja oman maakunnan nuorille kuin korkeakoulut muualla maassa, kun paikat suhteutetaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrään. Aloituspaikkoja on lisättävä erityisesti aloille, joilla on vakavia rekrytointiongelmia. Myös terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutus on syytä aloittaa Helsingin yliopistossa.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,

Keltaiset kirjat eli ensi vuoden valtion talousarvioesitys on saapunut eduskuntaan. Se on varma syksyn merkki. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä syksyn tärkeä työni on valtion talousarvion käsittely. Nostimme budjettiesityksen lähetekeskustelussa esille huolen hallituksen holtittomasta velanotosta nousukauden aikana. Samaan aikaan hallitus siirsi kuudennen kerran työllisyystoimien tekemistä. Hallitus jatkaa vastuutonta lasten ja lastenlastemme piikkiin elämistä. Samaan aikaan kun miljardit viuhuvat, hallitus ei löydä rahaa yhteiskunnan tärkeisiin perustoimintoihin, tutkimukseen ja turvallisuuteen eikä ikäihmisten palveluihin. Kokoomus ei hyväksy hallituksen velanottolinjaa ja tulee tarjoamaan vaihtoehdon hallituksen politiikalle vaihtoehtobudjetissamme. Opposition vaihtoehtobudjetit ovat eduskunnan istunnossa 1.12.

Kotikaupunkimme kehittämistä seuraavat neljä vuotta linjaavasta kaupunkistrategiasta on julkaistu pormestari Vartiaisen johdolla tehty esitys. Työlleni valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä asettamani tavoitteet näkyvät monin tavoin strategialuonnoksessa, johon oli ilo saada vaikuttaa. Helsingin on oltava turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja nauttia kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista kaiken ikäisille. Kommentit ja palaute kaupunkistrategiasta ovat tervetulleita. Esitys etenee ensin kaupunginhallitukseen käsiteltäväksemme ja lopullisen päätöksen asiasta teemme kaupunginvaltuustossa. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sarisarkomaa/kotikaupunkimme-kasvun-paikka-uusi-helsingin-kaupunkistrategia-on-julkaistu/


Valtiovarainvaliokunnassa on nyt kolme Saria, kun minun ja Sari Essayahin lisäksi mainio kollega Sari Multala kokoomuksen eduskuntaryhmästämme on nyt valiokunnan jäsen.

Syyskuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Kotitalousvähennys laajennettava taloyhtiöiden remontteihin
 • Eduskunnan Saaristomeriryhmä perustettu
 • Bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille mahdollisuus jatkokoulutukseen yliopistossa
 • Yhteistyötä Suomi-seuran ja ulkosuomalaisten kanssa
 • Mukana Roosa Nauha -kampanjassa
 • Vasemmistovihreä hallitus rikkonut räikeästi vanhuspalvelulupauksensa 
 • Hallituksen pätkärahoitus koulutukseen on arvovalinta
 • Hallitukselta märkä rätti tapahtuma- ja kulttuurialoille
 • Kiristämisen sijaan työn verotusta on hellitettävä
 • Miksei koronapassi ole jo käytössä?
 • Eduskunnan pelastettava terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
 • Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, perhe-elämässä äidit ja isät

Tervetuloa tapaamaan

Helsinki-kierrokseni alkavat. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan sinulle tärkeistä aiheista Hakaniemen markkinoille ensi sunnuntaina 3.10. Olen tavattavissa kokoomuksen teltalla klo 11-11.45. Mukana myös muuta Helsingin kokoomusjoukkoa. 

Kotitalousvähennys laajennettava taloyhtiöiden remontteihin
Erityisesti korkeiden asuinkustannusten Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla remontit ovat taloudellisesti mittavia taakkoja ja korjausvastuut monille taloyhtiöiden asukkaille sietämättömiä. Tein lakialoitteen kotitalousvähennyksen laajentamisesta taloyhtiöiden teettämiin remontteihin. Omakotitaloasukkailla on jo vastaava oikeus. Ei ole yhdenvertaista, että asunto-osakeyhtiöiden asukkailla tätä oikeutta ei ole. Kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiöiden remontteihin olisi tehokas tapa helpottaa asumisen kustannuksia ja kannustaa asuntokannan kunnossapitoon, energiatehokkuuteen ja ilmastotekoihin.
https://bit.ly/38usKuv

Perustimme eduskuntaan Saaristomeri-ryhmän
Saaristomeri-ryhmässämme on mukana mittava määrä kansanedustajia eri eduskuntaryhmistä. Tarkoituksena on Saaristomeremme tilan parantaminen niin, että se saadaan pois Itämeren suojelukomission hotspot-listalta viimeisenä Suomen alueena. Ryhmämme on ehtinyt jo tavata ympäristöministeri Krista Mikkosta sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää ja pohtia yhdessä ajankohtaisia Itämeren asioita.

Bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille mahdollisuus jatkokoulutukseen yliopistossa
Valmistelin yhteistyössä Röntgenhoitajaliiton ja Bioanalyytikkoliiton kanssa kirjallisen kysymyksen vauhdittaakseni terveystieteiden maisterikoulutuksen ja sen osana kyseisten alojen tieteellisen koulutuksen käynnistämistä Helsingin yliopistossa. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei ole näiden alojen koulutusohjelmia tiedeyliopistoissa. Aloilla on suuri työvoimapula ja osasyy tähän on jatkokoulutusmahdollisuuden puute.  https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10646

Yhteistyötä Suomi-seuran ja ulkosuomalaisten kanssa
Eduskunnan Ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana jätin hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista. Kirjallisella kysymyksellä kiritän Ulkosuomalaisparlamentin ehdotusta ulkomailla myönnetyn passin hinnan kohtuullistamisesta. Oli ilouutinen, että vastauksessa kirjalliseen kysymykseen todetaan, että asetuksen jatkovalmistelussa passin hinnankorotus ja voimassaolon pidentäminen 10 vuoteen arvioidaan uudestaan.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_463+2021.aspx

Roosa-nauhatunnelmissa kanssani Pirkko Mannola, Eva Wahlström, tutkijaprofessori Juha Klefström ja Seela Sella.

Mukana Roosa Nauha -kampanjassa
Tämän vuoden Roosa nauha -kampanja avattiin Musiikkitalossa yhdessä Syöpäsäätiön, huippututkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Upean Roosa nauhan suunnitteli tänä vuonna Eva Wahlström.
Minulla oli ilo olla mukana tilaisuudessa Syöpäsäätiön hallituksen jäsenenä ja eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajana. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja syöpien tutkimukselle Suomessa vuodesta 2003 saakka. Lämpimästi tervetuloa kampanjaan.

Hallituksen pätkärahoitus koulutukseen on arvovalinta
Opetusministeri Andersson (vas.) kertoi  (HS 16.9.2021) hallituksen panostavan yli 300 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen. Opetusministeri antaa kuvan, että kysymys olisi pysyvistä määrärahalisäyksistä. Todellisuudessa hallituksen väliaikaiset lisämäärärahat päättyvät ensi vuonna. Hallitus on rahanjaossaan tehnyt rujon arvovalinnan, kun koulutuksen lisämäärärahat ovat isolta osalta pätkärahoja. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10655

Hallitukselta märkä rätti tapahtuma- ja kulttuurialoille
Tapahtuma- ja kulttuurialan pitämiselle eriarvoisten ja kohtuuttomien rajoitusten kourissa on saatava stoppi. Tein lakialoitteen tartuntatautilain 58d sekavuutta aiheuttavan pykälän kumoamisesta. Oli valtava pettymys, ettei pykälää kumottu vaan hyväksyttiin hallituksen malli, joka tekee tartuntatautilaista entistä sekavamman ja tulkinnanvaraisemman.
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10585

Vasemmistovihreä hallitus rikkonut räikeästi vanhuspalvelulupauksensa 
Vasemmistovihreä hallitus rikkoi budjettiriihessä rumasti lupauksensa korjata vanhuspalveluiden epäkohdat. Hallituksen budjettiesityksessä ei runsaasta lisävelanotosta huolimatta herunut luvattuja määrärahoja vanhusten huollon epäkohtiin. Tämä on valtava järkytys ikäihmisten palveluihin korjausta luottavaisesti odottaneille suomalaisille, apua tarvitseville ikäihmisille sekä suurta työtaakkaa kantavalle henkilöstölle. 
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10618

Kiristämisen sijaan työn verotusta on hellitettävä
Suomalaisia palkansaajia ja eläkeläisiä verotetaan raskaasti. Kysyin pääministeri Marinilta eduskunnan suullisella kyselytunnilla, onko hänestä oikein että, verokarhu kahmii suomalaiselta palkansaajalta 2800 euron kuukausiansioilla 100 euron korotuksesta 48,2 prosenttia. Tavallisen suomalaisen työn, yrittämisen ja eläkkeen verotus kuuluu maailman kireimpiin. Kiristämisen sijaan ylikireää verotusta on hellitettävä. Työn tekemisestä ja eläkkeestä pitää jäädä käteen niin, että se riittää muuhunkin, kuin aivan välttämättömään.

Miksei koronapassi ole jo käytössä?
Koronapassilainsäädäntö saapui vihdoin eduskuntaan. Muualla Euroopassa se on ollut käytössä pitkään ja poistumassa vahvan rokotuskattavuuden vuoksi. Hallituksen viivyttelyä koronapassin käyttöönotossa on vaikeaa ymmärtää. Miksei rokotuksia vauhdittava, Suomea auki pitävä koronapassi ole käytössä? Miksei yksityistä terveydenhuoltoa otettu vahvasti rokottamaan? Rokotuskattavuuden lisääminen pitäisi olla hallituksen prioriteetti ja vasta syykuun lopussa annettu hallituksen esitys koronapassista on auttamattoman myöhässä. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10604

Eduskunnan pelastettava terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
Terveydenhuollon laaturekisteripilotit käynnistyivät THL:n johdolla vuonna 2018 tekemäni aloitteen pohjalta ja sen johdosta eduskunnan kahtena vuonna valtion budjettiin lisäämällä määrärahalla. Laaturekistereihin kerätään tietoa hoidoista ja niiden vaikutuksista. Tiedon avulla hoidon laatua voidaan seurata, vertailla ja kehittää kansallisesti. Oli suuri pettymys, että muutoin rahaa avokätisesti jakavalta hallitukselta ei eduskunnan vahvoista linjauksista huolimatta tänäkään vuonna määrärahaa herunut. On välttämätöntä, että eduskunta pelastaa laaturekisterit ja etsii valtiontalousarvioista tarvittavan määrärahan. https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10642

Työelämässä tarvitaan naiset ja miehet, perhe-elämässä äidit ja isät
Aloitimme eduskunnassa perhevapaauudistusesityksen käsittelyn. Siinä on paljon hyvää. Pahin valuvika on se, että vaikuttavat keinot isille käyttää perhevapaita ja tasata työnantajille aiheutuvia kustannuksia puuttuivat. Suomessa isät käyttävät perhevapaista 9 prosenttia ja äidit loput 91 prosenttia. Niin kauan kun äidistä aiheutui enemmän kustannuksia kuin isistä jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilla. Eduskunnan on esitys huolella käsiteltävä. Samoin on pysähtymättä jatkettava uudistustyötä.

Koronan takia eduskunnassa ei ole sallittu vierailijoita. Eduskunnan tilat avataan kokouksille ja tilaisuuksille 18.10. alkaen. Joulukuussa otetaan jo vastaan varauksia vierasryhmistä ja helmikuussa 2022 otetaan vastaan vierasryhmiä. On mukavaa päästä tapamaan pitkän tauon jälkeen.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Arvoisa vastaanottaja,

Työ kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa alkoi heti elokuun ensimmäisinä päivinä. Oli ilo palata valtuustotyöhön useamman valtuustokauden kestäneen tauon jälkeen. Helsinki on isojen kysymysten äärellä ja halusin olla tekemässä työtä helsinkiläisten parhaaksi myös valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Valmistelemme parhaillaan Helsingille uutta kaupunkistrategiaa, jossa linjataan kotikaupunkimme suuntaa seuraavalle neljälle vuodelle. Kokoomuksella on monia tärkeitä ydinkohtia strategiassa: järkevä rahankäyttö, toimivat palvelut ja laadukas koulutus. Helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen ja peruspalvelut on laitettava toimimaan. Helsingin palveluiden ja toiminnan rahoitus edellyttää korkeaa työllisyysastetta, siksi yrittäjyyden ja työnteon vauhdittaminen on ensiarvoisen tärkeä teema. Samoin liikenteen sujuvoittaminen ja lähiluonnon vaaliminen ovat strategiassa keskeisiä asioita. Vasemmistovihreän hallituksen Helsingille haitalliset toimet vaikeuttavat Helsingin ponnisteluja nousta koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Helsinkiläisten ministereiden herättely hallituksen politikan aiheuttamiin suuriin ongelmiin on tämän syksyn keskeinen tehtävä. Ilman reilua kaupunkipolitikkaa ei Suomi pärjää tulevaisuudessa.


Kokoomuksen puolue- ja ryhmänjohdon kesäkokouksessa Seinäjoella mainioiden edustajakollegoiden Janne Sankelon, Anna-Kaisa Ikosen, Petteri Orpon, Heikki Auton, Antti Häkkäsen ja Kai Mykkäsen kanssa.

Elokuun terveisissä:

 • Kokoomuksen eduskuntaryhmän ja puoluejohdon kesäkokous
 • Hallituksen kaupunkivastaisuus tekee rumaa jälkeä
 • Afganistanin hädässä olevia on autettava
 • Koronapassin kanssa viivyttely on sydämetöntä
 • Apteekit mukaan pikatestaukseen
 • Hallituksen lupaukset  Itämeren pelastamisesta lunastettava 
 • Lasten harrastukset turvattava
 • Hoitajapulaan tarvitaan hallitukselta toimia
 • Tehdään suojateistä yhdessä nimensä veroisia ja koulutiestä turvallinen
 • Senioreiden superkotitalousvähennystä pilotoitava

Vierailulla Kempower Oy:lla Lahdessa edustajakollega Pihla Keto-Huovisen kanssa osana eduskuntaryhmämme kesäkokousta. Yritys valmistaa maailmalle sähköautojen pikalatauslaitteita, joita kävimme kovassa sateessa ulkona testaamassa. Kuva olisi pitänyt ottaa ennen sitä 😊.

Kokoomuksen puoluejohdon ja eduskuntaryhmän kesäkokous

Pidimme perinteiset puoluejohdon ja eduskuntaryhmän kesäkokoukset Seinäjoella sekä Tampereella ja Lahdessa. Oli mukavaa kokoustaa kesätauon jälkeen edustajakollegoiden kanssa sekä vierailla paikallisten yritysten luona. 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy ihmisten sysäämistä työttömyyteen eikä hyvinvointiyhteiskunnan vaarantamisesta. Esitimme puolue- ja ryhmänjohdon kesäkokouksessamme Seinäjoella 15 kohdan toimenpidelistan työllisyyden vauhdittamiseksi: https://www.kokoomus.fi/tyovoima-liikkeelle-kokoomuksen-15-keinoa-tyovoimapulan-helpottamiseksi/
Hallituksen on budjettiriihessä vihdoin tehtävä toimia. Yritykset tarvitsevat työvoimaa, ihmiset työtä ja hyvinvointiyhteiskunta verotuloja.

Hallituksen kaupunkivastaisuus tekee rumaa jälkeä

Vasemmistovihreä hallitus kääntää taas kerran rumasti selkänsä Helsingille. Lupaus täysimääräisistä koronakorvauksista rikotaan räikeästi lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä koronakorvausasetuksesta. Helsingille esitys merkitsisi jopa 70–80 miljoonan euron menetystäKalsea kaupunkivastaisuusvaarantaa kaupunkimme peruspalvelut jaon kestämätöntä maamme talouden veturina toimivan pääkaupungin elinvoimalle ja hoitoon pääsyä jonottaville ihmisille.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10543

Afganistanin hädässä olevia on autettava

Eduskunta kutsuttiin koolle Afganistanin kriisin kärjistyttyä. Päätimme yksimielisesti hyväksyä suomalaisen suojajoukon lähettämisen Kabulin lentokentällä turvaamaan evakuointia. Afganistanin hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Toimia tarvitaan valtavasti kriisin lieventämiseen ja jo ihmisten auttamiseen paikan päällä. Humanitäärisen avun tarve on valtava. Suuri huoli on tyttöjen ja naisten tulevaisuudesta, hengestä ja koskemattomuudesta.


Vieraana Alfa TV:n kesätauolta palanneessa mainiossa Sanna Ukkola Livessa. Keskustelimme koronan neljännestä aallosta sekä myöhässä olevan koronapassin ja vaarallisesti laahaavien rokotusten vauhdittamisesta. Kiitos hyvästä keskustelusta Petri Honkonen (KESK) ja Fatim Diarra (VIHR) ja Päivi Räsänen (KD) sekä Sanna Ukkola. 
Katso koko keskustelu: https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=115922719

Koronapassin viivyttely on sydämetöntä

Hallituksella ei ole varaa jättää käyttämättä
keinoja, jotka mahdollistavat maamme auki pitämistä terveysturvallisesti. Viivyttelyä koronapassin kanssa on mahdoton ymmärtää. Koronapassi on otettava keinovalikkoon viipymättä neljännen aallon velloessa maahamme. On epäinhimillistä, jos hallitus valitsee yhteiskunnan avaamisen sijaan taas vain lisärajoitukset kaikille. Tämä on sydämetöntä pian puolitoista vuotta eristyksissä olleille ikäihmisille, tapahtuma- ja kulttuurialalle ja yrityksille. Olen tehnyt sitkeästi työtä koronapassiin käyttöönottamiseksi.

Apteekit mukaan pikatestaukseen 

Kokoomus haluaa avata Suomea terveysturvallisesti ja siihen tarvitaan lisää testikapasiteettia. Pikatestaus apteekeissa on mahdollisuus sujuvoittaa testiin pääsyä ja pitää testaushinnat kurissa. Ehdotamme, että hallitus pikaisesti selvittäisi millä ehdoin tämä saataisiin Suomessakin käyntiin. Tämä on tärkeää maamme terveysturvallisen avaamisen mahdollistamiseksi, koronapassin vauhdittamiseksi ja tapahtuma-alan, harrastusten, urheilun ja yritysten terveysturvallisen toiminnan takaamiseksi.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10531


Maikkarin uutisaamussa Ivan Puopolon ja kansanedustaja Matias Mäkysen (SDP) kanssa. Esitin huolen kasvavista tartuntamääristä ja virusvarianteista koulujen alkaessa.
Katso koko keskustelu: https://bit.ly/3ltTX8g

Lasten harrastukset turvattava

Pääministeri on tiukasti linjannut, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulisi rajoittaa vasta viimesijaisena toimenpiteenä. Ministerit muistuttelevat kilvan hallituksen julistamasta lapset ensin -periaatteesta. Sen sijaan hallituksen toimia muutosten aikaansaamiseksi ei näytä vielä olevan. On pakko kysyä, miksi maan hallitus lykkää toimiaan eikä muuta hybridistrategiaansa, jos asioita halutaan ja on luvattu tehdä toisin? Lasten ja nuorten harrastusten terveysturvallisen jatkumiseen, luovien alojen ja yritysten reiluun kohtelun toteutumiseksi on tehtävä päätöksiä. Rokotuksia on vahditettava ja rokotepassi on saatava käyttöön.

Hallituksen lupaukset Itämeren pelastamisesta lunastettava 

Hallitukselta on budjettiriihessä tehtävä päätöksiä vaikuttavien vesiensuojelutoimenpiteiden sisällyttämisestä  EU:n uuden tukikauden kansalliseen maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelmaan tulee sisällyttää fosforikuormitusta välittömästi vähentävä peltojen kipsikäsittelyn tuki sekä lantafosforin vastaanottotuki.
Katso video ja lue lisää: https://www.facebook.com/sari.sarkomaa/videos/217568123655720
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10479
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10483

Hoitajapulaan tarvitaan hallitukselta toimia

Piinaava pula ammattitaitoisista hoitajista on terveydenhuollon toimintakykyä merkittävimmin uhkaava tekijä. Toimia tarvitaan joka taholla. Suomessa sairaanhoitajat ovat kouluttautumismahdollisuuksien ja urapolulla etenemisen osalta eriarvoisessa asemassa. Koulutustarjonta vaihtelee eikä se vastaa työelämän eikä sairaanhoitomme osaamisen kehittämistä riittävästi. Ehdotan, Sairaanhoitajaliiton ja usean järjestön vaateen mukaisesti, että hallitus päättää budjettiriihessä valtakunnallisesti kattavan erikoistumiskoulutuksen käynnistämisestä ja siihen liittyvästä valtion tuesta. 
Lue lisää: https://www.verkkouutiset.fi/hoitajapulaan-eivat-enaa.../...

Tehdään suojateistä yhdessä nimensä veroisia ja koulutiestä turvallinen

Koulujen alkaessa ja tuhansien koululaisten palatessa koulutielle on meidän aikuisten terävöitettävä liikennekäyttäytymistämme. Aikuisten suojatiekäyttäytyminen ja nopeuden madaltaminen ovat turvallisen koulutien mahdollistamisessa A ja O. Syytä on myös teroittaa yhtä lailla sähköpotkulautailijoiden roolia liikenneturvallisuuden ylläpitäjänä ja toimia on tehtävä ripeästi holtittoman sähköpotkulautojen käytön kitkemiseksi. Asennemuutosta tarvitaan liikenteessä ja varsinkin suojateillä, jotta ne olisivat nimensä veroisia.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10528

Senioreiden superkotitalousvähennystä pilotoitava 

Esitän senioreiden superkotitalousvähennyksen pilotointia osana alkavaa kotitalousvähennystä. Hallitus on jo linjannut kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitaloustyön ja hoiva- sekä hoitotyön kotitalousvähennyksen enimmäismääriä korotetaan. Kokeilun yhteydessä voitaisiin kotitalousvähennystä kokonaisuudessaan myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille ja poistaa vähennyksestä omavastuu. Suomessa on aivan välttämätöntä tehdä toimia, jotta ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10554

Koronan takia eduskunnassa ei edelleenkään sallita vierailijoita. Talon ulkopuolisten kanssa palaverit tapahtuvat pääsääntöisesti Teamsilla. Yhteydenpito on kansanedustajan työssäni tärkeää ja siihen varmasti löytyy aina tilanteelle sopiva tapa.

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,

Kokoomusjoukkueemme sai kunnallisvaaleissa suurimpana puolueena Helsingissä vahvan valtakirjan. Jatkamme työtä sen eteen, että Helsinki on jokaiselle monien mahdollisuuksien kotikaupunki.  Sydän on oikealla.

Kiitokset kaikille vaalityötä tukeneille. Erityiskiitos ehdokkaille, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituksi. Hieno tulos tehtiin yhdessä.

Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä järjestäytyi eilen. Olen kiitollinen helsinkiläisiltä saamastani vahvasta tuesta. Lähdin ehdolle pitkän tauon jälkeen kuntavaaleissa. Halusin olla varmistamassa, että kokoomus säilyy suurimpana ryhmänä kotikaupunkini valtuustossa. Onnistuimme tavoitteessa mainiosti. On ilo palata valtuustotyöhön.
 
Olen saanut valtavasti viestejä Helsingin apulaiskaupunginjohtajan tehtävään ryhtymisestä erityisesti uudelta valtuustoryhmältämme mutta myös laajasti helsinkiläisiltä. Kiitos viesteistä. Lupasin ehdolle lähtiessäni ryhmälleni ja helsinkiläisille tarttua vahvasti valtuutettuna luottamustoimiin Helsingissä mutta jatkaa kansanedustajan työtäni, johon olen vahvasti sitoutunut. En ole valmis tehtäviin, jotka edellyttävät eduskuntatyön lopettamista.
 
Jatkossa urakoin Helsingin parhaaksi niin valtuutettuna kuin kansanedustajana sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Lupauduin myös Helsingin kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään, josta virallinen päätös tehdään elokuun alussa. Siinä on vallan mainio työkenttä. Olen onnekas, kun saan tehdä asioita, joita rakastan.
 
 Eduskunnassa kevätistuntokausi on ollut työn täyteinen ja olemmekin istuneet usein aamusta iltaan. Iso huoli on siitä, että vasemmistovihreät runnoivat maakuntauudistuksen läpi. Useampi hallituspuolueen edustaja jätti äänestämättä, koska hekin pitivät esitystä vahingollisena. Silti esitys meni läpi.
 
Oheisessa blogissa on vielä asiasta ajatuksiani. On selvää, että maakuntahallinto ei paranna palveluja. Syksyllä on hallituksenkin viimeistään herättävä toimiin, joilla oikeasti parannetaan palveluja. 

Tällä viikolla istuntokausi tulee päätökseen ja on aika hengähtää. Näillä näkymin pääsen viettämään kesälomaa heinäkuussa ja palaan työn äärelle taas elokuussa.

Nautitaan parhaan kotikaupungin kesästä ja Itämeren aalloista. Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille.


Ollaan yhteydessä!

Sari Sarkomaa
helsinkiläisten kansanedustaja
Arvoisa vastaanottaja,
 
Sunnuntai 13. kesäkuuta on hyvä päivä äänestää.

Kolmen nuoren äitinä ja ikääntyviä vanhempiani arjessa tukevana
ajattelen vahvasti, että kaupunkia on rakennettava kaiken ikäisille
monien mahdollisuuksien kotikaupungiksi. Helsingin on oltava
turvallinen ja hyvä paikka kasvaa, oppia, asua, tehdä työtä, yrittää ja
nauttia kauniin kaupunkimme tarjoamista mahdollisuuksista ihan
jokaiselle.

Olen elämässä ja politiikassa ehtinyt olla monessa. Vuodet ovat
kerryttäneet osaamista, kykyä tehdä päätöksiä ja yhteistyötaitoa.
Politiikka on yhdessä tekemistä ja sitkeyttä viedä asioita eteenpäin.
Päättäjien on tunnettava tosiasiat, päätösten on oltava oikeudenmukaisia ja niiden on myös tunnuttava oikeilta. Tästä ajatuksesta on syntynyt
mottoni järki ja tunteet. Vahva motivaatio ja tahto työskennellä
toimivamman kaupungin ja helsinkiläisten eteen on syttynyt haluksi
palata valtuustotyöhön kansanedustajan työn lisäksi.

Olen ollut useamman valtuustokauden tauolla valtuustotyöstä mutta nyt
jälleen ehdolla. Näen, että kotikaupunkimme on nyt isojen kysymysten
edessä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan kampanjatyön loppukiriin
sinulle sopivalla tavalla. Voit pyytää myös ystävääsi mukaan.
Kampanjointia tehdään sosiaalisessa mediassa mutta myös kaduilla.
Sari-kortteja numerolla 346 saa minulta tai Sonjalta sopimuksen mukaan jaettavaksi lähialueelle ja tutuille. Pienikin apu on suuri ilo. Mukaan
pääset laittamalla minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai
soittamalla 050 511 3033. Vaalipäällikkönäni toimii Sonja Tamminen 
tamminen.sonja@gmail.com 050 574 1700. Hyvä tapa tukea valintaani ja kokoomuksen voittoa on äänestää ja kannustaa tuttuja äänestämään.
Vaalista on tulossa tiukka.  

Helsingin on oltava monien mahdollisuuksien kotikaupunki
jokaiselle

Haluan kehittää kotikaupunkiani  ihmisten ja asuinalueiden ääntä
kuullen. Vauhditan uutta työtä, palveluja ja kulttuuria luovaa yrittäjyyttä. Helsingin on oltava työnantajana edelläkävijä. Elinvoimainen Helsinki on koko Suomen hyvinvoinnin ja talouden veturi.

Asumista ja elämistä Helsingissä ei saa tehdä kalliimmaksi. Asuu yksin,
kaksin tai lasten kanssa, Helsingissä on oltava varaa asua.

Ehdoton ei veronkorotuksille, maakuntaverolle ja -hallinnolle. Ruuhkista on päästävä sujuvaan liikenteeseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen.
Helsinkiin kuuluvat eri kulkumuodot ja myös parkkipaikat.

Helsinkiläisten on saatava vastinetta verorahoilleen. Terveysasemalle on päästävä sujuvasti. Jonojen sijaan käyttöön on otettava vahvemmin myös palvelusetelit. Senioreiden ja omaishoitajien palveluihin on luotava
inhimillisiä vaihtoehtoja.

Tärkeä investointimme ovat lapset ja nuoret sekä laadukkaat koulut ja
päiväkodit lähellä kotia. Opettajalla on oltava aikaa oppilaalle.

Ihmisten valinnat ja kestävä kehitys on valjastettava muutosvoimaksi.
Puhdas Itämeri ja lähiluontomme sekä terve talous ovat paras perintö lapsillemme.

Hyvän työkaverin iso kannustus kuntavaalikampanjan keskellä. Suurkiitos mainio Paula Risikko.

Kesäkuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Kiertämässä Helsinkiä Loppukirilauantaina 12.6. - Tervetuloa mukaan
 • Laadukas varhaiskasvatus on koulutuksen perusta
 • Jätimme välikysymyksen hallituksen sote-esityksestä
 • Ehdoton ei maakuntaverolle ja kireän progression kuntaverolle!
 • Maailman merien päivänä muistetaan maskien vaaroista
 • Stoppi tapahtuma- ja kulttuurialan epätasa-arvoiselle kohtelulle
 • Persoonallisuus ei jää eläkkeelle
 • Ulkosuomalaisia kylässä

Tervetuloa tapaamaan

Kaadetaan sote! Facebook-live 10.6. klo 20

Hylätään maakuntamalli ja laitetaan verorahat ihmisten palveluihin. Kuopataan korkeiden asumis- ja elinkustannusten kanssa kamppailevien helsinkiläisten verotusta kiristävä maakuntavero.

Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Narinkkatorilta!https://www.facebook.com/events/1448345352182513?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Tavattavissa perjantaina 11.6.
Perjantaina 11.6. olen tavattavissa seuraavasti, lämpimästi tervetuloa moikkaamaan!

 • Munkkivuoren ostoskeskus klo 14 - 14:45
 • Kauppakeskus Kaari klo 15:15 - 16
 • Torpanranta klo 17

Kiertämässä Helsinkiä Loppukirilauantaina 12.6. - Tervetuloa mukaan 

Viikonloppuna juhlistamme Helsinki-päivää kiertämällä kaupunkia Loppukirilauantain merkeissä. Lämpimästi tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan eri puolille Helsinkiä! 

Olen tavattavissa lauantaina seuraavasti:

 - Meilahden klinikoiden edessä (Haartmanninkatu 4) 6:45-7:30
 - Kompassitori 10 - 12
 - Munkkivuoren ostoskeskus 13-14
 - Kauppakeskus Kaari 14:15 -15
 - Loppukirilauantain Facebook-live 15-15:15
- Torpanranta 16-17

Tervetuloa seuraamaan kuntavaalien Loppukirilauantain Facebook-liveä. Tällä kertaa luvassa Helsinki-päivän tunnelmia, vastauksia Helsinkiä tai muita ajankohtaisia asioita koskeviin kysymyksiin. 
Facebook-liveä pääset seuraamaan linkin takaa: https://www.facebook.com/events/842449766628354/?ref=newsfeed

Loppuviikon tapahtumakalenteri päivittyy ja tapahtumia voi seurata sivuiltani: https://www.sarisarkomaa.fi/?page_id=6978

Laadukas varhaiskasvatus on koulutuksen perusta

Laadukas varhaiskasvatus – koulutuksen perusta -seminaarissamme oli linjoilla yli 100 osallistujaa. Kuulimme varhaiskasvatusaiheiset alustukset professori Nina0(0%) Sajaniemeltä, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta0(0%) Pakaselta ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu0(0%) Järvenkallakselta. Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jonka varaan koko opinpolku rakentuu.
Yhteinen tavoite on saada eduskunnan käsittelyssä olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon mukaan varhaiskasvatusasiat. Toiveita tuli, että seuraava seminaari syksyllä käsittelisi vain Helsingin asioita. Toivottavasti voimme pitää sen Pikkuparlamentissa perinteiseen tapaan.

Jätimme välikysymyksen vasemmistovihreän hallituksen maakuntamallista

Jätimme 25.5. välikysymyksen kokoomuksen johdolla koko opposition voimin. Esityksestä puuttuvat kannusteet tuottaa parempia palveluja ja samalla se kiihdyttää kustannusten kasvua. Maakuntasote-esitys on vahingollinen koko Suomelle ja katastrofi Helsingille. Kaupunkilaisten palveluiden leikkaaminen ja kaupunkien kurjistaminen on pysäytettävä. HUS:n oman arvion mukaan maakuntamalli tarkoittaa noin 400 miljoonan euron leikkausta koko Uudenmaan alueelle ja 100 miljoonan euron leikkausta HUS:lle.
Laitetaan verorahat lisähallinnon sijaan ihmisten palveluihin.
Lue lisää: https://bit.ly/3w4vXv1
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10322


Ehdoton ei maakuntaverolle ja pääministeri Marinin ehdotukselle kireän progression kuntaverosta!

Vihervasemmistolaiset kaavailevat valuvikaisen maakuntasoten rahoittamista maakuntaverolla. Minulla on hallitukselle ratkaisu: kuopataan sekä maakuntahallinto että ihmisten verotusta entisestään kiristävä maakuntavero.
Myös pääministeri Marinin ehdotus kiristyvästä progressiosta on karmaiseva. Se tarkoittaisi, että jo nyt ylikireää ansiotuloveroa maksavat suomalaiset maksaisivat entistä enemmän veroa. Palkasta ja eläkkeestä pitäisi jäädä käteen siten, että se riittää muuhunkin kuin aivan välttämättömään.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10299
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10346

Maailman merien päivänä muistetaan maskien vaaroista

Oman kotimeremme Itämeri kamppailee rehevöitymistä ja roskaantumista vastaan.
Kertakäyttömaskit aiheuttavat haittaa meren eläimille. Eläimet voivat takertua maskeihin tai jopa syödä niitä. Ihmisen oltava Itämeren puolella.
Maskit ovat rynnimässä törkyjen ykköseksi. Estetään se ja laitetaan käytetty maski roskiin. Ei anneta roskien eikä mikromuovin vallata kotimertamme. Ihmisen on oltava Itämeren puolella.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10340

Stoppi tapahtuma- ja kulttuurialan epätasa-arvoiselle kohtelulle

Otin vastaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan ”Mitta on täysi” -mielenilmauksessa julkilausuman kokoomuksen eduskuntaryhmän edustajana. Kymmenet tuhannet osaavat kulttuurin ammattilaiset ja yritykset on päästettävä terveysturvallisesti tekemään työtään.  Kulttuuri eikä tapahtumat saa kuolla koronaan – eikä hallituksen tekemättömyyteen. Kokoomus on esittänyt tolkkua rajoituksiin ja muutoksia tartuntatautilakiin, mutta vasemmistovihreät ovat ne tylysti aina äänestäneet kumoon.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10355

Persoonallisuus ei jää eläkkeelle

Persoonallisuus ei jää eläkkeelle. 
Ikäystävällinen kaupunki on kaiken ikäisille monien mahdollisuuksien kotikunta asua, elää, oppia, tehdä työtä, yrittää, liikkua ja osallistua. Jokainen tulee kohdatuksi yhdenvertaisesti kertyneiden ikävuosien määrästä riippumatta. Johdollani valmistellut teesit on julkaistu jokaisen kaupungin ja kunnan toimijoiden työn tueksi.
Yhdessä ministeri Helena Pesolan kanssa puheenjohtamani kokoomuksen seniorifoorum järjesti valtakunnallisen ”Sydän on oikealla”-etäkeskustelutilaisuuden. Kiitos kaikille mukana olleille. Tilaisuus oli onnistunut.
10 teesiä ikäystävällisten kuntien rakentamiseksi on luettavissa ohessa: https://www.kokoomus.fi/persoonallisuus-ei-jaa-elakkeelle/0(0%)

Ikäihmisten kohtelun ja palveluiden sietämättömät epäkohdat kitkettävä juurineen. Eduskunnan käsittelyssä olevaa lakiesitystä korjattava. Vanhusasiavaltuutetulla on oltava todellinen toimivalta puuttua epäkohtiin. Siksi vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen on annettava eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi ja vanhusasiavaltuutettu on sijoitettava eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen.

Kokoomuslaisessa kunnassa persoonallisuus ei jää eläkkeelle.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10370

Ulkosuomalaisia kylässä

Ulkosuomalaisia oli Suomi-seuran Virtuaalisen Suomi-kylän opastetulla vierailulla Eduskunnassa. Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana olin kertomassa työstämme ja kuulemmassa ulkosuomalaisten terveisiä.
On tärkeää, että ulkosuomalaisten asiat tunnetaan ja otetaan eduskunnan päätöksenteossa huomioon. Jätin hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa kiritän pysyviä ratkaisuja Suomi-koulun ja Etäkoulu-kulkurin rahoituksen turvaamiseksi: https://www.eduskunta.fi/.../Kysymys/Sivut/KK_336+2021.aspx

Kiitos vierailulla olleille, kysymykset sekä terveiset ulkosuomalaisten asioista ovat tervetulleita.

Vaaliasetelma on Helsingissä tiukka. Nyt on loppukirin paikka varmistaa, että kokoomus pysyy suurimpana puolueena Helsingissä. 
Sunnuntaina äänestämällä ja kaikkia tuttuja mustuttamalla varmistamme, ettei voittoa vie nenämme edestä vihreät, vaan kokoomus saa jatkaa työtään helsinkiläisten parhaaksi. Minua saa äänestää numerolla 346.

Loppukiriterveisin, 

Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,
 
Kannatuslukuja ei pidä tuijotella, mutta kyllä Ylen gallupin kärkipaikka
ilahdutti. Iloitsen yli 6000 kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaan ja
heidän tukijoukkonsa puolesta. Pieni ilo on mainiolle
eduskuntaryhmällemme ansaittu. Työ jatkuu tietäen, että lukuja tulee ja menee. Luottamus ansaitaan kovalla työllä.
Olen ylpeänä hienossa kokoomusjoukossa ehdokkaana. Tahto tehdä työtä helsinkiläisten parhaaksi myös kaupunginvaltuutettuna on vahva. Löysin kuvassa olevan vaaliesitteeni muutaman vuoden takaa. Vuodet vierivät, nainen muuttuu, mutta slogan pysyy.

Kohti kesäkuun kuntavaaleja -  Tervetuloa mukaan kampanjaan

Olen ehdolla kuntavaaleissa ja innostunut tekemään työtä helsinkiläisten parhaaksi myös kaupunginvaltuutettuna. Helsingissä on edessä isoja kysymyksiä ja niiden ratkaisussa tarvitaan vahvaa osaamista sekä yhteistyökykyä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukemaan ehdokkuuttani ja kampanjatyöhöni sinulle sopivalla tavalla. Voit pyytää myös ystävääsi mukaan. Kampanjointia tehdään koronan vuoksi pääosin joukolla sosiaalisessa mediassa ja soittamalla tutuille. Luvassa mukavaa tekemistä yhteistyössä. Painosta tulleet Sari-kortit numerolla 346 saat minulta sopimuksen mukaan jaettavaksi lähialueelle ja tutille. Pienikin apu on suuri ilo. Lähetän säännöllisesti viestiä vaalien tiimoilta. Mukaan pääset laittamalla minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Vaalipäällikkönäni toimii Sonja Tamminen.   tamminen.sonja@gmail.com  050 574 1700. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Ollaan yhteydessä!

Sari Sarkomaa
helsinkiläisten kansanedustaja


Äänestää saa Helsingissä numerolla 346

Toukokuun terveisissä:

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Hallituksen velkariihen tulokset eivät kestä päivänvaloa
 • Turpeelle riittää rahaa, tieteelle ei
 • Maakuntamallista kuoriutui raju koulutusleikkaus
 • Hätähuuto maakuntasoten vakavista valuvioista!
 • Hallitus ryöstää kaupunkien rahat
 • Vasemmistovihreiden kaupunkivastaisuudella ei ole mitään rajoja
 • Itämeri huutaa ympäristöministeriltä apua
 • Urakointia hoitajapulan kitkemiseksi
Tulevat tapahtumat

Laadukas varhaiskasvatus - Koulutuksen perusta -seminaari 24.5. klo 17.
Lämpimästi tervetuloa mukaan ”Laadukas varhaiskasvatus - koulutuksen perusta” -Teams-seminaariin.
Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen mikko.kivenne@eduskunta.fi perjantaihin 21.5. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsulinkki ennen tapahtumaa.


Helsingin kokoomuksen Facebook-live 27.5. klo 17

Helsingin kokoomus järjestää 27.5. sote-aiheisen Facebook-liven.
Lisätietoja ja osallistumisohjeet tulevat Facebook-sivuilleni.

AfterTalk Facebook-live 29.5. klo 15

Tervetuloa uuteen viikoittaiseen AfterTalk-Facebook-liveen, jossa käydään läpi viikon kysymykset Helsingistä. Kerron viikon pääkuulumiset eduskunnasta ja ennen kaikkea Helsingistä. Vastaan tuttuun tapaan kysymyksiin, joita saa lähettää pitkin viikkoa osoitteeseen sari.sarkomaa@eduskunta.fi.
Tervetuloa mukaan!

AfterWalk Sarin kanssa Töölönlahdella 5.6. klo 13

Tervetuloa mukaan virkistävälle AfterWalkille. Liikuntaa, ajankohtaisia aiheita ja hyvää mieltä Töölönlahden kauniissa maisemissa 
Kävelyllä noudatamme viimeisimpiä koronaohjeita ja huomioimme turvavälit jokaisen osallistujan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Kokoonnumme Pikkuparlamentin edessä (Arkadiankatu 3). Tule mukaan ja tuo myös ystäväsikin! Jos et pääse paikan päälle, kutsun sinut kävelemään siellä, missä se on itsellesi mukavinta. Pysytään terveinä ja kävellään yhdessä!

Kokoomuksen Seniorifoorumin etätapaaminen 7.6.2021 klo 17
Kokoomuksen seniorifoorumin voimin järjestämme etätapahtuman Teamsillä. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://forms.gle/MQVieB2PAzdL9n6WA0(0%) keskiviikkoon 2.6. kello 18 mennessä. 

Lämpimästi tervetuloa!

Hallituksen velkariihen tulokset eivät kestä päivänvaloa

Vasemmistovihreän hallituksen puolivälitarkistus oli velkariihi, jonka tulokset eivät kestä päivänvaloa. Kymmenille tuhansille ihmisille työtä tuovat päätökset jätettiin tekemättä. Tämä on kylmää ja kovaa politiikkaa. Tulos on paljon huonompi kuin kukaan osasi pelätä. Myös valtiovarainministeriö lyttäsi vasemmistovihreän hallituksen kehysriihen tuloksen ja arvioi, että työllisyysvaikutus on vain neljännes hallituksen ilmoittamasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy ihmisten sysäämistä työttömyyteen eikä hyvinvointiyhteiskunnan vaarantamisesta. Työn ja yrittämisen pitää aina kannattaa. Vastuuttomalle meno on pysäytettävä. Jätimme koko pääministeri Marinin hallitukselle välikysymyksen. On suunnanmuutoksen aika.
Lue lisää:
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10215
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10207

Turpeelle riittää rahaa, tieteelle ei

Hallitus leikkaa tieteestä 35 miljoonaa samaan aikaan, kun sen tavoite on kasvattaa tutkimuksen, kehityksen ja investointien panostuksia. Talouden tasapainottaminen on vaikeaa, mutta on vaikea ymmärtää, että hallitus rikkoi kehysriihessä kehyksen, otti velkaa roppakaupalla ja silti tiede joutuu leikkauksen kohteeksi.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10244

Maakuntamallista kuoriutui raju koulutusleikkaus


 Hallituksen sote-esitys lohkaisee suuren osan kaupunkien kuntaveron ja kiinteistöveron tuottoa, jolla pitäisi hoitaa kaupunkimme muita peruspalveluita sekä maksaa investoinnit ja velat. Maakuntasote-esitys murentaakin kaupunkien mahdollisuuksia järjestää laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta sekä heikentää mahdollisuuksia investoida kasvavien kaupunkien uusiin päiväkoteihin ja kouluihin. 

On epäselvää, kykenevätkö suuret kaupungit jatkossa selviämään esimerkiksi sivistyksellisten oikeuksien turvaamisesta, joilla turvataan erityisesti lasten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä palveluja, kuten varhaiskasvatusta, kouluja ja vapaa-ajan palveluita. Maakuntasotesta on vaarassa tulla historiamme suurin koulutusleikkaus.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10256

Hätähuuto maakuntasoten vakavista valuvioista!

Johtamani Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajisto otti kantaa soteuudistukseen vakavista valuvioista alueemme ihmisten palveluihin. Nostimme yhdessä esille vakavan huolen huolen sote-esityksen vaikutuksista kasvavien kaupunkien investointikykyyn ja elinvoiman turvaamiseen. Taistelen naarasleijonan lailla, ettei alueemme ihmisten palveluja heikennetä, ettei kotikaupunkiani ryöstetä eikä sen elinvoimaa nitistetä. Elinvoimainen Helsinki ja Uusimaa ovat koko Suomen hyvinvoinnin ja kasvun veturi.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10189
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10203
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10260

Hallitus ryöstää kaupunkien rahat

Jätimme Valtiovarainvaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen hallituksen maakuntasoteuudistuksesta ja esitimme uudistuksen hylkäämistä. Hallitus on kääntänyt kylmästi selän kaupungeille, ryöstää rahat ja romuttaa kaupunkilaisten palvelut. Korona ja sen tuomat jonot painavat. Hoitajapula räjähtämässä käsiin. Eduskunnan on hylättävä ideologisesti ajettu maakuntasoteuudistus, joka luo maahan ylimääräisen hallintorakenteen, pistää suomalaiset selkeästi eriarvoisiksi maksajiksi ja luo jykevää painetta kiristää veroruuvia. Uudistus, jonka piti parantaa palveluja, on vahingollinen koko maalle ja katastrofi suurille kaupungeille. Uusimman arvion mukaan Helsingin ja Uudenmaan alueiden sote-rahoitus vähenee noin 400 miljoonalla eurolla.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10225
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10233
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10236

Avasimme vapun yhdessä puolueemme varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen kanssa Kansallisten ylioppilaiden Wappuratikassa.

Vasemmistovihreän hallituksen kaupunkivastaisuudella ei ole mitään rajoja

Vasemmistovihreiltä puolueilta on kadonnut rippeetkin kaupunkien puolustamisesta. Jo aiemmat leikkaukset vaaransivat Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta lisäleikkaukset ovat katastrofi. Hallituksen kaupunkivastaisuudella ei näytä olevan mitään rajoja. Hallituksen pääkaupungille lupaama  erityisasema on vääristynyt massiiviseksi helsinkiläisten palveluiden heikennykseksi. Maallemme monin tavoin kalliiksi tulevan hallintouudistuksen sijaan verorahat on kohdennettava koronaepidemian jälkien korjaamiseen ja siihen, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut.
Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10248
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10252
https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10256

Itämeri huutaa ympäristöministeriltä apua 

Intohimoisena Itämeren suojelijana iloitsin työvoitosta, kun viime eduskuntakaudella teimme kokoomuksen aloitteesta päätöksen mittavasta Itämeren suojeluohjelmasta. Tosiasia on, että jo tehdyn lisäksi Itämeren pelastamiseksi tarvitsemme nykyiseltä hallitukselta ripeästi lisää toimia. Saaristomeren tilan kohenemiseksi on olemassa keinot ja rahat, vain ympäristöministerin tahto puuttuu. Ongelma on, että hallitus on päättänyt hajasijoittaa rahat satoihin eri puolella maata oleviin hankkeisiin. Näin rahat käytetään tehottomasti eikä muutosta Itämeren tilaan saada. On pakko kysyä, mikä vihreää ympäristöministeri Krista Mikkosta pidättelee?

Urakointia hoitajapulan kitkemiseksi

Osallistuin Kansainvälisenä sairaanhoitajan päivänä 12.5. Uudenmaan sairaanhoitajien järjestämään etätilaisuuteen. Keskustelimme siitä, miten hoitajapulaa voisi kitkeä. Kiritin hoitajaliittojen yhteistä ehdotusta erikoistumiskoulutuksista, jotka vastaisivat vaateita ja lisäisivät hoitoalan veto- ja pitovoimaa. Vauhditin asiaa jättämällä kirjallisen kysymyksen asiasta. Olen huolissani siitä, että leikkaukset Helsingissä ja Uudellamaalla, pahentavat hoitajapulaa entisestään.

Lue lisää: 
Kirjallinen kysymys sairaanhoitajien kattavista kliinisistä erikoistumisvaihtoehdoista ja valtakunnallisesti yhtenäisistä erikoistumiskoulutuksista sekä valtion rahoituksesta erikoistumiskoulutukseen

Kirjallinen kysymys hoitajapulasta ja hallituksen sote-uudistusesityksen rahoitusleikkausten sekä yksityisen hoidon ja tutkimuksen sv-korvausleikkausten vaikutuksista henkilöstön työhön, jaksamiseen, kannustavaan palkkapolitiikkaan ja palveluihin

Ajatukset ja ideat liittyen politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä. Sari Sarkomaa


Arvoisa vastaanottaja,
 

Eduskuntatyötä tehdään edelleen koronatorjunta edellä. Jatkan yhdessä koko eduskuntaryhmämme kanssa työskentelyä sen eteen, että epidemian leviäminen saataisiin kuriin, ihmiset rokotettua ja että koronasta huolimatta ihmiset voisivat turvallisesti elää mahdollisimman hyvää elämää.

Toinen kehysriihi eli huhtikuussa järjestettävä puoliväliriihi lähestyy. Kehysriihessä hallitus ei voi enää paeta vastuutaan eikä kyyristellä koronan takana. Päätöksiä on tehtävä. Suomi tarvitsee polun ulos koronan alhosta, uutta työtä ja yrittäjyyttä. Suomen ongelmia ei poisteta pelkällä rahan jakamisella. Korona ei ole muuttanut sitä tosiasiaa, että hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu ihmisten tekemään työhön. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä valmistelemme parhaillaan toimenpidekokonaisuutta ja tarjoamme sen hallitukselle kehysriihtä varten käyttöön.

Kuntavaalikampanja jatkuu - Tervetuloa mukaan

Vaikka kuntavaaleja päätettiin siirtää terveysturvallisuussyistä kesäkuulle, jatkuu vaalikampanjani normaalisti. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukemaan ehdokkuuttani ja kampanjatyöhöni sinulle sopivalla tavalla. Voit pyytää myös ystävääsi mukaan. Koronan takia ei perinteisiä tilaisuuksia voi ehkä keväälläkään järjestää. Siksi kampanjointia tehdään joukolla sosiaalisessa mediassa ja soittamalla tutuille. Luvassa mukavaa tekemistä yhteistyössä. Pienikin apu on suuri ilo. Lähetän säännöllisesti viestiä vaalien tiimoilta. Mukaan pääset laittamalla minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033. Vaalipäällikkönäni toimii Sonja Tamminen ja hänet tavoittaa sähköpostilla tamminen.sonja@gmail.com tai soittamalla 050 574 1700. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Ollaan yhteydessä!

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

Maaliskuun terveisissä:

 

 • Tervetuloa tapaamaan
 • Sote-uudistus uhka Uudenmaan palveluille
 • Hallitus runnoo sote-uudistusta, hoitotakuun kohtalo epäselvä
 • Likaisen lumen mereen ajo lopetettava
 • Ulkoilu on ihmisille henkireikä
 • Rajakontrolli kuriin, hallitus!
 • Päätöksenteossa luotava mahdollisuuksia terveyden edistämiseen
 • Maakuntavero olisi vihoviimeinen vitsaus
 • Uhanalaista saimaannorppaa on suojeltava

Tulevat tapahtumat

Kokoomuksen ehdokaslive ”Hallituksen sote-uudistus heikentää helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluita” lauantaina 20.3. klo 11
Helsingin Kokoomus järjestää joka lauantai eri teemoista Facebook-livejä kuntavaaliehdokkaiden kanssa. Lähetykset pidetään Helsingin Kokoomuksen Facebook-seinällä.
Lähetyksissä keskustelemme senioriystävällisestä Helsingistä, sote-uudistuksesta ja koronapandemiasta selviämisestä. Päivän toisessa lähetyksessä keskustelemme sote-uudistuksesta.Olen mukana keskustelemassa kuntavaaliehdokkaitamme Sirpa Asko-Seljavaaran, Janne Koivusen, Maaret Castrenin ja Ted Apterin kanssa. Tervetuloa mukaan: https://www.facebook.com/events/184639106557035/?notif_id=1616056776283011&notif_t=plan_admin_added&ref=notif

Monien mahdollisuuksien Helsinki Facebook-livessä lauantaina 20.3. klo 13:00
 Tervetuloa mukaan Monien mahdollisuuksien Helsinki -Facebook-liveen. Osana Helsingin Kokoomuksen
toimintapäivää järjestettävässä tapahtumassa on kanssani keskustelemassa  kansanedustaja a ja puolueen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki.

Helsingin on oltava kaiken ikäisille ihmisille turvallinen ja hyvä paikka asua ja elää, tehdä työtä, yrittää ja opiskella. Helsingin on oltava jokaiselle monien mahdollisuuksien kaupunki. Tervetuloa kuulemaan ja kertomaan, millainen on sinun monien mahdollisuuksien Helsinki! Linkki tapahtumaan: 
https://fb.me/e/3k0X47Izm

Puhutaan Itämerestä! -Instagram-livessä lauantaina 20.3. klo 14:00

Tervetuloa seuraamaan Puhutaan Itämerestä! -Instagram-liveä. Keskustelemme Itämeren suojelemisesta yhdessä kansanedustajan & Kokoomusnaisten puheenjohtaja Saara-Sofia Sirénin kanssa. Live-lähetystä pääset seuraamaan instagram-tililtä @kokoomusnaiset, Lämpimästi tervetuloa! Linkki tapahtumaan: Kokoomusnaiset (@kokoomusnaiset) • Instagram-kuvat ja -videot

AfterWalk Facebook-livessä lauantaina 10.4. klo 13

Lämpimästi tervetuloa mukaan AfterWalk Facebook-liveen lauantaina 10.4. klo 13.
Koronatilanteen ja kiristyneiden rajoitusten vuoksi AfterWalk toteutetaan jälleen pelkästään Facebook-liven välityksellä.

AfterWalkin teemana on "Tarvitseeko Helsinki maakuntaveroa?". Kutsun sinut kävelemään siellä, missä se on itsellesi mukavinta! Tervetuloa Facebook-livelähetykseen mukaan keskustelemaan Helsingistä, maakuntasotesta ja verotuksesta. yöstä ja eläkkeistä on jäätävä käteen niin, että ne riittävät muuhunkin kuin aivan välttämättömään. Kaiken työn ja yrittämisen tulee kannattaa.
Pysytään terveinä ja kävellään yhdessä.

Sote-uudistus uhka Uudenmaan palveluille

Otimme yhdessä Mia Laihon ja Sari Multalan kanssa kantaa uudistuksen aiheuttamien leikkausten tuhoisista vaikutuksista Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja tereveyspalveluihin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan varovainen arvio sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen supistumisesta koko Uudenmaan osalta on noin 400 miljoonaa euroa vuosittain silloin, kun uudistus on astunut kokonaan voimaan. Esitys on vahingollinen ja eduskunnan on se hylättävä. Voimavarat on kohdennettava koronakriisistä selviytymiseen ja sen varmistamiseen, että ihmiset saavat koronasta huolimatta tarvitsemansa palvelut ja avun. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=9977.

Hallitus runnoo sote-uudistusta, hoitatakuun kohtalo epäselvä


 Kirjoitimme Mia Laihon ja Anna-Kaisa Ikosen kanssa huolestamme koskien hallituksen väkisin runnomaa sote-esitystä, joka jättää kaivatun hoitotakuun kohtalon epäselväksi. Tuhannet suomalaiset jonottavat pääsyä terveydenhuoltoon ja jonotilanne tulee jälleen huononemaan nyt, kun hoitotakuusta joudutaan valmiuslailla tinkimään. Kokoomuksen mielestä ihmisten oikea-aikaisten palveluiden turvaamiseksi on järkevää hyödyntää hoitojonojen purkamisessa ja nopeamman hoitoonpääsyn tavoittelussa yksityisen sektorin tarjoamia palveluita. Siksi Kela-korvausta olisi järkevä korottaa ja palveluseteleiden käyttöä laajentaa. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10007.

Likaisen lumen mereen ajon loputtava

Jätin jo viime lokakuussa lakialoitteen  likaisen lumen mereen ja muihin vesistöihin kippaamisen kieltämisestä, mutta eduskunta käsitteli sitä vasta 28. helmikuuta. Olen tyytyväinen, että aloitteeni ympäristösuojelulain muuttamisesta sai myönteisen vastaanoton lähetekeskustelussa ja toivon, että nyt asia etenee ripeästi. Itämeri on mittavista ponnisteluista huolimatta edelleen maailman saastuneimpia merialueita ja sitä on suojeltava vuodenajasta riippumatta. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=9989

Ulkoilu on ihmisille henkireikä

Kritisoin hallituksen väläyttelemiä, erityisesti yksinasuville ja vanhuksille suhteettomia ulkonaliikkumisrajoituksia. Moni on laittanut viestiä, että estetään ainakin ensin koronan ryöppyäminen rajan yli eikä ensin rynnätä kieltämään ihmisten liikkumista eikä ainakaan ulkoliikuntaa. Ulkoilu on ihmisille henkireikä koronaepidemiassa ja sen pitää olla sallittu tietenkin terveysturvallisuutta noudattaen. Liikkumisen rajoittamisen on oltava aina aivan viimesijainen keino. Ulkoilun kielto varsinkin niin, että se sallittaisiin vain yhdessä asuville olisi todella eriarvoistava ja kova toimi. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10011.

Rajakontrolli kuriin, hallitus!

Olemme koko eduskuntaryhmämme kanssa tehneet kaikin tavoin töitä sen eteen, ettei koronavirus saisi valua rajojen yli Suomeen. Kaikissa Pohjoismaissa ja useissa Euroopan maissa edellytetään rajalla maahantulijoilta ennakollinen negatiivinen koronatestitulos, mutta Suomessa hallitus ei ole asiaa koskevaa kunnollista lakiesitystä tuonut eduskuntaan. Rajojen tilannetta ei saada kuriin ja samaan aikaan kaavaillaan ihmisten arkea ja taloutta rankasti kurittavia uusia rajoituksia. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10042https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10042

Päätöksenteossa luotava mahdollisuuksia terveyden edistämiseen

Pohdimme eduskunnassa johdollani mittavan asiantuntijajoukon kanssa terveysperustaista verotusta keinona ratkaista lihavuusepidemia. Tällä hetkellä Suomessa suurin osa aikuisista on vähintään lievästi ylipainoisia ja noin neljäsosa aikuisista on selvästi lihavia. Lihavuudella on suuri kansantaloudellinen merkitys sairastavuuden, työelämässä jaksamisen, tuottavuuden, ennenaikaisen eläköitymisen, ikääntyneiden toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen kannalta.  Lihavuusepidemian kääntäminen laskuun on välttämätöntä ja tämä edellyttää sitä, että kaikessa päätöksenteossa pyritään nykyistä tavoitteellisemmin luomaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia ihmisille oman terveyden edistämiseen. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10017

Maakuntavero olisi vihoviimeinen vitsaus

Vastavalmistunut raportti osoitti vasemmistovihreän hallituksen havitteleman maakuntaveron kiristävän työn ja eläkkeiden verotusta. Kokoomus on ainoa puolue, joka komitean raporttiin jättämässä eriävässä mielipiteessään irtisanoutui täysin vahingollisesta maakuntaverosta. Hallituksen maakuntasote-esityksessä ja sen mukanaan tuomissa maakuntavaaleissa ja -verossa on kyse rahojen kaatamisesta lisähallintoon veromaksajien kustannuksella. Kokoomus kannattaa kohtuullista ja kannustavaa työn ja eläkkeiden verotusta, eikä hyväksy ansiotuloverotusta kiristävää maakuntaveroa eikä maakuntasotea. Lue lisää: https://www.verkkouutiset.fi/maakuntavero-olisi-vihoviimeinen-vitsaus/#4ba3ccf0

Uhanalaista saimaannorppaa on suojeltava

Hallitus on ajamassa karille saimaannorpan suojelutyössä. Ministerit Jari Leppä ja Krista Mikkonen asettivat vuppnna 2019 työryhmän selvittämään keinoja saimaannorpan ja Saimaan kalastuksen yhteensovittamiseen. Esitimme yhdessä Sari Multalan ja Saara-Sofia Sirénin kanssa, että tehokkain keino estää kuuttikuolemat olisi jatkaa verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun saakka. Lue lisää: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=10000

Ajatukset ja ideat liittyen politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä. 

Sari Sarkomaa


Tilaa eduskuntaterveiset sähköpostiisi tämän linkin kautta!

Arvoisa vastaanottaja,

Lähden innostuneena kuntavaaleihin ehdolle tavoittelemaan helsinkiläisiltä luottamusta kaupunginvaltuutetun tärkeään tehtävään. Rakas kotikaupunkini Helsinki ja me helsinkiläiset olemme poikkeuksellisen isojen kysymysten edessä. Emmekä toki vähiten koronaepidemian vuoksi. Näen, että Helsingissä on edessä monin tavoin uudelleen rakentamista.

Haluan olla mukana varmistamassa, että kotikaupunkiani kehitetään helsinkiläisiä ja sen eri asuinalueiden ääntä kuunnellen. Helsingin valtuustossa tarvitaan enemmän kuin koskaan vahvaa osaamista ja monipuolista kokemusta. Tarvitsemme yhteistyötaitoa, kykyä tehdä päätöksiä sekä sitkeyttä toimia helsinkiläisten parhaaksi. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukemaan ehdokkuuttani ja kampanjatyöhöni sinulle sopivalla tavalla. Voit pyytää myös ystävääsi mukaan. Pienikin apu on suuri ilo. Lähetän säännöllisesti viestiä vaalien tiimoilta. Mukaan pääset laittamalla minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soittamalla 050 511 3033.

Tässä kirjeessä:

 • Tulevat tapahtumat
 • Hallituksen veronkiristykset ovat myrkkyä työpaikkojen syntymiselle ja talouden elpymiselle
 • Missä kansan kannattama digitaalinen rokotuskortti viipyy?
 • Esteet antaa uusia syövän yhdistelmähoitoja poistettava lainsäädännöstä viipymättä
 • Saastuneen lumen mereen kaadolle löydettävä ripeästi kestävä vaihtoehto
 • Kuntoutustakuulla varmistetaan, että ihmiset saavat verorahoille vastinetta

Tehdessäni joulusiivuosta työhuoneessani löysin vanhan kutsukortin vaalijuhlaan vuodelta 2000. Tuolloin kokoomuksen puheenjohtajana toimi Sauli Niinistä ja minä olin puolueen varapuheenjohtaja. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja oli Ben Zyskowicz.

Tulevat tapahtumat

Parlamentaarikkojen aamukahvit la 23.1 klo 10.00 Facebookissa

Kokoomuksen valtakunnallinen kiertue käynnistyy Helsingistä parlamentaarikkojen aamukahveilla. Olen mukana keskustelemassa yhdessä Petri Sarvamaan, Antti Häkkäsen, Anna-Kaisa Ikosen ja Terhi Koulumiehen kanssa. Voit seurata lähetystä Helsingin kokoomuksen Facebook-sivuilla. Mukaan keskusteluun pääset LINKIN kautta. Lähetyksen aikana voit lähettää kysymyksiä ja terveisiä lähetyksen kommenttiketjussa.

Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja kertomaan miten sinun mielestäsi Helsingistä tehdään kaikille hyvä kaupunki asua, tehdä työtä ja yrittää.

Helsingin kokoomuksen jäsenilta ma 25.1 klo 17.00

Osallistun Helsingin Kokoomuksen Teamssissa järjestettävään jäseniltaan. Ilmoittaudu mukaan pe 22.1 mennessä LINKIN kautta.

Illan aikana keskustelemme ennen kaikkea kuntavaaleista Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja Maarit Vierusen ja toiminnanjohtaja Sanna Hämäläisen johdolla. 

Helsingin, Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan Yrittäjien seminaari ke 27.1 klo 14-16.30

Olen mukana keskustelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksista palveluiden saatavuuteen, yrittäjyyteen ja työllisyyteen terveysalan yrittäjäjärjestöjen järjestämässä etäseminaarissa. Ilmoittaudu mukaan oheisen LINKIN kautta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tilaisuuden alkuun saakka.

Hallituksen veronkiristykset ovat myrkkyä työpaikkojen syntymiselle ja talouden elpymiselle

Vasemmistovihreän hallituksen hellimät veronkiristykset ovat vakava virhe.Suomalaiset keskituloiset maksavat jo nyt monta prosenttiyksikköä enemmän veroa kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa.Kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan 800 miljoonan euron veronkevennyksiä. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa palkansaajille ja eläkeläisille jäisi satoja euroa enemmän käteen verojen jälkeen.

Missä kansan kannattama digitaalinen rokotuskortti viipyy?

Ihmisillä itsellään pitäisi olla vaivatta saatuvilla oikeat rokotustiedot. On välttämätöntä, että hallitus tekee asiassa päätöksen ja käynnistää valtakunnallisen työn digitaalisen rokotus- ja laboratoriotuloskortin ripeäksi rakentamiseksi. Asiassa ei ole varaa aikailla. Rokotuskortti on tarkoituksenmukaista rakentaa Kelan toimesta Omakantaan, jonne potilastiedot jo lakisääteisesti kirjataan.Suomen on syytä ottaa asiassa mallia Tanskasta.

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen digitaalisen kansallisen rokotuskortin käyttöönotosta ja toimista EU:n yhteisen rokotuskortin edistämiseksi vauhdittaakseen hallitusta toimiin asian edistämiseksi.

Esteet antaa uusia syövän yhdistelmähoitoja poistettava lainsäädännöstä viipymättä

Olin mukana keskustelemassa syövän hoidon tulevaisuudesta Helsingin yliopiston Tiedekulmassa Cancer I&O tutkimus & innovaatioprojektin järjestämässä päättäjäpaneelissa. Erilaiset syövän yhdistelmähoidot yleistyvät syövän hoidossa ja niiden käyttö tulisi mahdollistaa Suomessa lakimuutoksella pikimmiten. Hallituksen on viipymättä tuotava eduskuntaan esitykset, joilla taataan syövän yhdistelmähoitojen saatavuus. Lisäksi Kansallisen Syöpäkeskuksen toiminta on viimein saatava täysimääräisesti käyntiin.

Jätin aiheesta kirjallisen kysymyksen ja toimenpidealoitteen vauhdittaakseni hallitusta toimiin yhdenvertaisten syöpähoitojen mahdollistamiseksi.

Saastuneen lumen mereen kaadolle löydettävä ripeästi kestävä vaihtoehto

Itämerta on suojeltava talvellakin. Olen vuosien varrella tehnyt työtä likaisen lumen mereen kaadon pysäyttämiseksi. Muissa Pohjoismaissa asiaan on löydetty ratkaisut ja niin on löydettävä Helsingissäkin. Vauhdittaakseni hitaasti etenevää asiaa olen tehnyt asiasta lakialoitteen, joka on eduskunnan käsittelyssä lähiaikoina.

Kuntoutustakuulla varmistetaan, että ihmiset saavat verorahoille vastinetta

Oikea-aikainen kuntoutus ja liikuntaan kannustaminen ovat vaikuttavia toimia. Hoitoon pääsyn pitkittyminen ja liian myöhään aloitettava kuntoutus heikentävät huomattavasti elämänlaatua, työ ja toimintakykyä. Liian usein ihminen jää ilman kuntoutusta ja palaaminen työhön tai normaaliin omatoimiseen elämään estyy. Moni joutuu ostamaan kuntoutusta, kun julkinen terveydenhuolto ei kykene kuntoutusta tarjoamaan. 

Olen tehnyt toimenpidealoitteen kuntoutustakuusta ja se sisältyi myös kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin. Kuntoutustakuulla turvataan kaiken ikäisten kuntoutusta tarvitsevien ihmisten kuntoutukseen pääsy, annetaan määräajat kuntoutusprosessin oikea-aikaiselle käynnistämiselle ja liikuntaan ohjaamiselle. Kuntoutustakuu lisää sote- palveluihin vaikuttavuutta ja on viisasta verorahojen käyttöä. Perustimme eduskuntaan kuntoutusverkoston, jossa yli puolurajojen asiaa edistämme.

Tekemiäni kannanottoja ja valtiopäivätoimia

Ministerin esitys tyrmistyttää: Hallitus tuo jo valtion autotkin

Ylikireää työn ja eläkkeiden verotusta on kevennettävä

Kirjallinen kysymys koronarokotusten korvaamisesta sairausvakuutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja alan yrittäjien sekä suun terveydenhuollon ammattilaisten yhdenvertaisesta rokottamisesta

Hallituksen koronatiedotus ei saa lurpahtaa – koronarokotuksiin saatava vauhtia

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamisen ja henkilöstön riittävyyden turvaamisesta sekä palkitsemisen yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja koronakustannusten yhdenvertaisesta korvaamisesta kunnille ja sairaanhoitopiireille

Kokoomuksen Sarkomaa: Eduskunta pelasti terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit

Kokoomuksen Sarkomaa: Marinin hallituksen toinen talousarvio petaa polkua kohti menetettyä vuosikymmentä

Onko tiedeministeri Saarikon siltarumpupolitikointi yliopistojen rahoituksella vasemmistovihreän hallituksen linja?

Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapian rahoituksesta ja jatkosta

Kaikki ajankohtaiset asiat nettisivuillani

Ajatukset ja ideat liittyen politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä. 

Sari Sarkomaa